X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 2

Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 3

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Директор Перший заступник директора Заступник директора Вчений секретар Відділ місцевого самоврядування та регіонального розвитку Відділ соціологічних досліджень Відділ державного управління та аналізу державної політики Відділ європейської інтеграції України та адаптації зарубіжного досвіду Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Заступник директора-начальник відділу Сурмін Ю.П., перший заступник директора Інституту Крушельницька Т.П., заступник директора – начальник відділу соціологічних досліджень Загайнова Л.І., вчений секретар С т р у к т у р а Джинчарадзе Н.Г., заступник директора Інституту

Слайд 4

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Вчена рада Інституту Вчена рада Інституту є його вищим дорадчим колегіальним органом. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Інституту. Голова - СУРМІН Юрій Петрович – перший заступник директора Інституту, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Заступник голови - КРУШЕЛЬНИЦЬКА Тетяна Павлівна – заступник директора Інституту – начальник відділу соціологічних досліджень Інституту, кандидат наук з державного управління Вчений секретар ЗАГАЙНОВА Лариса Іванівна – вчений секретар Інституту, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Склад Вченої ради оновлено наказом президента Національної академії від 14 січня 2011 року №7 (18 докторів і кандидатів наук – працівники Національної академії й представники органів виконавчої влади та інших установ). * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 5

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Тематика фундаментальних досліджень: 1.Теоретико-методологічні та організаційні засади забезпечення інституційного розвитку та реформування Національної академії державного управління при Президентові України. 2.Теоретико-методологічні та організаційні засади підготовки до видання “Енциклопедії державного управління”. 3.Створення системи моніторингу професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 4.Методологічні засади аналізу та впровадження зарубіжного досвіду державного управління в умовах європейської інтеграції України. 5. Концептуальні засади творчої самореалізації особистості державного службовця. 6.Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно – управлінських реформ. 7.Проблеми нормопроектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 6

Розроблення засадничих документів : Перспективи розвитку Інституту відповідно до визначених напрямів реформування Національної академії (рішення Вченої ради Національної академії від 30 листопада 2006 р., протокол №127/11) Забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (рішення Вченої ради Національної академії від 22 лютого 2007 р., протокол №131/2-1); Організація соціологічних досліджень Інститутом (рішення Вченої ради Національної академії від 24 травня 2007 р., протокол №134/5-7); Стратегія розвитку Інституту (рішення Вченої ради Національної академії від 23 квітня 2009 р., протокол №157/4-6). Концепція та проекти документів утворення провідної наукової установи з питань державної кадрової політики та проблем державного управління на базі Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування. * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування

Слайд 7

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Участь Інституту в реформуванні Національної академії Виконано три науково-дослідні роботи щодо розробки основних принципів реформування Національної академії, а саме: “Науково-методологічні засади розвитку галузі науки “Державне управління” (2009 р.) “Проектне та програмне забезпечення інституційного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України” (2010 р.) “Теоретико-методологічні та організаційні засади забезпечення інституційного розвитку та реформування Національної академії державного управління при Президентові України” (2011 р.) Підготовлено проекти нормативно-правових актів щодо реформування Національної академії: Стратегія розвитку Національної академії як головного вищого навчального закладу зі спеціальним статусом у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на період 2011- 2015 років Комплексна програма розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2011-2015 років та заходи щодо її реалізації Положення про Національну академію державного управління при Президентові України Стратегія державної кадрової політики на 2011-2020 роки. * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 8

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Участь Інституту в реформуванні Національної академії Створено концептуальні документи щодо розвитку Національної академії: Стратегія розвитку Національної академії відповідно до структури (рішення Вченої ради Національної академії, протокол № 167/1-10 від 28.01.2010 р.); Концепція наукових досліджень Національної академії (рішення Вченої ради від 28 січня 2010 року, протокол № 167/1-2); Концепція системи наукової діяльності Національної академії (рішення Вченої ради від 22 грудня 2011 року, протокол № 188/11-2). Підготовлено аналітичні матеріали: «Про сучасний стан та перспективи інституційного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України»; «Модернізація наукової роботи Національної академії». Проведена координаційна робота Національної академії з підготовки Енциклопедичного словника з державного управління України та Енциклопедії державного управління України; * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 9

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Науково – комунікативні заходи Проведено у 2011 р. круглі столи та науково-методологічні семінари: Концептуальні засади стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України Інноваційні підходи до реформування Національної академії державного управління при Президентові України Тренінг в системі самореалізації державних службовців Державна служба України: актуальні проблеми та шляхи модернізації Методологічні засади аналізу та впровадження зарубіжного досвіду державного управління в умовах європейської інтеграції України Актуальні проблеми реформування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 10

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Журнал “Аналітика і влада” засновано рішенням Вченої ради Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування як збірку експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 15351-3923Р. Постановою президії ВАК України від 22 грудня 2010 р., протокол № 1-05/8 (Бюлетень ВАК України, № 2, 2011, с. 2) журнал внесено до Переліку наукових фахових видань з державного управління, політичних і соціологічних наук. Видання виходить двічі на рік. Журнал має такі основні тематичні напрями: Актуальні проблеми суспільства і влади: теорія і практика. Управління у соціологічному, політологічному та державно-управлінському вимірі. Методологія та інструменти аналітики. Новітні наукові розробки в соціогуманітарній сфері. Експертно-аналітичний супровід державно-управлінських реформ. За ініціативи та участі фахівців Інституту, науковців Національної академії та провідних українських вчених у 2011 році підготовлено видання 8-томної праці “Енциклопедія державного управління”. Енциклопедія є фундаментальним науковим виданням, яке презентує цілісну термінологічну систему державного управління та місцевого самоврядування. Загальний обсяг Енциклопедії становить 5202 с., вона містить 3066 енциклопедичних статей, над змістом яких працювало 713 авторів. Журнал “Аналітика і влада” “Енциклопедія державного управління” Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 11

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Динаміка публікацій Інституту Види публікацій 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011р. Монографії 4 3 3 1 2 1 3 Навчальні посібники, підручники 1 1 5 5 6 5 6 Статті 29 21 23 28 98 49 60 Тези 18 15 21 25 53 45 56

Слайд 12

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Динаміка комунікативних заходів Інституту Комунікації 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011р. Проведення науково- комунікативних заходів 1 3 5 4 4 5 6 Участь у науково- комунікативних заходах 53 10 28 31 30 35 46

Слайд 13

Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Послуги Інституту з питань теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування

Слайд 14

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 15

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 16

Застосування проектного та менеджерського підходу впровадження наукових досліджень в практику державного управління Підготовка серії монографій з наукового супроводу реформ та базових підручників з державного управління Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 17

Проведення соціологічних досліджень з питань державотворення, державного управління, державної служби, перспектив розвитку гуманітарної сфери, громадянського суспільства, європейської інтеграції Підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів з питань суспільно-політичних реформ, державотворення та демократизації, інституційного розвитку державної служби, професійного навчання службовців, інтеграційних процесів Підготовка фахового періодичного видання експертно-аналітичних та наукових праць Інституту – журналу “Аналітика і влада” Проведення соціологічних досліджень з питань модернізації Національної академії, професійної підготовки службовців, якості надання освітніх послуг Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 18

Впровадження результатів наукових досліджень в практику державного управління, підготовку та перепідготовку державно-управлінських кадрів Розробка концептуально - методологічних засад забезпечення модернізації діяльності Національної академії Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Виявлення закономірностей та тенденцій розвитку державного управління та місцевого самоврядування Обґрунтування, уточнення та систематизація понять, категорій, термінів державного управління як галузі знання Осмислення передового вітчизняного та закордонного досвіду державного управління, місцевого самоврядування, обґрунтування його ефективного використання у практиці державного будівництва Розвиток теоретико-методологічного змісту державного управління як галузі науки й навчальної діяльності, удосконалення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Виявлення та теоретичне обґрунтування специфіки державного управління та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку державності, реалізації основних напрямів реформування суспільства Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Пріоритети розвитку державної служби України

Слайд 19

Відділ європейської інтеграції України та адаптації зарубіжного досвіду МІСІЯ ВІДДІЛУ: здійснення фундаментальних наукових досліджень з проблем європейської та міжнародної інтеграції; визначення шляхів імплементації кращих європейських практик у розвиток системи державного управління сучасної України ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА: підготовка аналітичних документів щодо визначення й створення політичних та соціально-економічних передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС; розвитку людського потенціалу у країнах ЄС; виконання заходів, передбачених Державною цільовою програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 20

НАУКОВІ РОЗРОБКИ Монографії: Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи. – 2011. Філософія інтеграції. – 2011. Навчальні посібники: Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України : історія, теорія, методологія (Моніторинг наукових досліджень і розробок. – 2007. Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – 2007. Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні. – 2009. Міжнародна інтеграція. – 2009. Довідкові видання: Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України.–2006. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять. – 2007. Відділ європейської інтеграції України та адаптації зарубіжного досвіду Яскевич А.Й., головний спеціаліст відділу Руденко О.М., начальник відділу, д.держ.упр. Валентюк І.В., головний спеціаліст відділу, к.держ.упр. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 21

Відділ місцевого самоврядування і регіонального розвитку НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - фундаментальні та прикладні дослідження у межах Комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування” за темами: Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-управлінських реформ“ Енциклопедія державного управління ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА - підготовка експертно-консультативних та інформаційно-аналітичних матеріалів за дорученням органів державної влади, керівництва Національної академії з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА - здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних науково-методичних та інших послуг з питань теорії та практики місцевого самоврядування та регіонального розвитку; УЧАСТЬ У РЕФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ - наукове забезпечення розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Іванченко Ю.Г., провідний науковий співробітник відділу, к.е.н. Краснейчук А.О., головний спеціаліст відділу, к.держ.упр. Козюра І.В., начальник відділу, к.і.н. МІСІЯ ВІДДІЛУ: здійснення наукових досліджень з проблем місцевого самоврядування і регіонального розвитку

Слайд 22

Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ : Моніторинг проблем державного управління, професійного навчання управлінських кадрів Інформаційно-аналітична робота щодо державотворення, реалізації державно-управлінських реформ, модернізації системи професійного навчання управлінських кадрів тощо Експертно-аналітична робота щодо проектів управлінських рішень на замовлення Адміністрації Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Проведення науково-комунікативних заходів з актуальних питань державного управління Удосконалення теоретико-методологічного, методичного та організаційного забезпечення соціологічних досліджень з використанням сучасних технологій ЗА ПЕРІОД (2005-2011 рр.) ПРОВЕДЕНО: Експертне опитування: "Характеристика стану загальнонаціональної системи підвищення кваліфі-кації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні”, 2007 р. Експертне опитування "Стан та перспективи реформування Національної академії державного управління при Президентові України", 2007 р. Опитування "Якість освітніх послуг та їх забезпечення“, 2008–2010 рр. Експертне опитування у ВНЗ України: “Стан, проблеми та шляхи удосконалення магістерської підготовки за напрямом “Державне управління” у вищих навчальних закладах України, 2009 р. Експертне опитування: “Імідж Національної академії у професійному середовищі”, 2009 р. Інтернет-опитування “Подолання корупції в органах державної влади України”, 2010 р. Інтернет-опитування “Професійне навчання управлінських кадрів”, 2011 р. Відділ соціологічних досліджень МІСІЯ ВІДДІЛУ: проведення соціологічних досліджень з питань державного управління, державної служби, гуманітарної сфери, якості надання освітніх послуг.

Слайд 23

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України * Відділ соціологічних досліджень Ралдугін Є.О., провідний науковий співробітник відділу, к.т.н. Пригородова С.А., головний спеціаліст відділу Крушельницька Т.П., заступник директора – начальник відділу, к.держ.упр. Лазар Я.І., провідний науковий співробітник відділу ПУБЛІКАЦІЇ : 1. Моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади: методологічний підхід: наук.-метод. матеріали/авт.кол.: Ю.П.Сурмін, Т.П.Крушельницька, Р.А.Науменко та ін.-К.: НАДУ, 2009.- 52 с. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства: навч.посіб./ за наук.ред. д-ра соц.наук, проф. Ю.П.Сурміна, А.М.Михненка: авт.кол.: Ю.П.Сурмін, А.М.Михненко, Т.П.Крушельницька та ін.- К.: НАДУ, 2010.- 338 с. 3. Інформаційна база системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: концептуальний підхід / [Крушельницька Т.П., Ралдугін Є.О. та ін. ]. – К.: НАДУ, 2011. – 58 с. 4. Моніторинг корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України: теоретико-методологічний підхід: наук. розробка/ авт.кол: Сурмін Ю.П., Крушельницька Т.П., Ралдугін Є.О. та ін. – К.:НАДУ, 2011. – 56 с. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 24

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України * Відділ державного управління та аналізу державної політики МІСІЯ ВІДДІЛУ: Проведення наукових досліджень з питань державної служби, державної кадрової політики, професійного навчання державно-управлінських кадрів; продукування та розповсюдження нових знань у сфері державної служби та державної кадрової політики. Пріоритетні напрями діяльності : НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - фундаментальні та прикладні дослідження з питань розвитку теорії та практики державного управління, державної служби, державної кадрової політики, професійного навчання державно-управлінських кадрів. ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА – надання експертно-консультативних, науково-методичних послуг органам державної влади, участь у виконанні експертної та нормотворчої роботи за дорученням органів державної влади, керівництва Національної академії та Інституту. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА – дослідження кадрових процесів у сфері державного управління, аналіз державної кадрової політики з наступною підготовкою інформаційно-аналітичних матеріалів. УЧАСТЬ У МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ – участь у розробленні стратегічних, програмних документів розвитку Національної академії та модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, у науково-методичному забезпеченні навчального процесу в Національній академії. Теми НДР (2006-2012 рр.): Системні засади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Розроблення системної моделі професіоналізації державної служби України. Професіоналізм у публічному управлінні: моделювання та оцінювання. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації. Концептуальні засади творчої самореалізації особистості державного службовця. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 25

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України * Гогіна Л.М., провідний науковий співробітник відділу, к.і.н. Корень Н.В., провідний науковий співробітник відділу, к.е.н. Науменко Р.А., начальник відділу, к.пед.н. Сєров О.В., головний спеціаліст відділу Відділ державного управління та аналізу державної політики ПУБЛІКАЦІЇ: Концепція сучасної державної кадрової політики України: Наук. вид. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с.  Сурмін Ю.П. Штика Л.Г., Бакуменко В.Д., Гогіна Л.М. Словник системного аналізу в державному управлінні. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 148 с.  Професіоналізація державної служби / авт. кол. : Л.Г.Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н.О.Бондарчук, Л.М.Гогіна, к.і.н., доц. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с.  Штика Л.Г., Гогіна Л.М., Нинюк І.І., Бондарчук Н.О., Чайка Л.В. Сучасна концепція професіоналізму в публічному управлінні та підходи до його оцінювання: Наукова розробка. – К.: НАДУ, 2009. – 39 с.  Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти : наук. розробка / авт. кол. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна, В.Д.Бакуменко та ін.– К.: НАДУ, 2010. – 44 с. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. / авт. кол. Ю.П.Сурмін, Т.В.Мотренко, Р.А.Науменко та ін.; за заг. ред. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіної. – К.: НАДУ, 2011. – 204 с. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика