X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегії підвищення готовності старшокласників до навчання в університеті

Завантажити презентацію

Стратегії підвищення готовності старшокласників до навчання в університеті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стратегії підвищення готовності старшокласників до навчання в університеті Що може робити школа, яка готує учнів до подальшого успішного навчання

Слайд 2

Розуміння системи Зміна фокусу: з “зарахування до ВНЗ” на “успіх у ВНЗ” Розшифровка університетського коду сьогодення Переосмислення мети старшої школи

Слайд 3

Що можна зробити для підвищення успіху в ВНЗ Запитання 1 У якій мірі програма навчання у старшій школі спрямована на досягнення певного набору цілей замість традиційного акумулювання знань? Чи ці цілі відомі учням і батькам?

Слайд 4

Дії Перевірити засадничі/базові цілі навчальних предметів Визначити роль шкільної програми навчання для підготовки до ВНЗ Змінити мету і цілі певних курсів

Слайд 5

Що можна зробити для підвищення успіху у ВНЗ Запитання 2 Як підготовка до вступу перешкоджає чи допомагає готовності до успіху у ВНЗ? Хто визначає, яким вмінням навчаються в яких класах? Наскільки стабільно розвиваються ці вміння з року в рік? Наскільки навчання цим вмінням залежить від окремого вчителя?

Слайд 6

Дії Перевірити зміст курсів Визначити, наскільки вони дійсно готують учнів до успішного навчання в університеті (контент-аналіз)

Слайд 7

Що можна зробити для підвищення успіху у ВНЗ Запитання 3 Наскільки відрізняються очікування у різних груп учнів? Яким чином очікування стосовно навчання у ВНЗ учнів за 4 роки старшої школи змінюються на краще?

Слайд 8

Дії Перевірка пізнавальних вмінь, які мають систематично розвиватися Визначення змін, які необхідно здійснити Особливу увагу звернути на дітей з бідних сімей та з тих, які традиційно не стають студентами ВНЗ

Слайд 9

Як покращити знання старшокласників про процес підготовки до ВНЗ Спеціальні консультативні заняття, починаючи з 8 класу: інформація про вступні екзамени, терміни подання документів, вартість навчання, можливість отримання фінансової допомоги, місця проведення тестів, типові навчальні програми першого курсу тощо Проведення щорічних тестів по вступним вимогам Створення спеціального центру інформації (робота добровольців) Надання вчителям інформації про вступні вимоги щорічно

Слайд 10

Що важливо для успіху у ВНЗ Глибокі знання математики, української мови Розвинені навички письма Вміння вирішувати проблеми Дослідницькі вміння Навички самостійної роботи Планування індивідуальної роботи

Слайд 11

Розробка інтелектуально когерентної програми Розробка вихідного стандарту Розробка вихідних екзаменів, проектів/демонстрацій, вимог Аналіз кожного курсу з точки зору досягнення вихідних стандартів Чи в курсі звертається увага на розвиток таких умінь, як письмо, аргументація, розв’язання проблем, дослідження

Слайд 12

Аналіз навчального курсу Як цей курс додає знань і вмінь, необхідних для подальшого навчання? Як цей курс розвиває інтелектуальну зрілість учнів? Як цей курс пов’язаний з іншими не в плані повторення матеріалу, а в розвитку ключових ідей і вмінь? Чи рівень складності курсу відповідає подальшим вимогам? Чи темп роботи та очікувані досягнення учнів відповідають тому, що їх чекає у ВНЗ? Чи курс розвиває принаймні одне з загальних умінь?

Слайд 13

Рідна мова Комплект текстів, які глибоко досліджуються, і широкий набір текстів для читання, які знайомлять учнів з різними стилями і жанрами Послідовний розвиток умінь письма з різних предметів і тем у різних жанрах Розвиток дослідницьких умінь і критичного мислення

Слайд 14

Рідна мова: можливі кроки Визначення переліку текстів для кожного класу Узгодження стандартів письмових умінь учнів Розробка рекомендацій по підготовці письмових завдань Розробка тематики дослідницьких проектів з послідовним ускладненням (від 5-10 до 20 с.) Проведення семінарів в 11-12 кл. Окреслення рівня вмінь, інтелектуального розвитку і навчальних умінь учнів

Слайд 15

Математика Розвиток автоматичних умінь виконання базових математичних операцій Розуміння принципів різноманітних алгебраїчних і тригонометричних операцій Застосування алгебри і геометрії при вирішенні повсякденних проблем Розвиток математичного аргументування: уміння мислити системно і логічно Розуміння математики як абстрактної символічної системи: зв’язок математики і інших дисциплін

Слайд 16

Математика: можливі кроки Семінари: фокус на інтегральному застосуванні знань при вирішенні проблем громади Навчання базовим статистичним знанням Навчання методиці обчислень (диференційного, інтегрального)

Слайд 17

Природничі науки Більш тісно пов’язані та інтегровані з програмою з математики для/при проведенні досліджень Роль науки у суспільстві (як впливає на мислення, як суспільство та уряд приймають рішення у відповідь на наукові положення тощо) Розвиток допитливості і здатності учнів мислити експериментально Міжпредметні зв’язки

Слайд 18

Біологія Структура і функції клітини Розуміння генетичних принципів Організація і класифікація живих організмів Біологічні зміни і еволюція видів

Слайд 19

Хімія Фізичні і хімічні властивості сумішей Будова матерії Періодична таблиця Принципи структури і зв’язків в атомі Принципи, які пояснюють хімічні реакції

Слайд 20

Фізика Базові принципи і закони Поняття енергії і руху Властивості матерії Закони збереження енергії Електричні і магнетичні сили Поняття сучасної фізики(напр., теорія відносності)

Слайд 21

Природничі науки: можливі кроки Встановлення систематичних зв’язків з програмою з математики Вирішення реальних проблем Інноваційні міждисциплінарні курси Розробка пропозицій по вирішенню місцевих проблем

Слайд 22

Соціальні науки Читання з розумінням Регулярне письмо Проведення досліджень Розуміння таблиць, графіків тощо Базові знання статистики Розвиток аналітичного мислення (здатність читати статтю, документи, перевіряти докази)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота