X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діалектні особливості української мови

Завантажити презентацію

Діалектні особливості української мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діалектні особливості української мови . діалектні особливості української мови

Слайд 2

фонетика . діалектні особливості української мови

Слайд 3

Особливості діалектних фонем Голосні фонеми основними виявами виступають у наголошених складах. У діалектах є свої особливі структури наголошеного вокалізму, відмінні як складом фонем, особливостями їх основних виявів, так і взаємозв’язками між ними. Особливо різноманітними в діалектах є структури ненаголошеного вокалізму. діалектні особливості української мови

Слайд 4

Голосні фонеми фонема /а/. У деякій частині північних говорів фонема /а/ виступає порівняно ширше: в ненаголошеній позиції звуковий ряд /о/ переходить до /а/: галава, дарога, вакно, спевайе... У частині поліських говорів виявляється в генетичному чергуванні з /е/. В наголошених складах виступає /а/ з давнього ę, в ненаголошених - /е/: пйат’ / пета, пот’аг / потегат’, свйато / свети діалектні особливості української мови

Слайд 5

- 2 - Фонема /о/. Розрізнюється з /а/. Розрізнюється з /у/. У поліських говорах, де є лабіалізований неоднорідний голосний уо, виступає фонемене розрізнення: лоб : буоб, рот : руод, сон : нуос... У говорах (подільських), де в ненаголошених складах не розрізнюються /о/ та /у/ , /о/ виступає замість /у/: бомага, очител’ка, окраїнка... діалектні особливості української мови

Слайд 6

- 3 - Фонема /у/. Фонема /о/ в ненаголошених складах втрачає здатність розрізнюватися з /у/ в частині південно-західних говорів: вуда, гулува, куза, озеру, тиху... У частині поліських говорів фонема /у/ виступає на місці давнього о в нових закритих складах (наголошених): вул, вуз, поруг... Також походить з давнього е в нових закритих складах перед твердим приголосним (у поліських і карпатських говірках): жунка, пчул, тутка, шчутка, привуз... діалектні особливості української мови

Слайд 7

- 4 - Фонема /ÿ/. У деяких карпатських і поліських говорах відповідно до давніх о, е в нових закритих складах виник голосний [ÿ]. Розрізнюється з /і/ на основі диференційної риси: лабіалізація : відсутність лабіалізації: вÿз “віз”: віз (від везти); мÿст “міст” : міст”місць”... діалектні особливості української мови

Слайд 8

- 5 - Фонема /е/. У діалектах є значні відмінності основного вияву фонеми /е/. Так, у гуцульських говорах /е/ вимовляється обнижено з наближенням до [а]: одан, тепар, дварі... В обох південних діалектних групах /е/ під впливом діяння гармонійної асиміляції втрачає здатність розрізнюватися з /и/. Навпаки, в північних говорах /е/ та /и/ в ненаголошених складах розразнюються. діалектні особливості української мови

Слайд 9

- 6 - Фонема /и/. Діалекти мають різні особливості основного вияву /и/. Основний вияв /и/ у деяких південно-західних діалектах звук більш обнижений, ніж у літературній мові: жето, реба, сирей... У південно-східних і в багатьох південно-західних говорах звуковий ряд /и/ в ненаголошених складах змішується із звуковим рядом /е/ діалектні особливості української мови

Слайд 10

- 7 - Фонема /ы/. Частина карпатсських говірок мають фонему /ы/. Розрізнюється з фонемою /и/: мыло: мило (прислівник), мы (займенник): ми (дав.відм. займенника-енклітика, дай ми), ты (займенник): ти (дав.відм. займ.-енклітика: дай ти). У частині карпатських говірок походиті з давнього о в нових закритих складах: вын, рокыв, гыр, кын’... діалектні особливості української мови

Слайд 11

- 8 - Фонема /і/. Фонема /і/ розрізнюється з /и/. У деяких поліських говорах є фонемне розрізнення /і (и)/ : /іе/: ліс «лис»: ліес «ліс», сіла «сила» : сіела «сіла» діалектні особливості української мови

Слайд 12

Приголосні фонеми Губні: /п/, /б/, /в/, /ф/, /м/. Фонема /ф/ обмежена вжитком у діалектах української мови. Зайшла вона в українську мову з фонемними структурами слів, запозичених з інших мов. Протягом століть ця фонема набула вже зв’язків з іншими фонемами, особливо в південно-західних діалектах. Комбінаторним виявом /в/ є [ў] в позиції перед приголосними і в кінці слів: брова: броўка, правити : праўда, кривити : криўда... діалектні особливості української мови

Слайд 13

- 2 - Передньоязикові /т/, /т’/, /д/, /д’/, /н/, /н’/. У деякіх південно’західних говорах [т’] переходить у [к’], або навпаки: т’еслий, т’епс’ко, тат’і, к’істо, к’ін’ діалектні особливості української мови

Слайд 14

- 3 - Передньоязикові /с/, /с’/, /з/, /з’/, /ш/, /ш’/, /ж/, /ж’/, /ч/, /ч’/. Фонемні розрізнення основані на диференційних рисах твердості:м’якості (лежать (інф.) : леж’ать (3.ос.одн)). У багатьох наддністрянських, а також у надсянських говірках звукові ряди фонем /с/, /з/ мають третій ступінь палатальності приголосних: /с’/, /з’/: /с’’/, /з’’/, як у польській мови: с’’іно, с’’в’іт, с’’вято... Основни виявом фонем /ш/ і /ж/ у карпатських говірках є [ш’], [ж’]: меж’а, ш’апка, пш’оно Звуки [с] і [з] у багатьох південно-західни говорах аналогічно до фонем /т/, /д/ не пом’якшуються перед [і] (

Слайд 15

- 4 - Змично-щілинні /ц/, /ц’/, /ζ/, / ζ’/, /ч/, /ч’/, /дж/. У тих південно-західних говорах, де виступає третій ступінь палатальності [с’’] та [з’’], паралельно таку ж палатальність мають фонеми /ц’/ та / ζ’/: ц’’іп, ζ’’він... діалектні особливості української мови

Слайд 16

- 5 - Бокові /л/, /л’/. На заході української мовної території [л] переходить у /ў/ як у польській мові (підляські, західноволинські, надянські і захднонадністрянські говірки): ўопата, ўоша, ўуг. діалектні особливості української мови

Слайд 17

- 6 - Дрижачі /р/, /р’/. У багатьох південно-західних говорах [р] взагалі не пом’якшується, у північних звук [р’] зрідка поширений тільки в лівобережнополіських. Найбілш виявлене це розрізнення в південносхідних говорах і в частині поліських. діалектні особливості української мови

Слайд 18

- 7 - Середньоязикова фонема /й/. Внаслідок зникнення пом’якшення губних перед [а] виникли двофонемні сполуки – губні + й: пйена, обйед, вйетер... Виникає [й] у деяких південно-західних і зрідка в окремих поліських говорах внаслідок зникнення пом’якшення [р’] перед а або у і утворення двофонемних сполук р + й: зорйа, порйадок, варйу, курйу... діалектні особливості української мови

Слайд 19

- 8 - Задньоязикові /к/, /ґ/, /х/. Фонема /ґ/ в українських говорах поширена не всюди. Українська мова належить до тих слов’янських мов, які змінили давній звук [ґ] на [г]. Тепер в українській мові фонема /ґ/ виступає порівняно рідко. Крім того, звук /ґ/ виникає в частині південнозахідних говорів внаслідок одзвинчення [к]. діалектні особливості української мови

Слайд 20

- 9 - Фарингальна фонема /г/. Фонема /г/ у деяких говорах має комбінаторний вияв – задньопіднебінний, фрикативний дзвінкий звук [ϒ]. Виступає цей комбінаторний вияв /г/ перед /і/: ϒірка, заϒін, ϒіст’. діалектні особливості української мови

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова