X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Завантажити презентацію

Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» www.dit.at.ua

Слайд 2

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Слайд 3

Напрям підготовки: «Електротехніка та електротехнології» Спеціальність 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст Кваліфікація – технік-електрик Термін навчання на базі: повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців; базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Слайд 4

Студенти вивчатимуть: електромашинні пристрої; принцип роботи, конструкцію, технічні і експлуатаційні характеристики електроустаткування промислових підприємств і установок; правила технічної експлуатації і ремонту електроустаткування; діючі вимоги ДСТУ, ЄСКД та інші нормативні документи; електротехнічні матеріали, схеми електропостачання підприємств і окремих ділянок

Слайд 5

Дисципліни професійної підготовки: «Електричні машини»

Слайд 6

« Електропостачання підприємств»

Слайд 7

«Електроустаткування підприємств і цивільних споруд» «Системи керування електроприводами»

Слайд 8

«Комп’ютерна техніка та програмування» «Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки» та інші

Слайд 9

Випускники: Виконують проектні роботи, налагодження, експлуатацію та ремонт електрообладнання, дослідження систем електроприводу та електропостачання Працюють в цехах основного виробництва, лабораторіях та проектних відділах, електричних підстанціях та інших підрозділах промислових підприємств, а також науково-дослідних інститутах відповідної галузі промисловості, в сільському господарстві, в житлово-комунальних підприємствах на посадах майстра або техніка

Слайд 10

Напрям підготовки: «Електромеханіка» Спеціальність 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст Кваліфікація – електромеханік Термін навчання на базі: повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців; базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Слайд 11

Студенти вивчатимуть: фізичні основи процесів, що відбуваються в елементах та вузлах транспортного засобу, зокрема, в електрообладнанні авто- і електромобілів та автомобілів з гібридною силовою установкою; будову, принцип дії, призначення апаратів і пристроїв, які входять до складу електронного та електричного обладнання; основні схеми електрообладнання автомобіля та принцип їх роботи; конструкцію, будову та принцип дії механічної частини автомобіля; правила безпеки дорожнього руху

Слайд 12

Дисципліни професійної підготовки: «Будова та експлуатація автомобілів і тракторів» «Двигуни автомобілів і тракторів»

Слайд 13

«Електроустаткування автомобілів» «Технічне обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Слайд 14

«Правила дорожнього руху» «Електронні та мікропроцесорні системи автотранспортних засобів» та інші

Слайд 15

Випускники: Виконують проектні роботи, налагодження, експлуатацію та ремонт електричного та електронного обладнання та систем керування автомобілями в автотранспортних цехах промислових підприємств Працюють на АТП і СТО різних форм власності, в проектних відділах автотранспортних та автомобілебудівних заводів, а також науково-дослідних інститутах відповідної галузі промисловості, в сільському господарстві на посадах майстра або техніка

Слайд 16

Напрям підготовки: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Спеціальність 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст Кваліфікація – електромеханік Термін навчання на базі: повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців; базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Слайд 17

Студенти вивчатимуть: основи теорії автоматичного регулювання виробничих процесів; призначення, принцип дії та будову контрольно-вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, ЕОМ та мікропроцесорів; елементи автоматичних пристроїв, їх використання; правила експлуатації основних і допоміжних приладів та виконання їх ремонту

Слайд 18

Дисципліни професійної підготовки: «Основи метрології і засоби технологічного контролю» «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»

Слайд 19

«Автоматизація технологічних процесів» «Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем»

Слайд 20

«Основи програмування та програмне забезпечення» та інші «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»

Слайд 21

Випускники: Виконують проектні роботи, здійснюють налагодження, експлуатацію, ремонт і дослідження засобів автоматизації та мікропроцесорної техніки Працюють на промислових підприємствах в цехах і лабораторіях контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електронно-обчислювальних центрах, приладобудівних заводах на посадах майстра або техніка

Слайд 22

Освітні технології та обладнання: новітні методики; сучасна комп’ютерна техніка; навчальні стенди; мультимедійні установки.

Слайд 23

Працевлаштування: ПАТ ДМКД ПАТ «ДніпроАзот» ПАТ ДКХЗ ПАТ ДТЕЦ ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ТА ОБЛАСТІ ПАТ ДГЕС

Слайд 24

Продовження навчання: ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"; Дніпропетровська державна металургійна академія (ДДМА); Дніпродзержинський державний технічний університет(ДДТУ); Національний гірничий університет (НГУ); Харківський національний автомобільно-дорожній університет(ХНАДУ); та інші.

Слайд 25

Комісія автоматизації і електроустаткування

Слайд 26

Запрошуємо на навчання!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо