X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аграрної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів і територій

Завантажити презентацію

Аграрної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів і територій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Магістерська програма: ”Соціо - екологічна експертиза та сталий розвиток с/г територій ” Спеціалізація: “Екологія та охорона довкілля ” Спрямування: виробниче ННЦ підготовки студентів ОКР ”Магістр”: Аграрної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів і територій ННІ охорони природи та біотехнологій Кафедра екології агросфери та екологічного контролю Виконав: Мельничук Руслана Леонідівна Дипломний керівник: доцент, к.б.н. Рубежняк Ірина Георгіївна

Слайд 2

У наш час забруднення атмосферного повітря населених пунктів є однією з актуальних проблем. Ця проблема виникла одночасно з розвитком промисловості і транспорту, які спочатку працювали на вугіллі, а потім на різних видах палива, отриманого з нафти. Інтенсивний розвиток промисловості та транспорту у другій половині ХХ століття сприяв різкому збільшенню обсягів і токсичності викидів, які не трансформуються в атмосфері до нешкідливих речовин. Значний внесок у забруднення повітря сучасного міста вносить автомобільний транспорт. До них відносяться оксиди сірки, азоту, вуглецю, поліненасичені ароматичні вуглеводні, тверді частинки, важкі метали, більшість яких відносяться до першого і другого класів небезпеки, та інші речовини. Так в м. Києві на долю автомобільного транспорту припадає до 83,4 % шкідливих викидів від загальної кількості. Рівень забруднення шкідливими викидами у столиці України є одним із найбільших у державі і перевищує середній показник у цілому в 4 рази, а за загальною кількістю забруднюючих речовин, які що року викидаються в атмосферного повітря

Слайд 3

Завдання: 1.Опрацювати матеріал щодо проблеми впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря міста 2.Проаналізувати та опанувати методологічну базу дослідження стану повітря. 3.Здійснити дослідження стану забруднення атмосферного повітря територіального навчального центра НУБіП України. 4. Оцінити ступінь забруднення території НУБіП України і запропонувати заходи щодо зменшення їх впливу

Слайд 4

Слайд 5

1. ГОСТ 4389-72. Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов. – Введен 01.01.74. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 7 с. 2. ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Метод определения сухого остатка. – Введен 01.01.74. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 1 с. 3. ГОСТ 4245 -72. Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов. – Введен 01.01.74. – М.: Изд-во стандартов,1976. – 7 с. 4. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве. – Утвержд. 15.05.1990 № 5174-90. – Москва, 1990. – 7 с.

Слайд 6

1 4 6 5 2 3 1 - корпус №2; 3 - зупинка «еко маркет»; 2 - корпус №4; 4,5,6 - фон

Слайд 7

1 * - грудень; 2 * - березень Показник Середня снігова проба Корпус №1 Корпус №4 Зупинка Парк «Голосіївський» 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* рН 6,5 7,3 6,3 7,2 6,3 7,3 5,9 7,3 Cl-(мг/мл) 15-25 >100 15-25 >100 1-10 15-30

Слайд 8

Рис.1. Вміст важких металів(корпусу №4) Рис.2 Вміст важких металів,( корпусу №1) Рис.3 Вміст важких металів (зупинка)

Слайд 9

Рис.4 Вміст важких металів корпусу №1 Рис.5 Вміст важких металів (зупинка) Рис.6 Вміст важких металів корпусу №4

Слайд 10

Сумарний показник забруднення (Zс) сніжного покриву важкими металами Рівень забруднення грунту і снігового покриву металами і пилом (За методичними вказівками) Zс Середня снігова проба Корпус №1 Корпус №4 Зупинка Грудень 8,4 7,76 9,42 Березень 0,03 2,13 17,29 Рівень Загальний показник забрудненю –грунту n (Zc) Загальний показник забруднення снігового покриву c (Zc) Випадання пилі кг/км2 /доба (p) Випадання металів (Zp) Низький 8-16 32-64 100-250 1000 Середній 16-32 64-128 250-450 1000-5000 Високий 32-129 128-256 450-850 5000-10000 Дуже високий 129 256 850 10000

Слайд 11

Показник випадіння загального пилу Рівень забруднення грунту і снігового покриву металами і пилом (За методичними вказівками) Пил (кг/км2/доб) Середня проба талої води Корпус №1 Корпус №4 Зупинка Голосіївський ліс Грудень 2700 500 1800 200 Березень 1060 2500 390 230 Рівень Загальний показник забрудненя грунту n (Zc) Загальний показник забруднення снігового покриву c (Zc) Випадання пилі кг/км2 /доба (p) Випадання металів (Zp) Низький 8-16 32-64 100-250 1000 Середній 16-32 64-128 250-450 1000-5000 Високий 32-129 128-256 450-850 5000-10000 Дуже високий 129 256 850 10000

Слайд 12

Грудень Березень 1-Контроль 2-корпус №1 3-корпус №4 4-зупинка «Еко маркет» 5-фонова концентрація Біотестування забрудненості території НУБіП України

Слайд 13

Біотестування забрудненості території НУБіП України Грудень Березень 1-Контроль 2-корпус №1 3-корпус №4 4-зупинка «Еко маркет» 5-фонова концентрація

Слайд 14

1.Снігові опади території університету мають значення pH вище 5,6 , що вказує на забруднення повітря викидами автомобільного транспорту. 2.Вміст хлорид іонів у сніговому покриві з грудня до березня збільшується, що пов’язано з інтенсивним використання хлориду натрію в зимовий перiод для боротьби з ожеледицею. Фiтотоксичнi елементи Na+ i Cl –згубно впливають на зелені насадження території університету. 3.Концентрація важких металів (Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+) у сніговому покриві досліджуваній території перевищує фонову концентрацію, що вказує на інтенсивне забруднення атмосферного повітря джерелами техногенного походження. Але сумарний показник забруднення снігу важкими металами досліджуваної території оцінюється як низький. 4.Пилове забруднення снігового покриву території університету в зимовий період оцінюється в як високе, що свідчить про небезпечний рівень техногенного i антропогенного забруднення атмосферного повітря. 5.

Слайд 15

Рубежняк І.Г., Мельничук Р.Л. Аналіз стану атмосферного повітря території навчальних корпусів НУБіП України по інтенсивності забруднення снігового покриву: Матеріали I Всеукраїнської наукової студентської конференції «Екологія та екологічна освіта», Київ, 2011. – с. 86-88 Рубежняк И.Г., Мельничук Р.Л. Оценка загрязнения атмосферы города автомобильным транспортом на основе химического анализа снежного покрова // Матер. 1 Международной научно- практической конференции Физико-математические и естественные науки», 2011. –с.36-38 Рубежняк І.Г., Мельничук Р.Л. Оцінка забруднення повітря міста антропогенними джерелами на основі хімічного аналізу снігового покриву на прикладі території НУБіП України // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2011. – in press

Слайд 16

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне