X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ

Завантажити презентацію

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ Кадемія М. Ю. канд. пед. наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського LOGO

Слайд 2

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Інтеграція вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору зумовила проблему реформування системи підготовки кадрів за міжнародними вимогами. В умовах зростання обсягів інформації з більшості галузей науки, техніки та виробництва, а також швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернет зумовили необхідність інтенсифікувати процес навчання, здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців, використовуючи новітні методики навчання. Бурхливий розвиток інформаційних технологій сприяв активному їх упровадження в навчальний процес, змінюючи форми, методи та технології підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. Усе це зумовило розвиток інноваційних процесів в освітній практиці і висунуло проблему використання відповідних інновацій у підготовці сучасних фахівців. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 3

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Інновації в освіті – процес створення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісного іншого стану. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 4

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Інтенсивний розвиток ІКТ, інформаційно-комунікаційних мережевих (ІКМ) технологій привели до їх використання в освітній діяльності. На зміну статичного Веб 1.0 прийшов динамічний Веб 2.0, що дозволив розвинути інтерактивні технології, а розвиток Веб 2.0 сприяв появі Веб 3.0 – спілкування в мережі. З 2008 року починає свій розвиток нова технологія – Технологія хмарних обчислень. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 5

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Хмарні обчислення (англ. cloud computing) – це модель забезпечення повсюдного і зручного мережевого доступу за вимогою до спільного пулу конфігурованих обчислювальних ресурсів (наприклад, мережам передачі даних, серверам, пристроям збереження даних, додаткам і сервісам – як спільно, так і окремо), котрі можуть бути оперативно представлені з мінімальними експлуатаційними витратами або зверненнями до провайдера. Застосування сучасних ІКТ і ІКМ дає можливість створення якісного нового інформаційного освітнього середовища, середовища без кордонів з можливістю побудови системи електронного навчання. Одним із пріоритетних напрямів у цій області є широке впровадження електронних технологій у навчальний процес. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 6

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Електронне навчання – це система навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторних практикумів і т. ін. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Інакше кажучи, електронне навчання (е-Learning) – це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійний технологій й Інтернету для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними спільною роботою на відстані.

Слайд 7

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Принцип поєднання аудиторних і електронних форм викладання, тобто ведення так званого змішаного навчання – забезпечує можливість поєднання в навчальному процесі аудиторної та електронної форм навчання. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Дослідження свідчать, що в більшості випадків набуло використання змішаної моделі навчання, яка передбачає поєднання очного і електронного навчання. Змішане навчання використовує різноманітні методи і способи доставки навчального матеріалу з метою забезпечення ефективності навчального процесу.

Слайд 8

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Змішане навчання (blended learning) передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну інформацію. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Практична реалізація моделей змішаного навчання як інструменту модернізації сучасної освіти передбачає створення нових педагогічних методик, що базуються на інтеграції традиційних підходів до організації навчального процесу (аудиторного навчання і електронного).

Слайд 9

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Електронне навчання (e-learning) має наступні можливості: Результатом впровадження комп’ютерних технологій в освіті є різке розширення сектора самостійної навчальної роботи. Комп’ютер покликаний розв’язати низку питань освітньої діяльності, що вимагає постійного збільшення кількості педагогів у традиційній системі, заміну нетворчих функцій педагогів. --------------------- - пропонує максимальні рівні можливості і зручності у вивченні навчального матеріалу для студентів; ---------------------- - відкриває можливість своєчасної актуалізації змісту контенту. - дозволяє змінювати темп, час, місце навчання;

Слайд 10

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ З метою реалізації одержання освіти на базі комп’ютерних технологій необхідно реалізувати відпо-відні технології навчання, що містять наступні три компоненти: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - апаратно-програмний базис; - підготовлений викладач; - електронні навчальні матеріали.

Слайд 11

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Найбільш суттєві зміни стосуються створення і використання відповідних навчальних матеріалів. Необхідно зазначити, що електронні навчальні матеріал лише доповнюють діючі підручники, не замінюючи їх, та наповнюють електронний інформаційно-освітній простір. При цьому основна функція поліграфічного видання – передача інформації – зберігається, оскільки книга за зручністю та широтою застосування поки поза конкуренцією. Таким чином, виникає потреба в створенні електронних навчальних матеріалів. Навчальні електронні видання та ресурси забезпечують, розширюють можливості навчального процесу. Електронні навчальні посібники містять систематизований матеріал у межах програми навчальної дисципліни. Вони призначені для вивчення предмету від початку до кінця відповідної навчальної програми, передбачають всі види навчальної діяльності: одержання інформації, практичні заняття, контроль знань студентів та ін. Навчальні електронні видання мають на меті підтримку роботи і розширення можливостей викладача, самостійної роботи студентів. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 12

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Слід зазначити особливу значимість електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) у здійсненні та забезпеченні системи відкритого навчання, самостійної роботи студентів. Електронний навчально-методичний комплекс – це інформацій-ний освітній ресурс, який використовується з метою викладу структурованого навчального матеріалу дисципліни, забезпечення поточного контролю, проміжної атестації, а також управління пізнавальною діяльністю студентів у процесі реалізації освітніх програм ВНЗ. Основна мета створення ЕНМК – надати студентам повний комплекс навчально-методичних матеріалів для здійснення самостійного індивідуального вивчення дисципліни. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 13

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - ефективно управляти діяльністю з вивчення навчальної дисципліни; - стимулювати навчально-пізнавальну діяльність; - забезпечувати раціональне поєднання різноманітних видів навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням дидактичних можливостей кожного з них відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу; - раціонально поєднувати різноманітні технології представлення навчального матеріалу (текст, графіку, аудіо, відео, анімацію); - використовувати розміщені матеріали для проведення віртуальних семінарів, ділових ігор, роботі в проектах та ін. ЕНМК дозволяє:

Слайд 14

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 15

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 16

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 17

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 18

Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ Отже, використання ЕНМК, які розміщені в мережі, в професійній підготовці майбутніх фахівців дозволить підвищити якість навчання, навчить їх самостійно навчатися і працювати з навчальними матеріалами, привчить навчатися впродовж усього життя. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Слайд 19

Дякую за увагу! LOGO

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка