X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальна характеристика традиційного уроку

Завантажити презентацію

Загальна характеристика традиційного уроку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Учитель готується до хорошого уроку все життя. Така духовна і філософська основа професії і технології нашого труда: щоб дати учням іскорку знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла. В. Сухомлинський ВСТУП Останнім часом у педагогічній періодиці набули нав’язливого поширення порівняльні паралелі типу “ традиційна система – інноваційна система ”, “ традиційний урок – сучасний урок ” тощо, де ні перше, ні друге поняття не означуються. Неупереджене вивчення їх змісту підводить до висновку, що традиційність ототожнюється з архаїчністю принаймні трьохсотлітньої давності.

Слайд 2

Загальна характеристика традиційного уроку Традиційність звичайного уроку полягає перш за все у традиційності структури уроку. Кожен традиційний урок складається з елементів, які можна знайти якщо і не в усіх уроках, то принаймні, у більшості з них.

Слайд 3

Основні етапи традиційного уроку Організаційний момент. Перевірка домашнього завдання. Перевірка знань і умінь учнів. Постановка мети заняття перед учнями. Організація сприйняття нової інформації. Первісна перевірка розуміння. Організація засвоєння нового матеріалу шляхом відтворення інформації і виконання вправ за зразком. Творче застосування та здобуття знань. Узагальнення матеріалу, що вивчався на уроці, і введення його в систему раніше засвоєних знань. Контроль за результатами навчальної діяльності, що здійснюється вчителем і учнями, оцінювання знань. Домашнє завдання до наступного уроку. Підведення підсумків уроку.

Слайд 4

Характерні особливості нетрадиційного уроку  Характерні риси нетрадиційного уроку. Нетрадиційний - це такий урок, в якого його традиційні елементи виконуються нетрадиційними способами і на цій основі структура цього уроку суттєво відрізняється від структури традиційного уроку. На цій підставі можна стверджува ти, що нетрадиційний урок — це розвиток, рух структури традиційного уроку.

Слайд 5

Нетрадиційні уроки можна класифікувати за різними критеріями й основами. уроку-вікторини уроку КВК уроку-суду уроку-турніру уроку — прес-конференції "Очевидне — неймовірне“ "Я хотів би знати..." "Подорож розділом" (темою) гра "Що? Де? Коли? Чому?" Аукціон "Фізика (хімія, біологія, математика) навколо нас" "Інтерв´ю“ "Телеміст“ "Захист проекту“ "Звіту науково-дослідному інсти туті" "Патент“ "Інформаційний пошук"

Слайд 6

Методична розробка традиційного уроку з української літератури на тему: " Лірика Ліни Костенко" 7 клас. Мета. На основі фактичного матеріалу, спогадів доньки та творів допо могти учням пізнати поетесу Ліну Костенко.як людину гармонійну, високо талановиту, шляхетну, послідовну у своїх переконаннях. Розвивати художнє мислення, виховувати високі моральні якості. Тип уроку. Урок вивчення особи письменника. Методи. Слово вчителя, бесіда, художнє читання поезій, учнівські по відомлення, розгляд таблиці, фото портретів. Обладнання. Портрет Ліни Костенко та її доньки Оксани Пахльовської; фото з книги В. Брюховецького «Ліна Костенко», аркуш з уривками поезій;

Слайд 7

Хід уроку Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності. Сприймання учнями матеріалу уроку. Узагальнення та систематизація отриманих знань. Підсумки Домашнє завдання Слово вчителя. Є поети — законодавці літературних мод і погод у літературі, що ста ють своєрідними творчими каталізаторами для всіх своїх колег. Є поети — суворі ревнителі національних традицій, «архаїсти», які бо рються проти рецидивів агресивної субкультури й нівеляції слова. Є поети — духовні лідери й духовні донори для всієї культури, оскільки значення їх виходить далеко за суто літературні рамки. Мало кому щастить поєднати в своїй особі всі ці риси. Ліна Костенко — еталон такого, абсолютно унікального, поєднання. Поетеса Ліна Костенко свого часу стала легендою. І по годьтеся, що бути сучасниками легендарної людини— це вже небуденність. Тому урок про неї хотілося б почати рядками Марини Цвєтаєвої, присвяче ними Анні Ахматовій: «Короновані ми тим, що одну з тобою топчем землю, що небо над нами те ж саме!» Нам справді випала честь жити в одну епоху з Ліною Костенко, а такі люди, як вона, «держать небо на плечах. Тому і є висота». Готуючись до сьогоднішнього уроку, ви познайомились із біографічни ми матеріалами, віршами, літературознавчими, статтями про Ліну Костенко, тому протягом уроку спробуємо скласти життєвий і творчий портрет поетеси на тлі нашого часу, дуже непростого, часто жорстокого, рідко милосердного і доброго, часом беззахисного. Ваше завдання — протягом уроку нотувати в зошити все необхідне для написання портрета.

Слайд 8

Запитання Художнє читання вірша Запис найголовнішого Розповідь Опис Асоціації до поезії Твір-роздум Твір -опис Типи завдань Які б ви рядки виділили, щоб доповнити життєвий портрет Ліни Ко стенко? «Найвище уміння — почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе». (Учні нотують до зошитів ці рядки та коротко уривок зі спогадів). Запишіть до зошитів слово кредо, значення якого ми з'ясуємо: кредо (від лат. сгейо — вірю)— символ віри, основи світогляду, переконань Які риси характеру Л. Костенко є визначальними? Як поєдналась в поетесі людська гідність і жіночність? У чому її мудрість як жінки, матері? Яка найвища сутність Л. Костенко поетеси, людини? Яким вималювався життєвий портрет поетеси?

Слайд 9

Підсумки уроку «Чоловічий розум, жіноче серце, а до того ще й не стримний темперамент — це поезія Ліни Костенко», — так характеризує тво рчий стиль поетеси літературознавець Галина Гордасевич. Отож, нам нале жить пізнати, художній світ авторки, глибину проблем, поставлених у творах поетеси, для якої «долання висоти стало нормою». Сьогоднішній урок мав би стати для кожного з вас дослідженням і від криттям, адже вдома, готуючись до уроку, ви знайомились лише з невелич кою частинкою поетичного світу Л. Костенко, а він надзвичайно розмаїтий. Добре, якщо кожен виступ буде віконцем у творчий світ

Слайд 10

Методична розробка нетрадиційного уроку з української літератури на тему: " Лірика Ліни Костенко" 7 клас. Мета: на прикладі поезії «Крила» розкрити духовне наповнення людини — її «крилатість», що проявляється індивідуально, звертаючи увагу на духовне багатство як найбільший скарб у її житті; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки (зокрема, про духовне наповнення кожної людини у реальному сучасному житті), логічно мислити, співставляти, узагальнювати; формувати світогляд, кругозір школярів; виховувати почуття поваги, пошани до людини, її творчих та індивідуальних здібностей, прищеплювати любов до мистецтва слова. Тип уроку: комбінований. Обладнання: портрет Л. Костенко, бібліотечка її творів, музичне супроводження, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки). 

Слайд 11

Хід уроку Організаційний момент Перевірка домашнього завдання Актуалізація опорних знань Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів Основний зміст уроку Закріплення опрацьованого матеріалу Підсумок уроку Оголошення результатів навчальної діяльності школярів Домашнє завдання

Слайд 12

Типи завдань Вірш напамять Написати твір мініатюру. Літературний диктант Конкурс “Знайка” Робота над поезією Бесіда Мікрофон Складіть інформаційне ґроно про людські крила Метод кубування Тестове опитування Робота на картках 1. Літературний диктант «Життя і творчість Л. Костенко» • Дата народження Л. Костенко. (19.03.1930) • В якому віці Ліна Костенко оселяється в Києві? (Шестирічному) • Через неординарний хист батько поетеси був… (Репресованим) • Яку студію ще школяркою відвідувала Л. Костенко? (Літературну) • Навчальний заклад, по закінченні якого Ліна Василівна отримала вищу освіту (Київський педагогічний університет) • З 1952–1956 рр. поетеса навчалася в… (Літературному інституті в м. Москва) • Назва першої поетичної збірки Л. Костенко. («Проміння землі» (1957)). • Найвищою цінністю у художніх роздумах Ліни Василівни є… (Людина). • Книга, за яку Л. Костенко присуджено премію Франческа Петрарки. («Інкрустації») • В якому році поетеса стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги? (2000 р.) • Яким поетом постала Л. Костенко у перших своїх книгах? (Безкомпромісним, чесним, самобутнім) • Твори, за які Ліна Василівна отримала Державну премію України ім. Т. Шевченка. (Роман у віршах «Маруся Чурай», збірка «Неповторність») Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал. Робота над поезією Л. Костенко «Крила» 2.1. Бесіда за питаннями. • Назвіть істот в природі, які мають крила. (Птахи, мухи, бджоли, коники…). Для чого вони їм потрібні? • Коли говорять людині, що у неї виросли крила за плечима? • Чому, на ваш погляд, Л. Костенко зазначає, що людина має крила? • Чим людські крила відрізняються від пташиних? Як про це говориться в поезії? • Які риси характеру Л. Костенко цінує в людині? • А чи має крила сама поетеса? Якщо так, то які? Власну думку обґрунтуйте. • Як, на вашу думку, мати крила людині — це обов’язок чи довільне бажання? • Яку людину вважають духовно багатою? 2.2. «Мікрофон». Відповідь на питання: «Як би ви скористалися крилами, якщо мали б їх?» Застосовуючи метод кубування, визначте призначення крила як частини організму. Крило: • рівновага; • захист від негоди; • подати крило — вияв дружніх стосунків; • засіб для здобування їжі. Проведення тестового опитування 1. З чого, на думку, поетеси, зроблені крила у людини? а) Зі сміливості; б) з пуху; в) з чесності. 2. За що з повагою ставиться героїня твору до країни, де вона гостює (Л. Костенко «Чайка на крижині»)? а) Звичаї давні; б) увагу і шану; в) душевність і доброту. 3. Той край є найкращим для поетеси, де: а) виросли у неї крила; б) найкращі люди; в) відбулося багато історичних подій. 4. Перебуваючи в гостях, поетеса сумує за рідним краєм і часто дивиться на… (Л. Костенко «Чайка на крижині»): а) північ; б) схід; в) захід. 5. Тільки тоді можна вирушати в політ, як вважає поетеса, коли маєш… (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) освіту і досвід; б) ґрунт під ногами; в) батьківське благословення. 6. Зазначаючи про портові кораблі, письменниця говорить, що треті з них (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) втомлені, працьовиті; б) швидкі, неспокійні, хвацькі; в) величезні, охайні і гордовиті. 7. Між кораблями можна було побачити (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) безліч крижинок; б) суденця рибальські; в) маленькі хвилі морські. 8. Казку про мандри шепочуть зорі… (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) мові; б) чайки; в) прапори; 9. Прапора якого кольору не було на кораблях, що перебували у порту (Л. Костенко «Чайка на крижані»)? а) Фіолетового; б) зеленого; в) жовтого. 10. Корабель, який мав червоний прапор, плив, наче (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) велетень; б) айсберг; в) казковий. 11. Рідний корабель для поетеси асоціюється з (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) шматком рідної землі; б) традиціями українського народу; в) батьківською домівкою. 12. Лірична героїня сповнена великого бажання кинути матросу-земляку, який перебував на кораблі з рідного краю (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) поцілунок; б) квітку троянди; в) серце своє. Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал. . Робота на картках Картка № 1 1. Обґрунтуйте, з чим, на думку Л. Костенко, пов’язано те, що людина має крила «не з пуху-пір’я, а з правди, чесності, довір’я». 2. З чим пов’язано те, що для героїні твору серед багатьох кораблів був тільки один наймилішим? Якими почуттями було переповнено серце від побаченого? 3. Перебуваючи в іншій країні, лірична героїня твору називає себе із здивуванням (Л. Костенко «Чайка на крижані»): а) емігранткою; б) іноземкою; в) мандрівницею.

Слайд 13

Підсумки уроку. Підрахування балів. Відзначення кращих учнів.

Слайд 14

Висновки У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, яка керується і спрямовується викладачами.

Слайд 15

“Йти вперед – означає втратити душевний спокій Залишатися на місці – означає втратити себе У найвищому сенсі рух вперед означає пізнання “

Слайд 16

Презентацію підготувала: студентка Інституту Філології II курсу 222 групи ( 1під.) Анна Гребенюк

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка