X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут металофізики

Завантажити презентацію

Інститут металофізики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Огляд проектів за тематичними напрямами Фізика твердого тіла та м’якої речовини, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ керівник проекту чл.-кор. НАН України Антонов В.М. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України Керівник проекту д.ф.-м.н. проф. зав. відділу Пашкевич Ю.Г. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України Керівник проекту: д.ф.-м.н., професор,чл.-кор. НАН України Брик О.Б. Інституту магнетизму НАН та МОНМС України Інститут фізики конденсованих систем НАН України Керівник проекту: директор ІФКС, академік НАН України І.М. Мриглод Інститут Фізики НАН України Керівник проекту: директор ІФ, чл.-кор. НАН України Яценко Л.П. Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ) ім. Б.І. Вєркіна НАН України Керівник проекту: к.ф.-м.н., рук.сектора ФТіНТ НАН України Білоус Л.Ф.

Слайд 2

Впровадження та використання грід-технологій для квантово-механічних розрахунків фізичних властивостей металовмісних сполук та моделювання пластичної деформації конструкційних металів Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (Київ) керівник проекту член-кор. НАН України В.М. Антонов Зроблено встановлено 80 Гбайт оперативної пам’яті (на всіх нодах розмір оперативної пам’яті доведено до 2 Гб/ядро) отримані певні результати моделювання пластичної деформації алюмінію та титану методами молекулярної динаміки (модифікованим пакетом LAMMPS) з використанням gLite-грід-інфраструктури (зокрема, створенної в рамках європейських проектів DEGISCO та EDGI) отримані певні результати квантово-механічних розрахунків з використанням грід-середовища на основі ARC електронної будови та фізичних властивостей систем Zn(Cu,V,Fe)O за допомогою авторського комплексу програм з реалізацією лінійного методу МТ-орбіталей (ЛМТО) Закінчити впровадження на повнофункціональному рівні роботи (рівень «production») спеціального грідівського ПЗ ‘EDGeS Bridge Services’ та необхідних для його роботи сервісів gLite проведення аналізу характеристик (принципів роботи, переваг та недоліків) існуючих грід-порталів з метою підготовки до створення інститутського грід-порталу

Слайд 3

"ЗАСТОСУВАННЯ ГРІД ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРШОПРИНЦИПНИХ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ТА МАГНІТНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ ' Керівник проекту д.ф.-м.н. проф. завідувач відділу Пашкевич Юрій Георгійович Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 2012 рік. Загальна сума 85 тис. грн. Поточні видатки 25 тис. грн. Капітальні видатки 60 тис. грн. Кристалічна структура FeSe та три типи магнітних структур що досліджувалися в роботі. Розрахунки магнітних властивостей надпровідника FeSe під тиском Залежність енергії основного стану від тиску для різних структур. Мінімуму енергії відповідає AFM-II. Експериментальна фазова діаграма FeSe в координатах температура-тиск. Встановлено порогову по тиску появу магнітного впорядкування невідомої структури та з магнітним моментом не більше 0.4 μВ. Оцінка зроблена на базі першопринципних розрахунків електронної щільності, проведеної на грід-кластері ДонФТІ НАНУ [1]. AFM-I AFM-II FM Fe Se 1. M. Bendele, A. Ichsanow, Yu. Pashkevich, L. Keller, Th. Strässle, A. Gusev, E. Pomjakushina, K. Conder, R. Khasanov, H. Keller PRB 85, 064517 (2012) Залежність магнітного моменту від тиску для різних структур. Порогова по тиску поява магнітного моменту для AFM-II структури. З допомогою першопринципних розрахунків показано, що під тиском в FeSe реалізується антиферомагнітне упорядкування типу AFM-II. Залежність z-координати Se від тиску. Значення отримані після оптимізації структури. .

Слайд 4

Головні результате за проектом. Розраховано залежності динаміки гратки та енергії основного стану декількох типів магнітних структур кристалу FeSe в залежності від тиску. Встановлено що на іонах заліза магнітний момент з'являється граничним чином, а магнітна структура з найменшою енергією є антиферомагнітною. Така поведінка відповідає експерименту. На даному етапі проводяться обчислення фононних спектрів металевої надпровідної фази Rb2Fe4Se5. До цього були проведені розрахунки фононних спектрів антиферомагнітної фази ізолятору Rb2Fe4Se5. Проводяться обчислення електронних та магнітних властивостей вуглецевих нанотрубок з вміщенням заліза. Встановлено, що для наностовпчиків заліза з діаметром, що відповідає 13 або 21 атому в перетині електронна щільність поблизу поверхні Фермі близька до щільності трьохвимірного кристалу заліза.   Як в Вашому проекті використовується саме грід?  Кластер ДонФТІ НАНУ належить до ВО сompuchemgridua та moldyngrid. Був розроблений скріпт для розрахунків в грід –середовищі фононних спектрів складних кристалів, але виникли проблеми з його запуском в УНГ (дивись відповідь на останне питання). Як використовується Ваш грід-кластер (якщо Ви його маєте)?  Грід-кластер ДонФТІ використовується повністю для розв'язання задач, означених у технічному завданні. Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти?  Розроблено скрипти для автоматичного розподілу розрахунків фононних спектрів з перших принципів в грід-середовищі. Веб сайт кластеру існує: http://cluster-fti.ac.donetsk.ua/   Якщо виконувалася модернізація кластеру, будь ласка, напишіть окремим пунктом, яке обладнання і на яку суму закуплено. Чи встановлено і вже працює це обладнання?   В серпні 2012 було закуплено два промислових кондиціонера, замість мережевого сховища даних, на загальну суму 32.99 тис. грн. Кондиціонери встановлені і працюють. В вересні здійснено всі процедури по закупці ноду.   Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту?  Так потрібна. Проблема полягає в тому що наші задачі потребують багато оперативної пам'яті, а також часу існування грід сесії не менше 72 годин. Такої можливості (мається на увазі час, а також штучне обмеження на використання оперативної пам'яті) не надає жоден з кластерів УНГ.  

Слайд 5

Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах у зв’язку з вирішенням задач нано- та радіаційної мінералогії Головні результати  за проектом. Вивчення радіаційного пошкодження структури циркону, що відбувається під дією альфа-випромінювання радіоактивних домішок (торію), виконано з використанням методу молекулярної динаміки. З цією метою проведено моделювання фрагменту структури циркону, що містить декілька мільйонів атомів, для різних наборів параметрів міжатомних потенціалів та для різних температур. При виконанні цих досліджень був використаний програмний комплекс DL_POLY, розроблений для моделювання структур твердих тіл. В результаті виконаних досліджень була обчислена кінетика накопичення та анігіляції френкелівських пар в каскаді зміщень після проходження в структурі циркону вибитого атому торію з енергією 20 кеВ. Показано, що основний вклад в пошкодження структури дає ядро віддачі. Протягом його руху в структурі виникає декілька тисяч зміщених атомів, в основному внаслідок зміщення тераедрів SiO4. Середнє значення зміщення атомів кисню в таких тетраедрах становить 1 Å. Тому вірогідність виживання цих атомів становить 2-3 % (в залежності від умов моделювання), і більшість з них після первинної релаксації (декілька десятків пікосекунд) повертаються в свої положення рівноваги. Дефекти, що залишаються в структурі, формують аморфну зону, що видовжена вздовж осі с. Результати моделювань (кількість дефектів в кінці моделювання для ядра віддачі торія становить близько 2000 атомів) узгоджуються з експериментальними даними. Проведено моделювання структури гідроксилапатиту (HAP) Ca10-2xKxLаx(PO4)6(OH)2 при х = 0,25 і 0,75, для трансльованої комірки 2х2х2 елементарних комірок (~ 350 атомів). Визначено найбільш імовірний розподіл домішкових атомів (при х = 0,25 - в позиціях K (I) і La, найближчих вздовж осі с, х = 0,75 – рівномірно в структурі K (I) і La (II)) і структуру колон ОН-груп (вакансії □ОН біля домішкових іонів в М (II), основна частина іонів O2– – на максимальній віддалі від домішкових іонів). Проводиться моделювання структури карбонатфторапатиту (КФАП): [Ca252Na8□10] [(PO4)140(CO3)15□7] [F37 OH15 (CO3)1] F8∙7H2O (що відповідає складу синтезованого КФАП з 3,3 мас.% F, 2,71 мас.% CO2) для трансльованої комірки 3х3х3 елементарних комірок (~ 1200 атомів). Розглянуто значну кількість (~ 120) можливих варіантів структури при різних варіантах розміщення додаткових іонів F–, молекул Н2О і напрямків в них ОН-зв’язків, ОН-груп у колонах і іонів Na+ і вакансій □(Ca) у структурних позиціях М (І) і М (ІІ). Проводиться пошук найбільш імовірної структури (з min(F) – вільної енергії Гельмгольца для оптимізованої структури). Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України Керівник проекту, Доктор фіз.-мат. наук, професор,Член-кореспондент НАН України Брик О.Б. Движение атома отдачи в цирконе

Слайд 6

Як в Вашому проекті використовується саме грід. Для виконання поставленого завдання проводяться ряд комп’ютерних моделювань структури циркону а також монациту, цирконоліту, кварцу, пірохлору для різних наборів потенціалів та для різних температур. Використання грід-технологій дозволяє виконати всі ці дослідження в повному обсязі значно швидше, ніж при використанні окремого кластеру. Також з використанням грід-технологій проводиться моделювання структур гідроксилапатиту та карбонатфторапатиту за допомогою програми GULP. Як використовується Ваш грід-кластер (якщо Ви його маєте)? В рамках проекту заплановано створити віртуальну організацію (ВО), на даний час підписано трьохсторонній договір спільної діяльності зі створення та функціонування віртуальної організації «GEOPARD» між Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та подано повний пакет документів до Координаційного центру для реєстрації відповідної ВО. Інститут геохімії не має власного грід-кластеру, але, враховуючи договір спільної діяльності для виконання досліджень, було використано грід-кластер Інституту кібернетики. На вказаному кластері було встановлено наступні пакети прикладних програм для виконання моделювання: DL_POLY – програмне забезпечення загального призначення для комп'ютерного моделювання методом класичної молекулярної динаміки. GULP – це програма для виконання різних типів моделювання для різних матеріалів із застосуванням граничних умов 0-D (молекули і кластери), 1-D (полімери), 2-D (поверхні, листи та межі кристалів) або 3-D (періодичні тверді тіла). Quantum Espresso –інтегрований пакет з відкритими вихідними кодами для розрахунків електронних структур та моделювання матеріалів на нанорівні. Він заснований на теорії функціонала густини, та використанні плоских хвиль і псевдопотенціалів. ABINIT – пакет програм, що дозволяє знаходити повну енергію, густину зарядів атомів і розрахувати електронну структуру твердого тіла, що складається з електронів і ядер атомів в рамках теорії функціонала густини (DFT) з використанням псевдопотенціалів і базисів плоских хвиль.  Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти? Так, було розроблено веб-сайт Віртуальної організації «GEOPARD» – http://vo.igmof.org.ua/ із застосуванням CMS Drupal. Проектом не передбачено, але розробляються грід-сервіси для виконання моделювання із застосуванням пакетів прикладних програм DL_POLY та GULP через необхідність розрахунку великої кількості моделей (сотень) для досягнення цілей наукових досліджень.  Якщо виконувалася модернізація кластеру, будь ласка, напишіть окремим пунктом, яке обладнання і на яку суму  закуплено. Чи встановлено і вже працює це обладнання? Проектом не передбачено апаратну модернізацію грід-кластеру.  Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту?  Так. Будь-ласка розгляньте нашу заявку на реєстрацію Віртуальної організації «GEOPARD».

Слайд 7

ДОГОВІР №234-12 ”Використання грід технологій для першопринципного моделювання енергетики точкових дефектів в берилії” Інституту магнетизму НАН та МОНМС України VASP – Vienna Ab initio Simulation Package; QE - програмний пакет Quantum-Espresso; Wien2k – метод FLAPW(Full-Potential Linearized Augmented Plane-Wave) На кластері Інституту магнетизму проведена заміна грідівського програмного забезпечення. Встановлені останні версії Arc Nordugrid серії 0.7, а також проведена заміна операційної системи на керуючому грід-вузлі. Проведено налаштування черги для виконання грід завдань і проведено тестування. Проведена серія обчислень можливих положень атома водню в ГЩУ гратці берилію двома методами: FLAPW (пакет Wien2k) і псевдопотенціалу QE. Обчислення методом QE проводилися на грід-кластері ДНУ НТК «Інститут монокристалів». Для цього було проінстальовано програмний пакет Quantum-Espresso версії 5.0.1. і створено робоче середовище QUANUMESPRESSO-5.0. Проведено тестування пакету в режимі паралельних обчислень. Для реальних обчислень використовувалися 16 ядер процесорів i7. Обчислення проводилися протягом 288 годин. Обчислення методом FLAPW проводилися на грід-кластері Інституту магнетизму. Розраховано 5 положень атома водню в ГЩУ гратці берилію. Встановлено які з них є рівноважними. Вперше показано, що енергетично найбільш вигідна позиція (f0) знаходиться поблизу базальної площини ГЩУ гратки берилію. Зроблено висновок про те, що атом водню може знаходиться відразу в двох суміжних тетраедричних порожнинах. Відзначено, що це може бути експериментально перевірено на наводнених зразках берилію низькотемпературним виміром теплоємності. 1. M.G.Ganchenkova, P.V.Vladimirov, Journal of Nuclear Materials.2009.Vol.386-388.P.79. 2. P. Zhang, J.Zhao, B. Wen, Journal of Physics Condensed Matter. 2012.Vol.24, 095004. 3. P. Zhang, J. Zhao, B. Wen, Journal of Nuclear Materials.2012. Vol. 423. – P. 164 -169. Залежності повних енергій структур Be96H від відстані Be-H з різним положенням атома Н, розраховані пакетами QE і Wien2k: 1) структурна оптимізація геометрії гратки при положенні Н в позиції f0 2) структурна оптимізація геометрії гратки при положенні Н в позиції d Енергії розчинення водню (еВ) в ГЩУ берилії по відношенню до молекулярного водню H2 обчислені методом DFT (GGA). "Y / N" символи показують наявність або відсутність фононного (ZPE) вкладу в енергію.

Слайд 8

Зміст наукової, або/і прикладної, або/і матеріально-технічної частини Вашого проекту. Створення сховища даних об’ємом 5Tb (RAID ARRAY 6x1Tb). Модернізація грід-кластеру Інституту магнетизму з метою підвищення його продуктивності в грід-середовищі. Збільшення оперативної пам’яті на частині вузлів кластеру. Першопринципне дослідження розподілу водню в ГЩУ Be за допомогою пакетів Wien2k, SIESTA, Quantum-Espresso. Знаходження всіх можливих рівноважних позицій одиночного атома водню в кристалічній гратці берилію. Розрахунок енергії зв'язку одиночного атома водню в рівноважних позиціях в ГЩУ Be, а також дослідження електронної будови. Першопринципне дослідження впливу водню на формування вакансійних комплексів в ГЩУ Be. Обчислення фононних спектрів системи берилій-гелій.  Як в Вашому проекті використовується саме грід? Обчислення проводились на грід-кластері ДНУ НТК «Інститут монокристалів». Для цього було проінстальовано програмний пакет Quantum-Espresso версії 5.0.1. і створено робоче середовище QUANUMESPRESSO-5.0. Проведено тестування пакету в режимі паралельних обчислень. Для обчислень використовувались 16 ядер процесорів i7. Обчислення проводились на протязі 288 годин.  Як використовується Ваш грід-кластер (якщо Ви його маєте)? На кластері Інституту магнетизму проведено заміну грідівського програмного забезпечення. Встановлено останню версію Arc Nordugrid серії 0.7, а також проведено заміну операційної системи на керуючому грід-вузлі. Проведено налаштування черги для виконання грід завдань і проведено тестування черги. Проведено серію обчислень положень атома водню в гратці берилію методом FLAPW.  Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти)? Ні. Якщо виконувалася модернізація кластеру, будь ласка, напишіть окремим пунктом, яке обладнання і на яку суму закуплено. Чи встановлено і вже працює це обладнання? Проведено модернізацію кластера Інститу магнетизму. Розширено об’єм оперативної пам’яті вузлів кластеру і об’єм дискового простору. Створено RAID масив 4x1Tb. Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту? Ні.

Слайд 9

Інститут фізики конденсованих систем НАН України ”Вдосконалення інфраструктури та функціональності Західного регіонального координаційного грід-центру. Етап 2” Керівник проекту: директор ІФКС, академік НАН України І.М. Мриглод Модернізація грід-сайту ІФКС: додано 3 вузли (2-процесорні 6-тиядерні частотою 2.4ГГц). Приріст продуктивності до 350ГФлоп/c. (в сумі ~ 1.6ТФлопс). розширено сховище даних з 10ТБ до 16ТБ (RAID6+Lustre) удосконалено мережу, що з’єднує вузли із сховищем даних шляхом встановлено 48-портового гігабітного комутатора. оновлено батареї блоків безперебійного живлення, до яких підключений кластер Використання грід-сайту ІФКС: паралельні обчислення із використанням методів молекулярної та дисипативної динаміки, Монте-Карло, ab‑initio молекулярна динаміка. протягом 2012 р. виконавцями Проекту опубліковано та подано до друку 8 статей до провідних наукових журналів обчислювальні роботи виконують працівники 7 наукових установ (ІФКС, ФМІ, ІППМ, НУ ”ЛП”, ІЕФ, ІПФ, УжНУ) Ресурси надаються як локально, так і через грід в рамках ВО Multiscale. Спектр задач: Вивчення іоненів у водних розчинах, гідратація високовалентних іонів, рідкокристалічні елестомери, рідини в пористих середовищах, ab-initio моделювання рідких металів, металічні розплави при високих тисках, анізотропні рідини.

Слайд 10

Головні результати за проектом  Нарощено потужність грід-кластера ІФКС шляхом встановлення нових вузлів. Таким чином, кількість процесорних ядер зросло на 36, що дало можливість збільшити пікову розрахункову продуктивність кластера до 1.6ТФлопс. Оновлено та модернізовано інфраструктурні елементи кластера. А саме проведено заміну батарей блоків безперебійного живлення та розширено мережу, що обслуговує комунікацію вузлів із сховищем даних. Збільшено розмір сховища даних шляхом встановлення нових жорстких дисків ємністю 2ТБ. Таким чином сумарний розмір сховища даних грід-сайту ІФКС зріс до 16ТБ. За результатами проведених розрахунків на грід-кластері ІФКС виконавцями Проекту, на даний момент, опубліковано (або подано до друку) 8 статей у провідних міжнародних журналах. Також ці результати доповідалися на міжнародних та вітчизняних конференціях. Проводились консультації та інформаційна підтримка адміністраторів грід-сайтів Західного регіону та користувачів грід-сайту ІФКС. Учасниками проекту упродовж 2012 р. проводиться навчальна робота, в рамках якої молодих спеціалістів Національного університету «Львівська Політехніка» навчають методів комп’ютерного моделювання, розрахункам на кластерах та в гріді. На один із серверів ІФКС встановлено систему віддаленого навчання для проведення онлайн-тренінгів.  Як в Вашому проекті використовується саме грід? У рамках Проекту передбачається підтримка і розвиток ВО Multiscale, для функціонування якої виділено грід-ресурси. Виконавці Проекту є учасниками ВО Multiscale і мають можливість виконувати свої задачі в гріді. Як використовується Ваш грід-кластер (якщо Ви його маєте)? На даний момент всі обчислювальні ресурси доступні для учасників ВО Multiscale зосереджені на грід-кластері ІФКС. Для поточних потреб було виділено 32 процесорних ядра по 2Гб оперативної пам’яті на кожний. Проте, передбачається розширення цих потужностей як мінімум вдвічі. Інші ресурси грід-кластера використовуються зареєстрованими користувачами локально. Також заплановано зменшення долі задач, що виконуються локально за рахунок збільшення грід-задач. Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти? Підтримується і розвивається веб-сайт ВО Multiscale. Для учасників ВО Multiscale та чинних користувачів кластера ІФКС відкрито доступ до додаткових веб-сервісів, зокрема: сервіс моніторингу ресурсів кластера, вікіпедія кластера та форум для зареєстрованих користувачів. Однією із новинок є розроблена виконавцями Проекту програма збору статистики використання обчислювальних ресурсів грід-сайту. Це дозволить визначати скільки той чи інший користувач УНГ використав ресурсів грід-сайту ІФКС протягом заданого періоду часу. Якщо виконувалася модернізація кластеру, будь ласка, напишіть окремим пунктом, яке обладнання і на яку суму  закуплено. Чи встановлено і вже  працює це обладнання? У рамках розширення функціональності та нарощення потужностей Західного координаційного центру шляхом модернізації грід-кластера ІФКС, було встановлено відповідне обладнання, на загальну суму 180 тис. грн. Детальніше читайте вище у відповідному пункті («Модернізація грід-кластера ІФКС»). Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту? Ні.

Слайд 11

Програмно-апаратний комплекс для моделювання та аналізу природних та штучних нано-систем у грід-середовищі  Головні результати за проектом? Cтворено простий веб-інтерфейсу для віддаленого доступу до програм молекулярного аналізу, що використовують бібліотеку Pteros. Доступ реалізовано через портал MolDynGrid, що автоматично забезпечує інтеграцію засобів аналізу з цією віртуальною організацією. Вивчено можливості обробки траєкторій молекулярної динаміки, розташованих на віддалених кластерах, інтегрованих до грід-середовища. Зроблено висновок, що на сьогодні прозора робота з віддаленими траєкторіями не є доцільною. Оптимальним є аналіз даних у місці їх зберігання або копіювання траєкторій на кластер, де відбуваються обчислення. Реалізовано паралельний аналіз траєкторій у бібліотеці Pteros з асинхронним зчитуванням даних. Засобів молекулярного аналізу успішно встановлено на обчислювальному кластері Інституту фізики.На даному етапі (2012р.) за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення та стандартних програмних пакетів для квантово-хімічних розрахунків проведено комплекс обчислень, в наслідок чого встановлено найбільш енергетично вигідні структури атомарних кластерів (ZnO)n і (ZnS)n, де n=12, 13. Інститут Фізики НАН України Керівник проекту: директор ІФ, чл.-кор. НАН України Яценко Леонід Петрович

Слайд 12

Як в Вашому проекті використовується саме грід? Бібліотека Pteros створюється з можливістю використання в грід-середовищі, зокрема щільно інтегрується до віртуальної організації MolDynGrid. Також деякі обчислення структурі атомних кластерів проводяться в гріді.   Як використовується Ваш грід-кластер (якщо Ви його маєте)? На нашому кластері провадиться встановлення та тестування роботи бібліотеки Pteros. Також значна частина обчислень проводиться на потужностях нашого обчислювального кластеру Інституту фізики, який входить до складу Українського гріду.   Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти? Розробляється бібліотека молекуярного аналізу Pteros (http://sourceforge.net/projects/pteros/), яку інтегровано з віртуальною організацією MolDynGrid та відповідним веб-інтерфейсом (https://moldyngrid.org/). Були розроблені скрипти для запуску типової програми квантово-хімічних обчислень у гріді.   Якщо виконувалася модернізація кластеру, будь ласка, напишіть окремим пунктом, яке обладнання і на яку суму закуплено. Чи встановлено і вже працює це обладнання? Було закуплено 2 сервери по 12 обчислювальних ядер кожний. Також було збільшено оперативну пам'ять на існуючих вузлах, та було придбано нові накопичувачі на жорстких дисках більшого об’єму. Всього на модернізацію кластеру було витрачено 70 тис. грн. Обладнання поки що проходить етап встановлення та налагодження.   Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту? Збільшення фінансування буде корисне для підвищення результативності роботи.

Слайд 13

Науково-технічні розробки грід-инфраструктури ФТІНТ НАН України для входження до складу учасників EGI Головні результати за проектом   Обчислювальний кластер ФТІНТ НАН України включено до складу EGI як сертифікований сайт UA_ILTPE_ARC. Встановлено додаткові сервіси SE, WMS в составі грід-сайта UA-ILTPE, який включено до міжнародної навчально-тренувальної грид-інфраструктури gLite/EMI/UMD з наданням ресурсів у режимі 7/24 віртуальним організаціям BITPEDU, EDU, KPIEDU. Розроблено інтерфейс підтримки gLite/EMI/UMD системи керування суперкомп’ютером для веб-порталу ФТІНТ НАН України. Розроблено та впроваджено web-интерфейс для формування вхідних даних, а також аналізу та візуалізації результатів роботи grid-пакета MCSSN (http://ung.in.ua/journal/49/) паралельного Монте-Карло моделювання двовимірних систем з геометрією типу «Shastry-Sutherland Lattice». Модернізація кластера - закуплені 1 серверний блок і резервний прецезіоний кондиціонер. Обладнання введено в експлуатацію. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків Керівник проекту к.ф.-м.н., Рук.сектора грід-технологий ФТіНТ НАН України Білоус Л.Ф. MCSSN EGI ( UA_ILTPE_ARC ) UA-ILTPE (gLite/EMI/UMD)

Слайд 14

Як в Вашому проекті використовується саме грід? Як можна бачити зі списку головних результатів проекту всі пункти нашого проекту безпосередньо пов'язані c використанням грід-технологій: а саме розробка власного грід-пакета, розробка грід-інтерфейсів, введення додаткових сервісів, що розширюють можливості грід сайтів UA_ILTPE_ARC (входить до EGI) і UA-ILTPE (входить в міжнародну навчальну грід-інфраструктуру).   Як використовується Ваш грід-кластер? Сайт UA_ILTPE_ARC (основний кластер) входить до складу EGI і надає ресурси віртуальним організаціям CompuChemGridUa, BITP, і крім цього завантажений завданнями інститутських користувачів. Сайт UA-ILTPE надає ресурси навчальним віртуальним організаціям BITPEDU, EDU, KPIEDU.   Чи розроблялось будь-яке грідівське програмне забезпечення, сервіси для користувачів, веб-сайти? Так, п.2-5 головних результатів проекту.   Модернізація кластера. На жаль, збільшення обчислювальної потужності грід-кластера ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України добитися не вдалося через недостатнє фінансування. Був закуплений тільки сервер для хостингу віртуальних машин (32000 грн.) і резервний прецезіоний кондиціонер (26000 грн.). Обладнання встановлене і введене в експлуатацію.   Чи потрібна допомога з боку ККП у виконанні проекту? Спасибі, немає. Ми дякуємо за активну допомогу колег з БКЦ і Київського університету при підключенні сайту UA_ILTPE_ARC до EGI.

Слайд 15

Дякую за увагу! Білоус Леонід Федорович Рук. сектора грід-технологій ФТІНТ НАН України belous@ilt.kharkov.ua http://www.ilt.kharkov.ua ФТІНТ - Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне