X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Постановка мети уроку, змісту методів навчання

Завантажити презентацію

Постановка мети уроку, змісту методів навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Постановка мети уроку, змісту методів навчання

Слайд 2

Мета або ціль — означає стан в майбутньому, котрий можна змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути. Мета шкільного заняття – це, по суті, бажаний результат уроку відповідно до необхідності й можливості його одержання. У мету входять об'єкт, предмет і дія мети.

Слайд 3

Объект – Предметом мети стає те, що ми прагнемо перетворити в ході уроку, що змінити, якого результату досягти. Дія мети показує міру перетворення предмета стосовно даного об'єкта.

Слайд 4

Слайд 5

Вимоги до постановки цілей уроку. Реалістичність цілей уроку з погляду: достатності часу для їхнього досягнення; їхньої відповідності здатностям і підготовленості учнів; їхньої відповідності можливостям учителя. обґрунтованість цілей уроку з погляду: необхідності підготовки учнів до засвоєння матеріалу на певному занятті; досягнення наступних (кінцевих) результатів навчання. Конкретність постановки цілей (формулювання повинні дати чіткі уявлення про результати).

Слайд 6

Алгоритм постановки цілей: Визначення рівня підготовки учнів (того, що вони знають). Виявлення змісту знань, що бракують для засвоєння наступного навчального матеріалу (того, що не знають, чого навчаються). Оцінка можливостей школярів і власних можливостей учителя. Визначення того змісту знань, який може бути засвоєний за урок. Формулювання цілей уроку й навчальних завдань, тобто того, чого учні можуть навчитися в ході заняття. .

Слайд 7

Знання Уміння Моральне, трудове, етичне, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне, правове, екологічне виховання. Наполегливості, почуття колективізму й відповідальності, самостійності та пізнавальної активності Програма мислення , творча діяльність, світогляд, критичне мислення, естетичні смаки, уміння вести діалог, пам’ять, самоорганізація Навички

Слайд 8

Методи навчання — це взаємопов'язана діяльність викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток. Прийоми навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу.

Слайд 9

Класифікація методів навчання

Слайд 10

Методи та методичні прийоми повинні: забезпечити найвищий оздоровчий і виховний ефект; відповідати завданням, які належить вирішити; має забезпечити найкоротший шлях до засвоєння запланованих знань, умінь і навичок; відповідати індивідуальним особливостям учнів, рівню їх розвитку, підготовленості і вікові; враховувати специфіку навчального матеріалу, його складність; забезпечити розвиток особистості учня; орієнтовані на природні інтереси і позитивні емоції дітей; зробити процес навчання привабливим

Слайд 11

Слайд 12

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка