X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Корекційна діяльність навчальних закладів за результатами державної атестації в післяатестаційний період (результати, проблеми, завдання та висновки)

Завантажити презентацію

Корекційна діяльність навчальних закладів за результатами державної атестації в післяатестаційний період (результати, проблеми, завдання та висновки)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Корекційна діяльність навчальних закладів за результатами державної атестації в післяатестаційний період (результати, проблеми, завдання) Якименко О.В., методист Центру атестації КВНЗ “Харківска академія неперервної освіти” *

Слайд 2

Науково-методичний супровід організації та здійснення корекційної діяльності навчальними закладами Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» *

Слайд 3

У межах реалізації програмно-цільового проекту Центром атестації КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” 1.Було організовано роботу тимчасових творчих колективів (до складу ТТК увійшли спеціалісти В(У)О та керівники навчальних закладів * Балаклійського, Жовтневого, Орджонікідзевського, Харківського, Комінтернівського, Червонозаводського районів, м.Лозова, завідувач та методисти Центру атестації)

Слайд 4

розроблення алгоритму корекційної діяльності та моделі корекційної діяльності за результатами державної атестації навчальних закладів на рівні В(У)О; створення структурно-функціональної моделі внутрішньої та зовнішньої мережної взаємодії з корекційної діяльності (система роботи з корекційної діяльності в межах Харківського регіону); узагальнення досвіду роботи з корекційної діяльності та підготовка добірки матеріалів до методичного посібника з корекційної діяльності. Підсумки роботи ТТК: *

Слайд 5

для відповідальних за державну атестацію навчальних закладів В(У)О «Стан корекційної діяльності навчальних закладів як фактор підвищення якості навчально-виховного процесу в післяатестаційний період» (щорічна аналітична нарада-семінар, грудень 2008-2010рр.). для завідувачів Р(М)М(Ц) «Організаційно-методичне забезпечення корекційної діяльності навчальних закладів за результатами державної атестації у післяатестаційний період» (доповідь в межах семінару, листопад 2011). для відповідальних за державну атестацію навчальних закладів В(У)О та керівників навчальних закладів «Організаційно-методичні аспекти державної атестації навчальних закладів та здійснення корекційної діяльності у післяатестаційний період за результатами державної атестації» (в межах ДАРів, 7 виїздів). У межах реалізації програмно-цільового проекту Центром атестації 2.Проведено семінари: *

Слайд 6

3. Проведено Інтернет-семінари для відповідальних за державну атестацію навчальних закладів В(У)О: «Створення умов на рівні навчального закладу та відділів (управлінь) освіти для впровадження програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в післяатестаційний період за результатами державної атестації» (листопад 2009). «Планування та реалізація корекційної діяльності в навчальних закладах за результатами державної атестації в післяатестаційний період» (листопад 2010-2011 рр.). *

Слайд 7

4. Підготовлено до друку методичну збірку “Корекційна діяльість у післяатестаційний період як форма підвищення якості навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (науково-методичні та організаційні аспекти)”. 5. Проаналізовано: корекційні карти 401 навчального закладу, що були спільно складені навчальним закладом та районними (міськими) відділами (управліннями) освіти за наслідками державної атестації та додавались до атестаційної справи навчального закладу; матеріали, що надійшли від районів про виконання корекційних заходів; плани районних (міських) методичних кабінетів (центрів); матеріали за результатами виїздів методистів КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у межах ДАРів протягом 2009-2011 років. *

Слайд 8

За результатами аналізу вищезазначених матеріалів були виявлені наступні проблеми загального характеру. Як правило: корекційна діяльність здійснюється на достатньому рівні тільки в перший рік після проходження державної атестації навчальними закладами; методична робота на рівні Р(М)МК(Ц), Р(М)МО, ШМО планується без урахування результатів державної атестації навчальних закладів району (міста), відсутня єдина система методичних заходів з корекційної діяльності; інформація про виконання корекційних заходів узагальнюється лише по окремим закладам, а не по району (місту) в цілому; результати корекційної діяльності на рівні району (міста) не оприлюднюються. *

Слайд 9

На рівні навчальних закладів залишаються проблеми, що стосуються змістовної складової корекційної діяльності, а саме: низький рівень якості написання протоколу самоаналізу (не відстежуються чіткі логічні зв’язки між результатами роботи закладу, процесами, з яких вони випливають (що забезпечили їх отримання) та умовами (факторами, ресурсами), що забезпечують ту чи іншу якість цих процесів); корекційна діяльність планується без окреслення чітких заходів та очікуваних результатів (загальні формулювання які допускаються „Удосконалити ...”, „Активізувати ...”, „Сприяти...”, не несуть змістовного розуміння того, які заходи будуть проводитися в навчальному закладі); уявлення та розуміння виконавців корекційних заходів (про процеси, методики, технології) обмежені, будуються тільки на досягнутих результатах та власному досвіді, і таким чином стає не можливим внесення актуальних коректив, формулювання актуальних очікуваних результатів, критеріїв оцінювання та здійснення необхідних системних змін. *

Слайд 10

З метою усунення виявлених проблем з питань організації та здійснення корекційної діяльності Центром атестації спільно з членами тимчасового творчого колективу було підготовлено проект програми «Підвищення якості освіти шляхом здійснення корекційної діяльність навчальних закладів Харківської області за результатами державної атестації в післяатестаційний період». Програма містить завдання з корекційної діяльності на 2012-2014 роки. У програмі запропонована система роботи з корекційної діяльності на рівні В(У)О, методичних служб різних рівнів та навчальних закладів, базується на практичному досвіді окремих районів та навчальних закладів. Обговорення програми відбулося у межах Інтернет-семінару за темою “Планування та реалізація корекційної діяльності в навчальних закладах за результатами державної атестації в післяатестаційний період” 22 листопада 2011 року. *

Слайд 11

Мета програми: створення ефективних механізмів і методів підвищення якості освіти шляхом здійснення корекційної діяльності навчальних закладів за результатами державної атестації. Завдання: Здійснення корекційних заходів, спрямованих на підвищення якості навчання учнів за результатами державної атестації. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, удосконалення форм і методів їх навчання. Підвищення рівня діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), районних (міських) та шкільних методичних об’єднань учителів. *

Слайд 12

Програмою передбачено на рівні відділів (управлінь) освіти Аналізувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) за звітний період. Створити дієву системи роботи щодо співпраці навчального закладу, методичних служб та В(У)О з корекційної діяльності. Забезпечити якісне планування, організацію та контроль за виконанням корекційних заходів у навчальних закладах району (міста). Узагальнювати результати здійснення корекційної діяльності в післяатестаційний період. *

Слайд 13

Програмою передбачено на рівні районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Враховувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) під час складання плану методичних заходів. Аналізувати плани роботи районних методичних об’єднань, шкільних методичних кабінетів, шкільних методичних об’єднань та надавати рекомендації щодо планування діяльності з урахуванням корекційних заходів за результатами державної атестації навчальних закладів району (міста). *

Слайд 14

3.Виявляти рівень професійної компетентності керівного складу навчальних закладів з корекційної діяльності шляхом анкетування та діагностування. 4.Під час складання заявки на курси підвищення кваліфікації та спецкурси, (керівних та педагогічних кадрів) враховувати результати атестаційної експертизи за напрямом “Кадрова політика”. 5.Забезпечити якісне методичне супроводження виконання заходів, що ввійшли до корекційних карт та узагальнення результатів проведеної роботи. *

Слайд 15

6.Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів (враховувати результати контрольних робіт у межах атестації навчального закладу, державної підсумкової атестації, стану викладання окремих предметів та показники кадрового забезпечення). 7.Узагальнювати та поширювати досвід роботи навчальних закладів з корекційної діяльності у післяатестаційний період на районному (міському) рівні. *

Слайд 16

Програмою передбачено на рівні навчального закладу 1.Забезпечити якісне планування (перспективне, річне та поточне), організацію та здійснення корекційних заходів. 2.Проводити тиждень корекційної діяльності (Адміністрація навчального закладу самостійно визначається з переліком заходів, що будуть проводитися в межах тижня для забезпечення виконання корекційної програми). *

Слайд 17

Програмою передбачено на рівні обласної методичної служби 1.Оновлювати базу даних результатів державної атестації навчальних закладів та забезпечити проведення моніторингу результатів корекційної діяльності. 2.Аналізувати плани роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо стану врахування корекційної діяльності. 3.Вивчати зміст, форми роботи та якість методичного супроводження районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) корекційної роботи в окремих навчальних закладах та в районі (місті) у цілому в післяатестаційний період. *

Слайд 18

4.Проводити наради-семінару з метою оприлюднення результатів корекційної діяльності 5.Узагальнювати досвід роботи з корекційної діяльності (навчальних закладів, методичних служб В(У)О) та проводити практичні семінари з метою його розповсюдження на рівні області. 6.Розробляти методичні рекомендації, спрямовані на підвищення якості корекційної діяльності навчальних закладів. *

Слайд 19

Дякую за увагу! *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука