X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальний діалог як інструмент провадження соціальної політики держави

Завантажити презентацію

Соціальний діалог як інструмент провадження соціальної політики держави

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціальний діалог як інструмент провадження соціальної політики держави

Слайд 2

Соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень його сторонами.

Слайд 3

ФУНКЦІЇ СКЛАДОВИХ СУСПІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ система державного управління видає «правила гри», згідно з якими ведеться діалог; - громадянське суспільство впливає на державу в питаннях гуманізації соціально-трудових відносин, завдяки яким держава корегує діючі «правила гри» соціального діалогу у відповідності зі стандартами міжнародної організації праці; - у процесі соціального діалогу формуються пропозиції щодо основ розвитку громадянського суспільства.

Слайд 4

ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ обмін інформацією; консультації; узгоджувальні процедури; колективні переговори з укладення колективних договорів і угод

Слайд 5

відбувається на 4 рівнях: НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ (ведення переговорів і укладення Генеральної угоди) ГАЛУЗЕВИЙ РІВЕНЬ (ведення переговорів та укладення галузевих угод); РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ (ведення переговорів та укладення регіональних угод); ЛОКАЛЬНИЙ РІВЕНЬ (ведення переговорів та укладення локальних угод) РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ  

Слайд 6

розробка та провадження соціальної та економічної політики держави і регулювання умов праці та працевлаштування, відносин між партнерами і їх взаємними зобов’язаннями.   ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  

Слайд 7

ОСНОВНА І ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ   сильна й стійка політична воля всіх сторін-учасниць. Вона повинна ґрунтуватися на обізнаності щодо потенціалу й інтересів учасників соціального діалогу, здатних реально впливати на хід соціально-економічного розвитку.  

Слайд 8

рівень розвитку законодавчої бази, особливо законів про працю, що дозволяють соціальним партнерам узгоджувати умови зайнятості, додаткового соціального страхування чи пенсійного забезпечення; – рівень розвитку ринкової економіки, що може дозволяти основним учасникам діалогу робити той чи інший вибір в прийнятті рішень; УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  

Слайд 9

наявність вільних, незалежних і достатньо репрезентативних представників профспілок, і роботодавців; – соціальний статус, загальноосвітній рівень і компетентність учасників діалогу. УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ (продовження)  

Слайд 10

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА - це діяльність держави й суспільства по узгодженню інтересів різних соціальних груп і соціально-територіальних громад у сфері виробництва, розподілу та споживання, що дозволяють узгодити інтереси цих груп з інтересами людини та довготерміновими цілями суспільства

Слайд 11

зниження соціальної напруженості та збереження миру і злагоди у суспільстві; досягнення соціальної справедливості; забезпечення соціально-політичної стабільності в державі; сприяння зайнятості кожного громадянина; функціонування системи соціального забезпечення; створення всебічних умов для гідного рівня життя людини; вирішення соціальних проблем, викликаних негативними наслідками економічних реформ у суспільстві. ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Слайд 12

Соціальна політика вирішує завдання, пов’язані із загостренням соціально-політичних конфліктів, збільшенням соціальної напруженості в суспільстві.

Слайд 13

Завдяки соціальному діалогу здійснюється взаємодія суб’єктів соціальної політики, що сприяє узгодженню їх соціально-економічних інтересів. Виходячи з того, що соціальний діалог передбачає собою взаємодію його сторін на всіх рівнях, у тому числі й на національному, то його важлива позитивна сторона – це участь у формуванні політики суб’єктів, які можуть знайти консенсус та згоду.

Слайд 14

Соціальний діалог за своєю сутністю відповідає цілям, завданням і функціям соціальної політики держави та посідає головне місце в механізмі узгодження інтересів та протиріч різних соціальних груп.

Слайд 15

По-перше, соціальний діалог є одним з ефективних механізмів узгодження соціально-економічних інтересів різних соціальних груп і владних структур на національному, регіональному та локальному рівнях. ВИСНОВКИ

Слайд 16

По-друге, враховуючи, що функції соціальної політики пов’язані з узгодженням інтересів певних соціальних груп, оптимальним розв’язанням суспільних суперечностей, гармонізацією інтересів різних шарів населення, створенням умов для суспільної злагоди, соціальний діалог здатний виступати досить досконалим інструментом впровадження цієї політики. ВИСНОВКИ (продовження)

Слайд 17

ВИСНОВКИ (продовження) По-третє, соціальний діалог сприяє досягненню соціального миру та злагоди, що є важливою умовою забезпечення соціальної та політичної стабільності у суспільстві. Він є одним із головних факторів розвитку громадянського суспільства й запобігання соціальним конфліктам.

Слайд 18

Роль соціального діалогу в соціальній політиці держави полягає в забезпеченні взаємодії різних суб’єктів щодо збереження, зміни соціального становища населення та окремих його складових, а також вирішення проблем у цій сфері.

Слайд 19

підготувати законодавчу базу для забезпечення даного процесу, у тому числі прийняти Закон України “Про соціальний діалог в Україні”, що позитивно вплине на розвиток трипартизму в державі; продовжити створення інституціональної й адміністративної баз задля ефективного функціонування соціального діалогу; поширювати формат соціального діалогу в усіх сферах суспільного життя з метою стимулювання розвитку громадянського суспільства як необхідного компоненту розбудови демократичної, правової і соціальної держави. Шляхи удосконалення процесу провадження соціального діалогу в Україні

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія