X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості уроку в сучасній школі ХХІ століття

Завантажити презентацію

Особливості уроку в сучасній школі ХХІ століття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Пархоменко Наталія Євгенівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи Спеціалізована школа № 194 «Перспектива» з поглибленим вивченням природничих дисциплін Особливості уроку в школі ХХІ століття

Слайд 3

Який він - сучасний урок ?

Слайд 4

Вимоги суспільства до випускника школи !

Слайд 5

Вимоги суспільства до випускника школи Навички ХХІ століття: Освітня мобільність ІКТ-компетентність Критичне мислення Здатність до розв’язування проблем Уміння гармонійно поєднувати творчість і раціональність в процесі роботи Навички ефективної комунікації та співробітництва Активна громадянська позиція

Слайд 6

Різні умови освітнього середовища, в якому зростають діти ? Фактори, що їх зумовлюють : Пріоритети сімейного виховання, рівень освіти батьків Матеріальні статки сім’ї, її соціальний статус Місце проживання родини - освітні установи населеного пункту Тощо

Слайд 7

Зниження рівня позитивної навчальної мотивації учнів ? Причини : Інформаційна перенасиченість середовища, в якому зростають діти Частота коригування програм навчальних предметів не відповідає швидкості зміни змісту інформаційних потоків Особливості самого учня, …

Слайд 8

Поляризація результатів освітньої діяльності школи ? Причини незнання: Недостатній рівень сформованості навчальної мотивації Особливості самого учня Методичні промахи вчителя Невміння налагодити правильні взаємини з учнями, особисті якості вчителя Нерівність можливостей доступу до інформації та навичок роботи з нею, використання різних інформаційних джерел – цифровий бар’єр

Слайд 9

Слайд 10

Філософія освіти ХХІ століття Сучасна школа – школа життєвої компетентності Дитина – суб’єкт власного життя і успіху Основними критеріями якості шкільної освіти є освітня мобільність учасників навчально-виховного процесу, їх готовність самореалізуватися в житті Основу освітнього середовища школи складає розумне, творче поєднання освітніх традицій та інновацій, широке впровадження ІКТ. Не життя повинно вчити Тих, хто вступає в життя, А школа має навчити Науки і мистецтва життя. Борис Бім-Бад

Слайд 11

Особливості інноваційного навчально-виховного процесу У школі ХХ століття Система: “Учитель – учні – учень – учитель, учні” Джерело інформації: учитель, книга, загальний розвиток - радіо, телебачення Роль учителя: ведуча (управлінська) Алгоритм дій: учитель пояснив – учень почув, запам’ятав – відтворив. Очікуваний результат: знання заради знань У школі ХХІ століття Система: “Учитель – учень – учні – учень, учні, учитель” Джерело інформації: учитель, книга, електронна книга Роль учителя: співробітник, помічник Алгоритм дій: учитель створив навчальну ситуацію - учень “відкрив” невідоме – практично використав – оцінив – звітував. Очікуваний результат: самостійний пошук та свідоме використання інформації в різних життєвих ситуаціях

Слайд 12

Сучасний урок - гармонія почуттів, дій, думок. Сучасний урок – навчання не словом, а справою

Слайд 13

Гармонію почуттів, дій і думок забезпечують інтерактивні форми роботи з учнями

Слайд 14

Думку, дію і почуття активізують проблемно-пошукові методи навчання

Слайд 15

Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту “Росток” і забезпечує фундамент для роботи в освітньому середовищі “1 учень – 1 комп’ютер”

Слайд 16

Інноваційна значимість проектів “Росток” і “1 учень – 1 комп’ютер” Ведучим в реалізації проектів є не зміна змісту освіти, а зміна технології навчання, яка зумовлює: суб’єкт-суб’єктну взаємодію на уроці, формує нове педагогічне мислення, забезпечує компетентнісне зростання особистості школяра.

Слайд 17

Ознаки сучасного уроку: Загальна характеристика уроку: мобільний; динамічний; інтерактивний Урок забезпечує: індивідуалізацію навчання; розвиток самостійності учнів; зростання ефективності уроку Урок сприяє створенню : атмосфери емоційної піднесеності; психологічної комфортності

Слайд 18

Реалізацію діяльнісного підходу до організації навчально-виховного процесу забезпечує використання рефлексії як: інструмента опанування змісту освіти інструмента особистісного розвитку школяра. Творчою групою вчителів школи розроблені методичні рекомендації щодо формування рефлексивних умінь

Слайд 19

Діяльнісне навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті Компетентнісний підхід полягає в зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, використовуючи: знання, досвід навчальної діяльності як інструмент для розв’язання життєвих проблем.

Слайд 20

Система роботи над перспективною науково-методичною проблемою 2010-2014 н.р. Організаційно-педагогічні умови компетентнісного навчання в системі особистісно-орієнтованої, діяльнісної шкільної освіти 2010-2011 н.р. Ключові компетент-ності як інструмент якості особистісно орієнтованого діяльнісного навчання і виховання 2011-2012 н.р. Розвиток самоосвітньої компетентно-сті школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій 2012-2013 н.р. Можливості сучасного уроку для формування предметних компетент-ностей школярів 2013-2014 н.р. Моніторинг якості компетент-нісного навчання як інформаційно-аналітична основа проектування розвитку освітнього середовища

Слайд 21

Реалізація перспективної науково-методичної проблеми забезпечує комплексне удосконалення діяльності навчального закладу Хто виконує зміни? – вчитель (1 рік роботи); - учні (2 рік роботи) Що забезпечує зміни? Досягнуті результати? – програмно-методичне забезпечення (3 рік роботи); - моніторинг (4 рік роботи) Який результат досягнуто? – перспективи подальшої роботи (5 рік роботи) У зв’язку із швидкоплинністю суспільного розвитку сьогодні оптимальним терміном роботи над перспективною проблемою є 3 роки (максимум 4)

Слайд 22

Ієрархія заходів, які забезпечують системність і цілісність реалізації перспективної і річної науково-методичної проблеми Система педрад протягом року відповідно до визначених модулів Система роботи з підготовки до засідань педагогічної ради: Самоосвіта Внутрішньошкільний контроль Робота предметних кафедр, творчих та експертних груп Система психолого-педагогічних семінарів (від теоретичних до практичних) Тощо Конференції, виставки, професійні конкурси

Слайд 23

Шляхи розв’язання науково-методичної проблеми учителем

Слайд 24

Умови досягнення власного успіху та успіху вихованців: йти в ногу з часом; навчатися упродовж усього життя; включатися в інноваційні проекти, враховуючи при цьому наявність базової основи для їх впровадження; бути небайдужим до усього, що відбувається навколо, тощо.

Слайд 25

Інноваційні освітні проекти забезпечують

Слайд 26

Що дає “Росток” дитині Учні-ростківці швидше своїх однолітків засвоюють програмовий матеріал з різних предметів Спокійніше і впевненіше відповідають, виконують самостійні роботи, мають дослідницькі навички Уміють запропонувати свій спосіб діяльності, аргументувати свої думки Уміють відстоювати свою точку зору Краще володіють навичками самоконтролю й самооцінки

Слайд 27

Особливості роботи в новітньому освітньому середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» Робота в середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” докорінно змінює організацію процесу навчання та формує в учнів: потребу в активній позиції в процесі уроку, уміння самоорганізуватися, поставити перед собою завдання, самостійно визначити спосіб його виконання, практично реалізувати, оцінити, проаналізувати успіхи і невдачі, причини їх появи; Забезпечує умови диференціації та індивідуалізації навчання.

Слайд 28

Використання нетбуків у навчально-виховному процесі дозволяє: раціонально організувати пізнавальну діяльність дитини, індивідуалізувати її залежно від навчальних можливостей, особистісних якостей, пізнавального інтересу. Зворотній зв’язок з допомогою програми E-Learning Class сприяє: індивідуалізації навчання, розвитку самостійності учнів, створенню атмосфери емоційної піднесеності, психологічної комфортності. Можливість передачі файлів з учительського комп’ютера на дитячі нетбуки і навпаки дозволяє: підняти ефективність процесу диференціації й індивідуалізації навчання, підвищити оперативність взаємодії вчителя й учня. Особливості роботи в новітньому освітньому середовищі «1 учень – 1 комп’ютер»

Слайд 29

Використання нетбуків на уроках української мови Використання текстового редактора та його можливостей: виділити потрібну частину тексту, вставити букву, переставити частини тексту тощо Робота з електронним конструктором слів, речень, текстів Використання електронних програмних педагогічних засобів

Слайд 30

Використання нетбуків на уроках читання Використання можливостей форматування і редагування текстів Виділення різними видами шрифтів частин тексту відповідно до завдання Вирізання, копіювання, вставка частин текстів Відпрацювання техніки читання засобами вправ з ефектами анімації Читання з поміткою незрозумілих слів Використання електронних текстів в мережі інтернет

Слайд 31

Використання нетбуків на уроках позакласного читання http://www.abetka-logopedka.org/index.htm Використання сайтів для дітей в мережі Інтернет

Слайд 32

Робота в інтерактивному режимі з геометричними фігурами Інтерактивні форми вправ на обчислення Моделювання задач (використання конструктора схем до задач) Тестові завдання Використання ППЗ Тощо Використання нетбуків на уроках математики

Слайд 33

Демонстрація презентацій, створення власних у ході виконання проектних робіт Самостійний пошук і відбір інформації в мережі Інтернет Систематизація і схематизація інформації з допомогою нетбука Використання ППЗ Віртуальні досліди Тестові завдання Використання нетбуків на уроках курсу “Навколишній світ” Використання нетбуків на уроках курсу “Навколишній світ”

Слайд 34

Використання графічних редакторів Використання технолоогічних карток на сайтах Інтернет Використання нетбуків на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання www.solnet.ee http://stranamasterov.ru/technics

Слайд 35

Інформаційно-комунікаційні технології навчання здоров’язберігаючі Розвиток емоційного ставлення до світу Зростання інтелектуального й психологічного розвитку Формування активності, самостійності й комунікабельності Зниження тривожності й захворюваності

Слайд 36

Пріоритетні напрямки удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності вчителя Перехід від оцінювання традиційною шкільною оцінкою до: технології змістової оцінки; самооцінки навчальних досягнень; демонстрації їх соціуму Зміна шкали оцінювання: від “знає – не знає” до “використовує – не використовує”; від формальних показників помилок до визначення динаміки досягнень

Слайд 37

Системна зміна інструментарію контролю й оцінювання якості освітніх досягнень учнів: використання узагальнених контрольно-вимірювальних матеріалів, використання різних форм тестування, впровадження в контрольно-оцінювальну діяльність ІКТ технологій використання рейтингової та накопичувальної (портфоліо) систем оцінювання Пріоритетні напрямки удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності вчителя

Слайд 38

Портфоліо учня – це інноваційний засіб аналізу динаміки діяльності учня, джерело інформації про дитину та спрямованість її інтересів.

Слайд 39

Слайд 40

Портфоліо учнів школи – ефективний засіб формування навичок самооцінки, якщо: Співпраця

Слайд 41

Ф о р м у л а у с п і х у: Інноваційна культура школи = інноваційна поведінка учасників НВП + сприятливий соціально-психологічний клімат

Слайд 42

Ключова проблема інноваційної діяльності Складність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів. Джон М. Кейнс

Слайд 43

Мала дитина – то перлина, творіння чисте, неземне. Якщо до неї серце лине, Вона і генієм зросте! Інноваційні проекти, які здійснюються в нашому навчальному закладі, об’єднані єдиною метою: задовольнити „сподівання учня” на отримання таких компетентностей, які дозволять йому створити для себе „комфортний простір існування” і самореалізуватися у житті.

Слайд 44

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка