X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у вітчизняній спеціалізованій школі

Завантажити презентацію

Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у вітчизняній спеціалізованій школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Спеціалізована школа № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району м. Києва

Слайд 2

Тема експериментальної роботи «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» Наказ ГУОН № 113 від 01.07.2010 р.

Слайд 3

Керівники: керівник – Пескова Ірина Василівна, директор спеціалізованої школи № 202 Деснянського району м. Києва; науковий керівник – Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Терміни реалізації експериментальної педагогічної програми: 2009-2014 р.р. Етапи впровадження програми: діагностично-концептуальний етап (2009 - 2010 н.р. ) організаційно – прогнозуючий етап (2010 - 2011 н.р.)

Слайд 4

Співвідношення класів в школі у 2010-2011 н.р. Прогноз до 2014 року

Слайд 5

Звіт про виконання кожного завдання програми 2009-2010 н.р. 2010-2011 н.р.

Слайд 6

Учасники експерименту ознайомилися з теоретико-методологічною основою експерименту, що спирається на: гіпотезу Л.С. Виготського про співвідношення навчання і розвитку; про те, що джерелом розвитку може бути спеціально побудоване навчання; теорію діяльності А.Н. Лєонт’єва, яка полягає в тому, що навчання розвивається в діяльних формах і з певним змістом; теорію навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, яка спирається на поняття проблеми та дії; вікову періодизація Д.Б. Ельконіна; теорію про типи мислення з теоретичним узагальненням В.В. Давидова; теоретико-методологічні засади науково-педагогічного проекту «Росток» (під керівництвом Пушкарьової Т.О.).

Слайд 7

Розроблено Модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін в спеціалізованій школі (додаток 1)

Слайд 8

Курсова перепідготовка вчителів Складання плану роботи на наступний навчальний рік Проведення методичних заходів Контроль з метою методичної допомоги Робота вчителів по впровадженню інтегративно – діяльнісного підходу до навчання учнів Аналіз стану викладання та якості ЗУН учнів школи Психолого-педагогічна діагностика учнів школи Психологічна діагностика педколективу Вивчення динаміки змін у розвитку та навчанні учнів Підведення підсумків впровадження . Модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу

Слайд 9

Розроблено структурно-функціональну модель конкурентно-спроможного вчителя (додаток 2)

Слайд 10

Додаток 2 Структурно-функціональна модель конкурентно-спроможного учителя Вимогливий до себе та учнів, справедливий Вміє мотивувати й заохочувати учнів до вивчення свого предмету Досконало знає свій предмет Любить дітей, використовує педагогіку успіху Співпрацює з обдарованими дітьми Займається самоосвітою, активно співпрацює в ПЦМК Використовує новітні педагогічні технології Працює над науково - методичною темою Толерантний і тактовний з дітьми, їх батьками, колегами Відмінно володіє класичними методиками Вміє співпрацювати з батьками

Слайд 11

Розроблено концепцію експериментальної роботи ( додаток 3)

Слайд 12

Концепція експериментальної роботи «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» ґрунтується: на відповідно побудованому змісті освіти та адекватних йому формах та методах навчання і виховання на узгоджених науково-теоретичних засадах;  на впровадженні навчально-методичного забезпечення, що відповідає новому змісту і методам;  на цілісній навчально-виховній системі, яка активно функціонує на основі запровадження сучасної особистісно-орієнтовної технології, спрямованої на раннє виявлення та педагогічну підтримку обдарованості;  на організації цілеспрямованої багатоаспектної і всебічної діяльності учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей;  на забезпеченні співпраці, співтворчості учителів та учнів у процесі навчання та позаурочній діяльності;  на реалізації цілісної програми з діагностики кожного учня згідно з існуючою типологією на основі сучасних методик та створенні для кожної дитини оптимальних умов для розвитку здібностей та таланту;  на забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до творчої індивідуальності вчителя;   на принципах системності освіти, яка забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;  на принципі екологізації освіти, який полягає у необхідності побудови  змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її  об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;   на принципі пріоритету розвиваючого навчання та виховання, який впливає на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;   на принципі пріоритету творчої діяльності, який обумовлює необхідність використання технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;   на принципі інтеграції, який поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій  та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток". 

Слайд 13

Розроблено психолого-педагогічну карту учня (додаток 4)

Слайд 14

Слайд 15

Розроблено Модель створення комфортного середовища для розвитку учнів (додаток 5)

Слайд 16

Слайд 17

Розроблено організаційно-освітню модель спеціалізованої школи № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району м. Києва ( додаток 6)

Слайд 18

Додаток 6 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА Адміністрація – координуючий орган Рада школи Кооперація педагогів на основі ПЦМК Стратегічне планування розвитку школи Впровадження діяльнісного методу та міжпредметної інтеграції Використання оптимальних форм і методів роботи і мотивації Інтеграція навчальної і виховної сфер на загальношкільному рівні Самореалізація й особистісний ріст учня, його індивідуальна відповідальність за власний вибір Батьківський всеобуч

Слайд 19

Проведені психолого-педагогічні діагностики учнів експериментальних і контрольних класів, педагогічних працівників (додаток 7)

Слайд 20

Додаток 7 Рівень шкільної мотивації учнів 1-х класів за Лускановою Н.Г.

Слайд 21

Діагностика пам’яті (тест Л.Ф.Тихомірової) ( 1-4 класи)

Слайд 22

Короткий тест креативності Торранса (фігурна форма) 5-9 класи

Слайд 23

Оцінка логічності мислення за редакцією В.А.Козакова ( 5-9 класи)

Слайд 24

Проаналізовані рівні знань, умінь та навичок учнів експериментальних та контрольних класів з природничо-математичних дисциплін (додаток 8)

Слайд 25

Рівень знань, умінь та навичок учнів експериментальних та контрольних класів з природничо-математичних дисциплін

Слайд 26

Рівень знань, умінь та навичок учнів експериментальних та контрольних класів з гуманітарних дисциплін

Слайд 27

Прослідковано динаміку змін ЗУН учнів експериментальних класів (додаток 9)

Слайд 28

Динаміка змін ЗУН учнів експериментальних класів за 3 роки

Слайд 29

Слайд 30

Здійснена комплексна психолого-педагогічна діагностика учнів 1-2 класів спеціалізованої школи з метою подальшого вивчення впливу науково-педагогічного проекту «Росток» на розвиток особистості учня.

Слайд 31

Динаміка змін слухової пам’яті в учнів початкової школи Динаміка змін креативності мислення в класах «Росток»

Слайд 32

Динаміка змін логічного мислення учнів в класах «Росток»

Слайд 33

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів ( проходження курсової перепідготовки за науково-педагогічним проектом «Росток») (додаток 10)

Слайд 34

Слайд 35

Створений авторський варіант навчальної програми з курсу «Елементи теорії ймовірностей» (додаток 11)

Слайд 36

Навчальна програма «Теорія ймовірностей 6 клас»   Програма «Теорія ймовірностей 6 клас» складена на основі програми «Основи теорії ймовірностей» за науково-педагогічним проектом «Росток» та включає розділи : «Множини та їх елементи», «Алгебра логіки», «Графи ». Ця програма доповнена розділом «Роль випадку у нашому житті », який пропонується з метою мотивації учнів до подальшого вивчення теорії ймовірностей та сприяє розвитку творчих здібностей учнів. В даній програмі запропоновано спочатку вивчити розділ «Алгебра логіки», тому що закони логіки вивчаються в програмі математики в 6 класі, що дає можливість більш продуктивно вивчати тему «Закони логіки», органічно поєднуючи вивчення даної теми на уроках і математики, і теорії ймовірностей. Розділом «Графи» пропонуємо закінчити вивчення курсу «Теорія ймовірностей 6 клас». До даної програми пропонуємо календарно-тематичне планування.     Програму склали: вчитель математики вищої категорії, вчитель - методист Кільдій В.М. вчитель математики вищої категорії Мішкова С.В.

Слайд 37

Проведений моніторинг впливу інтегративно-діяльнісного підходу на формування природничо-математичних компетентностей учнів (додаток 8)

Слайд 38

Сформований науковий прогноз щодо перспективи та ефективного впливу змісту інтегрованих курсів на цілісний розвиток особистості (додаток 12)

Слайд 39

Слайд 40

Кількість учнів-дослідників шкільного товариства «Юний науковець» Малої академії наук Кількість учнів - призерів і переможців районних турів олімпіад з базових дисциплін та конкурсів За результатами рейтингу ЗНО з математики школа посіла ІІІ місце серед шкіл району 2006-2007 н.р. 2007-2008 н.р. 2008-2009н.р. 2009-2010н.р. 2010-2011 н.р. 1 6 8 8 21 Кількість учасників та переможців І(районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2006-2007 н.р. 2007-2008 н.р. 2008-2009н.р. 2009-2010н.р. 2010-2011 н.р. учасники переможці учасники переможці учасники переможці учасники переможці учасники переможці 1 1 6 0 0 0 8 5 12 4 200-2008 навчальний рік 2008-2009 навчальний рік 2009-2010 навчальний рік 2010-2011 навчальний рік 12 учнів 10 учнів 7 учнів + 2 учні 15 учнів + 2 учні

Слайд 41

Побудована векторна модель випускника школи ( додаток 13)

Слайд 42

Слайд 43

Визначені позитивні і негативні прогнози експериментальної роботи (додаток 14)

Слайд 44

Слайд 45

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка