X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людей

Завантажити презентацію

Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людей Як ви думаєте, чи є такі небезпеки, що торкаються відразу всіх людей, які живуть на планеті Земля? Обміркуйте ситуацію. Тема уроку 3.

Слайд 2

1. Поняття про небезпеку Небезпека – це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Небезпекам не притаманна вибіркова властивість, їхнього впливу зазнає і людина, і природне середовище, і матеріальні цінності, створені людиною. Небезпеки можуть бути індивідуальними, що стосуються конкретної людини, колективними, що загрожують групі людей, та глобальними, що загрожують усьому людству. Джерелами небезпек є природні процеси та явища, техногенне середовище й дії людей, тому розрізняють небезпеки природного й антропогенного походження. Природні небезпеки спричинюють стихійні явища, кліматичні умови, рельєф місцевості тощо. Антропогенні небезпеки пов'язані з діяльністю людей.

Слайд 3

2. Глобальні небезпеки і глобальні проблеми До глобальних проблем людства належать: проблема збереження миру й забезпечення процесів обмеження озброєнь; проблема ліквідації голоду й хвороб; проблема охорони навколишнього середовища; проблема питної води; демографічна проблема; проблема забезпечення сировиною й енергією; проблема використання ресурсів Світового океану; проблема освоєння космічного простору; проблема глобального потепління. Глобальні проблеми сучасності (від латин. «globus» — «куля») — це головні, ключові проблеми, від розв'язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, це проблеми, які стосуються всієї земної кулі, всього людства

Слайд 4

Групи глобальних проблем людства До них належать: проблема запобігання війни й забезпечення миру; проблема встановлення справедливого міжнародного економічного порядку. Першу групу проблем становлять ті, що пов'язані з відносинами між групами держав, яким притаманні схожі політичні, економічні й інші інтереси –інтерсоціальні проблеми.

Слайд 5

До них належать: проблеми забезпечення енергією, паливом, сировиною, прісною водою; проблема охорони природи від незворотних змін негативного характеру; завдання розумного освоєння Світового океану й космічного простору. Друга група проблем об'єднує ті, які породжені взаємодією суспільства й природи.

Слайд 6

До них належать (становлять ті проблеми, що безпосередньо стосуються окремої людини й залежать від здатності суспільства надати реальних можливостей для розвитку особистості): проблеми охорони здоров'я й освіти; питання контролю кількості народонаселення; проблеми забезпечення здорового способу життя. Третя велика група проблем безпосередньо пов'язана з людиною, з її індивідуальним буттям.

Слайд 7

3. Глобалістика Вичерпаність природних ресурсів і небезпека самознищення людства — лягли в основу методу вивчення глобальних проблем. Цей метод називають методом глобального моделювання. Особлива роль у розробці й застосуванні глобального моделювання належить Римському клубу — організації вчених, бізнесменів, політиків та суспільних діячів, які переймаються розробкою заходів щодо запобігання глобальним загрозам. Римський клуб був створений у 1968 році. З того часу за підтримки цієї організації була проведена ціла низка досліджень глобальної проблематики. Це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв'язання глобальних проблем. Глобалістика тісно пов'язана з іншими науками: біологією, екологією, геологією, геохімією, геофізикою, ґрунтознавством. Римський клуб

Слайд 8

демографічна проблема (негативні наслідки зростання кількості населення); енергетична проблема (дефіцит енергії, що породжує пошук нових її джерел, і пов'язані а їх видобутком та використанням забруднення); харчова проблема (необхідність досягнення повноцінного рівня харчування кожної людини спричинює виникнення питань у галузі сільського господарства й використання добрив); проблема збереження природних ресурсів (сировинні й мінеральні ресурси виснажуються ще з часів бронзового віку, актуальне збереження генофонду людства та біорізноманітності, прісна вода й кисень атмосфери обмежені); проблема захисту навколишнього середовища й людини від впливу шкідливих речовин (відомі невтішні факти масового викидання китів на узбережжя, ртутних і тому подібних катастроф та спричинених ними отруєнь). Глобальні екологічні проблеми є результатом взаємодії людської цивілізації й навколишнього середовища в епоху промислового розвитку. До глобальних екологічних проблем належать:

Слайд 9

Метод глобального моделювання передбачає вивчення глобальних процесів за допомогою математичних моделей та комп'ютерної техніки. необхідність визнання того факту, що в центрі уваги перебувають люди, які повинні мати право на здорове й плідне життя в гармонії з природою; охорона навколишнього середовища повинна стати невід'ємною частиною процесу розвитку; забезпечення рівною мірою задоволення потреб у розвитку й збереженні навколишнього середовища як нинішнього покоління, так і майбутніх поколінь. У Концепції сталого розвитку світу, прийнятої міжнародним співтовариством, є такі положення:

Слайд 10

4. Людський фактор у формуванні безпеки людей Основною метою культури безпеки життєдіяльності є зниження ризиків за рахунок людського фактора. Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Культура безпеки життєдіяльності — це соціальний процес, спрямований на реалізацію таких умов існування й діяльності людей, соціальних груп, суспільства, за яких значення всіх ризиків не перевищують допустимих меж.

Слайд 11

Опорні точки. Небезпека — це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Розрізняють небезпеки природного й антропогенного похо дження. Глобальні проблеми сучасності — це головні, ключові проблеми, від розв'язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, проблеми, що стосуються всієї земної кулі, всього людства. Безпека самої людини багато в чому визначається людським фактором, культура безпеки життєдіяльності є одним з основних чинників створення безпеки людей, стабільного соціально-економічного розвитку суспільства й держави.

Слайд 12

Словничок Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Глобалістика — це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв'язання глобальних проблем. Культура безпеки життєдіяльності — це соціальний процес, спрямова ний на реалізацію таких умов існування й діяльності людей, соціальних груп, суспільства, при яких значення всіх ризиків не перевищують допустимих меж. Домашнє завдання. Опрацювати § 3. Сторінка 32, питання для повторення та обговорення 1 – 6. ДЗ

Слайд 13

Що таке небезпека? Які небезпеки є глобальними? Які глобальні антропогенні небезпеки ви знаєте? Наведіть приклади індивідуальних небезпек. Що відносять до глобальних природних небезпек? Що таке безпека? Для чого потрібна культура безпеки життєдіяльності? Питання для повторення та обговорення

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)