X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Києво-Святошинська районна класична гімназія - лабораторія особистісно орієнтованого навчання та виховання

Завантажити презентацію

Києво-Святошинська районна класична гімназія - лабораторія особистісно орієнтованого навчання та виховання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Києво-Святошинська районна класична гімназія - лабораторія особистісно орієнтованого навчання та виховання Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Осипенко Ж.Ж.

Слайд 2

Мета особистісно орієнтованої освіти - створення оптимальних умов для розвитку й становлення компетентної особистості як суб'єкта навчання та суспільних відносин, Мета діяльності гімназії як лабораторії: розробка, апробація, впровадження моделей (технологій) особистісно орієнтованого навчання та виховання Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 3

Принципи діяльності гімназії: дитиноцентризм; гуманізація та гуманітаризація навчання; науковість; безперервність, наступність та інтеграція; соціалізація демократизація; життєтворчість; варіативність; індивідуалізація; диференціація; естетичність. Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 4

Пріоритетними завданнями діяльності у структурі цілісного особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу є створення психолого – педагогічних та соціально - психологічних умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного гімназиста; подальше впровадження в освітню модель гімназії принципу різнорівневої та профільної диференціації; продовження роботи над формуванням у гімназистів основних груп життєвих компетентностей (соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, творчих, саморозвитку та самоосвіти); Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 5

Пріоритетними завданнями діяльності у структурі цілісного особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу удосконалення моделі професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів; впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій; підготовка педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально – виховному процесі; реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності; реалізація цільових творчих програм, спрямованих на громадянське, родинне, естетичне, фізичне та екологічне виховання гімназиста; Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 6

Індивідуальна освітня траєкторія зміни у: цілях змісті Організації навчально-виховного процесу Розробка нових дидакт засобів Впровадження нових освітніх технологій Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 7

Суттєвими рисами особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу є: використання інноваційних педагогічних ідей та технологій, які гарантували б усім учням високий рівень засвоєння державного стандарту освіти, уміння вчитися протягом усього життя; індивідуалізація та профілізація навчання; діагностування та моніторинг результатів діяльності. Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 8

Пріоритетами у діяльності гімназії є: створення інноваційної моделі дослідно-експериментального навчального закладу; удосконалення механізму надання освітніх послуг; реалізація нових підходів до організації навчально-виховного процесу, що враховують майбутню професійну діяльність гімназистів, потреби конкретного регіону, громади, задля якомога повнішого задоволення освітніх запитів гімназистів; забезпечення якісної освіти, орієнтованої на подальший вибір професії в системі неперервної освіти. Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 9

Завдання дослідження Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 10

науковий керівник експерименту - ректор КОІПОПК, доктор педагогічних наук Клокар Н.І. науковий консультант – Чубарук О.В. – проректор із наукової роботи КОІПОПК. ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи з теми: «Впровадження диференційованих форм організації профільного навчання» Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 11

1.Реалізація програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Впровадження диференційованих форм організації профільного навчання» Діяльність спрямована на розроблення, апробацію, впровадження диференційованих форм організації профільного навчання в умовах багатопрофільної гімназії Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 12

І етап 2008-2011 роки – розробка механізму та впровадження диференційованих форм організації профільного навчання ІІ етап початок - 2011рік – продовження дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня (наказ Головного управління освіти і науки Київської області №234 від22.06.2011р. «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього закладу регіонального рівня») Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 13

Об єкт дослідження: навчально-виховний процес у 8-11 класах багатопрофільної гімназії. Предмет дослідження: розроблення навчально-методичного забезпечення профільного навчання та допрофільної підготовки учнів гімназії, розроблення індивідуальних освітніх маршрутів гімназистів Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 14

У гімназії розроблено Концепцію впровадження профільного навчання, згідно якої розроблена модель упровадження профільного навчання та допрофільної підготовки Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 15

ДФОПН Це складова педагогічної технології Це можливість вибору Індивідуальний освітній маршрут Розвиток індивідуальних здібностей та обдарувань Особистісно орієнтований підхід Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 16

Адміністрація Учні Спільна діяльність: Діагностування Консультування Вибір індивідуального навчального плану Труднощі:вимоги нормативних документів стосовно переліку предметів та кількості годин Батьки Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 17

Критерій успішності впровадження ДФОПН (за А.В.Івановим): співвідношення різних варіантів навчальних планів до кількості учнів на паралелі Успішне впровадження: на 10 учнів – 6-8 навчальних планів у гімназії в 2010-2011 н.р. на 10 учнів – 7 навчальних планів Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 18

Максимально враховано інтереси кожного учня, потреби його майбутньої професії, підготовка до неї (а не орієнтація на “середнього” учня) Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 19

Гімназія – простір для здійснення успішного життєвого проекту кожної особистості Соціум Випускник гімназії Батьки Вчителі Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 20

Практична реалізація неперервного ланцюжка освіти «від раннього розвитку до свідомого вибору професії» полягає в наступних змінах до вибору змісту освіти або її оновленні: удосконалення теорії та практики навчання і виховання дітей, починаючи з дошкільного віку до старшого шкільного ; організація навчання на ІІІ ступені навчання за предметно-груповим принципом; вибір предметів для поглибленого вивчення на ІІ ступені та профільного вивчення на ІІІ ступені згідно власних освітніх потреб та даних психолого-педагогічної діагностики; введення в робочий навчальний план курсів за вибором (7-9 кл), що допомагатимуть професійно зорієнтувати учня; створення умов для самоосвіти та індивідуального розвитку гімназистів; організація навчально-виховного процесу з широким використанням інформаційно-комунікаційних, інтерактивних технологій; створення єдиного освітньо-інформаційного простору в гімназії та інтеграція в єдиний інформаційно-навчальний простір Київської області. Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Слайд 21

Завдання дослідження 2. Здійснення дослідно-експериментальної діяльності «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень - 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків», 3. Підготовка педагогів до впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, 4. Розроблення моделі входження гімназії до єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області. Осипенко Ж.Ж. Осипенко Ж.Ж.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо