X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Державний стандарт початкової освіти

Завантажити презентацію

Державний стандарт початкової освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який буде впроваджено з 1 вересня 2012 року.

Слайд 3

Цей Державний стандарт початкової загальної освіти, розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Слайд 4

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Слайд 5

Державний стандарт складається з: базового навчального плану початкової загальної освіти; загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти; державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Слайд 6

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин.

Слайд 7

Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Слайд 8

Освітні галузі: “Мови і літератури”; “Математика”; “Природознавство”; “Суспільствознавство”; “Здоров`я і фізична культура”; “Технології”; “Мистецтво”.

Слайд 9

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі. Варіативна складова Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.

Слайд 10

Позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є: забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти; особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров`язбережувальної, інформаційно-комунікаційної; розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання; використання здоров`язбережувальних технологій; екологічна спрямованість освіти;

Слайд 11

передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах; посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь “Природознавство” (передбачено по 2 тижневі години у 1-4 класах); передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів; в освітній галузі “Технології” виокремлено змістову лінію “Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями” ( передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь); нова редакція Державного стандарту зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Слайд 12

“ Вперше за всю історію незалежності України вітчизняні школи, а саме, початкова освіта, отримали можливість відповідати кращим європейським традиціям, бути конкурентноспромож- ними у повному сенсі цього слова та піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів. ” Борис Жебровський

Слайд 13

“ Головним досягненням нового стандарту є те, що відтепер іноземну мову українські діти зможуть вивчати з першого класу, а з другого класу – основи інформатики. Крім того, стандарти передбачають використання здоров`язбережувальних технологій та мають екологічне спрямування. Це рішення і цей документ є справді революційними для освітньої спільноти ” Дмитро Табачник

Слайд 14

Презентацію підготувала учитель початкових класів ЗОШ №16 міста Краматорська Чоста Людмила Ярославівна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка