X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Завантажити презентацію

Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Слайд 2

Еколо гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Слайд 3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

Слайд 4

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.

Слайд 5

Розділи сучасної екології Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем. Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.

Слайд 6

В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки: загальну, спеціальну та прикладну екологію.

Слайд 7

Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.

Слайд 8

Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.

Слайд 9

Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань. агроекологія (сільськогосподарська екологія) системна екологія (екологія екосистем) екологія людини із такими підрозділами, як соціоекологія, антропоекологія. еволюційна екологія — вивчає історичні зміни екосистем і біосфери у зв'язку зі змінами умов довкілля.

Слайд 10

Прикладну екологію за відношенням до предмета вивчення поділяють на:

Слайд 11

Системна екологія поділяється на розділи:

Слайд 12

класифікація екологічних дисциплін за принципом теоретичності і застосування знань на практиці: Теоретична екологія (біоекологія) — екологія живих організмів: людини, тварин, рослин, мікроорганізмів. Цей розділ виник першим і є фундаментом екології. Практична екологія а) геоекологія — вивчає охорону і раціональне використання природніх ресурсів, ділиться на атмо-, гідро-, літо- та ландшафтну екологію. б) соціоекологія — вивчає вплив соціально-економічних факторів на довкілля. в) техноекологічна — вивчає техногенні фактори забруднення довкілля. Поділяється на екологію промисловості, с/г, транспорту.

Слайд 13

Ієрархія організмових систем у біосфері

Слайд 14

Екологія - міждисциплінарна наука на перехресті біологічних та гуманітарних наук. При цьому екологія залишилася точною біологічною наукою (досліджує живі об’єкти та їх сукупність), але вона стала й гуманітарною наукою (визначає місце людини в природі, формує її світогляд та сприяє оптимізації розвитку соціальних та виробничих процесів).

Слайд 15

Нині сформувалося близько ста напрямів екологічних досліджень, які можна об'єднати за принципами галузевої належності, взаємозв'язків, пріоритетності, теоретичного та практичного значення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика