X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мета, завдання, та складові розвитку регіональних логістичних систем

Завантажити презентацію

Мета, завдання, та складові розвитку регіональних логістичних систем

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Мета, завдання, та складові розвитку регіональних логістичних систем» м.Рівне 23 листопада 2012 р.

Слайд 2

«Розвиток агропромислового комплексу країни неможливий без застосування передових методів логістики, які дозволяють знизити рівень витрат на 20% і скоротити час доставки товарів на 20-50%. Саме такі наукові досягнення ми плануємо запровадити у наступному році» Міністр аграрної політики М.Присяжнюк

Слайд 3

Тенденції/динаміка розвитку логістичних/кластерних систем Стратегія формування мережевих структур – регіональних систем, кластерів в країнах Заходу стала частиною концепції «Третього шляху» розвитку суспільства. В цілому зараз кластеризацією охоплено вже більш 50 % існуючої економіки провідних країн світу. Понад 60% продукції США виробляється в рамках 380 кластерів, що консолідували діяльність як великих, так і малих фірм, які забезпечували робочими місцями 57% працездатного населення США. Обов’язком кожної країни – члена ЄС є реалізація національної програми кластеризації економіки. На сьогодні повністю охоплені кластеризацією господарський комплекс Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції. В економіці Швеції рівень продуктивності праці в кластерах вищий на 44%, а зарплата вища на 29%, ніж поза межами кластерів. Кластеризація промисловості в країнах Східної Європи підтримується спеціальною програмою ЄС. Найбільш пристосованою до кластеризації виявилась Угорщина, зараз там функціонують 150 промислових кластерів, які об’єднують більш 2000 компаній і забезпечили 57% робочих місць, 40% ВВП і 18 % експорту країни.

Слайд 4

Основна мета створення регіональних логістичних систем/кластерів створення та справедливий розподіл доданої вартості між учасниками системи; оптимальне використання ресурсів території; поповнення місцевого бюджету; забезпечення високого рівня якості життя населення, досягнення та підтримка конкурентоспроможності регіону

Слайд 5

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ Створення і маркетинг продукції з особливими/унікальними характеристиками якості. Зменшення операційних витрат при допомозі об'єднання зусиль на етапі логістики; Виробництво або маркетинг продукції, яка покращує виробничу ефективність в інших підгалузях агробізнесу (тверді сорти пшениці). Володіння переробним підприємством, що переробляє продукцію власників (членів кооперативу); Комбінація з кількох стратегій для отримання доданої вартості – спільна закупка матеріально-технічних ресурсів, власні переробні підприємства, нові продукти/бренди.

Слайд 6

Тенденції формування доданої вартості Вартість (%) Науковий прогноз США Росія Вартість виробництва/вирощування сільськогосподарської продукції (сировини) 25 25 75 Додана вартість: (маркетинг та логістика - заготівля сировини, перероблення в конкурентоспроможний товар через сортування, створення упаковки і етикеток, пакування, зберігання просування на ринок) 75 75 25

Слайд 7

Формування доданої вартості Де вона, хто її власник??? Основні складові доданої вартості Фермер СОК Посере-дник Сортування, чищення, миття Х Х Х Пакування (фірмова упаковка) Х? Х Х Зберігання ( в т.ч. з охолодженням) Х ? Х Х Перероблення (заморозка, сушіння, соління, квашення інше) Х Х Транспортування (холодний ланцюг) Х х Просування на ринок (реклама) Х Х

Слайд 8

Тенденції у сфері збуту Переваги споживання плодо-овочевої продукції Збільшення числа супермаркетів Нові продукції – результат первинної переробки (напівфабрикати) Їжа готова до споживання Упаковка від 1/5 до 4/5 обсягу споживання Виробництво само по собі є неповний варіант Бізнес-орієнтація Глобалізація виробництва

Слайд 9

Основні складові організації територіальних агрологістичних систем: П о с т а ч а л ь н и к и МТ Р Постачання Виробництво сільськогосподарської продукції Переробка с\г продукції Зберігання,передпродажна підготовка с/г продукції Збут Спожив ач і - Процеси складування, витрати на запаси - Процеси транспортування, витрати на перевезення

Слайд 10

Зміни у агрологістичних ланцюгах світу на користь домінування сили великих компаній роздрібної торгівлі. Консолідація ланцюжків поставок. Підвищення уваги до відстеження руху потоків. Створення агрокластерів. Світові тренди у агрологістиці Регіональних агрологістичних систем Зерна Плодів-овочів М’яса- мясопродукції Молока – молокопродукції Риби- рибрпродукції Основна мета створення регіональних логістичних систем (кластерів) - створення та справедливий розподіл доданої вартості між учасниками системи

Слайд 11

Актуальні логістичні системи КАРТОПЛІ

Слайд 12

Кооперативні логістичні центри Оптово-роздрібна торгівля Переробні підприємства ОСГ, Фермери Кінцевий споживач Заготівельно-збутові організації (ОВ) Оптова торгівля ОРСП «ШЕЛЕН» Логістичні системи

Слайд 13

Логістичні системи М’ясопродукції Ключові питання Можливі рішення Подвірний забій худоби (як функціонуватиме ринок через 5 років після заборони забою на неліцензованих бійнях?); Робота через заготівельника (як реорганізувати діяльність посередників); Обмежений доступ до кінцевих споживачів з боку виробників худоби Низька популярність оптових ринків худоби та м’яса. Формування однорідних товарних партій худоби, через оптові ринки чи кооперацію; Підтримка організованого збуту із забезпеченням безпечності продукції при збереженні собівартості: (формування оптових ринків худоби; легальний статус заготівельника). Співпраця із сучасними бійнями; Робота за сучасними стандартами (диференціація ціни); Пільговий режим для невеликих боєн (компенсація будівництва та оновлення); Пільги для ферм, що спеціалізуються на відгодівлі ВРХ (закупівля молодняка)

Слайд 14

Заготівельно-збутові кооперативи Фермерські господарства Торгівельна мережа Приватний торговий бізнес Сільськогосподарські підприємства Виробники Споживачі Інші групи споживачів Переробні підприємства Особисті селянські господарства Забійно-сервісний центр Кооперативні Забійно-сервісні центри С/Г виробники (ПП,ФГ, ОСГ, СОК) Оптовий ринок/аукціон живої худоби

Слайд 15

Логістичний ланцюг формування доданої вартості:

Слайд 16

Логістичні системи - Молоко Кооперативні Корпоративні Виробники молока Перероб-ники молока

Слайд 17

6 років (2006 -2012) Кількість членів зросло від 60 до 700; Створено 5 заготівельних пунктів 8 танкерів-охолоджувачів молока, Заготовляють щорічно понад 3,0 тис.тон молока / до 300 тон/місяць; Створили кооперативне об'єднання; Створили власне молокопереробне підприємство «Молочний край» 12 тон/доба СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „МОЛОЧНИЙ КРАЙ” Бюджет проекту   З них: 3 260 000 Кошти отримані в рамках обласної та районної програми підтримки СОК 1 000 000 Міжнародна фінансова допомога 1 250 000 Пайові та додаткові пайові внески засновників (СОКів) 657 200

Слайд 18

Слайд 19

Побудова ланцюгів постачання: Концентрація уваги, підвищення спроможності; знання про зміни та тенденції ланцюгів постачання та ринків; використання лідерів ланцюгів. Покращення конкурентоздатності ланцюгів: Постійне удосконалення ланцюгів на кожному рівні; співпраця; постановка завдань; використання відповідних технологій Розвиток міжнародних ланцюгів: Знаходження контактів; побудова довіри; розвиток відданості; використання міжнародних стандартів та найкращих практик; праця “на перспективу” Удосконалення управління ланцюгами постачання: Увага до стандартів та забезпечення виконання; планування та контроль (витрати та логістика/відстежування); використання менеджменту ланцюгів постачання Агро-логістика: можливості та перспективи регіону

Слайд 20

Роль уряду: Чітка та сприятлива політика (стабільна та довготермінова); увага до “ланцюжків доданої вартості”; розвиток комунікації, транспортної інфраструктури; залучення інвестицій; дотримання законів; забезпечення чесної конкуренції серед учасників; прийняття Комерційного кодексу (права власності/прозорі та прискорені юридичні процедури вирішення суперечок) Державно-приватне партнерство: Розвиток та сприяння міжнародним найкращим практикам; увага до чітких результатів та стратегічних інтересів (відданість з обох боків); відкрита платформа для державно-приватного обміну інформацією; промоція українських харчових продуктів Інституалізація та підвищення обізнаності: Семінари/тренінги із певних ланцюгів; спеціальні дослідження та дорадництво Агро-логістика: Можливості та перспективи в Україні

Слайд 21

Можлива допомога Проекту Агроінвест! Надання технічної та фінансової допомоги з техніко-економічного обґрунтування проектів створення об'єктів логістики (ринків, сховищ,інше); Надання консультацій та проведення навчань (тренінгів, семінарів) з питань розвитку систем логістики; Сприяння залучення інвестиційних та кредитних ресурсів для реалізації розроблених проектів. Грантова підтримка інноваційних проектів кооперативів з покращення доступу до ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Слайд 22

Наші координати: 01001, Україна, Київ, вул. Володимирська, 4, 2-й поверх Телефон: (044) 232-97-55 Факс: (044) 232-97-56 E-mail:  mhrytsenko@agroinvest.org.ua Інтернет-сторінка: www.agroinvest.org.ua Запрошуємо до співпраці

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне