X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роман «Диво»

Завантажити презентацію

Роман «Диво»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРИКМЕТНИК

Слайд 2

Прикме тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї? Наприклад: сміливий, щаслива, зелене, Васине, батькова, братове.

Слайд 3

Слайд 4

1.Прикметники за значенням поділяються на такі розряди: Якісні, що виражають ознаки предметів безпосередньо власним лексичним значенням: сумна пісня, яскрава особистість Відносні, що позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до іншого предмета, явища, дій: вступний тест, прикордонний пост; Присвійні, що виражають належність предмета певній істоті: материн рушник, Мартин зошит. Вживаючись у переносному значенні, відносні та присвійні прикметники можуть переходити в розряд якісних. Наприклад: золотий ланцюжок (відносний) — золота душа (якісний); срібний перстень (відносний) — срібний голос (якісний); лебединий пух (присвійний) — лебедина пісня (якісний); зміїна отрута (присвійний) — зміїний характер (якісний).

Слайд 5

2.Прикметник має групи

Слайд 6

3.Ступенювання прикметників Оскільки якісні прикметники виражають ознаки, що можуть виявлятися більшою чи меншою мірою, вони мають ступені порівняння: вищий і найвищий. Кожен зі ступенів має дві форми: просту і складену. 1.Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі ознака виявляється більшою мірою, ніж в іншомПроста форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою суфіксів -іш, -ш: добрий — добр-іш-ий, милий — мил-іш-ий, довгий — дов-ш-ий, міцний — міцн-іш-ий, малий — мен-ш-ий. При додаванні суфікса -ш- можуть виникати звукові сполуки, які на письмі позначаються буквами жч і щ. Буква щ пишеться у прикметниках: вищий, товщий (товстіший), кращий. Буквосполучення жч пишеться у прикметниках: ближчий, важчий, вужчий, дорожчий, дужчий, нижчий, тяжчий. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів більш, менш: яскравий — більш яскравий, швидкий — менш швидкий. 2.Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня префікса най-: дорожчий — най-дорожчий, міцніший — най-міцніший. Значення найвищого ступеня порівняння можна посилити префіксами як-, що-: як-найдорожчий, що-найменший. Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів найбільш, найменш, а також додаванням до прикметника вищого ступеня слів від усіх (за всіх), над усе: тривожний — найбільш тривожний, тривожніший над усе.

Слайд 7

Слайд 8

4.Способи творення прикметників Префіксальним способом прикметники утворюються від: а) прикметників: сильний — пресильний; високий — невисокий; б) іменників (із прийменником без): без меж — безмежний; без крил — безкрилий. Суфіксальним способом прикметники утворюються від: а) іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий; б) прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий; в) дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий; г) прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній. Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — безталанний; при школі — пришкільний. Основоскладанням утворюються прикметники від: а) двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій; б) сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий; сільське господарство — сільськогосподарський. Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий бік — лівобічний.

Слайд 9

5.Відмінювання прикметників

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література