X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тренувальні завдання «Двоскладові стопи»

Завантажити презентацію

Тренувальні завдання «Двоскладові стопи»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тренувальні завдання «Двоскладові стопи»

Слайд 2

Віршовий розмір? Де стоїть тепер наш Київ, там була сама гора, жив там перший Кий з Хоривом, Щек та Либідь – їх сестра

Слайд 3

Віршовий розмір: Де стоїть тепе р наш Ки їв, ― ― ― ― та м була сама гора , ― ― ― ― жи в там пе рший Ки й з Хори вом, ― ― ― ― Ще к та Ли бідь – ї х сестра ― ― ― ―

Слайд 4

Віршовий розмір: Де стоїть тепе р наш Ки їв, ― ― ― ― ЧОТИРИСТОПНИЙ ХОРЕЙ та м була сама гора , ― ― ― ― НЕПОВНИЙ ЧОТИРИСТОПНИЙ ХОРЕЙ жи в там пе рший Ки й з Хори вом, ― ― ― ― ЧОТИРИСТОПНИЙ ХОРЕЙ Ще к та Ли бідь – ї х сестра ― ― ― ― НЕПОВНИЙ ЧОТИРИСТОПНИЙ ХОРЕЙ

Слайд 5

Віршовий розмір? Метелиця чи дівчина з сусіднього села навколо подивилася і хустоньку взяла.

Слайд 6

Віршовий розмір: Мете лиця чи ді вчина з сусі днього села навко ло подиви лася і ху стоньку взяла .

Слайд 7

Віршовий розмір: Мете лиця чи ді вчина ― ― чотиристопний ямб з сусі днього села ― ― тристопний ямб навко ло подиви лася ― ― чотиристопний ямб і ху стоньку взяла . ― ― тристопний ямб

Слайд 8

Віршовий розмір? Стали думати кияни, де їм лицаря знайти, щоб із міста на той берег сміло зважився пройти.

Слайд 9

Віршовий розмір: Ста ли ду мати кия ни, ― ― ― де їм ли царя знайти , ― ― ― що б із мі ста на той бе рег ― ― ― смі ло зва жився пройти .

Слайд 10

Віршовий розмір: Ста ли ду мати кия ни, ― ― ― чотиристопний хорей де їм ли царя знайти , ― ― ― чотиристопний хорей неповний що б із мі ста на той бе рег ― ― ― чотиристопний хорей смі ло зва жився пройти . чотиристопний хорей неповний

Слайд 11

Слайд 12

Віршовий розмір? Кравці лисицям хутра шиють Вітри на бурю грізно трублять. О Боже, стережи в завію І людські, і звірячі кубла.

Слайд 13

Віршовий розмір: Кравці лиси цям ху тра ши ють ― ― ― ― Вітри на бу рю грізно тру блять. ― ― ― ― О Бо же, стережи в завію ― ― ― І лю дські, і звіря чі ку бла.

Слайд 14

Віршовий розмір: Кравці лиси цям ху тра ши ють ― ― ― ― чотиристопний ямб Вітри на бу рю грізно тру блять. ― ― ― ― чотиристопний ямб О Бо же, стережи в завію ― ― ― чотиристопний ямб І лю дські, і звіря чі ку бла.

Слайд 15

Віршовий розмір? В давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування

Слайд 16

Віршовий розмір: В давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування

Слайд 17

Віршовий розмір: В давніх літописах наших ― ― ― чотиристопний хорей єсть одно оповідання, ― ― ― чотиристопний хорей що зворушує у серці ― ― ― чотиристопний хорей найсвятіші почування чотиристопний хорей

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література