X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СУЧАСНИЙ УРОК – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Завантажити презентацію

СУЧАСНИЙ УРОК – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУЧАСНИЙ УРОК – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Слайд 2

. Що б ви хотіли отримати під час роботи тренінгу? Запишіть свої побажання на пелюстках квітки яблуні та прикріпіть їх на символічне дерево

Слайд 3

. Кожна команда по-черзі відповідає на питання вікторини. За правильну відповідь команда отримує різнокольорові кружечки – копійки, що «вкладаються» до глечика знань. Якщо команда дає невірну відповідь інша команда має право відповісти на запитання суперників та отримати додаткові бали-копійки

Слайд 4

Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

Слайд 5

На даний час, на жаль, велика частина педагогів не прагне до зміни стилю викладання: «немає часу і сил самому осягати що-небудь нове, та й немає в цьому сенсу. Традиційний урок - як рідна людина, в ньому все близько і зрозуміло: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, але проте на уроці - все знайоме, звично, зрозуміло - традиційно». То може і не варто нічого змінювати?

Слайд 6

Що таке сучасний урок? Що надає сучасності року? Чим сьогоднішній урок відрізняється від вчорашнього? Проблеми

Слайд 7

. Кожна група повинна записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «сучасний урок»

Слайд 8

С – самовираження, самостійність, самоосвіта; У – успішність, урізноманітнення, удосконалення, упровадження, універсальність Ч – чіткість, чесність, чуйність; А – актуальність, активність, аналітичність; С – самоконтроль, саморегуляція, системність; Н – навички, науковість, наполегливість; – ИЙ У – уміння, упевненість, універсальність, успіх, унікальність Р – раціональність, результативність, різноманіття, розвиток, радість, робота, реалізація, ризики О – оптимальність, організація, об’єктивність, оптимізм, обдарованість, очікування; орієнтація на особистість К – комфорт, корекція, контроль, компетентність, креативність, комунікація.

Слайд 9

Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями. Сучасний урок

Слайд 10

Три постулати закладені в основі нової технології уроку. Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня». Другий: «Урок є частиною життя дитини». Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу». Сучасний урок

Слайд 11

на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля, на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва, на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок-запорука його успіху в майбутньому! Характеристика сучасного уроку

Слайд 12

Вимоги до сучасного уроку

Слайд 13

Освітні вимоги до уроку Цілеспрямованість уроку. Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту. Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість. Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький); Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання. Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів. Варіативний підхід до формування структури уроку. Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.

Слайд 14

Загальнопедагогічні вимоги до уроку Пріоритет особистості учня Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку) Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів Орієнтація на процес навчання Емоційно-актуальний фон навчання Педагогічний такт Пізнавальна самостійність учнів

Слайд 15

Дидактичні вимоги до уроку Раціональне використання часу Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання Використання активних методів навчання Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу Використання сценарних варіантів уроку

Слайд 16

Дидактичні вимоги до уроку Створення умов для успішного навчання учнів Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів Максимальна самостійність учнів у навчанні Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів Організоване закінчення уроку Здійснення міжпредметних зв’язків

Слайд 17

Психологічні вимоги до уроку Урахування психологічних особливостей кожного учня Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів Педагогічна етика і психологічний такт

Слайд 18

Гігієнічні вимоги до уроку Температурний режим Освітлення класного приміщення Провітрювання Відповідність навчальних меблів Чергування видів навчальної роботи Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Слайд 19

Виховні вимоги до уроку Розвиток умінь творчого характеру Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості.  Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».

Слайд 20

Вимоги до сучасного уроку (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.) На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня. Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. У вимогах до особистісно-орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання. Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству. Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації. Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості. Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

Слайд 21

Вимоги до сучасного уроку (за М.Н.СКАТКІНИМ та І.Я.ЛЕРНЕРОМ) Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці. Частину знань отримують учні в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань. Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення. Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки. Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших. Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу. Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку. Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів. Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності. Творче використання ППД. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

Слайд 22

Вимоги до сучасного уроку (за М.Н.СКАТКІНИМ та І.Я.ЛЕРНЕРОМ) Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу. Орієнтація на процес навчання. Організація та особистісні досягнення учнів. Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів. Використання активних методів навчання. Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку. Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань. Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів. Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.

Слайд 23

. Зберіть розсипану схему .

Слайд 24

Моделі навчання Пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає, записує, дивиться)

Слайд 25

Моделі навчання Активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)

Слайд 26

Моделі навчання Інтерактивна – активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)

Слайд 27

- Коли вчителю нецікаво учити? (учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» вчителя) - Коли учню нецікаво вчитеся? (учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» учня)

Слайд 28

У конверті групи отримують завдання. Потрібно дати відповідь про яку технологію йде мова. Відповідь перевірити, зібравши пазл.

Слайд 29

Педагогічні технології технологія традиційного навчання ; технологія проблемного навчання ;  ігрові технології ;  технологія особистісно-зорієнтованого навчання ;  технологія розвивального навчання;  технологія колективного способу навчання ;

Слайд 30

Педагогічні технології технологія розвитку критичного мислення ;  технологія програмового навчання ;  технологія інтерактивного навчання ; проектна технологія ;  технологія модульного навчання ;  технологія колективного творчого навчання.

Слайд 31

Типологія уроків За основною дидактичною метою виділяють такі типи уроків:  урок ознайомлення з новим матеріалом;  урок закріплення вивченого матеріалу; урок застосування знань, умінь та навичок ;  урок узагальнення та систематизації знань;  урок перевірки та корекції знань та умінь; комбінований урок.

Слайд 32

Типологія уроків За основним способом проведення виділяють уроки:  в формі бесіди;  лекції; екскурсії ;  кіноуроки;  самостійна робота учнів; лабораторні та практичні роботи; застосування різних форм занять.

Слайд 33

Класифікація уроків нетрадиційної форми

Слайд 34

Типи нетрадиційних уроків

Слайд 35

- організаційний етап; - етап перевірки домашнього завдання; - етап актуалізації суб'єктивного досвіду учнів; - етап вивчення нових знань і способів діяльності; - етап первинної перевірки розуміння вивченого; - етап закріплення вивченого; - етап застосування вивченого; - етап узагальнення й систематизації; - етап контролю й самоконтролю; - етап корекції; - етап інформації про домашнє завдання; - етап підведення підсумків навчального заняття; - рефлексія.

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Прийоми навчання Непродуктивні Продуктивні Безперервний монолог вчителя Матеріал не повторює підручник Відповіді вчителя нечіткі Наявність чіткої позиції вчителя,вільне володіння матеріалу без прив’язки до конспекту Одноманітність способів представлення інформації і засобів наочності Різноманітність засобів наочності, використання формул, таблиць, діаграм Проблемні ситуації вирішуються вчителем Проблемна ситуація ставиться і вирішується з учнями Відсутність прийомів активізації діяльності на уроці Активізуючі питання приводять до діалогу, дискусії Прийоми пізнавальної діяльності не виділяються Використовуються прийоми пізнавальної діяльності(Ігри, змагання) Переважання фронтальних форм роботи Групова, парна робота

Слайд 40

Засоби навчання - наочні посібники, технічні засоби навчання, обладнання для лабораторних занять, дидактичні матеріали, навчальна література. Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов'язано, насамперед, з відмовою від традиційного навчання і виховання

Слайд 41

Вимоги до техніки проведення уроку урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання, виховувати потребу в знаннях; темп і ритм уроку повинен бути оптимальним, дії викладача й учнів завершеними; необхідний повний контакт у взаємодії викладача й учнів на уроці; створити атмосферу доброзичливості й активної творчої праці; змінювати за можливості види діяльності учнів, оптимально сполучати різноманітні методи навчання; - управляти навчальним процесом на уроці, більшу частину уроку активно працюють учні

Слайд 42

ВІД КОГО І ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УРОКУ? КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ

Слайд 43

Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

Слайд 44

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від викладача

Слайд 45

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від учня Свідоме ставлення; Бажання вчитися; Активність; Зацікавленість; Здібності учня; Підготовка до уроку; Потреба у нових знаннях; Здатність отримувати задоволення від навчання; Вміння слухати; Самоосвіта.

Слайд 46

Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим. Хоть выйди ты не в белый свет, А в поле за околицей, — Пока идешь за кем-то вслед, Дорога не запомнится. Зато, куда б ты ни попал И по какой распутице, Дорога та, что сам искал, Вовек не позабудется. (Н.Рыленков) Підсумки

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка