X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Завантажити презентацію

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Академія медичних наук України ПРОЕКТИ НДР НА 2007-2009 РОКИ Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

Слайд 2

“Розробка методів раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - професор В.К. Гаврисюк ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 3

“Розробка методів раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії” Мета – підвищення ефективності ранньої діагностики і своєчасного диференційованого лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії ІФП АМНУ

Слайд 4

“Розробка методів раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії” Наукова новизна - аналіз ефективності застосування різних режимів лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії глюкокортикоїдами та цитостатиками ІФП АМНУ Очікувані результати - нові дані щодо клінічного перебігу цієї групи захворювань легень, створення алгоритму їх раннього виявлення, розробка оптимальних схем диференційованого лікування хворих

Слайд 5

“Розробити стандартні режими хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автори проекту - професор В.М. Петренко, д.м.н. С.О. Черенько ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 6

“Розробити стандартні режими хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу” Мета – підвищення ефективності хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, що раніше лікувались та в яких невідома чутливість збудника до протитуберкульозних препаратів, шляхом розробки стандартних режимів антимікобактеріальної терапії ІФП АМНУ

Слайд 7

“Розробити стандартні режими хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу” Наукова новизна - полягає у застосуванні розроблених авторами режимів антибактеріальної терапії у хворих на туберкульоз легень із невідомою медикаментозною резистентністю збудника ІФП АМНУ Очікувані результати - нові стандартні режими хіміотерапії цієї категорії хворих на туберкульоз, що дозволить підвищити ефективність та здешевити вартість їх лікування

Слайд 8

“Вивчити на моделі експериментальної інфекційної пневмонії з різними супутніми захворюваннями дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонування поліферментних систем біологічних мембран мітохондрій, мікросом печінки і кров” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - професор В.І. Коржов ІФП АМНУ Проект фундаментальної НДР

Слайд 9

“Вивчити на моделі експериментальної інфекційної пневмонії з різними супутніми захворюваннями дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонування поліферментних систем біологічних мембран мітохондрій, мікросом печінки і кров” Мета – обгрунтування доцільності використання омега-3 ПНЖК для корекції енергетичного обміну, систем детоксикації та оксидантно-антиоксидантної системи в організмі при інфекційній пневмонії та при її поєднанні із супутніми захворюваннями ІФП АМНУ

Слайд 10

“Вивчити на моделі експериментальної інфекційної пневмонії з різними супутніми захворюваннями дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонування поліферментних систем біологічних мембран мітохондрій, мікросом печінки і кров” Наукова новизна - вивчення в експерименті на моделях експериментальної інфекційної пневмонії та пневмонії із супутніми захворюваннями функції електронтранспортного ланцюга мітохондрій і ендоплазматичного ретікулуму, стану глутатіон-залежної ферментної системи детоксикації печінки, а також оксидантно-антиоксидантної системи крові. Уперше буде вивчена можливість використання омега-3 ПНЖК для корекції метаболічних порушень при цій патології ІФП АМНУ Очікувані результати - наукове обгрунтування подальших прикладних наукових розробок нових способів патогенетичного лікування хворих на інфекційну пневмонію на основі використанням омега-3 ПНЖК

Слайд 11

“Розробити новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - професор Є.І. Суслов ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 12

“Розробити новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу” Мета – підвищення ефективності діагностики туберкульозу шляхом розробки нового гістохімічного способу його морфологічної верифікації ІФП АМНУ

Слайд 13

“Розробити новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу” Наукова новизна - базується на оригінальному методичному підході до розробки нового методу гістохімічної діагностики туберкульозу, а саме – на результатах відкриття явища кальцій-білковозалежної детермінації диференціювання клітин ІФП АМНУ Очікувані результати - новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу, який буде здатний суттєво підвищити ефективність його морфологічної верифікації при дослідженнях матеріалу з нечітко вираженими морфологічними ознаками цієї патології

Слайд 14

“Розробити новий ефективний метод диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автори проекту - академік АМНУ Ю.І. Фещенко, професор Л.О. Яшина ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 15

“Розробити новий ефективний метод диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом” Мета – підвищення ефективності лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом шляхом розробки нового ефективного методу їх диференційованого лікування ІФП АМНУ

Слайд 16

“Розробити новий ефективний метод диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом” Наукова новизна - визначення патогенетичних механізмів формування бронхообструктивних захворювань легень із тяжким перебігом, розробка критеріїв діагностики гетерогенних когорт цих хворих за рахунок визначення патогенетичних варіантів захворювання та критеріїв виваженої достатності їх терапії ІФП АМНУ Очікувані результати - новий метод диференційованого лікування даної категорії хворих, що має призвести до зменшення частоти загострень, скорочення термінів їх лікування, зменшення кількості та вираженості побічних ефектів високих доз кортикостероїдів

Слайд 17

“Розробити технологію патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання у дітей із застосуванням водорозчинної форми бета-каротину” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автори проекту - професор В.П. Костроміна, к.м.н. В.О. Стриж, професор О.І. Білогорцева ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 18

“Розробити технологію патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання у дітей із застосуванням водорозчинної форми бета-каротину” Мета – підвищення ефективності та переносимості лікування дітей, хворих на туберкульоз органів дихання, шляхом застосування водорозчинної форми бета-каротину в комплексній антимікобактеріальній терапії ІФП АМНУ

Слайд 19

“Розробити технологію патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання у дітей із застосуванням водорозчинної форми бета-каротину” Наукова новизна – наукове обгрунтування можливості й доцільності використання водорозчинної форми бета-каротину в комплексній терапії туберкульозу у дітей ІФП АМНУ Очікувані результати - нові схеми комплексної терапії хворих на туберкульоз дітей із використанням бета-каротину, які сприятимуть зменшенню частоти побічної дії антимікобактеріальних препаратів, скороченню термінів лікування та підвищенню його ефективності

Слайд 20

“Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - д.м.н. М.М. Кужко ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 21

“Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень” Мета – підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ шляхом застосування нової схеми терапії, що включає ізофон, бронхолітики тривалої дії та за наявністю показань – інгаляційні кортикостероїди ІФП АМНУ

Слайд 22

“Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень” Наукова новизна - вперше буде досліджена ефективність нового антимікобактеріального препарату ізофону в лікуванні хворих на туберкульоз легень в поєднанні із ХОЗЛ, застосовані інгаляційні бронхолітики пролонгованої дії та за наявністю показань − інгаляційні кортикостероїди для зменшення або усунення загострень ХОЗЛ, що призводять до погіршення перебігу туберкульозу легень ІФП АМНУ Очікувані результати - нові ефективні способи лікування хворих на туберкульоз у поєднанні з ХОЗЛ

Слайд 23

“Розробити оптимальну схему і новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - д.м.н. О.А. Журило ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 24

“Розробити оптимальну схему і новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів” Мета – підвищення якості мікробіологічної діагностики туберкульозу шляхом розробки оптимальної схеми та способу виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів ІФП АМНУ

Слайд 25

“Розробити оптимальну схему і новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів” Наукова новизна - розробка оптимальної схеми виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium із використанням світлової, люмінесцентної мікроскопії, бактеріологічного методу з біохімічними тестами та молекулярно-біологічною технології прямої ДНК-гібридизації, з’ясування ролі атипових мікобактерій в Україні, розробка нового способу виділення та ідентифікації мікобактерій комплексу M. tuberculosis/bovis у олігобацилярних хворих ІФП АМНУ Очікувані результати - оптимальна схема та новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium, які здатні суттєво підвищити якість мікробіологічної діагностики туберкульозу

Слайд 26

“Визначити потребу у хірургічному лікуванні та розробити стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень в умовах епідемії” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автори проекту - професор Б.В. Радіонов, д.м.н. І.А. Калабуха ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 27

“Визначити потребу у хірургічному лікуванні та розробити стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень в умовах епідемії” Мета – підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень шляхом стандартизації надання хірургічної допомоги при вперше виявленому деструктивному туберкульозі легень ІФП АМНУ

Слайд 28

“Визначити потребу у хірургічному лікуванні та розробити стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень в умовах епідемії” Наукова новизна - наукове обґрунтування обсягів та строків надання хірургічної допомоги зазначеним хворим, а також розробка нового способу профілактики легенево-плевральних ускладнень після резекцій легень, який сприятиме зменшенню їх кількості ІФП АМНУ Очікувані результати - стандарт хірургічного лікування хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень, що сприятиме зменшенню кількості неефективних випадків лікування, зменшенню числа хворих на хронічний туберкульоз легень

Слайд 29

“Оцінити ефективність сучасних методів діагностики ексудативних плевритів, створити новий метод та сучасний алгоритм диференційної діагностики ексудативних плевритів різного ґенезу” Строки виконання : 01.2007 - 12.2009 Автор проекту - к.м.н. М.С. Опанасенко ІФП АМНУ Проект прикладної НДР

Слайд 30

“Оцінити ефективність сучасних методів діагностики ексудативних плевритів, створити новий метод та сучасний алгоритм диференційної діагностики ексудативних плевритів різного ґенезу” Мета – підвищення ефективності діагностики у хворих із випітними плевритами різної етіології шляхом розробки нового методу діагностики та сучасного алгоритму диференційної діагностики даної патології ІФП АМНУ

Слайд 31

“Оцінити ефективність сучасних методів діагностики ексудативних плевритів, створити новий метод та сучасний алгоритм диференційної діагностики ексудативних плевритів різного ґенезу” Наукова новизна - дослідження сучасної структури і тенденцій розвитку синдрому плеврального випоту серед хворих фтизіопульмонологічного профілю, інформативності існуючих лабораторних методів їх діагностики ІФП АМНУ Очікувані результати - новий метод діагностики та сучасний алгоритм диференційної діагностики випітних плевритів, які дозволять діагностувати хворобу на більш ранніх стадіях її розвитку та раніше розпочинати адекватне етіопатогенетичне лікування

Слайд 32

Дякую за увагу! ІФП АМНУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина