X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Синдром тривалого здавлення

Завантажити презентацію

Синдром тривалого здавлення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

БІОСФЕРА як оболонка планети Земля

Слайд 2

Біосфе ра (дав.-гр. βιος — життя та σφαῖρα — куля) — природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему (населена живими організмами). Маса біосфери — близько 0,05% маси Землі. *

Слайд 3

Поняття Біосфера Це сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку (тобто оболонка живих організмів на планеті)

Слайд 4

Біосфери на інших планетах, окрім Землі, невідомі. Вважається, що бактеріальні біосфери або подібні до них можуть існувати на Марсі, Венері, Європі, Титані і ймовірно інших малих планетах. *

Слайд 5

Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський геолог Е.Зюс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. У його наукових працях термін «біосфера» вперше з'явився у 1911 pоці. У 1926 pоці він видав книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як особливу сферу Землі, що включає сферу поширення живої речовини. *

Слайд 6

Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. У його наукових працях термін «біосфера» вперше з'явився у 1911 pоці. У 1926 pоці він видав книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як особливу сферу Землі, що включає сферу поширення живої речовини.

Слайд 7

Історія виникнення Сучасна біосфера створилася в результаті тривалої еволюції завдяки сприятливому поєднанню космічних, геохімічних та геофізичних факторів. Однак вирішальну роль відіграв біологічний фактор з появою організмів, здатних здійснювати фотосинтез. Завдяки останньому за наявності сонячної радіації з вуглекислого газу, води та мінеральних елементів синтезувались усі органічні субстанції, які були необхідні для життя. Поява хлорофільних рослин на суші відіграла істотну роль не тільки в різкому збільшенні вмісту кисню в атмосфері. Поряд з кліматичними факторами діяльність судинних рослин і тварин була вирішальною в процесі утворення грунтів.

Слайд 8

Слайд 9

Біосфера включає такі компоненти: Живу речовину (біомасу) – сукупність всіх живих організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин). Біогенну речовину – мінеральні або органічні речовини, створені в результаті життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, вапняки і т.д.) Корисну речовину – речовини, які формуються без участі живих організмів (в результаті вулканізму, падіння метеоритів, тощо). Біокорисну речовину – створюється живими організмами разом з неживою природою (грунти).

Слайд 10

Біомаса Сукупність всіх організмів Землі. Біомаса на Землі розприділяється нерівномірно: вона збільшується від полюсів до екватора, що визначається особливостями клімату. Найбільшої щільності біомаса досягає в місцях контакту оболонок Землі – атмосфери, гідросфери і літосфери. Біомаса суші у 1000 разів перевищує біомасу океану

Слайд 11

Оболонки планети Земля

Слайд 12

Літосфера Від грецького літо – камінь і сфера – куля. Зовнішня тверда оболонка планети завтовшки 50-200км. Склад: осадові породи (крейда, вапняк, кремнезем, тощо), граніту і бальзату.

Слайд 13

Літосфера — зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральною (неорганічною), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази. Педосфера — ґрунтова оболонка планети, повністю просякнута живими організмами та складається з продуктів їх життєдіяльності. Переважні елементи хімічного складу літосфери: кисень — O, кремній — Si, алюміній — Al, залізо — Fe, кальцій — Ca, магній — Mg, натрій — Na, калій — K. *

Слайд 14

Літосфера Основна маса організмів мешкає у верхніх шарах – грунті. Грунт утворений: - мінеральними речовинами - живими організмами - продуктами життєдіяльності

Слайд 15

Гідросфера Від грецького гідро – вода і сфера – куля. Сукупність усіх водойм (океанів, морів, річок, тощо). Займає майже 71% поверхні планети. Може бути завтовшки понад 11км.

Слайд 16

Порівняльні об'єми води - Світовий океан – 1300 млн. км3 - Поверхневі води (річки, озера) – 0,182 млн. км3 - Живі організми – 0,001 млн. км3 - Льодовики – 24 млн. км3 В Світовому океані вуглекислого газу в 60 разів більше, ніж в атмосфері. Гідросфера

Слайд 17

Тропосфера Від грец. τρόπος — поворот і σφαίρα — куля. Нижній шар атмосфери планети, в якому температура знижується з висотою. Межею тропосфери вважають тропопаузу, у якій зниження температури з висотою припиняється. У земній тропосфері зосереджено понад 4/5 всієї маси атмосферного повітря і майже вся атмосферна водяна пара.

Слайд 18

Озоновий шар

Слайд 19

Стратосфера Від лат. стратус – шар – верхня частина атмосфери заввишки 80км. Біля верхньої межі цього шару виникає північне сяйво. На висотах між 7-8км (над полюсами), 17-18 (над екватором) сформувався особливий озоновий екран (від грец. Озон- пахучий).

Слайд 20

Атмосфера (від грец. атмос – пара) газова оболонка, розташована над поверхнею літосфери і гідросфери Тропосфера (від грец. тропос – зміна) – нижня частина атмосфери заввишки до 15-18км Тут міститься зважена в повітрі пара. Внаслідок нерівномірного нагрівання поверхні Землі вона формує хмари, здатні пересуватися на значні відстані. Температура нижніх шарів непостійна

Слайд 21

Склад атмосфери: - азот – 78% - кисень – 21% - вуглекислий газ, водяні пари, аргон та ін. – 1% Атмосфера

Слайд 22

Ноосфера В першій половині ХХ ст. В.І.Вернадський передбачав, що біосфера поступово розвиватиметься в ноосферу. Ноосфера (від грец. ноос – розум) – це новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини. Ноосфері як якісно новому етапу в розвитку біосфери властивий тісний зв’язок законів природи і факторів, які визначають розвиток людського суспільства.

Слайд 23

Границі біосфери

Слайд 24

Діяльність живих організмів позначається на всіх оболонках Землі: Атмосфера. Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Тваринний світ можуть тільки насичувати атмосферу вуглекислим газом, поглинаючи кисень для потреб метаболізму. Таким чином організми регулюють вміст цих газів у атмосфері. Гідросфера. Організми забирають з води морів і океанів необхідні речовини (особливо кальцій) на побудову своїх кістяків, панцирів, черепашок, мушель. Літосфера. З решток організмів утворюються осадові гірські породи органічного походження (вапняки, торф, кам'яне вугілля), а також деякі форми поверхні (коралові споруди). З іншого боку організми руйнують гірські породи (органічне вивітрювання). *

Слайд 25

Склад БІОСФЕРИ: Консументи Редуценти

Слайд 26

Організми Продуценти (автотрофи) – це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей. Консументи (гетеротрофи) – організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. Редуценти – мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук – води, вуглекислого газу й мінеральних солей.

Слайд 27

Молекулярно-генетичний рівень. Елементарна одиниця цього рівня — ген — фрагмент молекули ДНК, в якому записана інформація про первинну структуру однієї білкової молекули. Елементарне явище полягає в процесі редуплікації ДНК. Життєвий субстрат для всіх живих організмів — приблизно 20 різних амінокислот і 5 різних азотистих основ, що входять до складу нуклеїнових кислот. Енергія запасається у молекулах АТФ. Клітинний рівень. Клітина — елементарна одиниця цього рівня. Елементарне явище виявляється в реакціях клітинного метаболізму, що складають основу потоків речовин, енергії, інформації. Завдяки діяльності клітини речовини, що надходять ззовні, перетворюються в субстрати та енергію, які використовуються в процесі біосинтезу білків та інших сполук, потрібних організму. *

Слайд 28

Організменний рівень. Рівень організму (організмовий). Елементарна одиниця цього рівня — особина в її розвитку від моменту зародження до припинення існування в якості живої системи. Закономірні зміни організму в індивідуальному розвитку складають елементарне явище даного рівня. Ці зміни забезпечують ріст організму, диференціацію його частин і одночасно інтеграцію розвитку в єдине ціле. В процесі онтогенезу в певних умовах зовнішнього середовища відбувається втілення спадкової інформації. Популяційно-видовий рівень. Популяція — елементарна одиниця цього рівня. Популяція — це сукупність особин одного виду, що заселяють один ареал протягом тривалого часу і відносно відокремлені від інших популяцій цього ж виду. Об'єднання особин у популяцію відбувається завдяки спільності генофонду, що використовується в процесі статевого розмноження для створення генотипів особин наступних поколінь. *

Слайд 29

* Екосистемний рівень. Елементарна одиниця цього рівня — екосистема (сукупність популяцій різних видів, які заселяють територію з визначеними абіотичними показниками і зв'язані між собою та навколишнім середовищем обміном речовин, енергії та інформації). Екосистеми об'єднані на планеті в єдиний комплекс — біосферу.

Слайд 30

Функції живої речовини Газова функція Полягає у виділенні і поглинанні газів живими організмами. Завдяки їй близько 2 млрд років тому в атмосфері Землі почалося накопичення вільного оксигену, а згодом сформувався озоновий екран. Сучасний газовий склад атмосфери підтримуюють зелені рослини шляхом дихання і фотосинтезу.

Слайд 31

Окисно-відновна функція Перетворення речовин і енергії в живих організмах є ланцюгом окислювально-відновних реакцій: це процеси фотосинтезу, хемосинтезу і дихання

Слайд 32

Концентраційна функція Полягає у здатності живих організмів накопичувати різноманітні хімічні елементи у вигляді органічних і неорганічних сполук. Вміст деяких елементів у живих організмах у багато разів перевищує її концентрацію в земній корі. Живі організми забезпечують інтенсивну міграцію елементів. В результаті діяльності живої речовини на Землі утворились поклади органо-мінерального палива і грунт.

Слайд 33

Причина розповсюдження – розмноження організмів, завдяки якому створюються тиск життя і щільність життя Тиск життя визначається швидкістю розселення організмів. Якби на Землі склалися сприятливі умови тільки для будь-якого одного виду, то його потомство за короткий проміжок часу заселило б всю планету, зокрема бактеріям холери для цього потрібно 1,25 діб, кімнатній мусі – 1рік, щурам – 8 років

Слайд 34

Визначається розмірами організмів і необхідною для них площею. Наприклад, слону для нормального існування необхідні 30 кв. км, трав’яним рослинам – 30 кв. см, бджолі – 200 кв. м. Щільність життя

Слайд 35

Біологічна різноманітність Включає: Генетичну – різноманітність генів у середині виду. Видову – різноманітність видів усередині екосистеми. Екосистемну – різноманітність місць існування природних угрупувань, екологічних умов.

Слайд 36

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина