X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правове регулювання податкової системи України

Завантажити презентацію

Правове регулювання податкової системи України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна «Податкове право» презентація на тему «Правове регулювання податкової системи України»

Слайд 2

План 1.Місце податкового права у системі фінансово-правової галузі 2.Поняття та структура податкової системи України 3.Принципи оподаткування

Слайд 3

1.Місце податкового права у системі фінансово-правової галузі Податкове право являє собою складний інститут фінансового права який регулює основи доходної частини бюджету Складний характер інституту податкового права означає певну ієрархічну структуру Складний характер інституту податкового права означає певну ієрархічну структуру

Слайд 4

 податкове право:  1) виступає як інститут предметний, тобто присвячений чітко визначеному предмету — різновиду відносин, що виникають з приводу встановлення, сплати і стягнення податків і зборів, їх зміни і скасування  регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування; розподіл і використання бюджетних коштів перебуває за межами податкових відносин, як і питання встановлення і стягнення неподаткових платежів та інших державних зборів

Слайд 5

встановлює обов’язок юридичних і фізичних осіб сплачувати податки і збори, а також регламентує процедуру обчислення і сплати податків і зборів, порядок здійснення податкового контролю і застосування заходів відповідальності за порушення податкового законодавства є складним інститутом, що включає сукупність своєрідних фінансово-правових норм. Ця специфіка передбачає аналіз відносин, які охоплюють рух коштів від платників до відповідних фондів (бюджетів) у формі податкових платежів.

Слайд 6

 Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з рухом державних коштів, то податкове право виділяє відносини щодо руху тільки коштів знизу вгору — від платників до бюджетів у формі податків і зборів Специфічний і метод правового регулювання, що має яскраво виражений імперативний характер.

Слайд 7

 Взаємодіючи з усіма інститутами фінансового права (особливості механізму оподаткування характерні і для регулювання банківської діяльності, і для страхування, і для ринку цінних паперів)  податкове право тісно пов’язано з деякими з них1, насамперед з бюджетним правом (оскільки саме податки становлять основу надходжень до доходної частини бюджету, і важко уявити механізм державних доходів без податкових платежів);  з інститутом фінансового контролю (який включає сукупність норм, що регулюють діяльність податкових органів). Крім того, ряд органів фінансового контролю здійснює свої повноваження через податкові адміністрації та інші податкові органи.

Слайд 8

2.Поняття та структура податкової системи України Структура податкової системи держави — важливий показ ник досконалості й розвиненості самої системи. структура не є чимось постійним і незмінним, вона розвивається й удосконалюється За своєю економічною сутністю структура податкової системи — це перелік податків, зборів і відрахувань до бюджетів різних рівнів, а також до централізованих і децен тралізованих фондів цільового призначення та їхня питома ва га в загальній сумі платежів.

Слайд 9

Структура податкової системи держави визначається її закона ми. Система   податків,   зборів   -   сукупність   різних   їх   видів, об'єднаних у групи за такими критеріями: 1)        залежно від платника: а)         податки і збори, які сплачують юридичні особи; б)        податки і збори, які сплачують фізичні особи; в) змішані податки і збори 2)        за методом (формою) оподаткування: а)         прямі (майнові) - сплачуються з прибутку, доходу або майна. б)        непрямі (на споживання)

Слайд 10

3) за економічним змістом об’єкта оподаткування: а)         податки і збори, об'єктом оподаткування яких є доходи; б)        податки і збори, об'єктом оподаткування яких є майно; 4)        залежно від спрямування: а)         податки і збори, які зараховуються до Державного бюджету; б)        податки і збори, які зараховуються до місцевих бюджетів; в)         пропорційні податки і збори - які зараховуються до Державного та місцевих бюджетів у певних співвідношеннях

Слайд 11

5)        залежно від характеру використання: а)         загального призначення - використовуються на загальні цілі; б)        цільові - обов'язкові платежі, що зараховуються до цільових позабюджетних фондів коштів; 6)        залежно від періодичності сплати: а)         разові - як правило, сплачуються один раз протягом податкового періоду; б)        систематичні (регулярні) - сплачуються регулярно через певні проміжки податкового періоду (щомісячно, щоквартально)

Слайд 12

система податків і зборів це сукупність встановлених чинним законодавством держави податків і зборів система оподаткування  це сукупність встановлених чинним законодавством держави податків і зборів, а також механізмів і способів їх розрахунку і сплати до бюджету та інших державних цільових фондів податкова система це сукупність встановлених чинним законодавством держави податків і зборів; механізмів і способів їх розрахунку та сплати

Слайд 13

3.Принципи оподаткування Під принципами оподаткування розуміються основні вихідні положення системи оподаткування. У сучасних умовах правильно організована податкова система повинна відповідати таким основним принципам Податкове законодавство має бути стабільно; Під стабільністю податкового законодавства розуміється незмінність норм і правил, що регулюють сферу податкових взаємовідносин. У відповідності з цим принципом зміни до законодавства про податки не повинні вноситися протягом фінансового року, а правила, що дають пільги та преференції, не повинні змінюватися (скасовуватися) до того терміну, який спочатку був встановлений законодавцем.

Слайд 14

Інші принципи : - Взаємовідносини платників податків і держави повинні носити правовий характер; - Тягар податкового тягаря повинна рівномірно розподілятися між категоріями платників податків і всередині цих категорій; - Стягуються податки повинні бути відповідні доходами платників податків; - Способи і час справляння податків повинні бути зручні для платника податків; - Існує рівність платників податків перед законом (принцип недискримінації); - Витрати по збору податків повинні бути мінімальні; - Нейтральність оподаткування відношенні форм і методів економічної діяльності; - Доступність і відкритість інформації з оподаткування; - Дотримання податкової таємниці.

Слайд 15

Список використаних джерел Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI Георгій Месхія . ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ПРАВА. К.с.-2015

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство