X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Біоадекватна (ноосферна) практика літературної освіти

Завантажити презентацію

Біоадекватна (ноосферна) практика літературної освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Біоадекватна (ноосферна) практика літературної освіти А.І. Богосвятська, кандидат філологічних наук

Слайд 2

Біоадекватна методика викладання відноситься до однієї з моделей інновацій. Автор даної методики – професор психології, член-кореспондент Російської академії природничих наук, академік Наталія Володимирівна Маслова. Їй належить праця «Ноосферна освіта: концепція, технологія, методика», головне гасло якої – генетична єдність: «Творець – Світ – Природа – Людина – Суспільство».

Слайд 3

Ноосферна освіта – це творче на всіх рівнях буття навчання і виховання цілісної особистості у відповідності з Загальними Законами Світу, Загальними Законами Людського Суспільства і Спеціальними Законами педагогіки, психології та фізіології.

Слайд 4

ТИПИ МИСЛЕННЯ: ЦІЛІСНЕ: екологічне, двопівкульне, природне, здорове, гармонійне, узгоджується із Загальними Законами Світу НЕЦІЛІСНЕ: негармонійне, неекологічне, переважно однопівкульне, нездорове, неуніверсальне

Слайд 5

Цілісне мислення – це сукупна робота двох півкуль головного мозку при опорі на всі канали сприйняття інформації.

Слайд 6

Синхронна (когерентна) робота мозку називається цілісним мисленням Аналіз логіка ЛІВА ПІВКУЛЯ ПРАВА Образність творчість

Слайд 7

Леонардо да Вінчі (1452-1519) Живописець, скульптор, архітектор, анатом, дослідник природи, винахідник, письменник Видатні вчені світу Цілісне мислення – це гармонійна робота мозку. Нікола Тесла (1856-1043) Музикант, філософ, володів вісьмома мовами, найбільший винахідник в історії людства Михайло Ломоносов (1711-1765) Історик, оратор, фізик, механік, хімік, мінералог, художник, поет

Слайд 8

ЛІВА ПІВКУЛЯ ПРАВА недовантаження! На планеті сьогодні мешкає 90% лівопівкульних людей. Це тактики, виконувачі, споживачі. Основні функції лівої півкулі ними використовуються сповна: логіка, розрахунок, аналіз, розчленування реальності, дослідження матеріального світу.

Слайд 9

Права півкуля – чуттєва. Ліва півкуля – логічна. Вони обидві нам потрібні! ПИТАННЯ ДО ЛІВОЇ ПІВКУЛІ: - Чому? - Скільки коштує? - Навіщо? - Де? - Куди? - Звідки? - Скільки важить? - Скільки триває? ПИТАННЯ ДО ПРАВОЇ ПІВКУЛІ: - Як? - Яке? - На що схоже? - Якого кольору? - Емоції “Ох!” і “Ах!” Емоції зі знаком “+” та “–”

Слайд 10

Однопівкульне мислення може бути охарактеризовано як: неадекватне, нездорове, негармонійне, антропосферне, однобічне, лінійне, дискурсивно-логічне

Слайд 11

Криза мислення Неадекватне Законам Світу використання функцій головного мозку призвело до кризи мислення (втрати цілісності) наприкінці ХХ – початку ХХI століття.

Слайд 12

Еволюційно новий етап розвитку суспільства та науки потребує впровадження універсальної педагогічної системи, яка інтегрує найкращі наукові та педагогічні напрацювання. Такою і є розроблена та апробована ноосферна система – біологічно адекватна природним законам розвитку людини ХХІ ст.

Слайд 13

Ноосферна освіта орієнтується на суму вищих ціннісних фізіологічних, інтелектуальних та духовних можливостей людини. Жоден елемент методології, технології, інструментарію цієї системи не здатний порушити біоритми вчителя та учня.

Слайд 14

Метою ноосферної освіти є формування психологічного здоров’я дитини (стресостійкість, гармонія та духовність), мотивація екологічно здорового типу мислення, заснованого на свідомому сукупному володінні логічним (лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням. Саме двопівкульний тип мислення може дати людині цілісну картину світу.

Слайд 15

Слайд 16

Природне сприйняття будь-якої інформації проходить обов'язкові етапи (за Ж.Піаже): ІІ. Символьний (образне “згортання” чуттєво-логічної інформації завдяки особистому вибору та асоціатив- ному зв'язку між пропонованим образом та явищем, що вивчається) І. Сенсорно-моторний (чуттєве сприйняття явища, що вивчається) ІІІ. Логічний (дискурсивно-логічне осмислення інформації) V. Моторно-кінестетичний (закріплення (реагування на інформацію) через тілесні реакції) IV. Лінгвістичний (акомодація інформації у свідомості через словообраз, креативне використання мислеобразу в мовленнєвій діяльності) VI. “Архівування” інформації (синхронізація взаємозв'язків між зоровими, слуховими, нюховими, дотиковими рецепторами; горизонтальними і вертикальними структурами головного мозку)

Слайд 17

Як наслідок, відбувається квантовий (емерджентний) стрибок, який дозволяє людині вийти на новий цикл свого розвитку та набути нові якості, яких вона раніше не мала. Це і є адекватний природі людини та природі роботи самої інформації шлях освітнього процесу.

Слайд 18

У біоадекватному уроці важливим етапом є введення нового навчального матеріалу з предмета у режимі 8-10-хвилинної навчальної релаксації. Релаксація як психофізичний процес є зменшення напруження, довільний або мимовільний стан розслаблення.

Слайд 19

Довільна релаксація викликається шляхом розслаблення м'язів та уявлення станів спокою, який забезпечує оптимальне самопочуття в найбільш відповідальний момент навчальної діяльності. У навчальному процесі безпосередньо й активно беруть участь почуття. З їх допомогою відбувається глибинний роздум, внутрішня мандрівка, у ході якої засвоюється і закріплюється навчальна інформація.

Слайд 20

Навчальна релаксація структурується за трьома ключовими етапами: І. Спочатку створюються умови для гармонізації психофізичного стану дітей і підлітків. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу має визначену послідовність. ІІ. Далі вводиться новий матеріал, точніше його інформаційне “згортання”, на образах, що підібрані асоціативним шляхом. ІІІ. Завершує роботу етап виходу з релаксації.

Слайд 21

ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОГРАМИ Голограма - це об'ємне зображення предмету за допомогою інтерференційної картини, що записана на світлочутливу емульсію. 1. Об'єм 2. Кольорова гама 3. Рухливість 4. Глибина 5. Збереження усього об'ємного зображення

Слайд 22

Коли дитині хочеться читати твір? Коли їй цікаво побачити у ньому щось важливе для себе. Може, привабливий який-небудь персонаж або цікавий сюжет. Як підтримати інтерес до читання? Треба творити переживання спілкування дитини з твором мистецтва. Інформація стає знанням тільки коли вона проживається, стає частиною особистого досвіду. Тут приходить на допомогу образ, відомий учню з дитинства. Цей образ завжди повинен бути приємним, добрим, а можливо і смачним.

Слайд 23

Голографічні образи мозок моделює, використовуючи увесь накоплений життєвий досвід.

Слайд 24

Творити переживання мислеобразів допомагає робота з образонами. Образон – це опорний образ, наповнений вичерпною інформацією у алгоритмічному порядку (Н.В.Маслова). Образон відіграє роль знака, у якому “схоплено” сутність навчального матеріалу. Образон є символ, смислова структура якого розрахована на активну внутрішню природну роботу людини. Багатозначність образу дозволяє особистості варіювати їм у різноманітних ситуаціях на основі особистого досвіду.

Слайд 25

Створення образону відбувається у стані релаксації, у формі приємної внутрішньої мандрівки у власний духовний світ.

Слайд 26

Коли у стадії обговорення учасники розповідають про свої переживання, то вражає над усе краса й багатоманітність цих індивідуальних світів.

Слайд 27

Робота з образонами – основа біоадекватного методу. Голографічний образ створюється мозком та є індивідуальною одиницею мислення. Двомірний (не голографічний) образон створюється художником, вчителем, учнем у якості візуальної допомоги думці. Образон допомагає відобразити одночасно і образ, і смисл навчальної інформації.

Слайд 28

Навчальні образони

Слайд 29

Практика показала, що робота в режимі біоадекватної методики розкріпачує мислення і педагога, і учнів, надаючи можливості для несподіваних творчих ходів. Природне навчання з опорою на вище “Я” учня підсилює особисту мотивацію. Така освіта екологічна.

Слайд 30

Результати біоадекватної технології: зростання мотивації учнів на навчання, інтересу до предмету світової літератури скорочення часу навчання у 3-5 разів розкриття внутрішнього «я» дитини розвиток творчих здібностей, а також здатності до самопізнання, самооцінки здоров’язбережний та здоров’явідновлюючий ефект покращення успішності учнів усіх категорій формування цілісного мислення учнів і на цій базі високої духовності, моральності, гармонійної особистості, яка здатна жити, мислити, працювати в гармонії із природою, собою, суспільством, бути стійкою в різних життєвих ситуаціях без нанесення шкоди людству та природі

Слайд 31

В Україні ноосферну технологію апробовано: - у тернопільських школах № 1 і № 3; - у Лутовинівській школі Полтавської обл.; - у м. Одеса; - у м. Харкові; - у м. Сімферополі (перша в Україні школа ноосферної освіти).

Слайд 32

Біоадекватний метод викладання як ідея і як засіб призначений для педагога, що не терпить рутини, прагне розкрити індивідуальність у собі та дітях, допомогти кожному розкрити внутрішній потенціал.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка