X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Львівський національний університет імені Івана Франка- 350 років -

Завантажити презентацію

Львівський національний університет імені Івана Франка- 350 років -

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Львівський національний університет імені Івана Франка - 350 років - Підсумки наукової діяльності за 2011 рік

Слайд 2

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років 20 січня 2011 року відбулася урочиста академія з нагоди відкриття ювілейного року – 350-РІЧЧЯ Університету

Слайд 3

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років Пам'ятні монети Національного Банку України "350 років Львівському національному університету імені Івана Франка”. В обігу з 20 січня 2011 року Монети присвячені одному з найстаріших у Східній Європі університетів, потужному осередку науки і освіти–Львівському національному університету імені Івана Франка, заснованому в 1661 році. З університетом пов’язана діяльність багатьох славетних учених, наукових шкіл, які зробили значний внесок у розвиток української і світової науки і культури.

Слайд 4

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років На відзначення 350-річчя Львівського університету ювілейний оргкомітет організував випуск шести типів значків. На одному з них зображено лева з трисвічником з малого герба університету, на другому – головний корпус університету, на третьому – корпус університету по вул. Грушевського, де знаходився головний корпус університету з 1851 по 1922 рік. В цьому корпусі навчався також і Іван Франко, ім’я якого носить Університет. В цьому ж будинку доктор Іван Франко прочитав ґабілітаційну лекцію.

Слайд 5

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років Укрпошта до ювілею випустила в обіг з 11 жовтня 2011 року марку і конверт

Слайд 6

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років До 350-літття Університету вийшов у світ перший том Енциклопедії Львівського національного університету імені Івана Франка. Перший том, обсягом бл. 850 сторінок, вмістив інформацію від літери А до К про найважливіші постаті, структури та події в історії Університету.

Слайд 7

Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років 11 жовтня 2011 року відбулася Урочиста Академія з нагоди святкування 350-річчя Університету в Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької

Слайд 8

Львівський національний університет імені Івана Франка У Львівському національному університеті імені Івана Франкa: 18 факультетів 129 кафедр 3 коледжі В аспірантурі на 88 спеціальностях навчається 892 особи У докторантурі - 5 осіб 25 наукових шкіл світового рівня 6 музеїв 6 об’єктів національного надбання України Наукова бібліотека, заснована 1608 року. Налічує понад 3,1 млн. одиниць зберігання на 150 мовах і діалектах світу 19 серій Вісників Університету, 12 Збірників наукових праць та 8 наукових журналів; Усі видання Університету отримали міжнародні номери ISSN

Слайд 9

Львівський національний університет імені Івана Франка 20 Спеціалізованих вчених рад (з них 5 було на перереєстрації у 2011 році) із захисту кандидатських і 11 з них з захисту докторських дисертацій (за 44 спеціальностями)   193 докторів наук, професорів 908 кандидатів наук, 670 доцентів   19 науково-дослідних лабораторій 7 науково-дослідних інститутів 291 штатних співробітників науково-дослідної частини у т.ч. 10 докторів, 89 кандидатів наук   Підтримуємо партнерські зв'язки з 86 університетами і організаціями з 32 країн світу

Слайд 10

Львівський національний університет імені Івана Франка Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують НДДКР

Слайд 11

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість захищених дисертацій працівниками університету. Спостерігається прогрес із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Слайд 12

Львівський національний університет імені Івана Франка Джерела фінансування науки у 2011 році (тис. грн.).

Слайд 13

Львівський національний університет імені Івана Франка Обсяг фінансування із загального фонду. Обсяги фінансування НДР у 2011 р зменшилися на 4,4% .

Слайд 14

Львівський національний університет імені Івана Франка Обсяги фінансування із спеціального фонду.

Слайд 15

Львівський національний університет імені Івана Франка Обсяги фінансування від міжнародних фондів.

Слайд 16

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість отриманих охоронних документів. Кількість патентів залишилась на рівні 2010 р. Починаючи з 2007 року автори одержують грошову премію 500 грн. за кожен одержаний патент. Запроваджено обов’язкове патентування розробок виконавцями прикладних держбюджетних тем

Слайд 17

Львівський національний університет імені Івана Франка За 2011 рік – значне збільшення кількості підручників (на 76%) і монографій (на 40%). 84% підручників і 37% навчальних посібників мають гриф МОНМС

Слайд 18

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість публікацій у наукових виданнях. За індексом Гірша (34) університет є третім серед ВНЗ України, кількість публікацій – 3806, кількість цитувань – 12879 (дані SCOPUS, грудень 2011).

Слайд 19

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість публікацій у наукових виданнях, що входять до списку ISI (понад 25 %) на деяких природничих факультетах

Слайд 20

Львівський національний університет імені Івана Франка Проведені наукові конференції. Зросла кількість проведених наукових конференцій. У 2011 р. проведено 80 наукових конференцій з них - 32 міжнародних

Слайд 21

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР У 2011 році зросла кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР (на 27,3 %) у порівнянні з 2010 р.

Слайд 22

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах

Слайд 23

Львівський національний університет імені Івана Франка Студенти, які отримали нагороди за результатами ІІ туру. У 2011 р. два студенти стали призерами міжнародних олімпіад.

Слайд 24

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

Слайд 25

Львівський національний університет імені Івана Франка Кількість опублікованих статей за участю студентів У 2011 р 53,7 % статей студенти опублікували самостійно

Слайд 26

Львівський національний університет імені Івана Франка Науково-дослідне обладнання, придбане у 2011 році за кошти спеціального фонду університету Рідинний хроматограф ProStar (VARIAN, USA)

Слайд 27

Львівський національний університет імені Івана Франка Coverage Zoological Record VISNYK LVIVSKOHO UNIVERSYTETU SERIIA BIOLOHICHNA Regular ISSN 0206-5657 (Print) ISSN 2075-5236 (Online) IVAN FRANCO NATL UNIV LVIV, HRUSHEVSKOHO ST, 4, LVIV, UKRAINE, 79005 Вісник Львівського університету. Серія біологічна входить до переліку видань ISI (США, Філадельфія) – найрейтинговіших періодичних видань світу

Слайд 28

Львівський національний університет імені Івана Франка Визначні результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук одержані у 2011 році

Слайд 29

Львівський національний університет імені Івана Франка ХH-19Ф «Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку» Науковий керівник: док. хім. наук, проф. Гладишевський Р.Є. Розроблено метод розрахунку електронної густини з рентгенівських дифракційних даних за мультипольною моделлю та з урахуванням трансляційної симетрії структури. Інтерпретовано хімічний зв’язок в інтерметалідах на основі експериментальної електронної густини. Проаналізовано особливості реальних структур нових тернарних галідів. Систематизовано структурні типи неорганічних сполук із тетрагональною сингонією. Опубліковано монографію, 13 статей та тези 16 доповідей на наукових конференціях.

Слайд 30

Львівський національний університет імені Івана Франка БГ-01Ф “Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі” Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Федоренко В. О. Вперше досліджено механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів і розроблено програмне забезпечення для аналізу вживання кодонів у геномах. Цей біоінформатичний метод аналізу вперше вказав на можливість існування кодонзалежних механізмів регуляції генної експресії у бактерій неактиноміцетного походження. Опубліковано 16 статтей у фахових виданнях, з них 8 – у журналах з імпакт-фактором більше 1, а також два патенти на винаходи (1 міжнародний), захищено 2 кандидатські дисертації.

Слайд 31

Львівський національний університет імені Івана Франка ЮД-65П ”Можливості ефективізації гарантій прав людини і громадянина в Україні”., Науковий керівник – док. юрид. наук, проф. Рабінович П.М. Розроблено пропозиції з удосконалення положень II розділу Конституції України стосовно прав, свобод і обов’язків людини й інших суб’єктів. Ці пропозиції включено до підготовленої співвиконавцями теми колективної монографії: ”Права людини й оновлення Конституції України”. Ця праця направлена у Науково-експертну групу, створену для підготовки установчих документів стосовно Конституційної Асамблеї України. Підготовлено експертний висновок до проекту Закону України від 31 березня 2010 р”Про внесення змін до Закону України ”Про захист суспільної моралі”, який був скерований до Національної Експертної Комісії України з питань захисту суспільної моралі. Його було враховано при підготовці остаточного тексту означеного законопроекту (що підтверджено листом згаданої Комісії від 29.07.2010 р. № 1454/5 - 07).

Слайд 32

Львівський національний університет імені Івана Франка Розробка ядерно-квадрупольного резонансного робочого еталона частоти Конкурентноспроможні розробки Тема “Розробка ядерно-квадрупольного резонансного робочого еталона частоти», № ДР  0110U001382 (канд.ф-м.н., доц. Леновенко А.М.) Суть розробки Розроблено вперше у світовій практиці портативний квантовий еталон (стандарт) частоти на основі ядерно-квадрупольного резонансу. Одержано: патент України на винахід №96877 «Спосіб відтворення еталонної частоти та пристрій для його реалізації»; -патент України на корисну модель №65755 «Автоматизований малогабаритний пристрій відтворення реперної температурної точки топлення галію для ЯКР еталона частоти». Сфера використання: частотоміри, синтезатори частот, системи радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, аерокосмічні системи,метрологія, інформаційно-вимірювальні системи, високоточні види озброєння тощо, в яких застосовуються опорні генератори. Заміна кварцових генераторів з недостатньою довгостроковою стабільністю квантовими еталонами частоти вирішує проблему періодичних повірок і калібрувань, що забезпечує значну економію коштів в межах країни. Винахід використовується для калібрування перетворювача "частота-температура» в складі еталонного ядерно-квадрупольного термометра першого розряду ЯКРТ-5М, на основі якого акредитована державна повірочна схема у Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України (м. Львів). Фото Еталонний ядерно-квадрупольний резонансний термометр першого розряду, в якому використовується розроблений квантовий еталон частоти

Слайд 33

Львівський національний університет імені Івана Франка Суть розробки: На основі статистичного і кореляційного аналізу розроблено оригінальний метод та відповідне програмне забезпечення для аналітичної оцінки дії нанокомпозитних матеріалів на бактерійні клітини та ідентифікації процесів їх взаємодії. Перевага над існуючими аналогами: Реалізовано нові вимірювально-обчислювальні методи, які у порівнянні з прототипом характеризуються вищою роздільною здатністю та більшою інформативністю результатів вимірювання. Розробка впроваджена: Розробка використовується для проведення наукових досліджень спільно з Інститутом біології клітини НАН України м. Львів. Автори: к.ф.-м.наук: Білий О.І., Яремик Р.Я., Гетьман В.Б., Ференсович Я.П., Шулик О.Т. Тема: “Світлорозсіюючі властивості суспензій харчових бактеріальних клітин за дії асептичних нанокомпозитних матеріалів ”. № ДР 0110U001380 (Д.ф.-м.н., проф. Бордун Н.О.) Комплекс реєстрації змін каламутності та розмірного розподілу бактерійних суспензій за дії асептичних наноматеріалів

Слайд 34

Львівський національний університет імені Івана Франка Автори: д.б.н., проф. Санагурський Д.І., к.ф.-м.наук: Яремик Р.Я., Мандзинець С.М., Дика М.В. Тема: “Оцінка компонент плазматичних мембран зародків холоднокровних тварин за дії потужних світлови-промінювальних діодів ”.№ ДР 0110U001383 (Д.б.н.,проф.Санагурський Д.І., д.ф.-м.н.,проф.Бордун Н.О.) Суть розробки: Розроблено мікропроцесорну вимірювально-обчислювальну систему, орієнтовану на автоматизацію досліджень біологічних мікрооб’єктів з допомогою мікроелектродних вимірювань. Перевага над існуючими аналогами: В розробленому комплексі реалізовано новітні тенденції побудови вимірювальних систем на базі цифрового сигнального аналізу даних та інформаційних технологій обробки результатів. Результат грунтується на єдиному вимірювально-обчислювальному процесі, що реалізується на числовій програмній основі і може оперативно коректуватись методом реконфігурації системи. Розробка впроваджена: Розробка використовується ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок м. Львів; у НДЛ біологічного факультету Університету для досліджень внутрішньоклітинних регуляторних процесів ембріональних клітин при дії зовнішніх впливів Автоматизована система реєстрації електро-фізіологічних параметрів біологічних клітин Автоматизована система реєстрації електрофізіологічних параметрів ембріональних клітин в процесі розвитку

Слайд 35

Львівський національний університет імені Івана Франка CПОСІБ ОТРИМАННЯ ГІБРИДНИХ НАНОСТРУКТУР ПОЛІМЕР-НАПІВПРОВІДНИК Суть розробки: запропоновані принципово новий підхід до створення наноматеріалів шляхом формування наноструктурованих гібридних систем, при якому синтез електропровідних полімерів відбувається з мономерних молекул безпосередньо на поверхні наночастикок напівпровідників. Сформована гібридна структура, прозора для випромінювання пористого кремнію. Запропонований спосіб дозволяє спростити технологію отримання гібридних наноструктур полімер – напівпровідник. Сфера використання: Розробка стосується галузі електронного матеріалознавства і може бути використана для отримання композиційних наноструктурованих плівок на поверхні кремнію, які виконують функції захисного (пасивуючого) шару в оптоелектронних пристроях або служать чутливим елементом сенсорних пристроїв на основі поруватого (мезопористого) кремнію (як сенсори для контролю навколишнього середовища, контролю якості продуктів харчування, питної води, в медицині). . Тема: “Механізм взаємодії компонентів, електронні та транспортні процеси у гібридних наносистемах полімер-напівпровідник”. № ДР 0109U002086 (Д.х.н., г.н.с. Аксіментьєва О.І., к.ф.-м.н. Монастирський Л.С.) Результати впровадження: Розробка використовується в НДЛ хімічного факультету та факультету електроніки Університету для отримання лабораторних зразків гібридних наноструктур на основі поруватого кремнію для виготовлення чутливих елементів газових сенсорів та люмінесцентних гетероструктур. 3D зображення поруватого кремнію, отриманого анодизацією монокристаліч-ного кремнію

Слайд 36

Львівський національний університет імені Івана Франка МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ Схема кристалооптичного методу вимірювання тиску. 1-лазер, 2-поляризатор, 3-п’єзоелемент-кристал з ІЗД, 4-аналізатор, 5-фільтр, 6-екран, 7-фотоприймач, 8- реєструюча система. Чутливість 0/ P d(n1-n2))/ 2 =0.1 P= 0.01 атм. Тема: “Оптико-спектральні параметри діелектричних і напівпровідникових кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6 ”. № ДР 0110U001368 (Проф. Романюк М.О., проф. Франів А.В.) Суть розробки: Розроблено блок-схему терморегулятора з використанням вирощеного кристалу Tl4HgI6 в якості сенсора температури. Запропоновано спосіб вимірювання механічних напружень, який ґрунтується на фізичних явищах, що відбуваються в отриманих кристалах. Сфера використання: Інститут фізичної оптики МОНмолодьспорту України, НВП «Карат», НВО «Полярон» (м.Львів), підприємства,повязані з виробництвом і контролем виробів електронної і оптоелектронної техніки, спосіб можна використовувати для вимірювання механічних навантажень Пристрій для вимірювання температури: 1-лазер, 2,4–поляроїди, 3–кристал, 5–світлофільтр, 6–фотоприймач, 7–лічильник імпульсів, 8–нуль-індикатор, 9–компенсатор.

Слайд 37

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗНЕШКОДЖЕННЯ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ Суть, мета розробки: Біологічні способи відновлення сполук Cr(VI), що є особливо небезпечними та токсичними для живих організмів і для довкілля. Інноваційний аспект. Вперше запропоновано використати селекцію прототрофних Cr(VI)-стійких мутантів актиноміцетів (S. sioyaensis Lv81) для підвищення біологічної утилізації Cr(VI). Запропонований підхід дасть змогу значно підвищити знешкодження токсичної сполуки у порівнянні з описаними аналогами. Тема: “Біосинтез тіопептидів як спосіб утилізації відновлених сполук сірки: нові енергоощадні біотехнології для гірничої промисловості”. № ДР 0110U001355 (Проф. Федоренко В.О.) Львівський національний університет імені Івана Франка ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ СR(VI) МУТАНТОМ S. SIOYAENSIS № 138 ЗА 14 ДІБ ІНКУБАЦІЇ Вихідна концентрація Сr(VI) у середовищі, мМ Залишок Сr(VI) у середовищі після 14 діб Відсоток перетвореного Сr(VI), % 5 0,1 98 10 4,7 53 50 36,0 28

Слайд 38

Тема "Роль гідрозооценозів в індикації якості вод транскордонної ріки Західний Буг" № ДР 0110U001357 (проф. Царик Й.В.) СПОСІБ ІНДИКАЦІЇ ЯКОСТІ РІЧКОВИХ ВОД ЗА СКЛАДОМ ГІДРОЗООЦЕНОЗІВ Суть розробки: Розроблена система оцінки рівня придатності ріки Західний Буг та її приток для життя живих організмів різного систематичного складу. Виділені організми-індикатори оцінки якості води є перспективним для застосування їх в ужиткових цілях, та під час оптимізації моніторингу водних об'єктів на загосподарюваних і заповідних територіях. Отримані дані спрямовані на покращення транскордонного співробітництва щодо збереження та управління водними ресурсами річки Західний Буг. Сфера використання: регіональні Державні управління екологічної безпеки, Держводгоспи, екологічний моніторинг вод заповідних та антропогеннозмінених територій Львівський національний університет імені Івана Франка

Слайд 39

Львівський національний університет імені Івана Франка Значні труднощі та недоліки в організації наукових досліджень викликані, головним чином, недостатнім фінансуванням та застарілим технічним забезпеченням. Створити державну програму з забезпечення сучасним унікальним обладнанням наукових шкіл світового рівня у вищих навчальних закладах України з метою їх подальшого розвитку. Забезпечити на державному рівні щорічне фінансування придбання сучасного наукового обладнання. Забезпечити на державному рівні безперервний доступ вчених ВНЗ України до світових електронних баз даних (Elsevier, Springer та ін.). Для цього – створити консорціум ВНЗ та наукових установ НАНУ для щорічної колективної передплати світових електронних баз даних (з дольовою фінансовою участю учасників консорціуму) з доступом через сервер Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Пропозиції щодо удосконалення НДР

Слайд 40

Львівський національний університет імені Івана Франка Необхідна фінансова та інша підтримка Міністерством вищих навчальних закладів щодо щорічного введення 10-20 їх періодичних видань у світові реферативні бази даних (на умовах конкурсу Міністерства). Це дозволить увести найкращі наукові видання України у перелік видань з імпакт-фактором. Прикладні держбюджетні теми згідно діючого Положення виконуються упродовж двох років. Однак, досвід їх виконання показує, що цей термін у багатьох випадках є недостатнім для своєчасного і якісного виконання розробок і ефективного їх впровадження у практику. Практично неможливо довести прикладне біологічне і геологічне дослідження у межах дворічного проекту до стану його готовності для практичного використання навіть за умов, що не вимагають тривалих польових експериментів. Пропозиція: внести зміни до діючого “Положення про виконання держбюджетних НДР” і збільшити термін виконання держбюджетних прикладних досліджень до 3-х років (принаймні для певних категорій проектів, що потребують тривалих досліджень). Пропозиції щодо удосконалення НДР

Слайд 41

Львівський національний університет імені Івана Франка – 350 років

Слайд 42

Структура НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне