X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ділові папери

Завантажити презентацію

Ділові папери

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЗВИТОК ЗВ ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Слайд 2

МЕТА ПРОЕКТУ ПОВТОРИТИ: ВІДОМОСТІ ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ОЗНАКИ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ, ВИВЧЕНИХ ЖАНРІВ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ВДОСКОНАЛИТИ: ВМІННЯ ПИСАТИ ЗАЯВУ, АВТОБІОГРАФІЮ, ПРАВИЛЬНО ЇХ ОФОРМЛЯТИ; РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ, ВИКОРИСИОВУЮЧИ КОМП’ЮТЕР

Слайд 3

СТИЛІ МОВЛЕННЯ- це основні різновиди літературної мови, які використовуються за різних цілей спілкування

Слайд 4

СТИЛІ МОВЛЕННЯ- Науковий Розмовний Художній Публіцистичний Офіційно-діловий

Слайд 5

РОЗМОВНИЙ (розмовно-побутовий) обслуговує спілкування людей у побуті. СПЕЦИФІКА: усне спілкування, діалоги складаються з реплік, нерідко супроводжуються мімікою, жестами ХАРАКТЕРНЕ: використання загальновживаної лексики; уживання слів із суфіксами пестливості, згрубілості чи зневаги, простих речень

Слайд 6

НАУКОВИЙ СТИЛЬ – для повідомлення знань, пояснення,аналізу явищ, доведення наукових припущень. СФЕРА ВЖИВАННЯ- наука, техніка, освіта, виробництво. ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ – наукові доповіді, статті, монографії, підручники, реферати, тези, рецензії наукові журнали тощо. ХАРАКТЕРНЕ: широке використання термінів

Слайд 7

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ - це стиль творів художньої літератури - образне відтворення дійсності та емоційний вплив на читача СПЕЦИФІКА: образність, емоційність, виразність

Слайд 8

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ- ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ( ЗМІ, газети, журнали, мітинги тощо) ХАРАКТЕРНЕ: закличність емоційність пристрасність експресивність інформативність фактографічність логічність відверта оцінність

Слайд 9

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА Безпосередньо пов’язана з офіційно-діловим стилем, основна функція якого - повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стиль , вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа

Слайд 10

НАЙГОЛОВНІШІ ОЗНАКИ офіційно-ділового стилю: ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, СТИСЛІСТЬ, ЧІТКІСТЬ, СУВОРА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНІСТЬ – ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ - НАЗВ ДОКУМЕНТІВ І ДІЛОВИХ, СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН; КАНЦЕЛЯРСЬКІ ШТАМПИ, ШАБЛОНИ, КЛІШЕ

Слайд 11

Словникова робота Шаблон – це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритично. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів. Канцеляризм – слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів. Кліше – рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові

Слайд 12

CФЕРА ВИКОРИСТАННЯ -

Слайд 13

Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається у ньому. Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора.

Слайд 14

Нейтральність тексту створюється різними мовними засобами. Текст документів не повинен містити стилістично знижених або емоційно-експресивних слів (просторіччя, жаргонізми, діалектизми, іменники і прикметники із суфіксами суб'єктивної оцінки, вигуки тощо). На рівні синтаксису - використання розповідних речень, прямого порядку слів. Якщо документ має за мету вплинути певним чином на адресата, то для цього повинні використовуватися засоби логічної оцінки фактів, які не порушують беземоційності викладу.

Слайд 15

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ офіційно-ділового стилю: Заява Оголошення План Протокол Договір Розписка Автобіографія Скарга Паспорт Диплом Указ Постанова Закон Ухвала Директива Угода Стягнення Акт Вето тощо

Слайд 16

ОГОЛОШЕННЯ – це документ, в якому міститься потрібна інформація

Слайд 17

ОГОЛОШЕННЯ За змістом: Організаційні (про майбутню подію чи захід) Рекламні (оголошення про навчання, роботу, послуги та ін.) За формою: Писані Мальовані Комбіновані Відтворені механічним способом Комп’ютерні

Слайд 18

Зразки оголошень Шановні учні 8-х класів! 27 квітня з 12.00. до 17.00 у приміщенні порту проходитиме виставка екзотичних тварин. Запрошуємо всіх бажаючих. Вхід вільний. Адміністрація порту Газета “МИГ” запрошує до співробітництва рекламодавців, підприємців, навчальні заклади. Діє гнучка система оплати. З “МИГ” про вас дізнається понад 100 тис. читачів! Чекаємо вас за адресою: м. Запоріжжя вул. Панфілівців, 27-б Тел./ факс (0612) 222-67-67

Слайд 19

ЯК ОФОРМЛЯТИ ОГОЛОШЕННЯ? 1.Реквізити оголошення про майбутню подію: Назва виду документа; Текст оголошення, що містить: Календарну дату і час Місце проведення заходу Зміст повідомлення Умови входу ( платний / вільний) Організатора заходу 2. Текст має бути стислим і конкретним, але зрозумілим. 3. Оголошення має бути естетично оформленим

Слайд 20

ПЛАН РОБОТИ План роботи – це документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати й конкретних виконавців.

Слайд 21

ПЛАНИ РОБОТИ ЗА ТЕРМІНОМ: Перспективні Річні Піврічні Квартальні Місячні Тижневі щоденні ЗА СТРУКТУРОЮ: Прості складні

Слайд 22

План проведення святкових заходів, присвячених ювілею гімназії № з/п Зміст роботи Термін виконання відповідальні Відмітка про виконання 1 Організація виставки газет, стіннівок, присвячених історії школи. Протягом тижня Центр “Дозвілля” 2 Урочисте оформлення приміщення школи. 01.11. Центр «Юні господарі” 3 Привітання учителів-ветеранів. до 02.11. Гурток “Пролісок” 4 Організація зустрічі з видатними випускниками гімназії. 03.11. Завідувач музею 5 Оформлення фотовиставки “Гімназія за останні 10 років” до 02.11. Центр “Юні оформлювачі” 6 Участь у святковому концерті 05.11. Класні керівники, учні 1-11 кл.

Слайд 23

Розписка Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Слайд 24

Слайд 25

Види розписок : Приватні: Особа отримує цінності від особи. Службові: Особа - представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи.

Слайд 26

Основні вимоги до розписки: Має довільну форму. Дата пишеться за таким зразком: 15 квітня 2009 року Грошові суми зазначаються цифрами, а в дужках – словами. Наприклад: …500 ( п'ятсот ) грн.

Слайд 27

Основі реквізити розписки: Назва виду документа (розписка). Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, хто дає розписку. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кому дається розписка. У чому конкретно дано розписку ( обов'язково слід указати точне найменування матеріальних цінностей, предметів та ін..) Дата і підпис одержувача цінностей.

Слайд 28

Зразок розписки: Розписка Я, Дмитрієв Андрій Михайлович, одержав від Карпенко Надії Вікторівни 70 (сімдесят ) гривень. Зобов'язуюсь цю суму повернути 28 грудня 2009 року. Домашня адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, 5. Паспорт серія МО № 768534, виданий Заводським РВ ЗМУУ МВС України в Запорізькій області 16 листопада 2003 року. Дата: 01 жовтня 2009 р. Підпис: Дмитрієв Підпис Дмитрієва А.М. засвідчую: Посада: директор Підпис:

Слайд 29

Доручення Я, Карпенко Іван Валентинович, учень 8-го класу Мліївської середньої школи, доручаю Карпенку Степанові Валентиновичу, що проживає у селі Млієві, одержати цінну бандероль на моє им”я . 27 квітня 2009 р. Підпис: Карпенко Підпис учня 8-го класу Мліївської середньої школи Карпенка В.І. засвідчую. Директор Підпис

Слайд 30

“ПРОТОКОЛ” Хай думок не кожен порух, та чи єдність чи розкол,- все, що відбулось на зборах, вам розкаже протокол. Склад президії, присутні(кількість їх). Порядок дня. Основні думки присутні – план, конкретні завдання. Що зробив наш осередок (все важливе, непросте). Слухали: про те-то й то-то, Ухвалили: те-то й те… Протоколи ще бувають дещо схожими на акт, документ, який складають про подію, певний факт. Між державами угоди про кордон чи про футбол,- підписали на нараді і складали - Протокол. ( Д. Білоус)

Слайд 31

Протокол – це документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

Слайд 32

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів: 1) стислі ( записуються питання , які обговорються, прізвища доповідачів і виступаючих, прийняті рішення ); 2) повні ( стисло записуються виступи доповідачів, інших осіб, що беруть участь в обговоренні питання ); 3) стенографічні ( дослівно фіксується весь хід засідання )

Слайд 33

Текст протоколу складається з двох частин: Вступна: Дата проведення зборів; Прізвища та ініціали всіх присутніх; Порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основна: Поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. “ СЛУХАЛИ ”, “ ВИСТУПАЛИ “ “ УХВАЛИЛИ “ (Великими літерами з нового рядка)

Слайд 34

Протокол (зразок) засідання членів гуртка “ Живе слово ” Херсонської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 41 № 4 від 18.04.08 Присутні: 13 членів гуртка, керівник. Голова засідання – Нестеренко О. Секретар – Стадник І.

Слайд 35

Порядок денний: 1. Про роботу гуртка “ Живе слово ” У ІІ семестрі ( доповідач Кличанівська В. ). 2. Про підготовку до підсумкових заходів гуртка за звітний період ( доповідач Зорін А. )

Слайд 36

І СЛУХАЛИ Старосту гуртка Кличанівську В. , яка відзначила позитивну роботу членів гуртка протягом навчального року. Звернула особливу увагу на активних членів колективу. ВИСТУПАЛИ: Олексин С. , який запропонував клопотати перед адміністрацією школи про нагородження активних членів гуртка грамотами директора школи. УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію щодо нагородження активних членів гуртка на Святі останнього дзвоника.

Слайд 37

ІІ СЛУХАЛИ Зоріну А., яка доповіла про підсумкові зоходи гуртка “ Живе слово “. Зазначила, що всі члени гуртка мають провести індивідуальні пошукову роботу та взяти активну участь щодо підготовки до зустрічей, виступів і свята УХВАЛИЛИ Розподілити обов’язки між членами гуртка щодо підготовки до підсумкових заходів на наступному занятті.

Слайд 38

Автобіографія – це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис життя і діяльності. .

Слайд 39

АВТОБІОГРАФІЯ завжди складається від руки; Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша ( 2,5 см ) Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу Дати в документі пишуть за таким зразком: протягом 2006/07 н. р., 02.04.08 Автобіографія складається від першої особи

Слайд 40

АВТОБІОГРАФІЯ містить: Прізвище, ім’я, по батькові автора Дату народження Місце народження Відомості про навчання Відомості про трудову діяльність Хто батьки, де і ким працюють Короткі відомості про склад сім’ї

Слайд 41

АВТОБІОГРАФІЯ (зразок) Я, Вовкун Ольга Петрівна, народилася 15 січня 1992 року в м. Запоріжжя. У 1998 році була зарахована до першого класу Запорізької гімназії № 46. У 2004 році закінчила дев’ять класів цієї ж гімназії. У цьому ж році вступила до десятого класу математичного профілю Запорізького ліцею “Логос”, який закінчила у 2006 році. У 2006 році вступила до Львівського державного університету ім. Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю “Менеджмент та економіка”. Нині студентка четвертого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости групи.

Слайд 42

Склад сім’ї: батько – Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., викладач фізики Запорізького національного університету; мати – Вовкун (Петренко) Ганна Іллівна, 1968 р. н. , лікар - педіатр Запорізької міжобласної дитячої клінічної лікарні; сестра – Вовкун Юлія Петрівна, 2002 р. н. , учениця восьмого класу Запорізької гімназії № 46; брат - Вовкун Максим Петрович, 2007 р. н., відвідує ДНЗ № 5 м. Запоріжжя. 08.06. 2010 р. Підпис

Слайд 43

Заява – це документ , який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщуються на аркуші праворуч угорі.

Слайд 44

Заява Директорові Запорізької гімназії № 46 Круглій Л. Ю. учня 9-В класу Шавкуненка Анатолія Вікторовича Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятого класу у зв’язку зі вступом до Запорізького металургійного коледжу. 25.06. 2010 р. (підпис)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова