X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особистісно спрямований розвиток школярів

Завантажити презентацію

Особистісно спрямований розвиток школярів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дмитрівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Науково-методична проблема: «Особистісно спрямований розвиток школярів»

Слайд 2

Наше педагогічне кредо: Зробити навчання цікавим: для учня - посильним і успішно - результативним, для вчителя – радісним

Слайд 3

Реалізація поставленої мети неможлива без використання особистісно зорієнтованих сучасних освітніх технологій, які передбачають демократизацію, гуманізацію освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня. Дмитрівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів вже п'ятий (останній )рік працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Особистісно спрямований розвиток школярів» Закон України “ Про загальну середню освіту ” (стаття 5) серед першочергових завдань загальної середньої освіти проголошує “ виховання громадянина України, формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань ”.

Слайд 4

Актуальність її полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання. Мета і завдання особистісно орієнтованого навчання створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня; виявлення та активне використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. Особливістю організації управлінської діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми є наповнення традиційних етапів роботи над проблемою сучасним змістом

Слайд 5

На початковому етапі роботи над науково-методичною проблемою адміністрація школи здійснила ряд діагностичних процедур. Моніторингові дослідження за такими напрямами: 1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи. 2. Аналіз нормативних документів. 3. Діагностичне анкетування педпрацівників.

Слайд 6

Обираючи науково-методичну проблему, адміністрація нашої школи враховувала такі фактори: 1) аналітичний аспект 2) завдання, які стоять перед школою на даному етапі, директивні та нормативні державницькі документи щодо розвитку освіти, сучасні науково-методичні ідеї, передовий педагогічний досвід з організації навчально-виховного процесу; 3) вибір проблеми, реалізація якої сприяла б підвищенню ефективності та результативності всієї навчально-виховної роботи; 4) ураховувалась думка вчителів, учнів, батьків; 5) у формулюванні проблеми ми намагались відображати сучасну педагогічну ідею та спроектований результат.

Слайд 7

Адміністрацією школи разом із педагогічним колективом була сформована мета реалізації науково-методичної проблеми – - Активізація діяльності учнів на уроках шляхом реалізації особистісно зорієнтованого навчання. - Створення умов для індивідуального розвитку учнів, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності. - Розвиток творчої ініціативи учнів, учителів,удосконалення ними аналізу власної діяльності Сформулювавши науково-методичну проблему, мету, завдання, ми визначили термін реалізації проблеми – п’ять років. План роботи складає творча група, яка, починаючи з етапу діагностування, координує роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

Слайд 8

Технологія впровадження методичної проблеми школи на 2008/2009– 2012/2013 н.р. Практичне дослідження проблеми 2011 – 2012 н.р. Підведення підсумків роботи над науково – методичною темою. Пропаганда, розповсюдження ППД. 2012 -2013 н.р. Теоретичне дослідження проблеми 2010 – 2011 н.р. Теоретичне дослідження проблеми 2009 – 2010 н.р. Діагностичний 2008 – 2009 н.р

Слайд 9

Діагностичний 2008– 2009 н.р Аналіз утруднення вчителів. Стан НВП Виявлення недоліків, протиріч, які необхідно ліквідувати Результат: Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності Створено творчу групу з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми Проведено: засідання педагогічної ради– «Урок 21 століття – спільна творчість учнів та вчителів» науково – практична конференція « Особистісно спрямований розвиток школярів» педагогічні читання з проблемного питання школи, естафета «Стимулювання активної праці учнів» (відкриті уроки вчителів) Випуск методичних бюлетенів з проблемної дидактичної теми вчителів Організація самоосвіти педагогічних працівників над визначеною проблемою Постійне здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Колективна та індивідуальна робота з батьками

Слайд 10

Теоретичне дослідження проблеми 2009 – 2010 н.р. /2010– 2011 н.р. Вивчення колективом теорії з проблеми: на педраді - усний журнал «Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, іхньої особистості в умовах здійснення особистісно зорієнтованого підходу» ,засіданнях методичної ради; засіданнях М/О; на семінарах; методичних оперативках; в індивідуальній та груповій роботах з учителями; у процесі самоосвіти  Результат : накопичення теоретичного матеріалу з проблеми

Слайд 11

Практичне дослідження проблеми 2011 – 2012 н.р. Удосконалення навчально – виховного процесу, узагальнення, поширення ППД у рамках навчально – виховного закладу З метою забезпечення практичної спрямованості роботи над науково – методичною темою проведено: Педрада «Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів». Семінари – практикуми. Відкриті уроки. Фестивалі, панорами ППД. Позакласні заходи

Слайд 12

Підведення підсумків роботи над науково – методичною темою. Пропаганда, розповсюдження ППД. 2012 -2013 н.р. Науково – практична конференція: Виступи вчителів ( узагальнення роботи над проблемною темою школи; Педагогічні виставки, ярмарок ППД Результат Систематизація накопиченого матеріалу, видання педагогічного альманаху з науково – методичної теми школи ( узагальнення роботи педагогічного колективу)

Слайд 13

Проблема на 2009 - 2010н.р. «Активізація діяльності учнів на уроках шляхом реалізації особистісно зорієнтованого навчання» ЗАДАЧІ НА 2009/2010 н.р. Забезпечення активної діяльності учнів на уроці. Забезпечення формування творчих рис особистості. Робота з обдарованими дітьми.

Слайд 14

    РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2010/2011 н.р. ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ ШКОЛИ    Створення умов для індивідуального розвитку учнів, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності.   З А Д А Ч І :   Активізувати роботу по створенню умов забезпечення успіху дитини; Забезпечити виховний потенціал уроку, як засобу формування позиції учня через взаєморозуміння, взаємодію, співпрацю Працюють : 2 гуртка спортивного напрямку, 1 – екологічного, 1 – ужитково – прикладного мистецтва «Умілі руки» , до яких залучено 52 дитини.

Слайд 15

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2011/2012н.р. ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ ШКОЛИ Розвиток творчої ініціативи учнів, учителів, удосконалення ними аналізу власної діяльності З А Д А Ч І : Активізувати роботу по створенню умов забезпечення успіху дитини та розвитку творчої ініціативи учнів як в урочній так і позаурочній діяльності. Забезпечити можливість якісного проведення самоаналізу власної діяльності. Формувати вміння самокорекції власної діяльності.

Слайд 16

Школа оснащена комп′ютерним класом, інтерактивною дошкою. Актовий зал та музейна кімната завжди чекають учнів

Слайд 17

Слайд 18

  РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2012/2013н.р. ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ ШКОЛИ Самореалізація вчителя і учня як шляху до духовного самовдосконалення особистості Задачі:  Забезпечувати рівні можливостей всім учасникам НВП щодо самореалізації. Забезпечити оптимальний психологічний супровід навчально-виховного процесу. Сприяти духовному самовдосконаленню особистості.

Слайд 19

Наші вчителі та учні – одна команда

Слайд 20

Слайд 21

Навчання спрямоване на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу Особистісно зорієнтоване навчання результат Організовано навчально-виховний процес відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів Навчання ,зорієнтоване на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів Навчання, що системно використовує соціальний,науковий, технічний, педагогічний потенціал регіону та спрямоване на його сталий розвиток

Слайд 22

Слайд 23

ДИНАМІКА якості навчання

Слайд 24

ВИДИ І ФОРМИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У МЕЖАХ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Слайд 25

СПІВПРАЦЮ ВЧИТЕЛІВ ШКОЛИ ТА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ПОЗАШКІЛЛЯ ВИЗНАЧАЄ АЛГОРИТМ МАЙБУТНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД ТЕОРІЇ - ДО ПРАКТИКИ

Слайд 26

Попередні результати діяльності закладу Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашої школи свідчать такі найбільш вагомі результати: • підвищився рівень навчальних досягнень учнів ; • значне підвищення результативності учнів школи у районних предметних олімпіадах, конкурсах; • спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх інформаційної культури , педпрацівники школи є авторами статей на освітніх порталах Інтернет; • збільшився на 8% кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів

Слайд 27

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка