X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Елементи невербальної комунікації

Завантажити презентацію

Елементи невербальної комунікації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: «Елементи невербальної комунікації» Студента 3-го курсу групи 3613-3 Ткачука Олександра

Слайд 2

Зміст 1. Вступ 2. Специфіка невербальної комунікації 3. Кінесика 4. Такесика 5. Сенсорика 6. Проксеміка 7. Хронеміка

Слайд 3

1. Вступ Людина веде соціальний спосіб життя, тобто його неможливо уявити поза суспільством. Для кожного важливо налагодити контакт зі співрозмовником. Комунікація у широкому сенсі - це обмін інформацією між індивідами через посередництво загальної системи символів. Але не слід забувати, що на частку спілкування за допомогою слів доводиться всього лише 35% переданої інформації. Решта 65% складають невербальні повідомлення, тобто відбуваються без використання слів. Невербальна комунікація - поведінка, що сигналізує про характер взаємодії і емоційних станах спілкуються індивідів. Це жести, міміка, поза, одяг, зачіска, навколишні предмети. Прочитання подібного роду елементів поведінки сприяє досягненню високого ступеня взаєморозуміння.

Слайд 4

2. Специфіка невербальної комунікації Не викликає сумнівів, що за допомогою слів ми отримуємо найрізноманітнішу інформацію, в тому числі й ту, яка свідчить про культуру співрозмовника. У той же час інформацію про те, яка це людина, ми отримуємо через міміку, жести, інтонації. За допомогою міміки, жестів, поз виражаються душевна енергія людини, руху, симптоми (наприклад, збліднення або почервоніння обличчя). Невербальні повідомлення завжди ситуативні, по них можна зрозуміти нинішній стан учасників комунікації,  Невербальні повідомлення є синтетичним, їх насилу можна розкласти на окремі складові, на відміну від вербального повідомлення

Слайд 5

2. Специфіка невербальної комунікації Невербальні повідомлення зазвичай недовільні і спонтанні. Навіть якщо люди хочуть приховати свої наміри, вони можуть добре контролювати свою мову, але невербальна поведінка контролю практично не піддається. Тому дуже часто в реальній практиці комунікації виникають помилки через узагальнення на підставі лише одного невербального дії. Невербальний мову люди, як правило, успішно освоюють самі в природних умовах через спостереження, копіювання, наслідування, а говорити дітей вчать спеціально, цьому приділяє увагу і сім'я, і соціальні інститути.  alex228lp@outlook.com:

Слайд 6

Кінесика Кінесика являє собою сукупність жестів, поз, рухів, використовуваних при комунікації в якості додаткових виразних засобів спілкування. Цей термін був запропонований для вивчення спілкування за допомогою рухів тіла. Кін - найдрібніша одиниця руху, з них складається поведінку. Прочитуючи кінеми, ми інтерпретуємо повідомлення, що передаються через жести та інші рухи тіла. Елементами кінесики являють жести, міміка, пози й погляди, які мають як фізіологічне походження  Жести - це різного роду рухи тіла, рук або кистей рук, які супроводжують у процесі комунікації мова людини і виражають ставлення людини безпосередньо до співрозмовника до якоїсь події, іншій особі, якому-небудь предмету.

Слайд 7

Кінесика Жести можуть бути довільними і мимовільними, культурно зумовлені і фізіологічними. Так, позіхання або чухання фізіологічні. Це так звані жести-адаптори. Але більша частина жестів культурно обумовлена, вони є символами і носять договірний характер. Їх можна класифікувати наступним чином: 1. Ілюстратори - описово-образотворчі і виразні жести, які супроводжують мова і поза мовного контексту втрачають сенс. З їх допомогою мовець намагається більш глибоко розкрити сенс висловлювання, більш детально розкриваючи його зміст 2.  Конвенціональні жести, або емблеми використовуються при вітанні або прощанні, запрошенні, заборону, образі і т. п. Часто їх використовують замість слів, які ніяково висловити вголос.

Слайд 8

Кінесика 3. Модальні жести - жести схвалення, невдоволення, іронії, недовіри, невпевненості, незнання, страждання, роздуми, зосередженості, розгубленості, сум'яття, пригніченості, розчарування, відрази, радості, захоплення, здивування. Вони висловлюють емоційний стан людини, її оцінку навколишнього, ставлення до предметів і людям. 4. Жести, що використовуються в різних ритуалах. Оскільки всі ці жести культурно обумовлені, в різних культурах одні й ті ж жести можуть мати зовсім різне значення. Це часто створює великі проблеми у міжкультурної комунікації. 

Слайд 9

Такесика Порівняльне зіставлення поведінки представників різних культур дозволило встановити, що при спілкуванні люди різних культур використовують різноманітні види дотиків до своїх співрозмовників. До такого роду дотиків вчені відносять, перш за все, рукостискання, поцілунки, погладжування, поплескування, обійми і т. п. Як показали спостереження і дослідження, за допомогою різного роду дотиків процес комунікації може набувати різний характер і протікати з різною ефективністю. Склалося навіть особливе науковий напрямок, що вивчає значення і роль дотиків при спілкуванні, яке отримало назву такесики.

Слайд 10

Такесика Науковці, які вивчають тактильну поведінку людей, вважають, що в залежності від мети і характеру дотику можна розділити на наступні типи:  1. професійні - вони носять безособовий характер, людина при цьому сприймається лише як об'єкт спілкування (огляд лікаря);  2. ритуальні - рукостискання, дипломатичні поцілунки;  3. дружні;  4. любовні. 

Слайд 11

Такесика Дотики необхідні людині, щоб посилювати чи послаблювати процес спілкування. Але поведінка з використанням дотиків залежить від цілого ряду чинників, серед яких найбільш важливими є: культура, належність до жіночої або чоловічої статі, вік, статус людини і тип особистості. Також я хотів би розглянути кілька видів рукостискань, кожне з яких має своє символічне значення.   1. Долоня, повернена вгору під долонею партеру, означає готовність підкоритися, несвідомий сигнал тому, чиє домінування зізнається.  2. Долоня, повернена вниз на долоні партнера, висловлює прагнення до домінування, спробу взяти ситуацію під свій контроль.  3. Пальма ребром вниз (вертикальне положення) фіксує положення рівності співрозмовників.  4. Рукостискання «рукавичка» (дві долоні обхоплюють одну долоню співрозмовника) підкреслює прагнення до щирості, дружелюбності, довірливості

Слайд 12

Сенсорика Сенсорика представляє собою тип невербальної комунікації, що грунтується на чуттєвому сприйнятті представників інших культур. Поряд з усіма іншими сторонами невербальної комунікації ставлення до партнера формується на основі органів почуттів людини. У залежності від того, як ми відчуваємо запахи, відчуваємо смак, сприймаємо колірні і звукові поєднання, відчуваємо тепло тіла співрозмовника, ми будуємо наше спілкування з цим співрозмовником. Ці комунікативні функції людських органів почуттів дозволяють вважати їх інструментами невербальної комунікації.

Слайд 13

Сенсорика Особливо велике значення в спілкуванні мають запахи. Це, перш за все, запахи тіла і використовуваної людиною косметики. Ми можемо відмовитися від спілкування з людиною, якщо вважатимемо, що від нього погано пахне. Запахи, звичні в одній культурі, можуть здаватися огидними в іншій. Колірні сполучення, що використовуються в різних культурах, також сильно варіюються. Нам можуть не подобатися ці поєднання, візерунки, вони можуть здаватися надто яскравими або надто тьмяні. Слухові переваги також залежать від конкретної культури. Саме тому так сильно відрізняється музика у різних народів. Чужа музика нерідко здається дивною, незрозумілою і непривабливою. 

Слайд 14

Проксеміка Проксеміка - це використання просторових відносин при комунікації. Даний термін був введений американським психологом Е. Холом для аналізу закономірностей просторової організації комунікації, а також впливу територій, відстаней і дистанцій між людьми на характер міжособистісного спілкування. Кожна людина для нормального свого існування вважає, що певний обсяг простору навколо нього є його власним і порушення цього простору розглядає як вторгнення у внутрішній світ, як недружній вчинок. Тому спілкування людей завжди відбувається на певній відстані один від одного, і ця відстань є важливим показником типу, характеру і широти відносин між людьми.

Слайд 15

Проксеміка Так, Е. Холл в результаті своїх спостережень виділив чотири зони комунікації:  1. інтимну - розділяє досить близьких людей, які не бажають розповідати про своє життя третіх осіб;  2. особисте - відстань, яку підтримує індивід при спілкуванні між собою і всіма іншими людьми;  3. соціальну - дистанція між людьми при формальному і світському спілкуванні;  4. публічну - дистанція спілкування на публічних заходах (зборах, в аудиторії тощо). Зони інтимної дистанції відрізняються один від одного в залежності від тієї чи іншої культурної середовища. У західноєвропейських культурах вона складає близько 60 сантиметрів. У культурах східноєвропейських народів ця дистанція дорівнює приблизно 45 сантиметрам. У країнах південної Європи і Середземномор'я це відстань від кінчика пальців до ліктя руки. 

Слайд 16

Проксеміка Однак для процесу комунікації найбільш важливим є особистий простір, безпосередньо навколо тіло людини. Ця зона дорівнює 45-120 сантиметрів, і в ній відбувається велика частина всіх комунікаційних контактів людини. На такій відстані фізичний контакт не обов'язковий. Це оптимальне відстань для розмови, бесіди з друзями та добрими знайомими.  Соціальна зона межує з особистою, і в ній, як правило, відбувається велика частина формальних і службових контактів. У ній відбувається спілкування вчителя та учнів, начальників і підлеглих, обслуговуючого персоналу і клієнтів і т.д. Публічна зона - це відстань, переважне при комунікації з великою групою людей, з масовою аудиторією. Ця зона передбачає такі форми спілкування, як збори, презентації, лекції, доповіді та мови і ін Публічна зона починається з відстані від 3,5 метрів і може сягати до нескінченності.

Слайд 17

Хронеміка Хронеміка - це використання часу в невербальному комунікаційному процесі. Для спілкування час є не менш важливим фактором, ніж слова, жести, пози і дистанції. Сприйняття і використання часу є частиною невербального спілкування і досить істотно відрізняється в різних культурах. Так, якщо в США ви запізнюєтеся на важливу зустріч, то це оцінюється як відсутність інтересу до справи і образа для партнера, а в Латинській Америці запізнитися на 45 хвилин - звичайна справа

Слайд 18

Хронеміка Дослідження хронеміки різних культур дозволяють виділити дві основні моделі використання часу: Монохронний і Поліхронний. При монохронній моделі час представляється у вигляді дороги або довгої стрічки, розділеної на сегменти. Це розділення часу на частини призводить до того, що людина в даній культурі воліє одночасно займатися лише однією справою, а також розділяє час для справи і для емоційних контактів.  У поліхронній моделі немає такого суворого розкладу, людина там може займатися кількома справами відразу. Час тут сприймається у вигляді пересічних спіральних траєкторій або у вигляді кола. Крайнім випадком є культури, в мовах яких взагалі немає слів, що відносяться до часу.

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія