X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ

Завантажити презентацію

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні положення та особливості правил прийому до університету в 2012 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Слайд 2

Етапи вступної кампанії Денна форма

Слайд 3

Етапи вступної кампанії Заочна форма

Слайд 4

Необхідна кількість предметів Вступ до університету буде відбуватися на основі результатів тестування з трьох предметів у сертифікаті ЗНО Наприклад: абітурієнт вступає на напрям підготовки "Нафтогазова справа", де є наступний перелік: 1 предмет (не профільний - мінімум 124 бали) – українська мова та література; 2 предмет (профільний - мінімум 140 балів) – математика; 3 предмет (не профільний - мінімум 124 бали) – фізика або хімія. Тестування з української мови та літератури і математики є обов’язковим! В якості третього предмету (в даному випадку) абітурієнт може вибрати фізику або хімію, тобто тестуватись із трьох або чотирьох предметів і з них потім вибрати кращий результат. Вступники мають право подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та їх дублікати, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 роках (враховуються кращі результати)

Слайд 5

Скільки комплектів документів можна подавати ? У 2012 році заяву та документи для участі у конкурсному відборі на зарахування на навчання за ОПП бакалавра вступник може подати не більше ніж у п’ять вищих навчальних заклади на три напрями підготовки !

Слайд 6

Перелік документів для вступу До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 1) Документ (або його копію) з додатком державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. 2) Медичну довідку (або її копію) за формою 086-о. 3) Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 4) Два заадресовані зворотною адресою поштові конверти. 5) Копія паспорта. 6) Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти - Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 , або 2012 роках (враховуються кращі результати) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступник пред’являє особисто: Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. Вступники, які подають сертифікат із кількістю балів нижче 124 для непрофільних предметів та нижче 140 балів для профільних, до участі у конкурсному відборі не допускаються ! Усі копії документів завіряються за оригіналами у відбірковій комісії або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Порядок та форма проведення творчого конкурсу при вступі на напрям підготовки “Архітектура” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” Творчий конкурс складається з двох етапів: 1-й етап – креслення, 2-й етап – рисунок перший етап творчого конкурсу передбачає перевірку знань та вмінь вступників щодо зображення на папері деталей, предметів та композицій із них в ортогональних (прямокутних) проекціях і в аксонометрії. другий етап творчого конкурсу - це уміння виконати світлотіньовий рисунок натюрморту з кількох гіпсових геометричних тіл (піраміда, призма, куля, конус, циліндр, тор тощо) або з гіпсових орнаментів, драперії зі складками, натюрморту з предметів побуту, різних за формою, фактурою і тоном, архітектурних елементів (фриз, карниз, кронштейн, капітель тощо). Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу. Якщо на першому етапі абітурієнт набрав менше 124 балів, він не допускається до другого етапу і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету. Якщо на другому етапі абітурієнт набрав менше 124 балів, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Слайд 10

Додаткові бали 1. Для призерів 2012р. (осіб, нагороджених дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховуються додаткові бали: особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів; особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів; особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав. 2. Особам, які в рік вступу закінчили підготовче відділення, додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації за конкурсними предметами. Додаткові бали (до 10 балів за один предмет, в сумі за два предмети – до 20 балів), нараховуються слухачам підготовчих курсів, які успішно витримали підсумкову атестацію за конкурсними предметами і вступають до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на відповідні напрями підготовки, за винятком: 6.020105 "документознавство та інформаційна діяльність"; 6.020303 "філологія"; 6.030504 "економіка підприємства"; 6.030508 "фінанси і кредит"; 6.030509 "облік і аудит"; 6.030601 "менеджмент"; 6.060102 "архітектура"; 6.140103 "туризм" .

Слайд 11

Конкурсний та прохідний бал Конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів, додаткові бали. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти обчислюється: Прохідний бал на навчання на місця державного замовлення це конкурсний бал вступника, який в рейтингу в межах кількості державних місць знаходиться останнім. Тобто прохідні бали стають відомими тільки після завершення терміну подачі документів, оскільки це залежить від: а) кількості державних місць; б) кількості поданих заяв, які беруть участь у конкурсі. Наприклад: на напрям підготовки є 10 державних місць – конкурсний бал 10-го за рейтингом вступника і буде прохідним балом.

Слайд 12

Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на споріднений напрям підготовки (додаток 3 Правил прийому), беруть участь в конкурсі за результатами фахового випробування. Фахове випробування проводиться у формі комп’ютерного тестування.

Слайд 13

Порядок здійснення конкурсу і зарахування Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування; анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування; у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів. Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Слайд 14

Слайд 15

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу здійснює набір слухачів на підготовчі курси навчання з 9 січня по 4 травня 2012 р. фізика, математика - дві пари на тиждень : п’ятниця - з 1600до 1900 , субота - з 900 до 1600 Вартість навчання – 500 грн. за одну дисципліну. українська мова і література – одна пара на тиждень: субота - з 900 до 1600 Вартість навчання – 300 грн.

Слайд 16

Контактна інформація Детальну інформацію про вступ до університету можна дізнатися у Приймальній комісії: тел. : (03422) 4-22-18, web: http://www.nung.edu.ua/admiss/index.html Детальну інформацію про факультети та кафедри університету можна дізнатися на сайті: http://www.nung.edu.ua/

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка