X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організація роботи з обдарованими учнями в загальноосвітній школі

Завантажити презентацію

Організація роботи з обдарованими учнями в загальноосвітній школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація роботи з обдарованими учнями СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Дзержинської міської ради

Слайд 2

Девіз роботи школи з обдарованими учнями Якщо ви ставитесь до дитини як до ідеальної особистості - ви підносите її на ту висоту, на якій ви хотіли б її побачити. І. Гете.

Слайд 3

Теоретична база щодо організації роботи з обдарованими дітьми А.М. Матюшкін “ Концепція творчої обдарованості ”; Н.В. Шуманова , В.С. Юркевич “ Проблема діагнозу та прогнозу обдарованості в роботі психологів ” Б.М. Теплов “ Здібності та обдарованість ” Дослідження американських психологів: Дж. Гилфорд, Т. Торронс, Ф. Баррон, Г. Айзенк.

Слайд 4

Нормативно-правова база Закон України “Про освіту” Закон України “Про загальну середню освіту” Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” Концепція загальної середньої освіти Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти наукових та дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності МОНУ 18.08.98 №305

Слайд 5

Організаційна робота в закладі здійснюється за такими напрямками І-й. Удосконалення творчого потенціалу педагогів. ІІ-й. Організація роботи з обдарованими учнями . ІІІ-й. Постійний психологічний патронаж усіх учасників навчально-виховного процесу. ІV-й. Поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

Слайд 6

Шкільна програма “Творча обдарованість” Завдання: Пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей; Створення освітнього поля й максимально комфортних умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного розвитку учня; Розробка та впровадження ефективних моделей та технологій роботи з обдарованими дітьми; Психологічний супровід обдарованих дітей; Моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку особистості обдарованої дитини. Наказ про організацію роботи з обдарованими дітьми

Слайд 7

Очікувані результати від реалізації Програми розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді; створення науково-педагогічної інформаційної системи; впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій; створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності; підвищення професійного рівня педагогів; виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

Слайд 8

Етапи VII етап стимулювання, свято “Через терни до зірок” I етап Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей обдарованих дітей III етап Індивідуалізація навчання на основі диференціації та особистісно-орієнтованого підходу V етап Аналіз, корекція VI етап зміцнення матеріально-технічної бази II етап Створення банку даних, закріплення за учнями педагогів-наставників IV етап проектно-технологічна діяльність вчителя та учня Система роботи з обдарованими учнями школи

Слайд 9

Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей учнів Результативність письмових робіт Учнівські олімпіади, конкурси Анкетування, тестування Рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартності мислення Інтелектуальні здібності, нестандартне мислення, Неординарність підходів Лідерські риси, оригінальність, ерудиція, об’єктивність самоаналізу Вивчення запитів, інтересів, допитливості Рівень активності, ініціативності, Бібліотека Виховна робота Урок Інтелект, ерудиція, лексика, природні задатки

Слайд 10

Етапи розвитку творчих здібностей учнів І етап Підготовчий Мета: забезпечити навчально-виховний процес необхідним експериментальним матеріалом, занурити учнів в атмосферу, що стимулюватиме їхнє бажання працювати ІІ етап Оперативний Мета: ознайомити учнів з розумовими засобами творчості, та ї засобами їх застосування. Аналіз готових завдань Робота над прийомами стимулюванням Самостійна робота над завданнями

Слайд 11

ІІІ етап Репродуктивно - діяльнісний Мета: вчити учнів застосовувати розумові засоби при вирішенні поставлених завдань IV етап Продуктивно - творчий Мета: вчити створювати самостійні творчі висловлювання на основі уяви та знань учнів Позаурочна робота Робота на різних етапах уроку Нестандартні уроки

Слайд 12

Пізнавальний портрет учня Організ Учень Організація різноманітного середовища Середовище для самореалізації особистості учнів прояву пізнавальної особистості Реалізація індивідуальних пізнавальних можливостей учня Фіксація викладачем індивідуальної поведінки учня Комплексна консультація психолога, медика, визначення рівня інтелекту учня Накопичення своєрідного банку даних про учня Створення оптимального інформаційного середовища Спостереження за навчальним процесом

Слайд 13

Цілі психологічного супроводу створення та апробація психодіагностичної системи (комплексу психодіагностичних методик) пошуку обдарованих дітей з використанням сучасних досягнень психологічної науки; створення системи психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в умовах диференційованого та індивідуального навчання; забезпечення можливостей самовираження та самореалізації обдарованих дітей в різних видах діяльності; надання психологічної допомоги обдарованим дітям, їх батькам і педагогам

Слайд 14

Алгоритм психологічного супроводу обдарованих дітей Аналіз діяльності, внесення змін в цілі та задачі психологічної служби Проведення моніторингу ефективності роботи Реалізація програми психолого -педагогічного супроводу Постановка тактичних задач та розробка програми психолого - педагогічного супроводу Аналіз результатів створення банку даних обдарованих дітей Проведення комплексу психодіагностик серед дітей Визначення цілі Ознайомлення з ключовими положеннями концепції обдарованості

Слайд 15

Методи та заходи психолого –педагогічної підтримки дільності учнів Психолого -педагогічна підтримка обдарованих учнів Створення проблемної ситуації Виконання творчих завдань Психологічні тренінги та ситуативні та розвиваючі ігри Створення яскравих наочно –образних уявлень Заохочення Створення ситуації успіху Спонукання до пошуку альтернативних вирішень Створення ситуацій взаємодопомоги Сприяння розкриттю суб'єктів Досвіду учнів

Слайд 16

Основні етапи реалізації психологічного супроводження АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП Створення творчої групи; формування загальної точки зору щодо проблеми обдарованості ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП Створення системи виявлення обдарованих дітей ЕТАП РЕАЛИЗАЦІЇ Участь обдарованих дітей в конкурсах, МАН, олімпіадах ЕТАП МОНІТОРИНГУ Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми в районі, виработка рекомендацій ЕТАП СУПРОВОДЖЕННЯ Розробка системи роботы педагогів та батьків з обдарованими дітьми Навчання на розвиток створення додаткового інформаційного поля для розвитку обдарованих; індивідуальні програми навчання Просвіта педагогів групові, індивідуальні консультації; тренінги; семінари, засідання ШМО Просвіта батьків групові та індивідуальні консультації; тренінги

Слайд 17

Проектування особистісного розвитку обдарованого учня будується на основі: комплексної діагностики; аналізу результатів діагностики; постановки тактичних навчально-виховних задач розвитку потенційних можливостей учня.

Слайд 18

Розвиток обдарованих учнів школи та на етапі професійного самовизначення МЕТА: розвиток здібностей обдарованої молоді створення банку діагностич них методик для виявлення ОД підбір діагностич них методик для виявлення творчого потенціалу проведення комплексної діагностики соціально-комунікативного, інтелектуального та творчого розвитку учнів виявлення ОД за підсумками предметних олімпіад, участі в МАН і учнівських турнірах анкетуван ня педагогів з питань визначення ОД створення банку ОД проведення просвітницької роботи з педагогами та батьками ОД проведення конкурсів, фестивалі, змагань розробка психологічних методів стимуляції, активізації творчої діяльності школярів

Слайд 19

Розвиток обдарованих дітей початкової школи МЕТА: забезпечення можливостей самовираження і самореалізації обдарованих дітей у різних видах творчості підбір діагностичних методик для виявлення творчого потенціалу дітей початкової школи виявлення рівня творчих можливостей учнів, особистісних особливостей, інтересів та здібностей проведення психологічної просвіти серед наставників (класоводи, керівники гуртків, вчителі групи продовженого дня) обдарованих учнів

Слайд 20

Розвиток обдарованих дітей у родині МЕТА: забезпечення психологічної підготовки батьків, яка необхідна для стимулювання розвитку потенційних творчих можливостей дитини підбір інформації для батьків про обдарованих дітей та розробка рекомендацій з питань організації їх виховання у родині проведення консультацій для батьків з питань особистісних особливостей обдарованої дитини та ознайомлення зі спеціальними психологічними заходами щодо попередження особистісних ситуацій, що травмують дітей

Слайд 21

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЗАНЕСЕНИХ ДО БАНКУ ДАНИХ “ОБДАРОВАНІ ДІТИ” В 2011-2012 Н.Р. Обласний банк Міський банк Шкільний банк Художньо естетична 1 Психомоторна -3 Інтелектуальна -1 Практично – перетворювальна -1 Художньо – естетична -3 Психомоторна - 4 Інтелектуальна -6 Практично – перетворювальна -2 Художньо – естетична -12 Комунікативно – організаторська - 4 Психомоторна -10

Слайд 22

Педагогічний колектив 14 учителів вищої кваліфікаційної категорії; 4 учителя - методиста; 6 старших учителя; 4 Відмінника освіти України; 4 учителя - керівники міських методичних об'єднань; 1 учитель пройшов стажування в США; 1 учитель розробив авторську програму «Бізнес- курс англійської мови». 17 учителів - випускники нашої школи. Переможці та призери міських конкурсів: «Учитель року» - 7; «Класний керівник року» - 1; «Кращий в професії» - 1; «Кращий молодий спеціаліст року» - 2.

Слайд 23

ШКОЛА співпрацює: з Горлівським державним педагогічним інститутом; з Донецьким інститутом туризму та бізнесу; з Лондонською школою. м. Донецьк; з Корпусом Миру. м. Київ; з посольством США в Україні. м. Київ

Слайд 24

волонтери Корпусу Миру Браян Барнетт Кристін Шейфер Лидія Браун

Слайд 25

Участь у міжнародних проектах: 1.Організація роботи волонтерів із США; 2.Навчання учнів в школі Мартіна Фрізбі, проходження тестів на знання англійської мови та складання міжнародних екзаменів для отримання сертифікатів; 3.Участь у міжнародній програмі «FlEX» - школа міжнародних лідерів 4.Участь у другому етапі європейськ ої програми Британської Ради «Навчаймос я разом»  за конкурсом та погодження м з Міністерством освіти і науки: проекти: 1)Ч. Диккенс (до 200- рiччя з дня народження); 2) Лондон-2012 (вiдкриття шкiльної олімпіади); 3) вiдеорепортаж до єдиного   Дня Репортажів для Бі Бі Сі (на сайті Schools online є  згадування про репортажі шкіл) (отримали грошовий грант для розвитку проекта) 4. Програма електронного навчання eTwinning (офіційна комунікаційна платформа для шкіл у Європі, учасникiв проекту «Навчаймос я разом»    

Слайд 26

Зустріч із директором Корпусу Миру США Дагласом Тешнером та регіональним менеджером Олегом Смийчуком. Зв'язки з міжнародними організаціями

Слайд 27

Матеріально –технічна база школи Комп'ютерний клас; комп'ютерні програми з основ наук; сіть «Інтернет»;

Слайд 28

4 кабінети англійської мови, 1 – укомплектований мультимідійною дошкою та проектором, ноутбуком.

Слайд 29

РЕСУРСНиЙ ЦЕНТР ШКОЛи

Слайд 30

Слайд 31

Класи з профільним навчанням РІКнавчання Кількістьпоглиблених кл. Кількістьучнів у поглиблених класах %від загальної кількості учнів 2006-2007 13 345 58% 2007-2008 13 366 62% 2008-2009 13 347 59% 2009-2010 13 350 58% 2010-2011 12 316 54,2%

Слайд 32

Класи з вивченням другої іноземної мови Рікнавчання Кількістьучнів у школі Кіль-стьучнів , вивчаючих 2 мову %від загальної кількості учнів 2007-2008 587 263 45% 2008-2009 583 293 50% 2009-2010 601 369 61% 2010-2011 583 352 60,3% 2011-2012 611 367 60,1%

Слайд 33

Результати участі учнів в олімпіаді з англійської мови Рікнавчання Кількістьучнів у шкільній олімпіаді %відзагальноїкількостіучнів Кількістьпризових місць у міській олімпіаді Кількістьучнів в обласнійолімпіаді 2007-2008 49 8% 6 1 2008-2009 52 9% 8 2 2009-2010 72 12% 24 2 2010-2011 67 11% 13 2 2011-2012 72 12% 14 1

Слайд 34

Результати участі в МАН Год обучения Количествоучеников в школьномМАН Процент отколичества учеников Количествоучеников в областномМАН 2007-2008 26 4,4 % 2 2008-2009 29 5 % 1 2009-2010 29 5 % 1 2010-2011 30 5 % 1 2011-2012 30 5% 1

Слайд 35

Шкільний етап захисту наукових робіт

Слайд 36

Агаркова Юлія – лауреат захисту наукових робіт з німецької мови

Слайд 37

Захист роботи в Європейському університеті Пашинін Сергій – англійська мова

Слайд 38

КОЛОКОЛЬЦЕВА АЛьоНА – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОГРАМИ “FLEX”

Слайд 39

Дмитрієва Марія – отримала сертифікат IELTS

Слайд 40

Кобіна Маріна – отримала сертифікат “First Certificate Cambridge”

Слайд 41

Навчання в США Сорокіної Марії

Слайд 42

Шульга ІГОР – ПЕРЕМОЖЕЦЬ програми «Молодь за ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ»

Слайд 43

Токмаков Максим - лауреат Всеукраїнського конкурсу «Об'єднаймося ж , брати мої !» у номінації «Література»

Слайд 44

Переможниця регіонального етапу Міжнароного конкурсу “Діти знаютьсвіт” Гастькова Ельвіра

Слайд 45

Лауреат регіонального рівня Всеукраїнського конкурсу “ Податки очима дітей -2011” Старущенко Анна

Слайд 46

Наші спортивні досягнення.

Слайд 47

Якушин МИХАЙЛО – лауреат міжнародних конкурсів гитаристів

Слайд 48

З 2010 навчального року у школі працює гурток «Євроклуб», керівник ІлларІонова В.М. В ході роботи клубу учні знайомляться з життям та традиціями народів світу, організована переписка, зв'язки через Інтернет, а також подорожі до шкіл – партнерів.

Слайд 49

Навчальна екскурсія у Лондоні

Слайд 50

Шкільна газета «Нове покоління»»

Слайд 51

Шкільний театр “Тривіум”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка