X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Телемедицина в практиці медсестри

Завантажити презентацію

Телемедицина в практиці медсестри

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Телемедицина в практиці медичної сестри Підготувала: Коцар В.М.

Слайд 2

Телемедицина - особлива галузь сучасної медицини та охорони здоров'я, що об'єднала в собі самі сучасні досягнення медицини (візуалізацію), інформатику (комп'ютерні мережі), інженерію (персональні комп'ютери), кібернетику, біофізику, математику та інші науки.

Слайд 3

Телемедицина (грец. tele - дистанція, лат. Meder - лікування) - це галузь медицини, яка використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні (комп'ютерні) тихнології для забезпечення медичної допомоги на відстані.

Слайд 4

Відповідно до формулювання ВООЗ телемедицина - це надання медичних послуг в тих випадках, коли відстань між медичним працівником і пацієнтом є критичним фактором.

Слайд 5

Надання телемедичної допомоги характеризується переважно двома ознаками: 1.Види переданої інформації (опис історії хвороби, відеозображення ендоскопічної та УЗ-картини, рентгенівських знімків, мікроскопічних мазків, дані лабораторних аналізів і т.п.); 2. Спосіб доступу до інформації (телефонні лінії, супутниковий та стільниковий зв'язок і т.п.).

Слайд 6

Телемедична процедура - це стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта і допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп'ютерної і телекомунікаційної техніки і що має строго певну мету.

Слайд 7

Основні види телемедичних процедур: телеконсультування та інструктаж; дистанційне навчання; телемоніторингу і біорадіотелеметрія; дистанційне маніпулювання.

Слайд 8

Телеконсультування (синоніми: віддалене, телемедичне, дистанційне консультування) - телемедична процедура, яка представляє собою процес дистанційного обговорення конкретного клінічного випадку з метою надання невідкладної або планової медичної допомоги.

Слайд 9

Загальна схема телеконсультування

Слайд 10

Телеконсультування з допомогою Інтренету та мобільної телефонії

Слайд 11

Телемедичні робочі станції (стаціонарна, пересувна, мобільна) – використовують-ся для телеконсультування (відцифровки медичної інформації та дистанційного обговорення складних клінічних випадків

Слайд 12

Відеоконференція (ВК)

Слайд 13

ВК - це телекомунікаційна система, яка являє собою засіб для обміну інформацією та проведення дискусій у групах користувачів. В процесі відеоконференції її учасники можуть безпосередньо спостерігати один одного на моніторах, обмінюватися інформацією, вести дискусії. В телемедицині ВК використовуються для дистанційного навчання, телеконсультування і відео-візитів до амбулаторних пацієнтів.

Слайд 14

Дистанційне навчання - різновид навчального процесу, при якому або викладач і аудиторія, або учень і джерело інформації розділені географічно. Для забезпечення сеансів дистанційного навчання використовуються комп'ютерні та телекомунікаційні технології, у тому числі Інтернет.

Слайд 15

Види систем дистанційного навчання у медицині: 1) Реальночасові відеоконференції (телелекціі, теле-семінари, демонстрації операцій, маніпуляцій, паці-єнтів, дискусії з аудиторією). 2) Ресурси Інтернет (тематичні сайти, електронні біб-ліотеки та бібліографічні бази даних, демонстрації та розгляд клінічних випадків, тематичні форуми, інтер-активні навчальні сервери). 3) Мультимедійні навчально-контролюючі системи («медіа-педагоги») - це програмно-апаратний комп-лекс, що містить в собі ілюстровану навчальну інфор-мацію та засоби контролю її вивчення. Для технічної реалізації використовується як спеціально розроблене програмне забезпечення, так і широко доступні Інтернет-технології.

Слайд 16

Біорадіотелеметрія (БРТМ, телеметрія) - це реєстрація фізіологічних даних на відстані за допомогою радіозв'язку. Шаблон будови системи: прилад пацієнта (набір датчиків), лінія зв'язку (радіо, мобільний телефон), прилад дослідника. Основні області застосування: аерокосмічна медицина, військова медицина, медицина катастроф, дослідження стану організму людини в процесі виконання певної діяльності (трудової, спортивної і т.д.).

Слайд 17

Телемоніторинг - телемедична процедура, різновид телеметрії - віддалена реєстрація фізіологічних показників у людей, що страждають тим чи іншим захворюванням. Усі системи для телемоніторингу варто розділити на три головні групи: 1) Системи внутрілікарняного моніторингу. 2) Системи побутового моніторингу ("домашня телемедицина"). 3) Системи пересувного моніторингу.

Слайд 18

Дистанційне маніпулювання - телемедична процедура, що означає дистанційне керування лікувальною і діагностичною апаратурою консультантом для діагностики чи лікування.

Слайд 19

Дистанційне маніпулювання: А, В – телехірургія (дистанційне управління ендоскопічним роботом) C,D – телепатологія (дистанційне управління цифровим мікроскопом)

Слайд 20

Телесестринство

Слайд 21

Телесестринство (англ. "telenursing") - використання телекомунікацій та інформаційних комп'ютерних технологій для надання сестринської допомоги та координованої роботи медсестер у тих випадках, коли фізична відстань є критичним чинником.

Слайд 22

Цікавий факт. У всьому світі кожні 5 років кількість медсестер, що надають амбулаторну допомогу, зростає на 30-40%. При цьому до 50% патронажних візитів може бути замінено телемедичними.

Слайд 23

Основні технології телесестринства: - Телефонна або відеоконференції –зв’язок між ме-дичним центром та пацієнтом на дому (дозволяє про-водити контроль маніпуляцій, приймо медикаментів, обговорювати зміни в схемі лікування); - Сестринські телеконсультації (консультування з протоколів і алгоритмів у вигляді програм); - Дистанційне навчання пацієнта та його родичів; - Телеконтроль / моніторинг діагностичних досліджень; - Асистування лікарю у проведенні протоколу лікування; - Пересилання фізіологічних параметрів (артеріаль-ний тиск, рівень глюкози в крові, вагу, цифрові фо-тографії місця хвороби) через Інтернет.

Слайд 24

Переваги телесестринства

Слайд 25

Телесестринство дозволяє пацієнтові та його родині стати активними учасниками лікувального процесу, особливо при хронічних захворюваннях, а медсестрам - надавати точну і якісну інформацію, здійснювати он-лайн підтримку. Оптимізується тривалість лікування і поліпшується рівень спілкування між пацієнтом, його сім'єю та медпрацівниками. Телесестринство дозволяє домогтися економічної вигоди, підвищує доступність медичної допомоги для віддалених, сільських районів, покращує якість амбулаторної допомоги.

Слайд 26

Позитивний економічний ефект досягається за рахунок своєчасного отримання інформації про пацієнта, зниження кількості та тривалості повторних госпіталізацій і звернень за екстреної допомогою, також відпадає необхідність використання дорогих діагностичних служб, а обмежені ресурси медустанов можуть використовуватися на великих просторах. З'являється можливість швидкого і якісного обміну медичною інформацією між медпрацівниками для консультування, навчання, допомоги у прийнятті рішень, наукових досліджень і т.д

Слайд 27

Основні етичні принципи телесестрінства: Конфіденційність і захист особистої інформації; Інформування пацієнта про можливості, переваги і недоліки телемедичної системи; Гарантований доступ до інформації для пацієнта; Згода пацієнта на поширення, пересилання інформації; Інформування пацієнта про залучення додаткового персоналу (інженери); Юридична відповідальність для осіб, які порушують приватність, конфіденційність; Відповідальність за пацієнта; Право вибору для пацієнта; Ретельне документування; Дотримання принципів технологічної безпеки; Ефективність допомоги, уникнення ятрогеній (правильне використання техніки згідно з інструкціями, доказова медицина, стандартизація, принцип «сумніваєшся - запитай у старшого»).

Слайд 28

Домашня телемедицина

Слайд 29

Домашня телемедицина - діагностично-лікувальні прилади та інші технології, що призначені для надання медичної само- та взаємодопомоги, проведення моніторингу, контролю та патронажу в побутових умовах.

Слайд 30

Загальна схема домашньої телемедицини

Слайд 31

Основні причини розвитку домашньої телемедицини: Група населення «Немає часу» Група населення «Немає можливості» Глобальне старіння населення (за деякими прогнозами до 2020 року 20% населення планети буде старше 50 років). Нераціональне госпітальне і постгоспітальне лікування ряду захворювань, що призводить до фінансових втрат і ускладнень.

Слайд 32

Цілі домашньої телемедцини: профілактичний і постгоспітальний телемоніторингу стану здоров'я пацієнтів в домашніх умовах; Консультаційна медична допомога; Психологічна підтримка пацієнтів на дому з елементами психіатрії та психоаналізу; Дистанційне відеоспостереження за лежачими хворими; Контроль.

Слайд 33

Телемоніторинг (синоніми: телеметрія функціональних показників, телемедичні системи динамічного спостереження) - телемедична процедура, що означає спостереження, оцінку та прогноз на основі передачі даних пацієнтів в консультативний центр.

Слайд 34

Пристрої для телемоніторингу Електрокардіограф Цифрова фотокамера Визначник коагулограми Монітор з комплексом діагностичних пристроїв

Слайд 35

Сучасна система для телемоніторингу артеріального тиску (АТ) - відсутій комп'ютер, управління зводиться до натискання двох кнопок; лінія передачі - стаціонарний або мобільний телефон. Мініатюрний датчик ЕКГ для фіксації гострих серцево-судинних порушень

Слайд 36

Телемоніторинг - самообстеження за допомогою цифрових діагностичних пристроїв і трансляція даних в медичний центр (спірометрія і аускультація)

Слайд 37

Телепатронаж (медичний догляд) - дистанційний (реалізований за допомогою телекомунікаційних і комп'ютерних технологій) профілактичні заходи і активне втручання, пов'язані із забезпеченням основних (життєвих) потреб, реабілітацією, фізичною та психологічною підтримкою, наданням допомоги у здійсненні тих дій, що мають відношення до здоров'ю людини.

Слайд 38

Реалізація домашньої телемедицини - дистанційний контроль (телеменеджмент) під час перев'язки, яку виконує родичка пацієнта

Слайд 39

Телепатронаж включає в себе: Регулярну комунікацію медсестра-пацієнт, лікар-пацієнт, Контроль пацієнтів; Управління пацієнтом; Психологічну та фізичну реабілітацію.

Слайд 40

В цілому телемедицина дає медсестрі незаперечні переваги: кращу організацію діяльності і робочого часу, унікальну позицію як провідного спеціаліста, комп’ютеризоване ведення документації, ключову позицію у подоланні відстані між пацієнтом і медпрацівником.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина