X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Завантажити презентацію

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Результати наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік Доповідач - проректор з наукової роботи Карпаш О.М.

Слайд 2

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу єдиний в Україні вищий навчальний заклад нафтогазового профілю 13 факультетів та 1 інститут близько 10 000 студентів 17 наукових шкіл 29 науково-дослідних лабораторій Науково-навчальний центр 2 науково-дослідницькі центри спільно з інститутами НАН України

Слайд 3

Структура науково-дослідної частини ІФНТУНГ

Слайд 4

Напрямки досліджень в ІФНТУНГ, що відповідають державній політиці В УкрІНТЕІ зареєстровано 9 комплексних держбюджетних кафедральних тем, участь в яких беруть НПП 23 кафедр. Всього в університеті держбюджетна кафедральна робота ведеться на 55 кафедрах і в науково-технічній бібліотеці

Слайд 5

Структури, утворені в 2011 році Національний контактний пункт «Енергія» В червні 2011 року на базі ІФНТУНГ створено НКП «Енергія» для участі в 7РП з досліджень ЄС Напрямки Водень та паливні елементи Відновне вироблення електроенергії Вироблення відновного палива Відновні джерела для опалювання/охолодження Технології уловлювання та зберігання СО2 для генерування енергії з нульовими викидами Чисті вугільні технології Розумні енергетичні мережі Енергоефективність та заощадження Знання для формування енергетичної політики http://ncp.nung.edu.ua

Слайд 6

Структури, утворені в 2011 році Центр трансферу технологій ІФНТУНГ Центр трансферу технологій ІФНТУНГ створено з метою комерціалізації результатів досліджень науковців університету рішенням Вченої ради (протокол № 11/507 від 30.11.2011 р) створено Затверджено “Положення про патентування та комерційне використання результатів наукових досліджень в ІФНТУНГ”

Слайд 7

Статистичні відомості за 2011 рік

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки становлять Категорії робіт 2009 2010 2011 Динаміка зростання фінансування у 2011 році к-ть од. тис.грн к-ть од. тис.грн к-ть од. тис.грн Фундаментальні 1 521,2 3 588,5 4 597,4 1,5 Прикладні 3 627,6 3 699,5 6 1029,0 47,1 Госпдоговірні 79 1927,2 77 1794,2 75 2403,0 33,9

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Державна премія України в галузі науки і техніки Відповідно до Указу Президента України № 594/2011 нагороджено роботи: Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій) – проф. Кузьменко Е.Д. (представлена Інститутом геологічних наук НАН України) Створення ефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану - проф. Кісіль І.С. (представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України).

Слайд 17

Відзнаки наукової роботи молодих учених 1 грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 2 стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Премії голови Івано-Франківської ОДА в номінації “Молоді вчені” 3 особи 3 особи нагороджено Грамотою Президії Національної Академії Наук за наукову роботу “Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації” 1 премія згідно з Розпорядженням КМУ “Про присудження премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України” від 15.06.2011 р.№ 536-р у номінації “За наукові досягнення” 4 науковця стали переможцями конкурсу “Диагностика обьектов газотранспортной системы” з присудженням II премії (ДК «Укртрансгаз» та РАО «Газпром»)

Слайд 18

Фундаментальні наукові дослідження 1) «Наукові засади прогнозування перспектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів» науковий керівник докт.геол-мінерал. наук, проф.Маєвський Б.Й. 2) «Дослідження нових методів перетворення сонячної та теплової енергії в електричну» науковий керівник докт.фіз.-мат.наук, проф. Галущак М.О. 3) «Удосконалення наукових основ управління технологічними процесами видобування та транспортування нафти і газу з мінімальними енергозатратами», науковий керівник докт.техн.наук Крижанівський Є.І. 4) “Трансформація політико-управлінських відносин у Державах Центрально-Східної Європи в процесі Європейської інтеграції: уроки і досвід України”, науковий керівник докт. філософ. наук, проф.Дзвінчук Д.І.   Науковим доробком фундаментальних досліджень вчених університету в 2011 році стало видання 2 монографій, 3 наукових посібників, 44 публікації у фахових виданнях, з них 2 публікаціії за кордоном, 7 патентів, захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертація.

Слайд 19

Прикладні розробки, завершені в 2011 році На замовлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості виконана робота “Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)“, науковий керівник канд.техн.наук Тацакович Н.Л., № держреєстрації теми 0110U006983, фактичний обсяг фінансування складає 130,0 тис.грн. На замовлення Національної Акціонерної Компанії “Нафтогаз України” науковцями університету виконана робота “Розроблення техніко-економічних пропозицій постачання стиснутого природного газу на територію України з африканських країн (Лівія, Алжир і інші)” науковий керівник докт.техн.наук, проф. Крижанівський Є.І., № держреєстрації теми 0109U008172, загальний обсяг фінансування 96,0 тис.грн. “Розроблення нового методу ідентифікації типів дефектів при неруйнівному контролі металоконструкцій довготривалої експлуатації”, науковий керівник канд.техн.наук. Карпаш М.О., № держреєстрації теми 0111U008229, загальний обсяг фінансування 60,0 тис.грн. На замовлення ПАТ “Укрнафта” виконувалась робота «Модернізація засобів аналізу технічного стану глибинного обладнання свердловинної штангової насосної установки (СШНУ) на основі ідентифікації діаграми навантаження», науковий керівник докт.техн.наук Івасів В.М., № 0109U001691 держреєстрації , загальний обсяг фінансування 172,0 тис.грн. “Нові технології видобування вуглеводнів із родовищ з важковилучуваними запасами” науковий керівник докт.тенх.наук Кондрат Р.М., № держреєстрації теми 0110U000116, фактичний обсяг фінансування складає 427,2 тис. грн.

Слайд 20

Перехідні прикладні науково-дослідні роботи “Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу” науковий керівник докт.техн.наук Карпаш О.М. в рамках Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2017 роки” “Розроблення новітніх неруйнівних методів діагностики та моніторингу деградації матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації“, науковий керівник проф. Карпаш О.М. “Розроблення моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем в регіоні Українських Карпат” науковий керівник докт.техн.наук, проф. Адаменко Я.О. “Управління ризиками безпечної експлуатації протяжних потенційно небезпечних інженерних споруд за наявності геодинамічних впливів” науковий керівник доц Яворський А.В. На замовлення Державної служби геології та надр України виконується робота “Обстеження зсувів та розроблення системи прогнозування зсувонебезпеки на території Причорномор’я (в межах Одеської обл.) та карпатського регіону (в межах Івано-Франківської та Чернівецької областей)” науковий керівник проф.Кузьменко Е.Д. На замовлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості виконується робота «Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, частини 5-7 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку вуглеводнів)» науковий керівник канд.техн.наук, доцент Тацакович Н.Л.   Науковим доробком прикладних досліджень в 2011 році стало видання 3 монографій, 1 навчального посібника, 68 статей, з них 7 закордонних, захищено 2 кандидатські дисертації, отримано 11 патентів на винаходи. В науково-метричних виданнях опубліковано 6 статей.

Слайд 21

Науково-дослідна робота студентів Роки Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях відсотків Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури 2009 45,8% 78 8,0% 2010 48,0% 83 8,0 % 2011 34,4% 92 9,2%

Слайд 22

Слайд 23

Результати науково-дослідної роботи студентів

Слайд 24

Підготовка наукових кадрів в 2011 році З 2011 року розпочалась програма подвійного навчання аспіранта очної форми навчання Котурбаша Т.Т. в Королівському технологічному університеті (Стокгольм, Швеція) 2009 рік 2010 рік 2011 рік Кількість захищених кандидатських дисертацій 21 36 37 Кількість захищених докторських дисертацій 5 1 5 Кількість аспірантів 130 146 156 Кількість докторантів 5 6 5

Слайд 25

Науково-навчальний центр “Енергоефективні технології в системах видобування, транспортування та зберігання нафти і газу” ННЦ створений наказом Міністерства освіти і науки України №206 від 04.03.2009 р. В рамках Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2017 роки” виконується проект “Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу” Науково-навчальний центр на базі ІФНТУНГ, в рамках діяльності якого виконується проект, вже отримав підтримку від ВАТ «Івано-Франківськгаз», УМГ «Прикарпаттрансгаз», світового лідера в галузі визначення витоків природного газу компанії The Sniffers (Бельгія) та провідної української уповноваженої на здійснення технічних обстежень НВФ «Зонд» щодо створення тренувального центру для підготовки персоналу в сфері пошуків та усунення втрат та витрат природного газу. Під час викання роботи та впровадження досліджень досягнуто наступних показників: - наукові статті у фахових вітчизняних/міжнародних виданнях 15/5 - патенти на винаходи та корисні моделі України: 3 - учбові посібники, монографії, підручники: 1 Науково-технічною продукцію створеною, внаслідок виконання проекту є: - енергоефективні технології: 1 - технічні засоби: 1 - проекти нормативних документів: 2 - методики експериментальних досліджень: 2 - акти лабораторних досліджень: 2 - акти промислової апробації: 1

Слайд 26

Технічний комітет стандартизації ТК 146 ТК146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 р. № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України, у складі якого перебуває 21 організація як колективні члени ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності технічного комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості” ТК 146 включено до колективних членів міждержавного технічного комітету МТК 523 «Техніка і технології видобування та переробляння нафти і газу» та афілійованим членом CEN/TC 12 „Матеріали, обладнання та шельфові споруди для нафтової та газової промисловості” та CEN/TC234 «Газова інфраструктура» У 2011 р. розроблено 3 стандарти, розглянуто 4 проекти стандартів, розроблених іншими ТК, 27 міжнародних стандартів, які надіслані ISO/TC 67, 21 міждержавний стандарт.

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Проект транскордонного співробітництва

Слайд 30

Конкурс грантів ділового партнерства 2011 року Фонду цивільних досліджень США

Слайд 31

Слайд 32

Система управління якістю НДІ НГЕіЕ ДСТУ ISO 9001:2009

Слайд 33

Науково-технічні фахові журнали, що видаються ІФНТУНГ Нові журнали „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування” „Науковий вісник ІФНТУНГ Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”

Слайд 34

Міжнародний журнал Журнал з досліджень в галузі вуглеводнів, корисних копалин та навколишнього середовища Видається спільно з Університетом Ренн 1 (Франція) Університет Бумердес (Алжир)

Слайд 35

Геологічний музей ІФНТУНГ – Національне надбання

Слайд 36

Тренажерний буровий центр Єдиний в Україні Понад 300 випускників з 2005 року Міжнародна акредитація IWCF – International Well Control Forum Тренажер DrillSim5000 (Drilling Systems, UK)

Слайд 37

Досвід ІФНТУНГ – проект ТЕМПУС

Слайд 38

Методика оцінки інвестиційної привабливості технології Розроблена Warwick Ventures (Великобританія) Удосконалена в Royal Technical Institute (Швеція) Адаптована для країн СНД (10 університетів України, Росії, Азербайджану та Білорусі нафтогазового профілю)

Слайд 39

Зміст методики 1 Якість технічної пропозиції (25 балів максимум) ● Унікальність технології ● Готовність технології ● Ризики та тривалість технічного розроблення ● Академічний досвід ● Відповідність технології існуючим потребам ринку ● 2 Якість ринкових можливостей (25 балів максимум) ● Величина ринку, зараз та через 5 років ● Конкурентні переваги ● Величина прибутку ● Консерватизм споживачів ● Шлях до ринку та бар’єри щодо вступу на нього ● 3 Якість та величина можливостей для венчурної компанії (50 балів максимум) ● Репутація університету ● Потенційна вартість для університету ● Ймовірність успішної реалізації для університету ● Потенційний час отримання вартості для університету ● Час до виходу венчурної компанії ● Вартість ресурсів венчурної компанії для виходу ● Додана вартість венчурної компанії ●

Слайд 40

Інформація про проект Понад 10 технологій http://science.nung.edu.ua/node/108 Основний сайт проекту http://oilring.ru/

Слайд 41

Результати попереднього відбору Технологія збільшення відбору нафти із неоднорідних за проникністю пластів з використанням впливу на пласти потужних акустичних полів Спосіб підвищення нафто вилучення із пористо-тріщинними породами-колекторами з літогенічною тріщинуватістю Метод та пристрій експрес визначення теплоти згоряння природного газу Метод безконтактного акустичного контролю геометричних параметрів матеріалів та виробів Технологія обробки неоднорідних за проникністю продуктивних нафтоносних пластів Неруйнівний контроль фізико-механічних характеристик металоконструкцій Використання азоту як буферного газу підземних сховищ газу

Слайд 42

Технологія збільшення відбору нафти із неоднорідних за проникністю пластів з використанням впливу на пласти потужних акустичних полів Переваги: Дешевше в 2-3 рази аналогів Захист патентами України Молода команда дослідників Вдала промислова апробація 2002-2011 рр. – впровадження на Україні (ВАТ «Укрнафта», НК «Дельта», ДК «Укргазвидобування») - 103 свердловино-операції 2000-2003 рр. – впровадження в Китаї на нафтових родовищах Ляо-Хе, Да-Чін - 6 свердловино-операцій 2010 р. – впровадження в Польщі - 1 свердловино-операція

Слайд 43

Безконтактний ультразвук Контроль якості природного газу

Слайд 44

Інвестиційний проект - CNG ПЕРЕВАГИ 1 Нижча вартість у порівнянні з глибоководними трубопроводами та LNG. 2 Дешевизна: енерговитрати на стискання становлять приблизно 0,58 кВт·год/кг газу, а на зрідження – 1,37 кВт·год/кг, або в 2,4 рази більше. 3 Відсутність необхідності будівництва заводу регазифікації у порту вивантаження, і відповідно відсутні енерговитрати на регазифікацію. 4 Можливість доставки модулів з газом із порту вивантаження у будь-яку точку України автомобільним і залізничним транспортом 5 Нижчий рівень екологічної небезпеки

Слайд 45

Інвестиційний проект ІФНТУНГ – власник ліцензій на 4 нафтогазові свердловини Місце розташування – Івано-Франківська область Суть проекту – апробація новітніх технологій підвищення нафтогазовилучення (з 12%)

Слайд 46

Центр трансферу технологій Нафтогазовий науково-технологічний парк Дослідне виробництво Промислова апробація досліджень Комерціалізація винаходів Виставкова діяльність (Інноваційно-виставковий центр)

Слайд 47

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення 1 В переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942) відсутній напрямок, що охоплював би комплекс робіт з розвідки, видобування, зберігання та транспортування вуглеводнів. Пропонуємо внести в напрямок “Енергетика та енергоефективність” або в напрямок “Раціональне природокористування” підрозділ «Нафта, природний газ та споріднені технології». 2 Відсутність законодавчої бази і мотивації вітчизняних підприємств, у т.ч. і в нафтогазовій галузі, у впровадженні вітчизняних нових, конкурентоздатних технологій і технічних засобів та послуг. Зокрема, в нафтогазовій галузі в останні роки склалася парадоксальна ситуація: прибуткова в будь-якій країні світу галузь – в Україні постійно збиткова. Це ускладнює, а в багатьох випадках робить неможливим впровадження результатів наукових досліджень. 3 Система фінансування госпдоговірних робіт та грантів в рамках міжнародної технічної допомоги через Державну казначейську службу України стримує ефективність і оперативність використання коштів, особливо в останньому кварталі року, коли, як правило, надходять основні кошти. Пропонується дозволити здійснення фінансування госпдоговірної тематики та проектів міжнародної технічної допомоги здійснювати через комерційні банки державної форми власності.

Слайд 48

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! КОНТАКТИ вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ тел.03422-42430, факс. 03422-40089 mkarpash@nung.edu.ua www.nung.edu.ua http://science.nung.edu.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне