X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оновлення форм і методів в діяльності класного керівника

Завантажити презентацію

Оновлення форм і методів в діяльності класного керівника

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оновлення форм і методів в діяльності класного керівника

Слайд 2

Сучасний зміст виховання спрямовано на: Становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати ії суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’яз ки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентноспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Слайд 3

Класний керівник стає: Педагогічним працівником, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями та їх батьками Педагогом, який організує проведення позаурочної та культурно-масової роботи Вчителем, який сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу, створює належні умови для виконання завдань навчання та виховання та сприяє самореалізації й розвитку учнів класу.

Слайд 4

Виховання особистості це - Процедура технологічна і обумовлена необхідністю досягнення актуальних для певних життєвих обставин й особливостей виховання цілей Складовими виховних технологій є форми організації діяльності та методи , як засоби впливу на дітей та учнівську молодь.

Слайд 5

Порядок організації конкретних актів , ситуацій, процедур взаємодії учасників виховного процесу, спрямованих на вирішення педагогічних завдань Сукупність організаційних прийомів та виховних засобів , що забезпечують зовнішнє вираження виховної роботи.

Слайд 6

Класифікація форм виховної роботи: Індивідуальні – що допомагають вчителю здійснювати психолого-педагогічний супровід, допомога і підтримка дитини як індивідуальності, особистості. Масові - що спрямовані на формування у дітей громадянськості, національної свідомості, мотивів діяльності(миротворчої, природоохоронної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, художньо-естетичної, дозвілевої тощо) Групові-що спрямовані на формування комунікативних вмінь, збагачення соціального досвіду, розвиток творчих здібностей , створення умов для самореалізації та самоствердження , гармонізації інтересів особистостей і колективу Організаційні - що вдосконалюються і збагачуються за рахунок співпраці школи з культурними, спортивними, медичними, юридичними установами і організаціями

Слайд 7

Форми виховання в класному колективі: За часом-короткострокові, довготривалі, традиційні, що періодично повторюються За видом діяльності-навчальні, трудові, спортивні, художньо-естетичні За суб’єктом організації-організовані дорослими, на основі співпраці, підготовлені дітьми За результатом діяльності-для інформаційного обміну , для спільного рішення , для підготовки суспільнозначущого продукту За кількістю учасників-індивідуальні, групові, масові За видом підготовки-імпровізаційні, експромтні , підготовлені раніше

Слайд 8

Форми роботи класного керівника з колективом учнів: Традиційні: виховні години, години спілкування, колективні творчі справи, конкурси, спектаклі, концерти, агітбригади, походи, туристичні зльоти, спортивні змагання, Нетрадиційні: виконання проектів , ділові ігри, диспути, дискусії, аукціони, ярмарки, робота в малих групах, тренінги , творчі групи, мозкові штурми,

Слайд 9

Класифікація форм виховання: За Титовою Є.В. - форми виховання поділяються на :заходи, що організуються педагогами з метою виховного впливу на дітей;справи як спільна робота дітей і дорослих, важливі події, що організуються членами колективу; ігри, як діяльність, що спрямована на відпочинок, розваги, навчання.

Слайд 10

Індивідуальні форми роботи: Бесіда, розмова, консультація, обмін думками, виконання спільного доручення, індивідуальна допомога у конкретній роботі, спільний пошук вирішення проблеми, завдання. Такі форми допомагають розпізнати учня, відкрити його таланти, знайти цінність у його характері, але для кожного учня необхідно мати індивідуальний підхід та особовий стиль спілкування.

Слайд 11

Групові форми роботи: Рада справ Творчі групи Органи самоврядування Мікрогуртки Вплив педагога спрямовано на розвиток гуманних взаємовідносин між дітьми, формування комунікативних вмінь із демократичним, тактовним ставленням педагога до дітей.

Слайд 12

Колективні форми роботи: Справи Конкурси Концерти Вистави Агітбригади Походи Туристичні зльоти Спортивні змагання Ток-шоу Брейн-ринги Диспути Дискусії Вечори Дискотеки та інші. Педагог стає : ведучим, організатором, учасником, радником, помічником, впливає на дітей особистим прикладом, надає консультації, навчає виконувати завдання, працює поряд.

Слайд 13

Спосіб реалізації цілей виховання, що вирішують успішність вирішення завдань кожного із компонентів виховного процесу.

Слайд 14

Різні погляди на класифікацію методів виховання: Переконання, вправа, заохочення, покарання (Н.Болдирєв, Н.Гончаров, Ф.Корольов) Переконання, організація діяльності, стимулювання поведінки учня (Т.Ільїна, І.Огородніков) Пояснювально-репродуктивні ,проблемно-ситуаційні, приручення чи вправи, стимулювання, гальмування, керівництво, самовиховання (І.Марьєнко) Метод формування свідомості,(розповідь , пояснення, лекція, бесіда, диспут, доклад, приклад);метод організації діяльності та формування досвіду поведінки(вправа, доручення, ситуації);метод стимулювання ( змагання, заохочення, покарання) ( І.Щукіна)

Слайд 15

Методи впливу на інтелектуальну сферу Методи впливу на мотиваційну сферу Методи впливу на сферу саморегуляції Метод ділемм Методи стимулювання Методи впливу на емоційну сферу Методи впливу на вольову сферу Методи впливу на предметно-практичну сферу Методи впливу на екзістеціональну сферу

Слайд 16

Методи впливу на інтелектуальну сферу Для формування поглядів, понять, установок – використовується метод доведення, розумна доказовість якогось поняття, позиції, оцінка того, що відбулося. Учні засвоюють логічність викладення педагогом своєї позиції, оцінюють отриману інформацію, затверджують свої погляди, коректують їх, формують систему поглядів на світ, суспільство, соціальні відносини. Для цього педагог використовує літературні твори, історичні аналогії, біблейські притчі, байки , проводить дискусії тощо.

Слайд 17

Методи впливу на мотиваційну сферу Включають методи в основі яких лежить формування в учнів свідомих почуттів, потреб –це заохочення , в якому вчитель подає позитивну оцінку дій школяра (схвалення, подяка , нагорода) та покарання, в якому педагог попереджує негативні дії учнів, гальмує їх, визиває почуття провини, перед собою та іншими(накладення додаткових обов’язків, обмеження прав тощо).

Слайд 18

Методи впливу на сферу саморегуляції Спрямовані на формування у дітей навичок психічних та фізичних саморегуляцій, розвиток навичок аналізу життєвих ситуацій, навчання дітей навичкам осмислення своєї поведінки , формування навичок правдивого відношення до себе та інших людей. Метод корекції спрямовано на створення умов , при яких учень самостійно вносить зміни у свою поведінку та відносини до людей. Це може бути порівняння поступку з нормами, аналізу , уточнення мети діяльності.

Слайд 19

Метод дилем Спрямовано на спільне обговорення дітей і дорослих на моральних дилем. До кожної дилеми розробляються питання за якими будується обговорення. До кожного питання діти добирають доводи “за” та “проти”. Аналіз відповідей слід провести за такими ознаками :вибір, цінність, соціальні ролі, справедливість. По кожній дилемі можна визначити ціннісні орієнтації людини. Але дилема повинна відноситися до реального життя, бути зрозумілою, незакінченою , включати два питання із моральним змістом, мати право вибору варіантів відповідей.

Слайд 20

Методи стимулювання Допомагають людині формувати вміння вірно оцінювати свою поведінку, зрозуміти потреби, сенс своєї життєдіяльності, вибору мотивів і цілей

Слайд 21

Методи впливу на емоційну сферу Формують необхідні навички в управлінні своїми почуттями, розумінню свого емоційного стану та причин, що їх викликають. Це навіювання (впливати на почуття, розум, волю людини, переживання своїх вчинків, пов’язаних з емоційним станом, самонавіювання, коли учень внушає ту чи іншу оцінку своєї поведінки) та прийоми абстракції.

Слайд 22

Методи впливу на вольову сферу Розвивають в учнів ініціативу, впевненість в своїх силах, розвиток наполегливості, вміння долати труднощі для досягнення своєї мети;формування вмінь володіння собою( витримка, самообладание), вдосконалення навичок самостійної поведінки. Це вимоги вчителя (прямі-точні, конкретні, зрозумілі, висловленні в ігровому оформленні та непрямі - порада, прохання, натяк, висловлення довіри, схвалення), що викликають позитивну, негативну чи нейтральну реакцію вихованців. Прямі вимоги викликають негативну реакцію у дітей, а непрямі вимоги, як засудження та погрози викликають лицемірство та протистояння. Це вправи - багаторазове виконання дій, що вимагаються від вихователя , а результатом стають якості особистості - навички, звички. Витримка, навички самоконтролю, організованість, дисципліна, культура спілкування - це якості, що будуються на сформованих вихованцем звичках.

Слайд 23

Методи впливу на предметно-практичну сферу Спрямовані на розвиток у дітей таких якостей , які допомагають людині реалізувати себе як індивідуальність. Це методи виховних ситуацій, в процесі яких дитині треба вирішити проблему морального вибору, способу організації діяльності або вибору соціальної ролі. Вихователь створює умови для виникнення ситуації , а потім дає можливість вибору, проби. Модифікацією цього методу стає - змагання , що формує якості конкурентноздібної особистості та розвиває активність , самоактуалізацію, вміння реалізувати себе у різних видах діяльності .

Слайд 24

Методи впливу на екзістеціональну сферу Спрямовані на включення дитини в систему нових відносин, де набувається досвід соціально-корисної поведінки, досвіду життя в різних умовах, формує елементи плодотворної орієнтації, високоморальні установи, які не дозволяють поводити себе в майбутньому безпечно, обдумано.

Слайд 25

Методи самовиховання: Самопереконання Мотивація Самонавіювання Вправа Самокорекція Соціальні проби Рефлексія

Слайд 26

Нетрадиційні методи виховання, що побудовані на принципах народної педагогіки: Народно-педагогічні методи нагромадження життєвого досвіду: привчання до обов’язків перед суспільством, постійні та разові доручення, вправи на вироблення вмінь і навичок,практична діяльність в умовах родинного життя, дотримання норм і традицій укладу життя, спілкування, контакти з батьками, родиною, однолітками тощо. Народно-педагогічні методи стимулювання, заохочення, спонукання дітей . Народно-педагогічні методи виховання словом рідної мови :переконлива і образна розповідь, мовні творчі вирази, розвідка, пошук, складання родоводу,літопису сім ї, генеалогічного дерева пращурів. Народні методи покарання за проступки різної значущості Саовиховання:самоаналіз вчинків, самодиципліна, самоконтроль, самоспостередження, самопереконання, самосхвалення, самозасудження.

Слайд 27

Шляхи оновлення форм виховання: Методична підготовка класних керівників до практичної діяльності через районне або шкільне методо’б єднання класних керівників Проведення науково - практичних семінарів Узагальнення кращого педагогічного досвіду класних керівників

Слайд 28

Оновлення форм виховної роботи в процесі проведення класних годин: Використання засобів образотворчого мистецтва Інсценізація творів Дослідження Використання ігрових ситуацій Писемна творчість Усна творчість Використання музичного мистецтва

Слайд 29

Використання засобів образотворчого мистецтва Підготовка рекламного буклету Створення коміксів Підготовка ребусів, композиції Мозаїчні малюнки Герби класу Жива композиція Емблема Орігамі Фотогазета, колаж Оранжувальні композиції Підготовка емблеми Шаржи, сілуети Сюжетні ролики Словник в малюнках Моделювання одягу, зачісок Ілюстрації

Слайд 30

Інсценізація творів Постановка п’єси Пантоміма Лялькова вистава Діафільм, відеофільм Інтерв’ю Читання за ролями Рольова гра Театр тіней Зміна кінця п’єси Сценка-жарт Телевізійна пародія Німий фільм Відеовиступ

Слайд 31

Дослідження Перепис Екскурсія Виставка Огляд Анкетування Тестування Діаграма Обґрунтування гіпотези Колекціонування Дослідження подій Альбом для вирізок Практичне завдання

Слайд 32

Використання ігрових ситуацій Імітація Знайомство Головоломки Дилеми моральності Настільні ігри Ребуси Кросворди Шаржі

Слайд 33

Класифікація ігор у виховному процесі: Ігри індивідуальні, парні, командні(групові) Ігри з фіксованими або прихованими правилами Ігри дидактичні, рухливі, пізнавальні, розвивальні, інтелектуальні Ігри-забави, атракціони Ігри предметні, настільно-друковані, словесні Ігри сюжетно-рольові, ділові, “іграшки” Ігри конкурсні, змагальні (вікторини, турніри, аукціони, перехресні поєдинки)

Слайд 34

Писемна та усна творчість в класному колективі: Акровірші, надписи Репортажі, притчі Перефразування, тести Логічне обміркування Написання листа, байки Аналіз подій, перелік Озвучування фільму “Круглий стіл” Монолог, діалог Прес-конференція Нарис Розповідь Прес реліз Твір Аналіз розповіді Проведення аналогій Зіпсований телефон Обговорення в малих групах Запитання і відповіді Усне повідомлення

Слайд 35

Використання музичного мистецтва в роботі з дітьми: Рекламна пісня Складання пісні Віршування Пісенна інсценізація Порівняння пісень Написання мелодії до пісні Пародіювання Пісенний вернісаж

Слайд 36

Шляхи запровадження нововведень: Підготуйте банк нових ідей Ознайомте учнів із вашими пропозиціями Проведіть навчання активу Запропонуйте учням спробувати нову форму роботи Виберіть найбільш цікаву форму роботи за рейтингом Спробуйте нові форми роботи на класному часі за вибором учнів

Слайд 37

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка