X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ ТА МЕДИЦИНИ

Завантажити презентацію

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ ТА МЕДИЦИНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ ТА МЕДИЦИНИ Київ - 2009

Слайд 2

Питання для обговорення Київ - 2009 ОБ'ЄКТИ ІВ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ ТА МЕДИЦИНИ ВИНАХОДИ ТОРГОВІ МАРКИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО НОУ-ХАУ СУДОВА ПРАКТИКА СТОСОВНО ІВ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ ТА МЕДИЦИНИ ВИНАХОДИ ТОРГОВІ МАРКИ РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Слайд 3

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини Київ - 2009 ВИНАХОДИ Характеристики винаходів (корисних моделей*) Критерії патентоздатності Об'єкти винаходів ТОРГОВІ МАРКИ Характеристики торгових марок Умови надання та підстави для відмови у охороні INN та TM АВТОРСЬКЕ ПРАВО НОУ-ХАУ

Слайд 4

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 Основні характеристики винаходів (корисних моделей*): Територіальність Обмеженість терміну дії Критерії патентоздатності

Слайд 5

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 Основні характеристики винаходів (корисних моделей*): ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ Діє лише в тих країнах, де отримано національний або регіональний патент, “всесвітнього патенту” не існує, в Україні діють лише патенти України! Патентування за кордоном, міжнародна заявка РСТ

Слайд 6

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 Основні характеристики винаходів (корисних моделей*): ОБМЕЖЕНІСТЬ ТЕРМІНУ ДІЇ Чинність патентів становить до 20 (10 для КМ) років (можливе подовження на термін до 5 років - SPC) “Patent-Left”, суспільне надбання – після спливу терміну патентної охорони винахід переходить у суспільне надбання, може використуватися будь-ким

Слайд 7

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 Основні характеристики винаходів (корисних моделей*): КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ (ст.6 З-ну) Новизна (абсолютна всесвітня) Винахідницький рівень (крім КМ) Промислова придатність Та такий, що не підпадає під виключення та обмеження надання патентної охорони

Слайд 8

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДІВ ЦКУ Ст.459. п.2, 460. п.2 Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) процес у будь-якій сфері технології.

Слайд 9

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ВИНАХОДИ Київ - 2009 ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДІВ ЗУ "Про охорону прав на винаходи і КМ", Ст.6. п.2 Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. ЗУ "Про охорону прав на винаходи і КМ", Ст.6. п.6. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Слайд 10

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВИХ МАРОК: Територіальна дія Обмеженість терміну дії свідоцтв 10 років, з наступною можливістю подовження на 10 років Умови надання охорони, та підстави для відмови Зобов'язання використання

Слайд 11

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 Основні характеристики торгових марок: ТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ Діє лише в тих країнах, де отримано національну або регіональну реєстрацію Отримано реєстрацію за міжнародною процедурою (Мадридська система) На базі національної заявки або реєстрації може бути отримана міжнародна реєстрація (Мадридська система)

Слайд 12

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 Основні характеристики торгових марок: УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ, ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ Охорона надається знаку, який не суперечить: Публічному порядку Принципам гуманності і моралі та На який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. (Ст.5. п.1.)

Слайд 13

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 Основні характеристики торгових марок: Умови надання охорони, та підстави для відмови ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ:  1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.   2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.   3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.   4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. (Ст.6, п.1-4)

Слайд 14

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 МІЖНАРОДНІ НАПАТЕНТОВАНІ НАЗВИ (МНН, INN) та TM: СТВОРЕННЯ НАЗВ ДЛЯ ПРЕПАРАТІВ (РЕКОМЕНДАЦІЇ ВОЗ) INN не можуть бути зареєстровані як ТМ, оскільки це обмежить їх використання іншими ТМ не можуть утворюватися з INN ТМ не повинні мати спільні корені з INN ТМ повинні уникати включення елементів біохімічної номенклатури (?ферон, ?лейкин) Згідно з WHA46.19 вітається реєстрація, що поєднує INN з фірмовим найменуванням 4 міс після публікації запропонованої INN можуть надходити заперечення від власників ТМ

Слайд 15

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ТОРГОВІ МАРКИ Київ - 2009 INN та TM: СТВОРЕННЯ НАЗВ ДЛЯ ПРЕПАРАТІВ (ІНШІ ЗАУВАЖЕНЯ) Перевірити майбутню ТМ на конфліктність із мовами на потенціальних ринках Перевірити на конфліктність із ТМ зареєстрованими за Мадридом, OHIM, БД великих країн (США, Китай, Японія, …)

Слайд 16

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини АВТОРСЬКІ ПРАВА Київ - 2009 АВТОРСЬКЕ ПРАВО Права на твори (наукові статті, дослідження, методики, технічна документація, тощо) Немайнові патентні права АВТОРСТВО ЛОГОТИПІВ, НАЗВ, ТОЩО...

Слайд 17

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини НОУ-ХАУ Київ - 2009 НОУ-ХАУ Комерційна таємниця Секрети виробництва

Слайд 18

Судова практика Оскарження реєстрації ТМ Менаріні — Лубнифарм ФАСТУМ — ФАСТИН Оскарження прав внаслідок невикористання Софарма — Сінджента SOPRA Порушення патентних/ТМ прав та Оскарження реєстрації лікарських засобів Примусові ліцензії Київ - 2009

Слайд 19

Судова практика Порушення прав на ТМ, Оскарження реєстрації ТМ Київ - 2009 Позивач: А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. Відповідач: ВАТ "Лубнифарм" Позов: про визнання недійсним свідоцтва України № 18138 на знак для товарів і послуг "ФАСТИН" свідоцтво України № 18138 дата подання заявки – 13.03.1997; дата публікації – 15.02. 2001 "позначення "ФАСТИН" не підлягало реєстрації, оскільки його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ФАСТУМ" свідоцтво України - № 15001 дата подання заявки – 22.02.1996; дата публікації – 28.02.2000"

Слайд 20

Судова практика Порушення прав на ТМ, Оскарження реєстрації ТМ Київ - 2009 Висновокт первинної судової експертизи ОІВ від 04.05.2005 № 5745, проведеної Київським НДІ судових експертиз: "ФАСТУМ" і "ФАСТИН" - є схожими до ступеню змішування Висновок додаткової судової експертизи ОІВ від від 18.12.2007 № 391, проведеної НДІІВ АПРНУ не схожі настільки, що їх можна  сплутати

Слайд 21

Судова практика Порушення прав на ТМ, Оскарження реєстрації ТМ Київ - 2009 У позові відмовити оскільки Позначення "ФАСТИН" використовується ВАТ "Лубнифарм"з 1978 р. !!! ЦКУ ст.500 “право попереднього користувача“ Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Ст.16. ч.6

Слайд 22

Судова практика Оскарження прав внаслідок невикористання Київ - 2009 Позивач Софарма АД Відповідач Сінжента агро С.А.С. Державний департамент інтелектуальної власності МОНУ Суть позову Про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 612482 на знак для товарів та послуг "SOPRA"

Слайд 23

Судова практика Оскарження прав внаслідок невикористання Київ - 2009 Відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Власник міжнародної реєстрації жодних заперечень стосовно позову не надав, як не надав і доказів використання ним зареєстрованого позначення.

Слайд 24

Судова практика Оскарження прав внаслідок невикористання Київ - 2009 доказ по справі: Довідка Державного фармакологічного центру Міністерства охорони і здоров'я України від 27.12.2005 р. № 5.12-6630/А, відповідно до якої препарат "SOPRA/СОПРА" в Україні як лікарський засіб не зареєстрований. Так як знак для товарів та послуг "SOPRA"за міжнародною реєстрацією № 612482 зареєстровано для товарів 5-го класу МКТП "фармацевтичні препарати", то для використання позначення при виробництві, реалізації, нанесенні його на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет та рекламуванні таких товарів на території України необхідно, щоб фармацевтичні препарати (лікарські засоби) були зареєстровані в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів. Відсутність такої реєстрації дає підстави для висновку про факт невикористання відповідачем позначення протягом більше трьох років.

Слайд 25

Судова практика Оскарження прав внаслідок невикористання Київ - 2009 СУД ВИРІШИВ: 1.Позовні вимоги задовольнити повністю. 2.Достроково частково припинити дію на території України міжнародної реєстрації № 612482 на торговельну марку "SOPRA" зареєстрованої на ім'я СІНЖЕНТА АГРО С.А.С. для товарів 05 класу МКТП, а саме "фармацевтичні препарати".   3.Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 612482 для товарів 05 класу МКТП, а саме "фармацевтичні препарати".

Слайд 26

Судова практика Порушення прав на патент Київ - 2009 Позивач "ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ", США Відповідач "ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД", Індія Позов про припинення порушення виключних прав власника патенту № 41261 Компанія "ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ" в травні 2006 року звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про зобов’язання компанії "ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД" припинити порушення прав позивача як власника патенту України № 41261 на винахід "Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів" та просила заборонити відповідачеві застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях лікарського засобу "Cytogem® (Цитогем)"

Слайд 27

Київ - 2009 Рішенням господарського суду міста Києва від 26.12.2007 позов задоволено повністю, (ст. 462, 464, 465 ЦКУ) та ст. 6, 28, 34 ЗУ "Про охорону прав на винаходи і КМ" за недоведеністю відповідачем факту використання ним при виготовленні лікарського засобу "Cytogem® (Цитогем)" способу іншого, ніж захищений патентом №41261. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2008 рішення суду першої інстанції скасовано та в задоволенні позову відмовлено, за недоведеністю позивачем факту використання відповідачем саме винаходу за патентом №41261. Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 28

Київ - 2009 ВГСУ дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого: 1) — позивач не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовується відповідачем для одержання гемцитабіну, та вважає, що відповідачем використовується саме спосіб за патентом України № 41261, який є найбільш рентабельним (економічно доцільним) з усіх відомих способів одержання гемцитабіну; 2 — відповідач підтвердив факт виробництва та продажу ним лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)" (гемцитабін), але заперечує факт використання винаходу за патентом №41261; 3 — за станом на 16.05.2008 компанія "ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД" є власником патенту України №82595 "Спосіб одержання збагаченого -аномером гемцитабіну гідрохлориду (варіанти), (№ а200608606), який у встановленому порядку недійсним не визнавався; Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 29

Київ - 2009 4 — ч.2 ст. 28 ЗУ "Про охорону прав на винаходи і КМ" передбачено, ...що будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. 5 — матеріали справи не містять доказів стосовно того, що відповідач використовує спосіб, захищений патентом України на винахід № 41261. Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 30

Київ - 2009 6 — З огляду на наведене суд першої інстанції, встановивши, що активною діючою речовиною лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)", як і лікарського препарату "Gemzar®", є гемцитабін, спосіб одержання якого (найбільш рентабельний та економічно доцільний на даний час) охороняється патентом України № 41261, за відсутності у позивача можливості самостійно визначити процес, що застосовувався відповідачем, на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів дійшов обґрунтованого висновку щодо недоведеності відповідачем того, що фактичний процес виготовлення ним лікарського препарату "Cytogem® (Цитогем)" відрізняється від процесу, який охороняється патентом України № 41261, та з огляду на приписи статті 28 Закону № 3687 прийняв правомірне рішення про задоволення позову. Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 31

Київ - 2009 У свою чергу, суд апеляційної інстанції, встановивши наявність декількох способів одержання гемцитабіну, залишив поза увагою необхідність дослідження саме того способу, який фактично використовує відповідач (він може не співпадати із запатентованим), та, неправильно застосувавши приписи статті 28 Закону № 3687 щодо покладення обов’язку з доказування на відповідача, з посиланням на недоведеність факту порушення прав позивача помилково відмовив у задоволенні позову, скасувавши рішення суду першої інстанції без спростування встановлених ним фактичних обставин справи. Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 32

СУД (ВГСУ) ПОСТАНОВИВ: 1. Касаційну скаргу компанії "ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ" задовольнити. 2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2008 зі справи  № 20/357 скасувати. 3. Рішення господарського суду міста Києва від 26.12.2007 зі справи № 20/357 залишити в силі. (зобов’язати компанію "ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД" припинити порушення прав позивача як власника патенту України № 41261 на винахід "Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів") Київ - 2009 Судова практика Порушення прав на патент

Слайд 33

Позивач Компанії "Х.Лундбек А/С ", Данія ("Н. Lundbeck A/S ", Danmark) Відповідач 1) Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України 2) Міністерство охорони здоров'я України 3-тя особа, 3) Тріфарма Ілач Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті на стороні відповідача Суть Про захист прав інтелектуальної власності на лікарський засіб есциталопраму оксалат Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 34

Компанія "Лундбек А/С" звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ДП "Держ.фарм.центр" і Міністерства про: - визнання недійсними висновків ДП "Держ.фарм.центр" про рекомендацію до реєстрації препарату Цитолес (Цитолес таб., вкриті плівковою обол., по 10 мг № 14, № 28 (UА/6492/01/01); Цитолес таб., вкриті плівковою обол., по 20 мг № 14, № 28 (UА/6492/01/02); Цитолес кр. для перор. застосування (розчин), 10 мг/мл по 15 мл у фл. (UА/6492/02/01)) як таких, що видані за недоведеними показаннями до застосування цього препарату, а також таких, що порушують чинні патентні права позивача на ЛЗ есциталопраму оксалат;   - зобов’язання ДП "Держ.фарм.центр" звернутися до Міністерства з поданням про невідповідність ЛЗ Цитолес Цитолес таб., вкриті плівковою обол., по 10 мг № 14, № 28 (UА/6492/01/01); Цитолес таб., вкриті плівковою обол., по 20 мг № 14, № 28 (UА/6492/01/02); Цитолес кр. для перор. застосування (розчин), 10 мг/мл по 15 мл у фл. (UА/6492/02/01) вимогам статті 9 Закону України "Про лікарські засоби". Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 35

"Лундбек А/С" є власником патентів України: № 75147 на "Спосіб одержання рацемічного циталопраму та/або S- або R-циталопраму шляхом розділення суміші S- або R-циталопраму" (15.03.2006). Об'єктом даного винаходу є спосіб одержання діючої речовини антидепресивного лікарського засобу, а саме –есциталопраму оксалату з певними фармакологічними властивостями, що застосовується для лікування розладів нервової системи. № 79930 "Кристалічна композиція, що містить есциталопрам" (10.08.2007).Об'єктом винаходу є кристалічна композиція, що містить есциталопрам, вміст якого обумовлює терапевтичну ефективність препарату; об'єктом непрямої охорони зазначених патентів, що належать позивачеві, є діюча речовина лікарського засобу Ципралекс – есциталопраму оксалат з певними фармакологічними властивостями, а саме терапевтичною ефективністю для лікування розладів нервової системи; Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 36

09.09.2003 позивачем зареєстровано у Міністерстві лікарський засіб Ципралекс у формі таблеток, вкритих оболонкою, по 5 мг, 10 мг, 15 мг № 14, № 28 і отримано реєстраційне посвідчення № Р.09.03/07362; препарат Ципралекс внесений у перелік референтних лікарських засобів, що формується Міністерством; діюча речовина винаходів за патентами України № UА 75147 С2 та № UА 79 930 –есциталопраму оксалат – є новою для України, оскільки до моменту дозволу ДП "Державний фармакологічний центр" Тріфарма Ілач Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті на введення у господарський обіг копії препарату Ципралекс - препарату Цитолес (відповідно до протоколу №4 науково-експертної ради ДП "Державний фармакологічний центр") Ципралекс був єдиним продуктом есциталопраму оксалату в Україні; Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 37

Тріфарма 13.10 та 23.10.2006 подала до ДП"Держ.фарм.центр" заявки на реєстрацію ЛЗ Цитолес на основі есциталопраму оксалату в формі таб. та крапель для перор. застосування; "Лундбек А/С" з моменту оприлюднення ДП "Держ.фарм.центр" інформації про подання третьою особою до реєстрації ЛЗ Цитолес, звертався до Центру з листами про те, що діюча речовина ЛЗ Ципралекс – есциталопраму оксалат – в Україні є об'єктом патентної охорони, і він як власник не надавав дозволу на введення в обіг і реєстрацію препаратів, аналогічних Ципралексу; заперечує проти державної реєстрації ЛЗ Цитолес, які належать третій особі; ДП "Держ.фарм.центр" надав дозвіл Тріфарма на введення в обіг (шляхом рекомендації до реєстрації) ЛЗ Цитолес на основі есциталопраму оксалату в різних лікарських формах: Цитолес таб., по 10 мг №14, №28 (UА/6492/01/01); Цитолес таб., по 20 мг №14, №28 (UА/6492/01/02); Цитолес кр. перор. (розчин), 10 мг/мл по 15 мл у фл. (UА/6492/02/01). Постало питання про правомірність висновку ДП "Держ.фарм.центр" щодо надання третій особі дозволу на реєстрацію препарату Цитолес у певних лікарських формах. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 38

В ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" говориться: Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу. У державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 39

Судами встановлено, що в матеріалах справи відсутні: опис способу виробництва діючої речовини препаратів Цитолес, який можна було б порівняти з способами одержання есциталопраму оксалату, що описані в патенті №75147; будь-які докази того, що лікарські засоби Цитолес виробництва третьої особи з діючою речовиною есциталопраму оксалатом мають інший процес (спосіб) виготовлення продукту, ніж той, що охороняється за патентом №75147. Отже, є достатні підстави вважати, що Тріфарма Ілач Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті і ДП "Державний фармакологічний центр" при реєстрації препарату Цитолес неправомірно використано технологічну схему одержання есциталопраму оксалату та іншу технічну документацію позивача. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 40

СУД ПОСТАНОВИВ: Постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.07.2008 зі справи № 12/381 залишити без змін, а касаційні скарги державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров’я України та Тріфарма Ілач Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті – без задоволення. Позовні вимоги задовольнити повністю... Визнати недійсними висновки про реєстрацію... Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 41

Позивач Ле Лаборатуар Сервье, Франція Відповідач ТОВ ”Астрофарм” Третя сторона Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я Суть позову Припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності (реєстрація та використання речовини - периндоприл) Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 42

Відповідачем вказано в матеріалах заявки до Державного Фармакологічного центру МОЗ України про реєстрацію лікарського засобу „Периндоприл-Астрафарм", спосіб отримування периндоприлу відомий з патенту ЕР 0308341 (пріоритет 1987) Позивач наголошує на тому, що існують підстави вважати, що при виробництві лікарського засобу «Периндоприл-Астрафарм», зазначеному у ЕDMF «Регindopril tert-Butylamine»(«Драг Майстер Файл»фірми «ZheJiand Нuahai Pharmaceutical Со. LTD)», Китай), використані сукупність ознак винаходів згідно патентів України на винахід № 75070, 57188. Відповідачем на надано заперечень такого використання. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 43

СУД ПОСТАНОВИВ 1. Позов задовольнити повністю. 2. Заборонити ТОВ «Астрофарм» виготовлення (виробництво) та держ.реєстрацію ЛЗ «Периндоприл-Астрафарм»лікарського засобу «Периндоприл-Астрафарм» (МНН- Perindopril)... Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 44

Позивач Сагмел Інк. (США) Відповідач ДДІВ МОН України ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Суть позову визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг “НАЗОЛІН” Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 45

Позивач посилається на те, що знак “НАЗОЛІН” за Свідоцтвом України № 46007 не відповідає умовам надання правової охорони, (ст.6 п.3 З-ну) а саме є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням “НАЗОЛ” за Свідоцтвом України № 45861 та позначенням “NAZOL” за Свідоцтвом України № 15885. Рішенням господарського суду м. Києва від позов Компанії Сагмел Інк. (США) до ДДІВ МОН України та ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" про визнання частково недійсним Свідоцтва України № 46007 на знак для товарів та послуг був задоволений повністю. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 46

Місцевим господарським судом при розгляді даної справи було призначено проведення трьох судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності. Висновоки повторної (третьої) судової експертизи № 27/08 від 06.10.2008 р. повторюють висновоки первинної судової експертизи № 327 від 29.10.2006 р. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 47

Зважаючи на те, що правильність висновків судової експертизи № 327 від 29.10.2006 р. було поставлено під сумнів місцевим господарським судом, висновки судової експертизи № 27/08 від 06.10.2008 р. фактично їх повторюють, на думку колегії більш обгрунтованими є висновоки судової експертизи № 254. Судовою експертизою № 254 від 25.12.2007 р., проведеною НДІІВ АПН України, було встановлено, що хоча знак “НАЗОЛ” є схожим зі знаком “НАЗОЛІН” за семантичними, графічними та частково фонетичними критеріями, однак ці знаки не є схожими, з урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, настільки, що їх можна сплутати. Було встановлено, що знак “NAZOL” є схожим зі знаком “НАЗОЛІН” за семантичними та частково за фонетичними критеріями, однак не є схожим за графічними критеріями. З урахуванням специфіки товарів та шляхів їх розповсюдження, знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 48

ПОСТАНОВИВ: Рішення господарського суду м. Києва від 20.01.2009 р. у справі № 12/371 – скасувати. Прийняти нове рішення, яким у позові Компанії Сагмел Інк. (США) – відмовити. Справу № 12/371 повернути до господарського суду м. Києва для видачі наказу. Київ - 2009 Судова практика Оскарження реєстрації лікарських засобів

Слайд 49

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Станом на 01.11.2009 року (з 1992 р) всього зареєстровано 272700 охоронних документів: 93464 патентів на винаходи з урахуванням перереєстрованих авторських свідоцтв та 20-річних після коротких; 45270 патенти на корисні моделі; 19651 патентів на промислові зразки; 114284 свідоцтво на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій;

Слайд 50

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 В БД патенти на винаходи та корисні моделі; Близько 5% не мають описів або формул або рефератів або всіх трьох Описи, формули та реферати вносяться до БД шляхом сканування та розпізнавання Не має задовільної системи повнотекстового пошуку. Пошук за хімічними сполуками - відсутній БД свідоцтв на знаки для товарів і послуг не має пошуку за ключовими словами та індексами Віденської класифікації

Слайд 51

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 ПОТРЕБА ВИНИКАЄ КОЛИ Є: Конфліктна ситуація (претензія про порушення прав ІВ, суд) Зменшення/Уникнення конфліктності з ІВ Аудит ІВ підприємства Придбання ліцензій, технологій Поліпшення рівня продукції Вихід на нові ринки, сфери діяльності

Слайд 52

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Види патентно-інформаційних досліджень: Дослідження можливості використання Патентне картування Вивчення рівня техніки Імений, фірмений пошук ТОЩО…

Слайд 53

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Види патентно-інформаційних досліджень: Дослідження можливості використання визначення чи може певна сполука, композиція, процес, (запатентоване, виявлене іншим чином) використовуватися на практиці, у виробництві;

Слайд 54

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Види патентно-інформаційних досліджень: Патентне картування складання "патентних ландшафтів" - візуалізація, представлення результатів патентних досліджень у вигляді, який дозволяє замовнику визначити перспективність діяльності в даній галузі, та спланувати стратегію досліджень та розробок;

Слайд 55

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Види патентно-інформаційних досліджень: Пошук нових напрямків технології Сприяння та раціоналізація НДДКР Створення бази знань

Слайд 56

Об'єкти ІВ у галузі фармацевтики та медицини ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Київ - 2009 Види патентно-інформаційних досліджень: Імений, фірменний пошук виявлення заявників, патентовласників та винахідників, які діють в галузі, що цікавить.

Слайд 57

«Юридична група «Лінія права»: контакти                          01024, Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, 21, тел.: +38 (044) 253-07-83 +38 (044) 492-77-94; факс:+38 (044) 492-77-95 office@lp.com.ua www.lp.ru Київ - 2009

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина