X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складові частини моделі ідеального вчителя

Завантажити презентацію

Складові частини моделі ідеального вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складові частини моделі ідеального вчителя У вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. К.Ушинський

Слайд 2

Про вчителя Дені Дідро вважав учителя мірилом ефективності роботи освітнього закладу. Серед обов’язкових якостей гарного вчителя учений називає глибоку обізнаність із предметом, який він викладає, освіченість, яка потрібна для викладання в школі, терпіння, добру вдачу, чесність і чуйну душу.  

Слайд 3

Модель ідеального учителя В.О.Сухомлинський формує через три важливі позиції: 

Слайд 4

І.П. Підласий, виходячи з головної функції учителя та специфіки практичної педагогічної діяльності, пропонує модель ідеального педагога, елементами якої є "спеціаліст", "працівник", "людина". Ідеальний педагог, на думку дослідника, – це зразок професіонала, носій громадянських, виробничих і особистісних функцій, сформованих на найвищому рівні. Обов’язковими професійними якостями педагога дослідник вважає працьовитість, працездатність, дисциплінованість, відповідальність, уміння визначити мету, обрати шлях її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї праці а також володіння предметом викладання, методикою викладання предмета, психологічну підготовку, загальну ерудицію, широкий культурний кругозір, педагогічну майстерність, володіння технологіями педагогічної праці, організаторські уміння та навички, педагогічний такт, педагогічна техніка, володіння технологіями спілкування, ораторське мистецтво та ін. Головною характеристикою педагога учений вважає професійний потенціал, тобто "сукупність об’єднаних у систему природних і набутих якостей, що визначають здатність педагога виконувати свої обов’язки на заданому рівні"

Слайд 5

Система роботи вчителя базується на

Слайд 6

Здібності до виховання дітей

Слайд 7

Загальні та спеціальні здібності

Слайд 8

До спеціальних здібностей можна віднести: - здатність бачити та відчувати, чи розуміє учень матеріал, який вивчається, встановлювати ступінь і характер такого розуміння; - здатність по-різному викладати, пояснювати той самий навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння та засвоєння всіма учнями; - здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності учнів, забезпечуючи швидке та глибоке засвоєння ними знань, умінь і навичок; - здатність передавати свій досвід іншим учите лям і вчитися на їхніх прикладах; - здатність до самоосвіти, включаючи пошук і творче засвоєння корисної для навчання інформа ції, а також її безпосереднє використання у педа гогічній діяльності; - здатність формувати в учнів потрібну мотива цію та структуру навчальної діяльності.

Слайд 9

Ступені сходження до професійної вершини:

Слайд 10

Особистість учителя

Слайд 11

Професійна підготовка

Слайд 12

Педагогічні здібності Організаторські Комунікативні Сугестивні(емоційно-вольовий вплив) Емоційна стійкість

Слайд 13

Педагогічні здібності Спостережливість Найково-пізнавальні Перцептивні(проникнення.у внутр.світ) Дидактичні

Слайд 14

Педагогічна майстерність учителя

Слайд 15

Культура педагогічного спілкування

Слайд 16

Культура педагогічного спілкування

Слайд 17

Саморегуляція

Слайд 18

Складові частини моделі ідеального вчителя: педагогічна майстерність – високе мистецтво навчання і виховання; високий рівень загальної і моральної культури вчителя; постійне прагнення до самовдосконалення; педагогічні здібності; педагогічна техніка.

Слайд 19

В.О. Сухомлинський цілком справедливо стверджував, що особистість учителя означає все у вихованні. І якщо педагог своє життя і свою педагогічну діяльність будує на принципах Добра, Гуманізму, Інтелекту, Творчості, Краси, Порядності та Справедливості – він має право називатися Учителем з великої букви. А це і є ідеальний учитель.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне