X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”

Завантажити презентацію

Міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” 73006 Україна, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23 тел./факс (0552) 41-67-27, http://www.ksau.ks.ua E-mail: office@ksau.ks.ua заснований у 1874 році Ліцензія АВ №585952 від 18.07.2011р. 

Слайд 2

ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” (ХДАУ) – один із провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Університет був створений у 1874 році. ХДАУ має IV рівень акредитації ВНЗ і є центром Південного регіону України з підготовки сільськогосподарських кадрів із вищою освітою. Підготовка кадрів у ХДАУ відбувається за багатоступеневою системою: бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук. В університеті діють дві спеціалізовані ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це відкриває шлях для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Форми навчання: денна, заочна, екстерна. До складу університету входять Скадовський аграрний технікум (підготовка молодших спеціалістів за напрямами “Агрономія”, Організація і технологія ведення фермерського господарства”), Інститут післядипломної освіти та дорадництва, наукова бібліотека, 5 факультетів, 32 кафедри і 25 відділень на виробництві. Більше 370 лекторів працює в університеті, в їх числі 2 академіки, 3 член-кореспондента НААНУ, 33 доктора наук, професорів, 232 кандидатів наук, доцентів. Співробітниками університету отримано 300 патентів, більше 200 авторських сертифікатів на винаходи. Університет забезпечує стажування і практичну підготовку студентів всіх спеціальностей у провідних вищих навчальних закладах, наукових і виробничих організаціях Європейського союзу та країнах СНД. Матеріально-технічна база університету включає 5 навчальних корпуси, 5 гуртожитків, три музеї; спортивний комплекс, водну станцію на р. Дніпро, базу відпочинку «Колос» на березі Чорного моря.  Загальна інформація

Слайд 3

17.09.1874 Засновано Херсонське земське сільськогосподарське училище, розпочато підготовку агрономів та управляючих. Основним профілем навчального закладу завжди була і є підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в екстремальних умовах регіону Сухого Степу України, де головним фактором сталого розвитку економіки сільського господарства є зрошення 1919 Училище реорганізовано в Херсонський сільськогосподарський інститут. 1925 Відкрито зоотехнічний факультет. 1944 Відновлено роботу 3-х факультетів: агрономічного, зоотехнічного, виноградарства та виноробства. 1964 Відкрито гідромеліоративний факультет. 1974 Відкрито будівельний факультет 1974 Почато роботу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій 1974 За успіхи, досягнуті в підготовці фахівців для сільського господарства, інститут нагороджений орденом Трудового Червоного Прапору 1984 Відкрито економічний факультет 1992 Розпочала роботу спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей: сільськогосподарські меліорації, рослинництво 1996 Відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: «Розведення та селекція тварин» і «Технологія продуктів тваринництва» 1998 Постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 року №767 на базі Херсонського державного сільськогосподарського інституту створено Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) 2000 Відкрито рибогосподарсько-екологічний факультет 2005 Університет - ініціатор відновлення співробітництва вчених-гідромеліораторів країн СНД на оазі міжнародного науково-технічного проекту «Нормування водокористування в зрошуваному землеробстві» 2009 Відкрита спеціалізована Вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: «Розведення та селекція тварин» і «Технологія продуктів тваринництва» 2010 Розпочаті роботи зі створення науково-технологічного парку «Зрошення та якості продукції» та продовження розвитку Херсонського регіонального центру аграрної освіти Історична довідка

Слайд 4

Факультети: Агрономічний Біолого-технологічний Рибогосподарсько-екологічний Будівельно-гідромеліоративний Економічний Наукова бібліотека Скадовський технікум Навчально-методичне відділення Інститут післядипломної освіти та дорадництва Інститут агробізнесу та конкурентоспроможності Центр доуніверситетської підготовки Центр інформаційних технологій та міжнародного співробітництва Білгород-Дністровський навчально-консультаційний центр Навчально-науковий виробничий комплекс (ННВК) «Херсонський агроуніверситет» Три сертифіковані проблемні науково-дослідні лабораторії П'ять гуртожитків Структура БАЗАЛІЙ Валерій Васильович ректор університету, доктор с.-г. наук, професор

Слайд 5

Рік організації Центру – 1998 Навчальний заклад І рівня акредитації Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст” по спеціальностям: технологія виробництва і переробки продуктів рослинництва організація і технологія ведення фермерського господарства Форма навчання: денна, заочна Матеріально-технічна база: 2 навчальних та лабораторних корпуси, їдальня, гуртожитки, бібліотека, комп’ютерні класи, спортивний комплекс, етнографічний музей, студентський клуб. Адреса: 75705, Україна, Херсонська обл., Скадовський р-н, с. Антонівка, вул. Студентська, 1 Херсонський державний аграрний університет. Скадовський технікум Херсонського ДАУ Центральна алея технікуму Університетські центри

Слайд 6

Університетські центри Мета - сприяння сталому розвитку сільських територій, добробуту та безпеки їх людей у відповідності з вимогами науково-технічного прогресу та інтеграційних процесів України в світове суспільство. Діяльність: підвищення кваліфікації; післядипломна освіта (друга вища освіта); надання інформаційно-консультаційних послуг.  ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОРАДНИЦТВА (заснований у 2006р.) e-mail: ipod_hdau@mail.ru телефон: +38(0552)41-44-94 Мета - формування професійно орієнтованого контингенту студентів для університету. Діяльність: підготовче відділення; очно-заочні підготовчі курси (термін навчання 9 місяців); двотижневі підготовчі курси.  ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (заснований у 1969р.) телефон: +38(0552)41-44-32

Слайд 7

Університетські центри Мета - організація та розвиток комп'ютерних та інформаційних технологій, міжнародних зв'язків університету. Діяльність: впровадження інформаційних технологій в навчальний процес; створення ГІС-проектів; стажування та підвищення кваліфікації з питань ГІС та ДЗЗ; розробка, реалізація та супровід міжнародних проектів і грантів; організація практик за кордоном; впровадження і розвиток дистанційного навчання.  ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (заснований у 2004р.) e-mail: citic@ksau.kherson.ua телефон: +38(0552)41-44-23  Мета - підготовка, випуск підручників, навчальних і методичних посібників, наукової та довідкової літератури для забезпечення навчального процесу. Діяльність: видання підручників, навчальних посібників і наукових монографій з присвоєнням ISBN; видання періодичного фахового журналу “Таврійський науковий вісник”; видання газети “Аграрник”; видання “Інформаційного віснику ректорату ХДАУ”.  ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР “КОЛОС” (заснований у 1992р.) телефон: +38(0552)41-44-32 

Слайд 8

Напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців Напрям підготовки — «Агрономія» Освітньо кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Спеціалізації: “Зрошуване землеробство”; “Плодоовочівництво і виноградарство”; “Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва”.  Напрям підготовки — «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Спеціалізації: “Технологія переробки та збереження продукції тваринництва”; “Племінна справа”; “Технологія виробництва продукції вівчарства”; “Технологія виробництва продукції свинарства”; “Технологія виробництва продукції птахівництва”; “Продукція бджолярства”.  Напрям підготовки — «Водні біоресурси і аквакультура» Спеціалізація: “Штучне розведення гідробіонтів”; “Охорона відтворення і раціональне використання гідробіоресурсів”; “Зберігання і переробка гідробіоресурсів”; “Декоративна аквакультура”.  Напрям підготовки — «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Спеціалізація: “Агроекологія”; “Гідроекологія”; “Заповідна справа”; “Екологічний туризм” Напрям підготовки «Лісове та садово-паркове господарство»

Слайд 9

Напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців Напрям підготовки — «Будівництво» Спеціалізації: “Реконструкція будівель і споруд”; “Сільськогосподарське будівництво”.  Напрям підготовки — «Гідротехніка (водні ресурси)» Спеціалізації: “Проектування і будівництво гідромеліоративних систем”; “Експлуатація і автоматизація гідромеліоративних систем”; “Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними та земельними ресурсами”; “Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення”; “Економіка та організація водного господарства”  Напрям підготовки — «Геодезія, картографування та землеустрій»  Напрям підготовки — «Облік і аудит» Спеціалізації: “Правове забезпечення АПК”; “Облік і аудит у бюджетних організаціях і установах”; “Фінансування і кредитування в галузях АПК”.  Напрям підготовки — «Менеджмент» Спеціалізації: “Правове забезпечення АПК”; “Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків”; “Інформаційні системи в менеджменті”.  Напрям підготовки — «Економіка підприємства» Спеціалізації: “Економіка підприємств малого бізнесу”; “Економіка сільськогосподарських кооперативів”. 

Слайд 10

Контингент студентів за денною та заочною формами навчання Напрям підготовки, спеціальність Контингент студентів Магістерські програми всього в т.ч. денна заочна 1301 Агрономія Агрономія - 8.130102 608 341 267 Зрошуване землеробство, Технологія переробки і зберігання с.-г. продукції, 1302 Зооінженерія Технологія виробництва і переробки с.-г. продукції - 8.130201 568 300 268 Технологія та зберігання продукції тваринництва Птахівництво Племінна справа 1303 Водні біоресурси Водні біоресурси - 8.130301 439 153 286 Охорона і раціональне використання біоресурсів 0708 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища - 8.070801 379 160 219 Агроекологія 0926 Водні ресурси Гідромеліорація - 8.092602 410 185 225 Проектування і будівництво гідромеліоративних систем Геоінформаційні системи і технології (ГІС-технології) в управлінні водними і земельними ресурсами

Слайд 11

Контингент студентів за денною та заочною формами навчання Напрям підготовки, спеціальність Контингент студентів Магістерські програми всього в т.ч. денна заочна 0921 Будівництво Промислове і цивільне будівництво - 8.092101 383 151 232 Промислове і цивільне будівництво 0501 Економіка і підприємництво Облік і аудит - 8.050106 566 175 391 Облік і аудит в бюджетних організаціях і установах Правове забезпечення АПК 0502 Менеджмент Менеджмент організацій - 8.050201 407 190 217 Менеджмент зовнішньо-економічних зв'язків Правове забезпечення АПК 0501 Економіка і підприємництво Економіка підприємства - 8.050107 230 75 155 Економіка підприємств малого бізнесу Правове забезпечення АПК 0801 Геодезія та землеустрій Геодезія, картографування та землеустрій - 6.080101 29 29 - ВСЬОГО 4019 1759 2260 Магістерські програми - 16

Слайд 12

«Зрошуваного землеробства» (науковий керівник–академік НААНУ В.О. Ушкаренко); «Селекції і генетики в тваринництві» (член-кореспондент НААНУ ); «Стабілізації еколого-генетичних основ виробництва зернових культур» (член-кореспондент НААНУ Ю. О. Лавриненко); «Селекційно-технологічних методів виробництва продукції тваринництва високої якості» (член-кореспондент НААНУ В.Г. Пелих); «Штучного відтворення промислових видів риб» (професор І.М. Шерман); «Біоекології і технології південного рослинництва» (професор Н.В. Салатенко); «Екологічних основ систем зрошуваного землеробства» (професор А.О. Лимар); «Селекції насінництва зернових культур» (професори А.П. Орлюк і В.В. Базалій); «Еколого-меліоративних технологій» (професор В.В. Морозов); «Біологічного землеробства» (професор П. Н. Лазер); «Біологічного і альтернативного ландшафтного землеробства» (професор І.І. Андрусенко); «Удосконалення типів годівлі сільськогосподарських тварин » (професор Б.О. Вовченко); «Генетики популяції, розведення та селекції овець» (професор Т.І. Нежлукченко); «Виробництва продуктів тваринництва» (професор В.О. Іванов); «Меліоративного ґрунтознавства і агрохімії» (професори І.Д. Філіп’єв, В.В.Гамаюнова); «Економіки АПК» (професор Л.О. Мармуль); «Оптимізації управлінських рішень» (професор Є.К. Міхєєв). Наукові досягнення та зв'язок із виробництвом Наукові школи Херсонського ДАУ: В.П. Коваленко

Слайд 13

Науково-дослідні інститути, центри і підприємства: Херсонський державний аграрний університет – базовий центр ННВК Інститут землеробства південного регіону НААНУ Іститут тваринництва ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" НААНУ Інститут південного овочівництва та баштанництва НААНУ Інститут рису НААНУ Скадовський технікум ХДАУ Бєлгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Біосферний заповідник НААНУ "Асканія-Нова" ім. Ф.Фальц – Фейна Херсонський науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "Землеустрою“ Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру "Херсонгеоінформ“ Херсонський обласний державний проектно-технічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції (Облдержродючість) Регіональна Південно-Дніпровська філія Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України Зв’язок із виробництвом. Навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) “Херсонський агроуніверситет”

Слайд 14

Базові сільськогосподарські і водогосподарські підприємства Херсонської області : Науково-виробнича фірма "Дріада“ Управління Північно-Кримського каналу Управління Головного Каховського магістрального каналу СК "Радянська Земля" (Білозерський район) Агрофірма "Білозерський"(Білозерський район) ПОК "Зоря" (Білозерський район) Агрофірма ім.Т.Г. Шевченко (Генічеський район) ДП дослідне господарство "Асканійське“ НААНУ (Каховський район) Племінний завод "Червоний чабан" (Каланчацький район) СП " Надія" (Білозерський район) ПСГП "Південне" (Іванівський район) СТОВ "Дніпро"( Білозерський район) ЗАТ " Фрідом Фарм "( Цюрупинсьий район) Зв’язок із виробництвом. Навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) “Херсонський агроуніверситет”

Слайд 15

В університеті, під керівництвом провідних вчених, здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації у докторантурі за спеціальностями: "Сільськогосподарські меліорації"; "Розведення та селекція тварин". Діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій: Д 67.830.01 - із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 06.01.02. - сільськогосподарські меліорації та 06.01.09. - рослинництво. Д 67.830.02 – з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин, 06.02.04 – технологія виробництва продукції тваринництва. Відомим в Україні є фахове наукове видання ХДАУ “ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК“ Наукова робота Підготовка фахівців вищої кваліфікації

Слайд 16

1. “Геоінформаційні системи в аграрних університетах” Tempus CD-JEP 25215-2004 «Geographic Information Systems in Agrarian Universities (GISAU)» (2005-2007рр.) 2. “ІКТ навчання та розвиток особистих послуг для студентів” Tempus JEP-27247-2006 «ICT based learning and personal development services for students (CLIP)» (2007-2009рр.) 3. «Разработать (усовершенствовать) и поэтапно внедрить научно обоснованные нормы водопотребления и водоотведения с учетом качества вод, а также методы обеспечения нормированного экологически безопасного водопользования в отраслях агропромышленного комплекса стран СНГ» (2007-2011рр.) 4. «Експертиза та контроль якості харчових продуктів (на основі стандартів Європейського Союзу)» 159173-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR “EU Based Course in Foodstuff Expertise&Quality Control” (2010-2012рр.) 5. «Розвиток українського села через обмін сімей фермерів і студентів, трансфер нових технологій і звичаїв із польських сіл на ферми України» (Rozwój wsi ukraińskiej poprzez wymianę rodzin farmerów i studentów, transfer nowych technologii i zwyczajów z polskich wsi na farmy Ukrainy ) (2010-2012рр.) Вдосконалення навчального процесу на базі міжнародних проектів: Євроінтеграція

Слайд 17

Університет Вайнштефан (Німеччина); Університет Парми (Італія); Аграрний університет - Пловдив (Болгарія); Університет Ніцца-Софія Антиполіс (Франція); Королівський технічний університет (Швеція); Університет Глазго Каледонія (Великобританія); Університет Євле (Швеція); Консалтингова асоціація - Пауло і Беатріз (Португалія); Державний центр з риборозведення та рибогосподарських досліджень (Литва); Кишеневський філіал Г.П. «Аквакультура-Молдова» (Молдова); Служба рибного господарства при Міністерстві сільського господарства (Литва); РУП «Інститут рибного господарства» (Молдова); НДУ «Бєлгородський державний університет» (Росія); ДНУ Всеросійський науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації Россільгоспакадемії (Росія); Московський державний університет природоустрою (Росія); Калінінградський державний технічний університет (Росія); Нижегорський державний інженерно-економічний інститут (Росія); Головна Технічна Організаця NOT (Польша); УП «Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів» (Білорусь); Науково-дослідним інститутом водного господарства (Казахстан). Міжнародна співпраця

Слайд 18

Угода про співробітництво між Федерацією «Обміни Франція – Україна» з організації стажувань в Україні та Франції студентів, викладачів та наукових працівників. Угода про стажування по програмі РФФД «Наукова робота молодих вчених з країн СНД в російських наукових організаціях (моб_снд_ст)» в м. Бєлгород, НДУ «Бєлгородський державний університет» Федерально-регіональний центр аерокосмічного і наземного моніторингу об’єктів і природних ресурсів (Російська Федерація). Угода з Міжнародним інформаційним центром про забезпечення стажування та виробничої практики на сільськогосподарських підприємствах по програмам міжнародного обміну студентів. Країни стажувань: Швеція, Нідерланди, Швейцарія, Данія, Австралія, Канада, Франція, Нова Зеландія, США. Напрями стажування: агрономія (овочівництво, садівництво), механізація, тваринництво (свиноферми, конеферми, ферми ВРХ), переробка продукції (переробка молочних продуктів, виробництво органічної продукції, виноробство), ландшафтний дизайн. Угода з ТОВ «Інтер Агро Імідж» про забезпечення стажування та виробничої практики на сільськогосподарських підприємствах Німеччини по програмам міжнародного обміну студентів. Програми стажування

Слайд 19

Видатні особистості університету Ушкаренко Віктор Олександрович доктор с.-г. наук, проф., академік НААН України, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, почесний працівник Держводгоспу України Коваленко Віталій Петрович доктор с.-г.н., проф., чл.-кор. НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України, голова спецради з спеціальності «Генетика і розведення с.-г. тварин» Пелих Віктор Григорович Член-кореспондент НААНУ, д.с.-г. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедрою перерорбки с.-г. продукції, голова Херсонської обласної ради Лавриненко Юрій Олександрович член-кореспондент НААН України, д.с.-г.н., проф. кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва Адамень Федір Федорович академік НААН України, засл. діяч науки і техніки України, д.с.-г.н., проф. кафедри землеробства

Слайд 20

Видатні особистості університету Найдьонова Віра Опанасівна заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти України, Почесний академік Української академії аграрних наук, Герой України, зав. філією каф. Землеробства в ДС НААНУ «Асканійське» Сілецький Віктор Петрович почесний академік НААНУ, кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, Герой України, зав. філією каф. землеробства в радгосп-заводі «Білозерський» Орлюк Анатолій Павлович проф. кафедри рослинництва, д. б. н., професор, лауреат Державної премії України Вороненко Володимир Іванович декан біолого-технологічного факультету, доцент кафедри технології виробництва с.-г. продукції, к. с.-г. н., заслужений працівник сільського господарства України Максимов Павло Дмитрович доц. кафедри генетики і розведення с-г. тварин, канд. с.-г. н., заслужений працівник сільського господарства України, голова правління с.-г. підприємства "Радянська Земля”

Слайд 21

Видатні особистості університету Лимар Анатолій Остапович проф.. каф. рослинництва , генетики, селекції та насінництва, д. с.-г. наук, головний науковий співробітник Інституту овочівництва та баштанництва НААНУ Дудченко Володимир Вікторович доц.. каф. гідромеліорації та економіки природокористування, к.с.-г.н., директор Інституту рису НААН України Вожегова Раїса Анатоліївна проф. каф. рослинництва , генетики, селекції та насінництва, д. с.-г. н., директор Інституту землеробства південного регіону НААН України Базалій Валерій Васильович ректор ХДАУ, зав. кафедрою рослинництва , генетики, селекції та насінництва, доктор с.-г. наук, професор, лауреат Державної премії АР Крим Салатенко Володимир Никифорович проф. каф. рослинництва генетики, селекції та насінництва, доктор с.-г. наук, академік Академії наук вищої школи України

Слайд 22

Видатні особистості університету Шерман Ісаак Михайлович зав. кафедрою гідробіоресурсів, доктор с.-г. наук, професор, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії АР Крим Морозов Володимир Васильович к.с.-г. н., професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії АР Крим, зав. кафедрою ГІС-технологій Лазер Петро Нарцисович к. с-г. н., проф., лауреат Державної премії АР Крим, проф. кафедри землеробства Пилипенко Юрій Володимирович д. с.-г. н., проф., , лауреат Державної премії АР Крим, перший проректор ХДАУ, зав. кафедрою екології Федорчук Михайло Іванович д. с.-г. н., проф., лауреат Державної премії АР Крим, проректор з наукової роботи, зав. кафедрою ботаніки і захисту рослин

Слайд 23

Виховна робота в університеті проводиться в рамках розробленої концепції виховання студентської молоді. Концепцією передбачене формування у студентів національної самосвідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, економічної культури, розвиток фізичної досконалості, особистих здібностей і таланту. За виховну роботу в університеті відповідають проректор з науково-педагогічної роботи, професор Пилипенко Ю.В., помічники ректора з виховної роботи Любенко О.І., Семенченко О.В., Веремчук Н.Г. Керівництво вихованням студентської молоді в університеті здійснюють ректорат, деканати, кафедри, органи студентського самоврядування, центр культури та мистецтва, куратори академічних груп. "Лідери АПК ХХІ століття" Щорічно, в ХДАУ проводяться заходи: День знань – 1 вересня; чемпіонат команд КВК; інтелектуальний конкурс “Найкращій студент ХДАУ”; конкурс “Міс університет”; інтелектуальна гра “Парламетськи дебати”; місцевий та регіональний фестиваль “Софіївські зорі”. Конкурс "Битва талантів " Виховна робота та заходи у Херсонському ДАУ

Слайд 24

Студентське самоврядування ХДАУ голова - студент 3к. БГМФ Ключко Ігор Забезпечує участь студентів у розробці, прийнятті управлінських рішень, що застосовується функціонування університету, сприяє включенню молоді у різні види соціально-значимої діяльності. Центр культури та мистецтва ХДАУ керівник – О.Семенченко Творчі здібності студенти розвивають у таких колективах: колектив народного танцю “Первоцвіт”, який налічує понад 100 студентів колектив сучасного танцю “Молодість” колектив бального танцю “Грація” колектив жіночого вокального ансамблю “Студенточка” колектив чоловічого вокального ансамблю “Данко” народний духовний оркестр “Колос” музично-джазовий ансамбль “Диксиленд” студентський театр естрадних мініатюр “Буріме” Всеукраїнська студентська конференція з питань самоврядування та змін в Законі України про вищу освіту (ХДАУ 2009р.) Святкова хода з нагоди Дня українського козацтва Виховна робота та заходи у Херсонському ДАУ

Слайд 25

За багаторічну історію спортивного колективу в університеті підготовлено: 4 заслужені майстри спорту України 14 майстрів спорту України міжнародного класу 91 майстер спорту України 208 кандидатів у майстри спорту України 1152 спортсмени 1-го розряду В університеті працює 11 спортивних секцій. Щорічно переможцями та призерами чемпіонатів України, Універсіад України є спортсмени секцій спортивного орієнтування та спортивної боротьби. Працюють водно-спортивна база на р. Дніпро і база відпочинку "Колос" на березі Чорного моря, де щорічно оздоровлюються викладачі та студенти, проводяться спортивні змагання та наукові конференції. Міжнародний турнір з кіокушин-карате, чемпіон – студент Херсонського ДАУ Олександр Єременко Польща, лютий 2009 р. Спортивне життя

Слайд 26

Сучасний профільний навчально-науково-виробничий комплекс, на базі якого здійснюється підготовка висококваліфікованих конкуренто-спроможних фахівців з основних спеціальностей для всієї економічної інфраструктури зони зрошення України. Головне завдання університету - підготовка Фахівця високої кваліфікації і Громадянина, культурно-розвиненої інтелігентної особи, що досягається за рахунок гуманітаризації освіти шляхом взаємопроникнення спеціальних і гуманітарних дисциплін. Перспективний розвиток університету пов'язаний з розвитком наукових шкіл, Регіонального навчально-науково-виробничого комплексу «Зрошення, агротехнологій та природокористування Південного Степу України», до складу якого входять провідні регіональні науково-дослідні інститути НААНУ, передові сільськогосподарські і водогосподарські підприємства і організації зони зрошення України. Херсонський державний аграрний університет

Слайд 27

Ласкаво просимо в Херсонський державний аграрний університет! Студенти – наше майбутнє! ХДАУ – запорука Вашого успіху в сучасному діловому світі агробізнесу!  Телефон приймальної комісії: +38(0552)41-44-30 

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне