X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради

Завантажити презентацію

Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради Ректор Пашков Володимир Васильович

Слайд 2

Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР За 70 років своєї плідної діяльності інститут утвердився як самобутній і творчий навчальний, науково-методичний та інноваційний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, визнаний серед аналогічних обласних осередків освіти в Україні.

Слайд 3

Пріоритетна мета Забезпечення гарантованої готовності педагогічних працівників усіх категорій до виконання своїх професійних функцій шляхом підвищення рівня їх професійної компетентності та педагогічної майстерності.

Слайд 4

Основні напрями наукової та науково-методичної діяльності ЗОІППО забезпечення якісної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації управлінських, педагогічних та науково-педагогічних кадрів; упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес закладів освіти регіону; створення суспільно корисних наукових розробок у галузі післядипломної, дошкільної та загальної середньої освіти; науково-методичний супровід інноваційного розвитку освітніх закладів області.

Слайд 5

Структуру інституту складають 9 кафедр і 6 центрів Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Кафедра менеджменту освіти та психології Кафедра інноваційних освітніх технологій Кафедра андрагогіки та освітніх вимірювань Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Кафедра розвитку дитини дошкільного віку Кафедра теорії та методики виховання Кафедра початкової освіти та реабілітаційної педагогіки Кафедра фізичної культури, спорту та здорового способу життя Центр психології та соціології освіти Обласний центр інформатики та інформаційних технологій в освіті Центр позашкільної освіти Центр моніторингових досліджень якості освіти Науково-методичний центр Навчально-науковий центр

Слайд 6

Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Завідувач Пашков В.В., к. філос. н., доцент, ректор Проблемна тема кафедри: “Формування професійної компетентності педагогічних працівників у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін” Завдання: забезпечення теоретико-практичної, організаційно-методичної готовності слухачів до виконання своїх обов’язків; підвищення рівня ефективності та результативності післядипломного навчально-виховного процесу в період курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації в міжкурсовий період; підвищення рівня наукової роботи; підвищення рівня науково-методичної роботи.

Слайд 7

Кафедра менеджменту освіти та психології Завідувач Ястребова В.Я., к.п.н., доцент Мета роботи кафедри: надання освітніх послуг у галузі менеджменту освіти, практичної психології і соціальної педагогіки; науково-методичного забезпечення розвитку професійної компетентності управлінських кадрів закладів освіти та працівників психологічних служб регіону; здійснення психологічного супроводу розвитку післядипломної педагогічної освіти, а також діяльності освітніх закладів Запорізької області. Результати науково-дослідної діяльності співробітників кафедри опубліковані у понад 90 наукових праць . Кафедра менеджменту освіти та психології стала ініціатором появи та активного функціонування громадського об’єднання “Педагогічний клуб “Статус-Кво” .

Слайд 8

Кафедра інноваційних освітніх технологій Завідувач Хаустова О.В., к.п.н., доцент Напрями діяльності кафедри Інформаційно-методичне забезпечення інноваційних процесів. Науково-методичний та організаційний супровід закладів освіти, педагогів в опануванні освітніми інноваціями. Підготовка суб'єктів освіти до інноваційного пошуку, залучення освітян до різноманітних форм дослідно-пошукової роботи. Створення банку інноваційних розробок педагогів регіону. Розробка та організація проблемних курсів з упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес закладу освіти (за очною й дистанційною формою). Метою роботи є створення наукових і методичних засад для впровадження, розповсюдження та розробки освітніх інновацій, формування готовності педагогічних кадрів області до інноваційної діяльності. Навчання у видатних науковців, педагогів-новаторів – важливий чинник створення інноваційного освітнього середовища

Слайд 9

Мета роботи полягає в забезпеченні ефективності післядипломної педагогічної освіти на андрагогічних засадах шляхом удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників всіх ланок освіти. Кафедра андрагогіки та освітніх вимірювань Завідувач Приходько В.М., к.п.н., доцент Основні напрями роботи кафедри: 1. Удосконалення науково-обґрунтованих підходів до визначення й уточнення змісту і методів одержання післядипломної освіти педагогічними працівниками. 2. Розробка андрагогічної моделі суб’єкт-суб’єктної взаємодії освіти дорослих та концептуальних засад оновлення післядипломного педагогічного процесу в ЗОІППО. 3. Надання консультаційних, аналітичних та експертних послуг щодо оцінки якості та ефективності освітнього процесу в навчальних закладах всіх ланок освіти. 4. Надання комплексної допомоги навчальним закладам та окремим педагогічним працівникам в галузі освіти дорослих. 5. Проведення наукових досліджень з проблем освітніх вимірювань та освіти дорослих протягом всього життя. 6. Створення необхідних умов для організації та реалізації процесу навчання дорослих на будь-яких рівнях і в будь-яких сферах неперервної освіти.

Слайд 10

Кафедра теорії та методики виховання Зав. кафедри Мальований М.М., к.філос.н., доцент Кафедра співпрацює з: Севастопольським міським гуманітарним університетом; Всеукраїнським інститутом обдарованої дитини; Мелітопольським державним педагогічним університетом ім.Б.Хмельницького; КЗ “Обласним центром патріотичного виховання молоді” ЗОР; Східним окружним управлінням освіти департаменту освіти м. Москви, Центром розвитку дітей і юнацтва (Російська федерація); Саратовським державним університетом (Російська федерація); Центром “Політика і освіта” Результати діяльності кафедри: Створений регіональних проект “Громадянин”, Працює експериментальний майданчик за програмою “Універсал” інституту обдарованої дитини (м. Енергодар); Видано: журнал ”Позашкілля Запоріжжя”” (2009, 2010, 2011); 4 методичні посібники за 2011 рік. Науково-методична проблема: “Соціалізація дитини у сучасному освітньому просторі”

Слайд 11

Кафедра дидактики і методик навчання природничо-математичних дисциплін Завідувач д.п.н., професор Павленко А.І. Напрямки діяльності та досягнення кафедри Інноваційні підходи у науково-методичному забезпечення профільного навчання природничо-математичних дисциплін в школі (проф. Павленко А.І., старші викладачі С.Г. Дехтяренко, Л.П. Канакіна, (8 програм елективних курсів з грифом МОН; 5 посібників з грифом; дипломи); Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики. Наукове керівництво дослідницькою роботою вчителя математики Оленівського навчально-виховного комплексу “Школа-дитсадок” Семеренко Л.А.( доц. Склярова І.О., срібна медаль на Міжнародній освітній виставці, 2010 рік); Впровадження інноваційних підходів до організації науково-дослідницької діяльності в сучасному навчальному закладі (доценти Лісіна Л.О., Склярова І.О., почесний диплом Міжнародної виставки-презентації, розробка і впровадження проблемних спеціалізованих курсів, 3 посібники). Інноваційні технології фізичного навчального експерименту (проф. А.І. Павленко, посібник, 15 публікацій, Почесний диплом Міжнародної освітньої виставки) ; Впровадження інноваційних дидактичних технологій в умовах адаптивної школи (доц. І.О. Гашенко, диплом Міжнародної виставки-презентації “Сучасні навчальні заклади 2011”, посібники); Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії, математики (ст. викладачі Дехтяренко С.Г., Канакіна Л.П., 4 посібники з грифом МОН; виставки); Інформаційні технології у системі післядипломної освіти вчителів фізики (ст. викладач Н.В. Крамаренко, участь у Всеукраїнських конкурсах, обласних виставках, публікації).

Слайд 12

Мета: сприяти формуванню нового педагогічного мислення у контексті модернізації методики фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Основні напрями діяльності навчання педагогів створювати умови, які забезпечують фізичне виховання кожної дитини; опанування нею простору спортивної зали та простору власних рухових дій; формування вмінь і навичок педагогів розвивати у школярів співдружність з власним тілом у процесі фізичного самостійного вдосконалення; розвиток вмінь формувати універсальні рухові здібності дитини. Кафедра фізичної культури, спорту та здорового способу життя Завідувач Аксьонова О.П., к. п. н., доцент, майстер спорту СРСР

Слайд 13

Кафедра розвитку дитини дошкільного віку Завідувач Батліна Л.В., к.п.н., доцент Основним напрямом роботи кафедри є задоволення індивідуальних потреб педагогів дошкільної ланки освіти в особистісному та професійному зростанню; забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, упроваджувати в практику роботи новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА КАФЕДРИ Приведення професійної компетентності працівників дошкільної освіти у відповідність зі світовими стандартами, розвиток їхньої творчості, педагогічної майстерності, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня.

Слайд 14

Кафедра початкової освіти та реабілітаційної педагогіки Завідувач Лупінович С.М., к.п.н., доцент Основні напрямки роботи кафедри: організація науково-методичної діяльності викладачів, науковців кафедри на підвищення якості педагогічної майстерності працівників реабілітаційних закладів освіти щодо формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей і учнів у навчально-виховному процесі шляхом створення здоров'язбережувального та здоров'яформувального середовища. Головна науково-методична проблема: Забезпечення теоретико-методологічної та методичної підготовки педагогічних кадрів закладів освіти реабілітаційної спрямованості у різних формах післядипломної освіти (курси, семінари, творчі групи, майстер-класи та ін.)

Слайд 15

забезпечувати процес розвитку освітньої політики в регіоні на всіх її рівнях, координацію органів управління освітою у галузі практичної психології і соціальної педагогіки, науково-методичне забезпечення та керівництво діяльністю районних (міських) психологічних служб. Кількість спеціалістів служби з 1995 року зросла в 2,5 рази. Розроблено інноваційні освітні технології. Авторські психолого-педагогічні технології працівників Центру використовуються психологічними службами системи освіти України. Здійснюється моніторинг ефективності діяльності психологічної служби та соціально-психологічний моніторинг освітніх систем області. Апробуються нові напрямки освітніх послуг. Організовано діяльність мобільних психологічних пунктів в освітніх округах сільської місцевості. Створено єдину інформаційну систему психологічної служби області. За останні 3 роки - 40 публікацій у виданнях Всеукраїнського та регіонального рівнів. Науково-дослідна діяльність Науково-практична діяльність Просвітницька діяльність Центр психології та соціології освіти Завідувач д. філос. н. Подмазін С.І.

Слайд 16

Центр моніторингових досліджень якості освіти Директор Павлова С.О. Напрями діяльності Центру: Інформаційна; Корекційна; Кваліметрична; Діагностична; Аналітична; Управлінська. Основні завдання роботи Центру: Організація і проведення моніторингових досліджень: Вивчення діяльності закладів нового типу; Рівня та якості природничо-математичної освіти, рівня сформованості навичок читання учнів 4-х класів ЗНЗ області; Розвитку виховних систем ЗНЗ області: рівня превентивного виховання у ЗНЗ та соціалізації учнів 11-х класів Організація і проведення зовнішнього незалежного оцінювання в регіоні

Слайд 17

Центр позашкільної освіти Директор Могілевська В.М. Досягнення: Отримано 5 призів із 6 в номінаціях Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека 2011-2012 роки”. Участь у Національній виставці інноваційних розробок (м. Київ, 2011) з інноваційною розробкою “Впровадження регіонального курсу “Екологія рідного краю”. У 2011 р. Центром позашкільної освіти проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування. Основні завдання роботи: Реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти. Надання організаційної, інформаційної та науково-методичної допомоги працівникам позашкільних закладів. Сприяння створенню сучасних систем позашкільних закладів різних напрямків діяльності. Забезпечення послідовності в розвитку професіоналізму педагогів позашкільних закладів під час підвищення кваліфікації на курсах і в міжкурсовий період як практичне втілення безперервності освіти. Організація та координація процесу розроблення комплектів документів з питань позашкільного освітнього процесу (програм, навчальних, методичних рекомендацій). Облік і аналіз стану позашкільної освіти, розробка пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення. Основні напрями роботи: Наукова, методична, навчальна, організаційна, партнерська діяльність

Слайд 18

Науково-методичний центр Керівник Вєрозубова Т.Г. Основні завдання Центру: створення організаційно-методичних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників; аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, стану викладання навчальних дисциплін; підготовка рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти; вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною освітою та рівнем кваліфікації; координація змісту діяльності методичних та науково-методичних установ області, роботи районних методичних об’єднань; проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення, поширення ППД; організація апробації навчально-методичних посібників, програм та електронно-технічних засобів навчання; надання консультативних послуг та практичної допомоги керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та слухачам курсів підвищення кваліфікації. Головною метою центру є допомога педагогічним, керівним та науково-педагогічним кадрам області в реалізації актуальних завдань професійної діяльності, розвитку й підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, активізація їхнього творчого потенціалу.

Слайд 19

Обласний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій в освіті Директор Чернікова Л.А. Наукова діяльність – участь у проведенні досліджень та педагогічних експериментів в галузі інформатизації освіти; Методична діяльність - організація і проведення методичних заходів з учасниками освітнього процесу з питань інформатизації освіти, розробка необхідних методичних матеріалів; Навчальна діяльність – здійснення навчання всіх категорій педагогічних працівників області з метою формування та розвитку їх ІКТ-компетентності, підвищення рівня їх інформаційної культури; Організаційна діяльність – забезпечення взаємозв’язку всіх ланок освітнього процесу області в галузі використання інформаційних технологій; Партнерська діяльність – залучення до співпраці провідних національних та міжнародних організацій з метою запозичення та розповсюдження передового досвіду з впровадження інформаційних технологій в освітній процес. Основні напрямки діяльності

Слайд 20

Періодичні видання Науковий збірник “Педагогічні науки та освіта” Науково-практичний журнал “Дошкільна освіта” Газета “Освітянський простір” Інформаційно-методичний журнал “Позашкілля Запоріжжя”

Слайд 21

Інститут пишається науково-педагогічними кадрами Пашков Володимир Васильович - ректор, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін; кандидат філософських наук, доцент. Ястребова Валентина Яківна - проректор з науково-методичної роботи, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології; кандидат педагогічних наук, доцент. Павленко Анатолій Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор.

Слайд 22

Інститут пишається науково-педагогічними кадрами Савін Валерій Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор. Подмазін Сергій Іванович - доктор філософських наук, доцент, завідувач обласного науково-методичного Центру психології та соціології освіти, кандидат психологічних наук. Приходько Микола Ілліч - доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти і психології.

Слайд 23

Діяльність ЗОІППО щорічно отримує визнання на Міжнародних освітніх виставках Диплом і Золота медаль на Четвертій Міжнародній виставці-презентації “Інноватика в сучасній освіті – 2012”. Диплом і Золота медаль в номінації “Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу: професійно-технічної та загальної середньої освіти” на Третій Міжнародній виставці “СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ –2012”.  Гран-прі на Міжнародній виставці “СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2011”. Диплом і золота медаль на Міжнародній виставці “СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – 2010”. Диплом “ФЛАГМАН ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ” – 2010. Срібна медаль на Міжнародній виставці “Сучасна освіта в Україні – 2009”.

Слайд 24

Традицією стало проведення Міжнародного освітнього форуму “Особистість в єдиному освітньому просторі”

Слайд 25

Запрошуємо до співпраці 69035 м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57-А тел.  (0612) 34 67 11, e-mail: zoippo@mail.ru http://www.zoippo.zp.ua/

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне