X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стан та розвиток корекційної діяльності навчальних закладів як фактор підвищення якості навчально-виховного процесу в міжатестаційний період

Завантажити презентацію

Стан та розвиток корекційної діяльності навчальних закладів як фактор підвищення якості навчально-виховного процесу в міжатестаційний період

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТАН КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД Клименко Г.В., завідувач Центру атестації та методичної роботи з керівниками навчальних закладів КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

Слайд 2

Протягом 2010 року організовано та проведено 9 засідань Регіональної експертної ради, на яких атестовано 144 навчальних закладів. Аналіз атестації 2009 – 2010 років свідчить про те, що щорічно від 3 до 5 навчальних закладів атестуються на середньому рівні, тобто умовно.

Слайд 3

У 2009 РОЦІ АТЕСТОВАНО НА СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ (УМОВНО) 4 НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівського району Кзаг. = 28,00; Червонопрапорська ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснокутського району Кзаг.=31,06; Харківський приватний НВК «Карітас-Харків» Кзаг. = 31,41; ДНЗ «Гармонія» Комінтернівського району м. Харкова Кзаг. = 31,41

Слайд 4

У 2010 РОЦІ НА СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ (УМОВНО) АТЕСТОВАНО 5 НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Нечволодівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янського району Кзаг. = 31,06; Пристінська ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янського району Кзаг.= 27,86; Дячківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нововодолазького району Кзаг. = 32,06; Харківський приватний ДНЗ «Олімп» м. Харкова Кзаг. = 39,21; ДЮСШ № 1 Київського району м. Харкова Кзаг. = 47,33

Слайд 5

У 2009 І 2010 РОЦІ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЯК ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ, ТАК І В ЦІЛОМУ МАЮТЬ ПРИВАТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, СЕРЕД НИХ: ДНЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія» Кзаг. = 31,41; ДНЗ «Олімп» Кзаг = 39,21 (за окремими показниками); Харківський приватний НВК «Карітас» Кзаг. = 28,94; Харківський приватний з НВК «Муа-Суан» Кзаг. = 40,4; Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ступенів «Початок мудрості» Кзаг. = 38,06.

Слайд 6

Програмно-цільовий проект «Корекційна діяльність навчальних закладів у міжатестаційний період за результатами державної атестації».

Слайд 7

Головна мета програмно-цільового проекту: забезпечення науково-методичного супроводу корекційної діяльності закладів освіти за результатами державної атестації. Завдання до реалізації проекту: Систематично здійснювати аналіз результатів державної атестації; Виявити проблемні напрями функціонування навчальних закладів за результатами експертизи; З’ясувати причини виявлених недоліків в організації функціонування навчальних закладів; Забезпечити науково-методичний супровід корекційної діяльності на рівні закладу, району, області.

Слайд 8

Належним чином проводиться корекційна робота у Харківському, Вовчанському, Зміївському, Орджонікідзевському, Московському районах, у м. Лозова.

Слайд 9

РЕКОМЕНДУЄМО: 1. Зробити аналіз результатів державної атестації, розробити заходи, щодо усунення недоліків, виявлених в ході атестації закладу. Протягом місяця після атестації 2. Включити в річний план роботи школи заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час ході атестації закладу. До 01.08.2011 3. Контролювати виконання заходів, на усунення недоліків, виявлених під час державної атестації Відповідно до термінів виконання

Слайд 10

РЕКОМЕНДУЄМО: 4. Для покращення показників щодо кадрового забезпечення : - рекомендувати вчителям школи, які мають середню спеціальну освіту, продовжувати навчання у ВНЗ за фахом ; Постійно - сприяти моральному та матеріальному стимулюванню розвитку творчого потенціалу педагогів. Створити умови для підвищення якості роботи педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності та своєчасного клопотання про присвоєння їм педагогічних звань, їх нагородження; Протягом навчального року - стимулювати педагогічних працівників до науково-методичної, дослідницької роботи, розробки методичних рекомендацій до навчальних програм, підготовки та видання посібників, статей, до участі у професійних конкурсах; Протягом навчального року - забезпечити надання методичної допомоги молодим учителям. Протягом навчального року

Слайд 11

РЕКОМЕНДУЄМО: 5. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу: - забезпечити оновлення змісту освіти, розробку та апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання; Протягом навчального року - оптимізувати модель науково-методичної роботи. Більше використовувати нетрадиційні форми роботи; Протягом навчального року - проводити більш об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з нормативними вимогами; Протягом навчального року - посилити контроль за станом викладання предметів; Протягом навчального року - проводити інструктивно-методичні наради, на яких розглядати питання підвищення результативності викладання окремих дисциплін; Протягом навчального року - активізувати роботу вчителів та практичних психологів з обдарованими дітьми щодо їх результативної участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах; Протягом навчального року - здійснювати оцінку рівня професійної компетентності керівника навчального закладу, заступника директора та педагогів. Протягом навчального року

Слайд 12

РЕКОМЕНДУЄМО: 6. Для покращення показників управління навчальним закладом - впроваджувати кваліметричну модель для оцінки якості роботи керівника, заступника директора та педагогів; З 01.01.2011 - систематично ознайомлювати з вимогами нормативно-правової бази, яка регламентує роботу загальноосвітніх навчальних закладів; Протягом навчального року - активізувати роботу шкільного самоврядування по залученню більшої кількості учнів школи у виховних заходах; Протягом навчального року - розробити алгоритм контролю за наслідками управлінської діяльності та чітко його дотримуватись Постійно - забезпечити системність у впровадженні інноваційних педагогічних технологій в управлінську діяльність Постійно

Слайд 13

РЕКОМЕНДУЄМО: 7. Для покращення показників щодо соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу взяти під контроль роботу з цього напряму. Постійно

Слайд 14

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2011 РІК З КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: Районним (міськім) експертним комісіям ретельно проаналізувати результати атестації навчальних закладів у 2010 році. Визначити однім з пріоритетних напрямів діяльності методичних кабінетів районних (міських) відділів (управлінь) освіти корекційну діяльність у міжатестаційний період. Навчальним закладам щорічно звітувати про стан виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході державної атестації. Здійснювати моніторинг якості освіти в навчальних закладах у міжатестаційний період.

Слайд 15

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2011 РІК З КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: Районним відділам (управлінням) освіти надавати допомогу приватним навчальним закладам в організації навчального процесу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. Районним відділам (управлінням) освіти контролювати усунення виявлених недоліків у ході атестації навчальних закладів. Підвищувати якість роботи районних експертних комісій з метою більш об’єктивної оцінки функціонування навчальних закладів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка