X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

Завантажити презентацію

ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

Слайд 2

Тест – це стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних ознак. У психодіагностиці – стандартизований, обмежений у часі іспит.

Слайд 3

Тест досягнень – тип психодіагностичних методик, що спрямовані на оцінку досягнення рівня розвитку здібностей, навичок, умінь і знань. РІЗНОВИДИ ТЕСТІВ ДОСЯГНЕННЯ: Педагогічний тест – система взаємопов’язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань. Тести критеріально-зорієнтовані тести досягнень – тип тестів, що призначені для визначення рівня індивідуальних досягнень відносно певного критерію на підставі логіко-функціонального аналізу змісту завдань. В якості критерію (еталону) звичайно розглядаються конкретні знання, уміння навички, що необхідні для успішного виконання конкретного завдання. Отже, спочатку викладач вирішує, що є бажаним результатом, а потім випробовує студента. Нормативно-зорієнтовані тести досягнень – нормована методика, що дозволяє оцінити відносну якість досягнень студента порівняно з іншими. Процесуальні тести – студентам надається можливість продемонструвати когнітивні здібності, що оцінюються на практиці у природній ситуації. Використовуються для вивчення поведінки, яку легко оцінити: оцінка розвитку, публічний екзамен, портфоліо/

Слайд 4

Технологія створення педагогічного тесту

Слайд 5

Технологічні етапи Створення стислого змісту тесту (тестовий проект); Написання тестових завдань; Проведення тестового іспиту; Оцінка та вдосконалення тесту; Інтерпретація та оцінка тестової методики.

Слайд 6

Крок перший: формулювання цілей та створення тестового проекту

Слайд 7

ТАКСОНОМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ (результатів навчання) Блума

Слайд 8

Тестовий проект на основі таксономії Блума: конфігурація тестових завдань для перевірки когнітивних умінь після вивчення теми “Загальні питання вікової психології”

Слайд 9

ТИПИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ РІЗНИХ ДІЙ

Слайд 10

Крок другий: написання тестових завдань

Слайд 11

Слайд 12

Завдання на завершення відповіді

Слайд 13

Приклад завдань із завершенням відповіді: Першим президентом України був ____________ Залоза, що виділяє гормон епінефрин, називається _________________ Роман “Доктор Живаго” написав ___________ Два дроби не можна скласти, якщо у них немає спільного _______________ Механізм научіння, описаний Скінером, називається _________________

Слайд 14

Правила написання завдань на завершення відповідей

Слайд 15

Правило1. Робіть завдання чіткими, однозначними і вузькими за змістом, щоб можна було дати лише одну правильну відповідь. Правило 2. Не давайте у завданні стільки інформації, щоб правильна відповідь ставала очевидною. Правило 3. Переконайтесь, що правильна відповідь є стислою і не містить непотрібних слів. Правило 4. Слідкуйте за тим, щоб граматика відповіді не містила підказки правильної відповіді. Правило 5. Переконайтесь в тому, що відсутня частина речення – це саме те, що повинен пам’ятати студент.

Слайд 16

Варіанти формулювань в залежності від того яку інформацію має пригадати студент: Мислення підлітка досягає за теорією Ж.Піаже рівня _______________; Різновид миленнєвого процесу, у якому використовуються логічні конструкції та готові поняття – це _______________; Інтелектуалізація психічних процесів характеризує розвиток пізнавальної сфери ________________________;

Слайд 17

Завдання із множинним вибором

Слайд 18

Приклад завдань з множинним вибором на вимірювання знань Провідна діяльність це: а) діяльність, якою переважно займаються діти даного віку; б) діяльність, що призводить до якісних змін в особистості дитини; в) улюблена діяльність дітей певного віку.

Слайд 19

Приклад 2. Група різнорідних способів дослідження особистості, що передбачає символічне перенесення людиною змісту внутрішнього світу на зовнішні предмети в психології називається: А) вивчення продуктів діяльності; Б) інтроспекція; В) проективна техніка; Г) соціометрія

Слайд 20

Правила написання завдання

Слайд 21

Пишіть правдоподібні варіанти; Пишіть відволікаючі відповіді лише помилкові; Використовуйте відволікаючі відповіді які є помилками, що найчастіше роблять студенти; Користуйтесь лише відомими для студентів термінами; Створюйте варіанти з короткими відповідями; Тестуйте лише одне учбове питання у одному завданні Створюйте питання так, щоб одне тестове завдання не містило підказку відповіді на інше. Варіюйте букви для правильної відповіді.

Слайд 22

Приклад завдань з вірним і невірним висловлюванням Приклад 1. У підлітковому віці більшість мотивів поведінки є неусвідомлюваним, а отже підліток не здатен підкорятися свідомо поставленій меті або наміру Вірно Невірно

Слайд 23

Приклад 2. Мислення визначає головні особливості функціонування та розвитку пізнавальних процесів підлітка Вірно Невірно

Слайд 24

Завдання у форматі класифікації: Приклад 1. Обведіть кружечками слова які використовуються у екзистенційній теорії особистості Лібідо Его-стан Базальна тривога Архетип Смисл Аутентичність

Слайд 25

Приклад 2. Стратегія дослідження, що вимірює ефекти когорти: А) лонгітюдна; Б) порівняльна; В) комбінована; Г) комплексна.

Слайд 26

Завдання за принципом комуляції: Мислення дошкільника є: А) наочно-дійовим; Б) наочно-дійовим і образним; В) наочно-дійове, образне, логічне.

Слайд 27

Завдання за принципом циклічності: Історично першими методами дослідження у віковій психології є: А) експеримент та спостереження; Б) спостереження та тестування; В) тестування та експеримент

Слайд 28

Завдання на відтворення вірної послідовності Прийняття смерті – це неперервний процес, що поділяється на ряд фаз. Встановіть правильну послідовність, встановивши нумерацію цифрами. ___ депресія; ___ прийняття ___ торги; ___ заперечення; ___ гнів.

Слайд 29

Завдання з підбором відповіді: В лівому стовпчику у алфавітному порядку перераховані основні методи дослідження, а у правому – різні об’єкти вивчення. Покажіть стрілочками який об’єкт найкращим чином досліджується кожним із перерахованих методів? Основні методи 1. Анкетування 2. Бесіда, інтерв’ю 3. Вивчення продуктів діяльності 4. Контент-аналіз 5. Спостереження 6. Соціометрія 7. Тест 8. Експеримент Об’єкти вивчення А. Індивідуальні особливості свідомості Б. Міжособистісні стосунки В. Причинно-наслідкові зв’язки Г. Протоколи, звіти, листи, твори Д. Наукові тексти Е. Факти поведінки людей Ж. Факти свідомості (погляди, уявлення та ін.) З. Ціннісні орієнтації, особистісні якості

Слайд 30

Завдання на вимірювання розуміння

Слайд 31

А Б А) методологія – Б) метод; А) методика – Б) метод; А) експеримент – Б) спостереження; А) проективна техніка – Б) опитувальник; А) формуючий експеримент – Б) навчаючий експеримент; А) метод спостереження – Б) метод навчання; А) лонгітюдний метод – Б) бесіда; Завдання з множинним вибором для вимірювання розуміння: В якому із наступних відношень знаходяться пари понять: 1 2 3 4 5

Слайд 32

Приклад 2. Відомо, що людина належить до найбільш багатих людей України. Якими якостями особистості вона володіє, на ваш погляд?... З якими механізмами соціальної перцепції ви мали справу при відповіді на поставлене питання: А) каузальна атрибуція; Б) стереотипізація; В) емпатія; Д) рефлексія.

Слайд 33

Крок третій: проведення тестування Комп’ютеризована версіяю Бланкова версія.

Слайд 34

Крок четвертий: вдосконалення тесту. Перевірка на валідність. Перевірка на надійність

Слайд 35

Крок п’ятий: тлумачення результатів 1. Тлумачення, що ґрунтується на віднесенні результату до критерію. 2. Тлумачення тестів на основі норми.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка