X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
робота з обдарованими дітьмь

Завантажити презентацію

робота з обдарованими дітьмь

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Основний етап: розкриття теми лекції за планом: 1. Поняття про форми організації навчання у курсі «Я у світі». Урок - основна форма організації процесу вивчення предмету. 2. Методика проведення комбінованого уроку з курсу «Я у світі». 3. Організація екскурсій у курсі «Я у світі». 4. Особливості проведення нетрадиційних уроків. Нетрадиційні форми роботи Центру міської історії Центрально-Східної Європи з учнями початкових класів. Форми організації вивчення предмету «Я у світі» в початковій школі Тема лекції

Слайд 2

* Форми організації навчання - це зовнішній вираз узгодженої діяльності вчителя та учня, що відповідає різноманітним умовам її проведення (клас, природа, музей, різноманітні центри) та здійснюються у певному порядку та режимі. У вивченні освітньої галузі «Суспільствознавство» використовують такі форми навчання: урок ; позаурочні заняття (обов’язкові для виконання всіма учня у позаурочний час); позакласна робота (організовується за інтересами учнів та виходить за межі програми). 1. Поняття про форми організації навчання у курсі «Я у світі». Урок - основна форма організації процесу вивчення предмету.

Слайд 3

* До позаурочних занять відноситься проведення проектів, спостережень, експериментів; самостійна, індивідуальна чи домашня робота, волонтерські та соціальні акції і т.д. До позакласної роботи відносяться гуртки, клуби, масові походи і т.д. За кількістю учнів, що беруть участь у навчальному процесі , розрізняються такі форми, як : фронтальні (масові); колективні; групові; індивідуальні.

Слайд 4

* Урок є основною формою вивчення курсу „Я у світі”. Класифікацію уроків за дидактичною метою із курсу «Я у світі». урок формування нових ЗУН; урок систематизації та узагальнення ЗУН; урок застосування знань (формування практичних навичок); урок перевірки та контролю ЗУН; комбінований урок.

Слайд 5

* У вивченні курсу „Я у світі” слід застосовувати специфічний тип уроків: екскурсію. Урок-екскурсія передбачає безпосереднє сприймання об’єктів суспільства, навколишнього світу, їх взаємозв’язків. Уроки - екскурсії відносяться до традиційних (їх загальна характеристика полягає в тому, що вони мають чітку макроструктуру, що забезпечує логіку викладення матеріалу.)

Слайд 6

2. Методика проведення комбінованого уроку з курсу «Я у світі». Макроетапи уроку Мета макроетапу Можливі види діяльності учнів Можливі мікроетапи I.Організація початку уроку Налаштування учнів на урок, створення позитивного емоційного фону; формування організаційних умінь учнів     II.Актуалізація опорних знань Актуалізувати знання з вивчених раніше розділів або досвіду дітей, які стануть базою для вивчення нового матеріалу Відповідають на запитання вчителя, виконують завдання, беруть участь у грі 1.Перевірка завдання 2.Бесіда(опитування) 3.Робота з картками 4.Гра на перевірку сформованих понять, уявлень III.Мотивація навчальної діяльності Стимулювати до засвоєння нових знань, викликати пізнавальний інтерес, познайомити з темою та завданнями уроку Беруть участь у полі лозі, відгадують загадки, усвідомлюють тему та завдання уроку; складають план уроку (разом з учителем) 1.Постановка проблемного запитання. 2.Загадування загадок. 3.Розповідь казкового сюжету. 4.Повідомлення теми та завдання

Слайд 7

Слайд 8

Різновидом моделювання є складання інтелектуальних карт – структурно-логічних схем змістовно-процесуальних аспектів вивчення певної теми, у якій у радіальній формі відбиваються зв’язки ключового поняття, що розташовується в центрі, з інши ми поняттями цієї теми та складає з ними нерозривну єдність (визначення Н.Гавриш). Карта дає можливість відобразити зв’язки та відноси ни об’єкта, що вивчається, з іншими об’єктами. Створювати інте лектуальні карти можна колективно під час вивчення нового матеріалу, або надавати можливість складати такі схеми на етапі систематизації та узагальнення знань у груповій або парній ро боті.

Слайд 9

* Метод моделювання маленькими чоловічками Запозичений з ТРВЗ-технології та застосовується у навчанні суспільствознавства.

Слайд 10

Слайд 11

Проектування передбачає створення учнями навчальних проектів, під якими ми розуміємо особистий чи колективний продукт спеціально організованої дослідно- творчої діяльності, в основі якої лежить суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників педагогічного процесу.

Слайд 12

Макроетапи уроку Мета макроетапу Можливі види діяльності учнів Можливі мікроетапи V. Систематизація, узагальнення знань, умінь, навичок Систематизувати та узагальнити результати попереднього етапу Класифікують отриману інформацію, відповідають на запитання, роблять висновки Узагальнююча бесіда 2.Робота в зошиті. 3. Робота з підручником. 4.Виконання вправ на класифікацію 5. Ігри на класифікацію VI. Застосування ЗУН Організувати застосування отриманих знань у нових умовах Беруть участь у рішенні задач (теоретично або практично). Форми: словесна діяльнісна наочно- діяльнісна 1.Робота в зошиті. 2.Виконання творчих завдань. 3.Створення проектів; соціальних, волонтерських чи екологічних акцій. 4.Моделювання ролей, ситуації; створення фотоколажу. 5.Дидактична гра 6.Робота в групах.

Слайд 13

Макроетапи уроку Мета макроетапу Можливі види діяльності учнів Можливі мікроетапи VII. Домашнє завдання   Надати рекомендації та пояснення Слухають та усвідомлюють зміст завдання Можливі завдання: спостереження; проект; практична робота; робота з підручником; робота з додатковою літературою ІХ. Підсумки Порівняти цілі уроку з його результатами, зробити висновок про ефективність організації уроку, оцінити діяльність учнів Беруть участь у рефлексивній діяльності, організованій вчителем  

Слайд 14

* Екскурсії визначаються як форма організації діяльності учнів, що дозволяє організовувати спостереження й вивчення різноманітних предметів і явищ у суспільних умовах. 3. Організація екскурсій у курсі „Я у світі”. У курсі суспільствознавства класифікація екскурсії здійснюється за кількома ознаками:

Слайд 15

* (за Т.Байбарою) Визначення теми уроку-екскурсії. Визначення виду та мети екскурсії. Складання логічно-понятійної схеми. Вивчення маршруту та місця проведення екскурсії. Складання конспекту уроку. Підготовка учнів до екскурсії. Підбір необхідного обладнання. Макроструктура уроку-екскурсії відповідає урокам відповідних типів. Послідовність підготовки вчителя до екскурсії : Вступна екскурсія Поточна екскурсія Підсумкова екскурсія

Слайд 16

* Проведення екскурсій має свою специфіку, що зумовлена Представимо орієнтовну логіку проведення культурознавчої екскурсій: 1.Організація класу. 2.Мотивація навчальної діяльності. 3.Організація колективних спостережень у супроводі розповіді (або репродуктивно-пізнавальної бесіди). 4.Узагальнююча бесіда. 5.Індивідуальні спостереження (+ збір фотоматеріалу ). 6.Дидактичні ігри з метою закріплення або застосування ЗУН. 7. Підсумок.

Слайд 17

* Нетрадиційні уроки, що використовують у початковій школі під час вивчення курсу «Я у світі»

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

*

Слайд 21

*

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка