X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Спілкування

Завантажити презентацію

Спілкування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 21 СПІЛКУВАННЯ Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області Page *

Слайд 2

ПЛАН Поняття про спілкування. Комунікабельність. Товариськість. Практична робота. Значення спілкування для координованої спільної діяльності. Page *

Слайд 3

СПІЛКУВАННЯ Спілкування – це різнобічні контакти між людьми, обумовлені потребами спільного життя і діяльності. Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного. Page *

Слайд 4

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ Комунікабельність - уміння слухати і розуміти людей, здійснювати на них вплив, встановлювати з ними гарні особисті чи ділові стосунки. Комунікабельність проявляється:  - в умінні правильно сприймати і оцінювати людей, а саме: індивідуальні характерологічні особливості, цілі, мотиви, наміри, стани; - в умінні правильно оцінювати життєві ситуації і діяти з їх урахуванням; - в умінні обирати такі стиль, засоби, прийоми спілкування, які б з мінімальними затратами приводили до бажаної мети спілкування; - в умінні співчувати людям; - у пластичності мислення, що допомагає у виборі ефективних засобів переконання і здійснення впливу на співрозмовника.   Page *

Слайд 5

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ Комунікабельність проявляється:  - в умінні правильно сприймати і оцінювати людей, а саме: індивідуальні характерологічні особливості, цілі, мотиви, наміри, стани; - в умінні правильно оцінювати життєві ситуації і діяти з їх урахуванням; - в умінні обирати такі стиль, засоби, прийоми спілкування, які б з мінімальними затратами приводили до бажаної мети спілкування; - в умінні співчувати людям; - у пластичності мислення, що допомагає у виборі ефективних засобів переконання і здійснення впливу на співрозмовника.   Page *

Слайд 6

ТОВАРИСЬКІСТЬ Товариськість відображає потребу людини у спілкуванні, спільній діяльності. Вона передбачає спільність цілей, схожість життєвих поглядів, що викликає відповідну емоційну забарвленість відносин — вибірковість, симпатію, прагнення до взаємодопомоги, взаєморозуміння. Для товариських стосунків характерний інтерес до спільної діяльності.   Page *

Слайд 7

Практична робота Тема: «Діагностика індивідуальних особливостей спілкування.» Мета :Дослідити власні індивідуальні особливості спілкування. Завдання: Тест «Чи вмієте ви спілкуватися?» Тест «Визначення рівня комунікативності». Інтерпретація результатів дослідження. Page *

Слайд 8

ЗНАЧЕННЯ СПІЛКУВАННЯ Спілкування історично склалося в процесі спільної діяльності, де спочатку відгравало допоміжну роль: супроводжувало і обслуговувало певні дії. З ускладненням діяльності воно набуває відносної самостійності, починає виконувати специфічну функцію передачі наступним поколінням форм культури і суспільного досвіду. Page *

Слайд 9

Питання для самоконтролю Що таке спілкування? Яку людину можна назвати комунікабельною? Що таке товариськість? Як виникло спілкування? Значення спілкування в онтогенезі . Page *

Слайд 10

Рекомендована література Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. Адміністатору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А.Г.Дербеньова, А.В. Кунцевька. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. Головаха Е.И. Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – 2-е видан. – К.: Політвидав України, 1989. Page *

Слайд 11

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! Page *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія