X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вивчення показників якості інкубаційних яєць страусів та розроблення технічних умов України

Завантажити презентацію

Вивчення показників якості інкубаційних яєць страусів та розроблення технічних умов України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Вивчення показників якості інкубаційних яєць страусів та розроблення технічних умов України» Кабаці Денис Ярославович магістр 2-го року навчання Науковий керівник – доцент Слободянюк Н.М.

Слайд 2

Мета роботи – дослідити фізико-морфологічні показники інкубаційних яєць та розробити нормативну документацію до вимог інкубаційних яєць. Відповідно до мети були поставлені такі завдання: − дослідити фізико-морфологічні ознаки інкубаційних яєць страусів чорно-шийного і блакитно-шийного підвидів; − дослідити масу та інкубаційні властивості страусових яєць та їх вплив на виводимість; − розробити проект ТУУ на інкубаційні яйця страусів. Об’єкт дослідження – інкубаційні яйця страусів, їх фізико-морфологічні ознаки. Предмет дослідження – ефективність методів оцінки та відбору яєць страусів для інкубації за фізико-морфологічними ознаками яєць.

Слайд 3

Економічна ефективність впровадження результатів досліджень

Слайд 4

ЗАТВЕРДЖЕНО ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ ІНКУБАЦІЯ ЯЄЦЬ АФРИКАНСЬКИХ СТРАУСІВ ТА АВСТРАЛІЙСЬКОГО ЕМУ Технологічний процес. Основні параметри ТУУ ________:2012 Київ 2012

Слайд 5

ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України РОЗРОБНИКИ: 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4. ЗАРЕЄСТРОВАНО: ДП Укр НДНЦ _______________________ Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінагрополітики України ІІ

Слайд 6

ЗМІСТ

Слайд 7

ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ ІНКУБАЦІЯ ЯЄЦЬ АФРИКАНСЬКИХ СТРАУСІВ ТА АВСТРАЛІЙСЬКОГО ЕМУ Технологічний процес. Основні параметри ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ АФРИКАНСКИХ СТРАУСОВ И АВСТРАЛИЙСКОГО ЕМУ Технологический процесс. Основные параметры Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює основні параметри технологічного процесу інкубації яєць африканських страусів (Struthio camelus) і австралійського ему (Dromaius novae-hollandiae) в спеціалізованих господарствах на території України. 1.2 Вимоги щодо безпеки інкубації яєць викладено в розділах 8 та 9 цього стандарту. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення понять ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочого середовища) Видання офіційне

Слайд 8

ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля ка-чества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови) ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Терези лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови) ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

Слайд 9

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни та визначення, установлені ДСТУ 4533 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Приміщення для передінкубаційної підготовки та приміщення для інкубації яєць африканських страусів і австралійського ему, тобто яйцеcклад і інкубаторій, повинні бути збудованими згідно норм технологічного проектування [1]. 4.2 Санацію яйцескладу, інкубаторію та технологічного обладнання проводять згідно з вимогами ветеринарно-санітарних правил [2]. 4.3 Для інкубації яєць страусів та ему використовують інкубатори, тобто машини, що здатні забезпечувати задані параметри технологічного процесу інкубації яєць сільськогосподарської птиці. 4.4 Інкубатори повинні бути відрегульовані згідно з вимогами експлуатаційної документації та забезпечені повіреними засобами вимірювальної техніки. 4.5 Інкубатори завантажують та використовують за призначенням згідно з технологічним графіком роботи інкубаторію. 4.6 Температура повітря в залах інкубаторія, де установлені інкубатори, має бути в межах від 18°С до 23°С. 4.7 Орієнтовні терміни проведення технологічних операцій під час інкубування яєць страусів та ему наведені у таблиці 1

Слайд 10

Таблиця 1 -Терміни проведення технологічних операцій при інкубації яєць страусів та ему

Слайд 11

5 ПІДГОТОВКА ЯЄЦЬ ДО ІНКУБАЦІЇ 5.1 Для інкубації використовують біологічно повноцінні яйця африканських страусів та австралійського ему, які можуть надходити розсортованими за масою або не розсортованими. Яйця страусів, що відібрані для інкубації, повинні мати масу не менше ніж 1150 г та не більше ніж 1800 г, а ему - не менше ніж 350 г та не більше ніж 750 г. Колір шкаралупи яєць страусів має бути білим або жовтувато-білим, а ему – темно-зеленим. 5.2 Використовують для інкубації яйця свіжознесені та ті, що зберігались. Зберігання їх, у разі накопичення кількості, що необхідна для формуння партії певної величини, повинно бути не більше ніж 10 діб після знесення. Для зберігання яєць облаштовують у яйцескладі або в приміщенні інкубаторію окреме приміщення, яке обладнують технічними засобами для забезпечення температури в межах від 15°С до 18°С, відносної вологості повітря в межах від 50% до 70%. У процесі зберігання яєць забезпечують їх повертання на 90° не менше ніж два рази на добу. 5.3 Підготовку яєць до зберігання та зберігання проводять згідно з вимогами ветеринарно-санітарних правил [2].

Слайд 12

5.4 Нерозсортовані яйця перед укладанням у інкубаційні лотки сортують. Їх відбирають за зовнішніми ознаками та просвічуванням за допомогою овоскопу або інших призначених для цього приладів. Враховують масу та форму яєць, стан шкаралупи. Вони повинні мати зазначену у п. 5.1 масу, характерну яйцеподібну форму, чисту, однорідну та гладку шкаралупу. Під час просвічування страусових яєць враховують наявність та розмір повітряної камери, наявність схованих дефектів шкаралупи, положення та рухливість жовтка, наявність включень. Яйця ему не просвічують. 5.5 Не використовують для інкубації яйця, що не відповідають вимогам щодо їх маси та мають такі дефекти: неправильна (не яйцеподібна) форма; биті; забруднені; миті; з вапняними наростами на шкаралупі; старі; без шкаралупи; з тонкою шкаралупою; двожовткові; з кров’яними та м’ясними включеннями; зі зміщеною або блукаючою повітряною камерою; підморожені; тумаки; з плямами під шкаралупою; красюк; з внутрішньою насічкою; з рідким білком; присушку; з обірваними градинками.

Слайд 13

5.6 Яйця страусів укладають у лотки інкубаторів вертикально (повітряною камерою доверху) або горизонтально, а ему – лише горизонтально. Яйця, що за масою належать до різних категорій, укладають в окремі лотки. 5.7 До закладення в інкубатор лотки з яйцями витримують у приміщенні інкубаційної зали інкубаторію протягом 8-12 годин. За цей час яйця досягають температури повітря інкубаційної зали, а саме від 18°С до 23°С. 5.8 Безпосередньо перед закладанням в інкубаційні шафи лотки з яйцями дезінфікують згідно з вимогами ветеринарно-санітарних правил [2], керуючись додатково рекомендаціями [3] та інструкцією по застосуванню дезінфектанту. 5.9 Кожен лоток або візок з яйцями забезпечують етикеткою, на якій зазначають номер партії, дату закладання, кількість яєць. У разі необхідності зазначають і інші дані (господарство-постачальник, походження яєць, назва популяції страусів або ему тощо). Допускають індивідуальне маркування яєць страусів нанесенням простим олівцем позначок на їх шкаралупу. 5.10 У одну інкубаційну шафу закладають яйця лише одного виду птиці - страусів або ему.

Слайд 14

6 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 6.1 Лотками з яйцями завантажують інкубаційну шафу інкубатору згідно з однією зі схем закладок. 6.1.1 Схема 1 (“одна партія у шафі”) – яйця закладають великими партіями, одночасно завантажуючи шафу до 100% її місткості. 6.1.2 Схема 2 (“дві партії у шафі”) – закладання яєць проводять партіями, кожна з яких займає 50% місткості інкубаційної шафи. Закладання кожної наступної партії яєць страусів проводять через 22 доби після попередньої, а ему – через 24-28 діб. У такому разі у шафі одночасно проводиться інкубування двох партій яєць, зародки страусів в яких відрізняються між собою за віком на 22 доби, а зародки ему – в межах від 24 до 28 діб. 6.1.3 Схема 3 (“три партії у шафі”) – закладання яєць проводять партіями, що займають 1/3 частку об’єму шафи інкубатору. Закладання кожної наступної партії яєць страусів проводять через 16 діб після попередньої, а ему – через 18-20 діб. У такому разі у шафі одночасно проводиться інкубування трьох партій яєць, зародки страусів в яких відрізняються між собою за віком на 16 діб, а зародки ему – в межах від 18 діб до 20 діб.

Слайд 15

6.1.4 Схема 4 (“шість партій у шафі”) – закладання яєць страусів проводять партіями, що займають 1/6 частку об’єму шафи інкубатору. Закладання кожної наступної партії яєць проводять через 8 діб після попередньої. У такому разі у шафі одночасно проводиться інкубування шості партій яєць страусів, зародки в яких відрізняються між собою за віком на 8 діб. 6.1.5 Схема 5 (“сім партій у шафі”) – закладання яєць ему проводять у кількості 1/7 об’єму шафи інкубатору. Закладання кожної наступної партії яєць проводять через 8 діб після попередній. У такому разі у шафі одночасно проводиться інкубування шості партій яєць ему, зародки в яких відрізняються між собою за віком на 8 діб. 6.2 Яйця закладають за ваговими категоріями (клас яєць за масою) в окремі шафи або в одну шафу, дотримуючись 12-годинного інтервалу між закладаннями: спочатку більш великі, тобто І-го класу, а потім - ІІ-го класу. Розподіл інкубаційних яєць страусів і ему на класи наведений у таблиці 2.

Слайд 16

Таблиця 2 –Клас інкубаційних яєць страусів та ему залежно від їх маси Вид птиці Маса яєць, г І клас ІІ клас максимальна мінімальна максимальна мінімальна Страуси 1800 1501 1500 1150 Ему 750 551 550 350

Слайд 17

6.3 У разі застосування інкубатору барабанного типу його барабан повинен бути урівноваженим за кількістю лотків, що розташовані вище та нижче валу. У разі неповного завантаження інкубаційної шафи чергують повні і порожні лотки, забезпечуючи барабан повним комплектом лотків. 6.4 Температура повітря в інкубаційній шафі під час інкубування страусових яєць повинна бути від 36,3°С до 36,5°С, а відносна вологість повітря – від 20% до 25%. У разі інкубування яєць ему температура в інкубаційній шафі повинна бути від 35,8°С до 36,4°С, а відносна вологість повітря – від 24% до 35%. 6.5 Рівень повітрообміну в інкубаційних та вивідних шафах, наведений в таблиці 3.

Слайд 18

Таблиця 3 - Рівень повітрообміну, що має бути в інкубаторах

Слайд 19

6.6 Починаючи з 15 доби яйця страусів інкубують у вертикальному положенні, повітряною камерою вгору, у разі, якщо вони були закладені в інкубаційні лотки горизонтально. 6.7 Забезпечують автоматичне перевертання яєць в інкубаційній шафі на 90о не менше одного разу на годину, в тому числі яєць страусів до 21 доби їх інкубування, ему – до 27 доби інкубування. Число перевертань має бути скорочене до 3-4 на добу: яєць страусів – починаючи з 22 доби інкубування, яєць ему – починаючи з 28 доби інкубування. Перевертання яєць страусів та ему припиняють за тиждень до перекладання їх з інкубаційної у вивідну шафу інкубатору. 6.8 До початку виводу молодняку яйця перекладають з шафи інкубаційної у шафу вивідну. Яйця ему розташовують у вивідних лотках рівномірно та горизонтально, страусів – горизонтально або спочатку вертикально на підставках, до виходу страусенят у повітряну камеру, а потім - горизонтально.

Слайд 20

6.9 Яйця страусів перекладають у вивідну шафу на 38-39 добу інкубування, ему на 46-48 добу. 6.10 Температура повітря у вивідній шафі повинна бути від 35,8оС до 36,2оС у разі інкубування страусових яєць та від 35,5 оС до 36,1оС – у разі ін- кубування яєць ему. Відносна вологість повітря у вивідній шафі повинна бути від 40% до 45% для яєць страусів на 39-40 добу інкубування та від 60% до 70% - до вибірки страусенят, а для яєць ему – від 58% до 61%. 6.11 Вибірку страусенят із вивідної шафи проводять у 2 прийоми на 41-42 добу від початку інкубації яєць, а остаточну вибірку та зачистку інкубатора (вилучення відходів інкубації) - на 43 добу. Першу вибірку молодняку ему проводять на 49 добу, а у разі уповільненого виводу – через добу після початку масового пробивання пташенятами шкаралупи яєць, наступні вибірки – через кожну добу після попередньої, а остаточну вибірку та зачистку інкубатора - на 55 добу.

Слайд 21

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 7.1 Масу яєць визначають зважуванням на вагах типу ВЛТК-500 або іншого типу, що відповідають вимогам ГОСТ 24104. 7.2 Температуру та відносну вологість повітря (температура за зволоженим термометром) контролюють у інкубаційних та вивідних шафах інкубатору не менше ніж один раз на годину. Для визначення температури повітря використовують ртутні термометри, що мають діапазон вимірювання від 30 оС до 40оС, ціну поділок ±0,1оС, та відповідають вимогам ГОСТ 13646. 7.3 Для визначення вологості повітря застосовують психрометри з діапазоном вимірювання від 10% до 100% та похибкою вимірювання не більше ніж ±5%.

Слайд 22

7.4 Біологічний контроль за розвитком зародків страусів у період інкубації проводять шляхом просвічування яєць за допомогою овоскопу або інших призначених для цього приладів. Перший контрольний перегляд яєць проводять на 11-14 добу інкубування, а другий – на 38-39 добу. Під час першого контрольного перегляду вилучають яйця незапліднені та з кров’яним кільцем, під час другого – вилучають яйця з завмерлими зародками. Перегляд яєць ему за допомогою овоскопу або інших призначених для цього приладів не проводять з причини темно-зеленого забарвлення їх шкаралупи, яка не просвічується. У разі необхідності, контролювання за розвитком зародків ему проводять шляхом розтину декількох яєць, відібраних від партії. 7.4.1 Тривалість перегляду яєць під час проведення біологічного контролю повинна бути не більше ніж 30 хвилин для запобігання переохолодження зародків. У разі перегляду великої партії яєць, її виймають з інкубатора не всю одночасно, а частинами. 7.4.2 Показники розвитку зародків страусів наведені у таблиці 4.

Слайд 23

Таблиця 4 - Визначення розвитку зародків страусів під час проведення контрольних переглядів яєць

Слайд 24

7.4.3 Інкубацію вважають нормальною, якщо кількість яєць з зародками І категорії під час контрольних переглядів становить не менше ніж 73%. 7.4.4 Кількість яєць, що віднесена до відходів інкубації під назвою “кров’яне кільце” повинна бути не більше ніж 7%, незапліднених яєць – не більше ніж 20%. 7.4.5 Проводять розтин яєць з живими або з завмерлими зародками у разі необхідності більш повного визначення їх розвитку або для з’ясування причини загибелі. За ознаками, що наведені в таблиці 5, визначають відповідність розвитку зародків до норми, а також вік, у якому вони загинули (у разі розтину загиблих зародків), реєструють наявність патолого-анатомічних змін.

Слайд 25

Таблиця 5 - Показники нормального розвитку зародків страусів

Слайд 26

7.5 Втрату маси яєць протягом періоду їх інкубування визначають зважуванням контрольних лотків на вагах (найбільша межа зважування – 50 кг, ціна поділок – 50 г), згідно з ГОСТ 29329. Контрольні лотки мають бути помічені перед закладанням до інкубатора і розташовані в інкубаційній шафі по її діагоналі. У разі зважування окремих контрольних яєць страусів або ему, застосовують ваги з границею зважування до 2 кг та ціною поділок 2 г. . 7.5 1 Перше зважування яєць проводять перед їх закладанням на інкубацію, а наступні – під час їх контрольних переглядів. Віднімають масу порожніх лотків та розраховують втрату маси яєць за певний період інкубації у відсотках щодо їх маси до інкубації. 7.5 2 Втрата не більше ніж 5% маси повинна бути у яєць страусів на час першого перегляду (11-14 доба інкубування) , а у яєць ему – на 19-21 добу інкубування.

Слайд 27

7.5 3 На час другого перегляду та перенесення у вивідну шафу, втрата маси у яєць страусів та ему має бути не менш ніж 13% та не більші ніж 15%. 7.6 Яйця, втрата маси у яких відбувається з відхиленням від нормативу згідно з п. 7.5, перекладають в окремі інкубаційні шафи, в яких встановлю- ють іншу вологість повітря із розрахунку того, що зміна відносної вологості повітря на 3% відповідно збільшує або зменшує втрату яйцями маси на 1%. 7.7 Результати інкубації кожної партії яєць реєструють у журналі за такими показниками: вивід здорового молодняку, заплідненість та виводимість яєць, відходи інкубації (незапліднені яйця, кров’яне кільце, биті яйця, завмерлі ембріони, задохлики, тумаки, слабкий молодняк та каліки).

Слайд 28

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 8.1 Усі роботи з підготовки до інкубації та під час інкубування яєць страусів та ему виконують згідно інструкції з охорони праці [4] та згідно з вимогами “Ветеринарно-санітарних правил” [2]. 8.2 Інкубатори та інше технологічне обладнання щодо безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. 8.3 Забезпечують уникнення контакту працівників з паром формальдегіду у разі його застосування для дезінфекції яєць. Дезінфекційна камера повинна бути максимально герметизована та обладнана витяжною вентиляцією для видалення шкідливих речовин за межі приміщення.

Слайд 29

8.4 Розтин яєць з зародками та відходів інкубації проводять у спеціальному приміщенні з дотриманням вимог безпеки, що встановлені для роботи з патологічним матеріалом. У разі завершення роботи, одяг та взуття знімають, а руки миють і дезінфікують. Весь патматеріал знезаражують 3,0-5,0%-ним розчином лугу та утилізують згідно з „Ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств” [2]. 8.5 Шум на робочому місці під час роботи інкубаторів та іншого обладнання має бути не вище граничного рівню, що встановлений ДСН 3.3.6.037 [5] 8.6 Показники вібраційного навантаження на працюючих у межах робочого місця мають бути не вище санітарних норм, що встановлені ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039 [6]. 8.7 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [7]. Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005. 8.8 Пожежну безпеку забезпечують згідно з ГОСТ 12.1.004.

Слайд 30

9 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 9.1 Стічні води після проведення миття та вологої дезінфекції інкубаторів та іншого обладнання, приміщень всередині інкубаторію та яйцескладу мають бути очищеними згідно з СанПіН 4630 [8]. 9.2 Контроль максимально допустимих рівнів шкідливих речовин в атмосфері здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [9]. 9.3 Охорону ґрунту від забруднення відходами інкубації здійснюють згідно з СанПіН 42-128-4690 [10].

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука