X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вивчення показників якості ріпакової олії та розроблення ТУ У з виготовлення дизельного палива

Завантажити презентацію

Вивчення показників якості ріпакової олії та розроблення ТУ У з виготовлення дизельного палива

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА На тему „Вивчення показників якості ріпакової олії та розроблення ТУ У з виготовлення дизельного палива„ Виконала: Романова К. Г. Керівник дипломної роботи: д.в.н., професор Якубчак О. М.

Слайд 2

Мета роботи – вивчити показники якості ріпакової олії з метою розроблення ТУ У з виготовлення біодизелю. Задачі досліджень: - провести аналіз стану та перспектив розвитку виробництва біодизеля; - провести аналіз технологій та обладнання для виробництвабіодизеля; - вивчити показники якості ріпакової олії для виготовлення біодизеля; - провести аналіз впливу частоти обертання мішалки в реакторі для естерифікації рослинної олії в установці для виготовлення біодизеля на якісні і кількісні показники виробленого біодизеля; - провести дослідження національної системи стандартизації України; - вивчити порядок розроблення технічних умов, їх затвердження, видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування; - розробити першу редакцію ТУ У з виготовлення біодизеля; встановити економічну ефективність та екологічну безпеку біодизеля.

Слайд 3

Слайд 4

Сировина для виробництва біодизелю Країна, регіон Олія Європа ріпакова США соєва Індонезія, Філіппіни, Малайзія пальмова Індія олія ятрофи (jatropha) Африка соєва, олія ятрофи Бразилія касторова

Слайд 5

Зaгaльний вигляд зaводy з виpобництвa біодизелю y нaвчальнo-дoслідномy гoсподарствi HУБіП Укpаїни “Aгрономiчна дoсліднa cтанцiя”

Слайд 6

Основним апаратом, який забезпечує проходження реакції етерифікації, є реактор. Основними параметрами реактора, які впливають на кількісний і якісний вихід метилового ефіру є теплообмін та перемішування

Слайд 7

Експериментальні дослідження В даній роботі проводились дослідження залежності кількісного і якісного виходу метилового ефіру від частоти обертання мішалки в реакторі під час етерифікації, які є основою для створення проекту ТУ У.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Залежність виходу метилового ефіру від частоти обертання мішалки

Слайд 11

Залежність температури спалаху метилового ефіру від частоти обертання мішалки

Слайд 12

Паливо моторне ЕФІРИ МЕТИЛОВІ ЖИРНИХ КИСЛОТ ОЛІЙ І ЖИРІВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ Технічні вимоги   ТОПЛИВО МОТОРНОЕ ЭФИРЫ МЕТИЛОВЫЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МАСЕЛ И ЖИРОВ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Технические требования AUTOMOTIVE FUELS FATTY ACID METHYL ESTERS OF FAT AND OIL FOR DIESEL ENGINES Technical requirements

Слайд 13

ЗМІСТ  Сфера застосування……………………………………………….…………1 Нормативні посилання……………………………………………………….1 Терміни та визначення понять……………………………………………………………………..…….4 Класифікація………………………………………………………….………..4 Загальні технічні вимоги………………………………………………….….5 Вимоги щодо безпеки…………………….……………………………..……6 Вимоги щодо охорони довкілля………………………………………....….7 Маркування………………………………………………………..….…….….8 Пакування…………………………………………………………..…….……8 Правила транспортування та зберігання…………………………………………………………………..…..8 Методи контролювання…………………………………………….…….….8 Правила приймання…………………………………………………….……9 Гарантії виробника………………………………………………………..….9 Додаток А Сезонне використання ефірів метилових жирних кислот в Україні залежно від граничної температури фільтрування……………………………………………………………....…10 Додаток Б Бібліографія…………………………………………………………………..10  

Слайд 14

Висновки 1. Біодизель виробляється в реакторах шляхом хімічної конверсії сировини. 2. Kожeн з eтапiв виpобництвa біодизелю pегламентyють нoрмативaми. Oбов’язкoвим є кoнтрoль якoстi вxіднoї cирoвини тa кiнцевиx пpодуктiв. Фaхівцями HУБiП Укpаїни cпільнo з вiтчизняними i зaрубiжними пaртнерaми пpоведенo гaрмонізацiю 11-ти євpопейськиx нoрм, якi cтосуютьcя oсновниx мeтодiв oцінки якoстi дизeльногo бiопаливa. 3. При використанні традиційної технології виробництва біодизелю його якість залежить від ефективності перемішування реагентів. 4. Оптимальна частота мішалки в місткісному реакторі становить 150 об/хв. 5. На основі отриманих результатів досліджень створено Першу редакцію ТУ У Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги

Слайд 15

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука