X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання

Завантажити презентацію

Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання

Слайд 2

Загальна інформація про кафедру Кафедру фізичної реабілітації та фізичного виховання створено у 2001 році. Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини” спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.01020302, 8.01020302 „Фізична реабілітація” (галузь знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини”). 

Слайд 3

Загальна інформація про кафедру Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів, 3 старші викладачі.

Слайд 4

Завідувач кафедри Сфера наукових інтересів: теорія та методика професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Волошко Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, PhD Працює в Полтавському інституті економіки і права з 2001 року.

Слайд 5

Провідні викладачі Бойко Галина Миколаївна кандидат психологічних наук, доцент, Заслужений тренер України, багаторазовий лауреат стипендії Президента України в галузі фізичної культури і спорту (2007—2011 рр.); нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ст., Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесними грамотами Полтавської обласної ради та міського голови А. Матковського; у 2011 році – грамотою Національного олімпійського комітету України, член Президії Української федерації спортсменів із вадами фізичного та розумового розвитку

Слайд 6

Провідні викладачі Сахно Тамара Вікторівна доктор хімічних наук, професор, член спеціалізованої Вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сфера наукових інтересів: курортологія та рекреаційні ресурси Полтавщини, фізіотерапія На фото : Сахно Т.В. зі студентами під час виробничої екскурсії

Слайд 7

Бойченко Людмила Дмитрівна кандидат історичних наук, доцент Сфера наукових інтересів: історія фізичної культури і спорту, етичні проблеми в галузі фізичної реабілітації На фото : Бойченко Л.Д. зі студентами під час виховного заходу

Слайд 8

Бабич Наталія Леонідівна - старший викладач, здобувач наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Сфера наукових інтересів: корекція емоційно-вольової сфери осіб із вадами розумового та фізичного розвитку

Слайд 9

Хто такий фахівець з фізичної реабілітації? Узагальнений об’єкт діяльності фахівця – сфера фізичної культури та спорту в цілому; державні та недержавні структури, що займаються реабілітаційною, фізкультурно-оздоровчою, спортивно-масовою, рекреаційною роботою з різними соціальними, віковими, статевими групами людей, які потребують комплексної фізичної реабілітації, відновлення здоров’я засобами фізичної культури і спорту.

Слайд 10

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ з ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Фахівець з фізичної реабілітації – фахівець з рухової сфери Відновлення функціонального стану організму після перенесеної травми або захворювання Відновлення психофізичного стану осіб різного віку із порушеннями опорно-рухового апарату, наслідками неврологічних, хірургічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювання Досягнення та підтримання оптимального рівня дієздатності пацієнтів, що забезпечує їхню достатню мобільність і соціальну активність

Слайд 11

Де працюють фахівці з фізичної реабілітації? Наші випускники надають свої послуги у медичних закладах, реабілітаційних центрах, фітнес-центрах, закладах освіти, соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах.

Слайд 12

Корисні посилання абітурієнту Дізнайся більше про спеціальність: http://www.physrehab.org.ua/ http://uk.wikipedia.org/wiki/ www.vmurol.com.ua/

Слайд 13

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Навчальні та виробничі бази Реабілітаційний центр для дітей з органічним ураженням нервової системи Дитяча міська клінічна лікарня Санаторії м. Миргорода 2 міська лікарня Басейн „Дельфін” , ДЮСШ №3 Полтавська обласна реабілітаційно-спортивна школа інвалідів „Інваспорт” Палац спорту „Юність-1

Слайд 14

Особливості навчального плану напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 1) цикл медико-біологічних дисциплін:  біохімія та біохімія спорту анатомія людини фізіологія людини фізіологічні основи фізичної культури валеологія екологія основи медичних знань основи патології біомеханіка біометрія імунобіологічні основи фізичної реабілітації 2) цикл фізкультурно-спортивних дисциплін: теорія і методика фізичного виховання організація та методика масової фізичної культури і спорту спортивна морфологія спортивна метрологія спортивна медицина історія фізичної культури олімпійський і професійний спорт методика викладання фізичного виховання у навчальних закладах управління фізичною культурою і спортом менеджмент та маркетинг у фізичній культурі і спорті методи досліджень у фізичній культурі і спорті)

Слайд 15

3) цикл дисциплін реабілітаційного спрямування:  методи фізичної реабілітації; фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів; фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи; фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату; фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях; фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи; фізична реабілітація в акушерстві та гінекології; масаж; фізіотерапія; фітотерапія; курортологія; лікувальна фізична культура; технічні засоби фізичної реабілітації; функціональна діагностика; основи реаніматології; мануальна терапія; організація діяльності реабілітаційних закладів ін.)

Слайд 16

Наукова робота На кафедрі діє наукова школа, у рамках якої і досліджуються проблеми: фізична реабілітація хворих та інвалідів різних нозологічних груп; психолого-педагогічний супровід навчання студентів-інвалідів в умовах вищого навчального закладу; сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури. За результатами наукової роботи викладачів кафедри за 2001-2011 роки опубліковано понад 300 статей, зроблено близько 150 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях; опубліковано 49 навчальних посібників. Завершені наукові розробки викладачів впроваджуються в навчальний процес, практику фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту інвалідів.

Слайд 17

Наукова робота студентів На кафедрі значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів спеціальності „Фізична реабілітація”, постійно працює науковий гурток, який відвідує 37 студентів спеціальності. Науково-дослідна робота студентів здійснюється у відповідності до наскрізних загальнокафедральних тем: медико-біологічні аспекти фізичної реабілітації, фізкультури та спорту; психолого-педагогічні аспекти адаптивної фізичної культури; зміст і шляхи розвитку фізичної реабілітації в системі вищої фізкультурної освіти; використання нетрадиційних методів психофізичної реабілітації хворих та інвалідів. Сформована наскрізна студентська наукова тематика активно впроваджується у навчальний процес шляхом підготовки рефератів, стендових доповідей, наукових статей, тез доповідей, а також знаходить відображення у тематиці курсових і дипломних робіт, що виконуються студентами в процесі опанування фахових дисциплін.

Слайд 18

Студентське життя Крім навчання студенти спеціальності проводять цікаво вільний від навчання час. Лише за останній рік проведено: Інтелектуальний ринг «О спорт, ти – радість!» Постанова “ Етюди про кохання ” (за українською книгою М.Томенка «Теорія українського кохання») Брифінг «Здоровий спосіб життя – наш вибір» Круглий стіл “М.В. Гоголь – національний герой України ” Круглий стіл “ Сучасний олімпійський рух ”; Тренінг “ Імідж фахівця фізичної реабілітації крізь призму педагогічної етики ” “Психологічний конверт ”

Слайд 19

Вступайте до нашого інституту та опановуйте сучасну, престижну спеціальність – Здоров᾽я людини (фізична реабілітація), яка за даними маркетингових досліджень є однією з найбільш перспективних на сучасному ринку праці

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо