X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративне, кримінальне та екологічне право

Завантажити презентацію

Адміністративне, кримінальне та екологічне право

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

- галузь права, яка об'єднує юридичні норми, що регулюють відносини як між держ. органами в процесі їхньої виконавчої і розпорядчої діяльності, так і між ними та громадськими організаціями й громадянами. Регулює суспільні відносини, які виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Адміністративне право регламентує як взаємини державних органів між собою, так і їх відносини з громадянами. Адміністративне право

Слайд 2

Джерела адміністративного права: - Кодекс України про адміністративні правопорушення (07.12.1984, зі зм. І доп.) Закон України « Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу ( 17.06.1992) Закон України « Про державну службу » ( 16.12 .1993, зі зм.) Закон України « Про органи служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх »( 24.01.1995, зі зм.)

Слайд 3

Адміністративні правовідносини Види Сторони Міжвищестоячимиінижчестоячимиорганами державного управління ( Кабінет Міністрів – Міністерство освіти) Між не підпорядкованими органами управління ( Міністерство юстиції – Міністерство Внутрішніх справ) Між органами державного управління та підпорядкованими їм державними підприємствами та установами ( Міністерство освіти – ВУЗ) Між органами державного управління та недержавними підприємствами,установами,гром-адянскімиоб’єднаннями (обласне управління юстиції – колегія адвокатів) Орган державного управління (посадова особа), наділений владними повноваженнями. - Об’єкт,яким управляють,та громадяни ( органи державного управління, посадові, фізичні та юридичні особи)

Слайд 4

Адміністративне правопорушення Ознаки Адміністративна відповідальність Адміністративні стягнення Протиправність Суспільна шкідливість Винність Адміністративна карність Настає по досягнені 16 - річного віку. Від інших видів юридичної відповідальності відрізняється : позасудовим порядком реалізації особливим характером правових наслідків Настає, якщо правопорушення за своїм характером тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Попередження Штраф Оплатне вилучення предмета Конфіскація Позбавлення спеціального права Випрані роботи Адміністративний арешт

Слайд 5

Сбуб’єкти адміністративного права

Слайд 6

Склад адміністративної провини включає: 1) Об'єкт - суспільні відносини, що охороняються адміністративним правом; 2) Суб'єкт - особа, що досягла 16-річного віку, осудне; 3) Об'єктивну сторону - сукупність передбачених законом ознак, що характеризують зовнішні прояви провини - місце, час, спосіб і обстановку, що характеризує провину, і саму дію або бездіяльність; 4) Суб'єктивну сторону - сукупність ознак, що характеризують психічне відношення особи до скоєного (вина, мета, мотиви здійснення провини). Реальне діяння тільки тоді вважається провиною, коли воно містить всі без виключення елементи, названі законом, оскільки відсутність хоча б одного з них означає відсутність складу в цілому.

Слайд 7

Слайд 8

 — одна з фундаментальних галузей права, законодавства України, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права — це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили[ Кримінальне право

Слайд 9

Принципи кримінального права

Слайд 10

Злочин - суспільно небезпечне протиправне винне діяння( дія чи бездіяльність),яке скоєне суб’єктом злочину,передбачене Кримінальним кодексом України.

Слайд 11

Склад злочину

Слайд 12

Класифікація зочинів У залежності від ступеня тяжкості злочин поділяється на злочини:

Слайд 13

Види співучасті

Слайд 14

Стадії злочину

Слайд 15

Покарання Види Цілі Основні: Громадські роботи Виправні роботи Арешт Обмеження волі Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Позбавлення волі на певний строк Довічне позбавлення волі Додаткові Позбавлення військового ,спеціального звання,рангу,рангу,чину або кваліфікаційного класу. Конфіскація майна Штраф Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Покарання засуджених. Виправлення засуджених. Запобігання нових злочинів засудженими, так й іншими особами. Запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами

Слайд 16

Учасниками кримінально-правових відносин є, з одного боку, особа, яка вчинила злочин, а, з іншого - держава, що виступає в особі уповноважених на те органів (це, зокрема, органи дізнання, досудового слідства, прокуратури, суд). Зазначені органи мають право і зобов'язані притягнути особу до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин і застосувати до неї покарання чи вжити інші кримінально-правові заходи. Особа, яка вчинила злочин, зобов'язана понести покарання та інші обмеження, пов'язані з кримінальною відповідальністю, і має право вимагати, щоб її відповідальність повністю відповідала положенням кримінального закону. Вирішення викладених вище завдань здійснюється застосуванням специфічного для кримінального права методу правового регулювання.

Слайд 17

Слайд 18

Конституція України (ст.13.16.66) Лісовий закон (21.01.1994) Про надра: Кодекс України (27.07.1994) Водний кодекс України (06.06.1995) Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища » (25.06.1991,зі зм.) Закон України «Про форми власності на землю» (30.01.1992) Земельний кодекс (25.10.2001, зі зм.) Закон України « Про природно-заповідний фонд » (16.06.1992, зі зм.) Закон України « Про плату за землю » ( 03.07.1992, зі зм.) Закон України « Про внесення змін у Закон України « Про охорону атмосферного повітря » (21.06.2001) Закон України « Про тваринний світ » (13.12.2001) Джерела екологічного права

Слайд 19

Основи екологічні законодавства Цілі Природно-заповіднийфонд Збереження безпечного для існуванняживого та не живого природного середовища. Захист життя та здоров’я населення від негативного впливу забруднювачів довкілля. Забезпечення гармонійної взаємодії суспільства і природи. Раціональне використання, ефективна охорона та забезпечення відтворення природних ресурсів. Створення правових, економічних та соціальних основ організації охорони довкілля в інтересах нинішнього та прийдешніх поколінь. Природні територіїта об’єкти(заповідники,біосферні заповідники,заказники,національні природні парки тощо) Штучно створені об’єкти( ботанічні сади,дендропарки,парки-пам’ятникисадово-паркового мистецтва)

Слайд 20

Слайд 21

. Контроль в області природокористування й охоронинавколишнього середовища Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства Державний: Органи місцевого самоврядування . Місцеві державні адміністрації. Міністерство охорони навколишнього середовища . Громадський: Суспільні інспектори охорони навколишнього природного середовища. Суспільні інспектора спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади. Дисциплінарна( за порушення екологічних вимог у результаті недотримання трудової чи виробничої дисципліни) Адміністративна ( якщо порушення характеризується невеликим ступенем небезпеки і не спричиняє кримінальної відповідальності ) Кримінальна ( за вчинення екологічних правопорушень, що є злочином)

Слайд 22

Екологічні Права Обов’язки Насприятливенавколишнєсередовище На участь у проведенні громадських екологічних експертиз, розробці та здійснені заходів з охорони природного середовища. На участь в обговоренні питань розміщення, будівництва та реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан довкілля. На володіння,користування, розпорядження природними ресурсами вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. - Внесення плати за використання природних ресурсів. Сплата штрафів за екологічні правопорушення. Здійснення діяльності з додержанням вимог екологічної безпеки. Непорушенняекологічних прав і інтересів громадян та іншихсуб’єктівекологічногоправа.

Слайд 23

Червона книга України - основний державний документ,у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою знищення, та заходи щодо їх збереження та науково обгрунтованого відтворення. Закон України “ Про охорону навколишнього природного середовища ” (25.06.1991, з зм.) Закон України “ Про Червону книгу України ” ( 07.02.2002)

Слайд 24

Слайд 25

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство