X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 2

Директори Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Бакуменко Валерій Данилович, доктор наук з державного управління, професор проректор з наукової роботи Академії муніципального управління (2002-2005) Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор секретар ДАК України, заслужений діяч науки і техніки України (2005-2007) *

Слайд 3

Виконуючий обов'язки директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Сурмін Юрій Петрович, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії політичних наук України *

Слайд 4

Вчений секретар Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Загайнова Лариса Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник *

Слайд 5

*

Слайд 6

*

Слайд 7

Керівництво Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування *

Слайд 8

Центр соціологічних досліджень *

Слайд 9

Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції *

Слайд 10

Відділ державного управління та аналізу державної політики *

Слайд 11

Відділ місцевого самоврядування та регіонального розвитку *

Слайд 12

*

Слайд 13

*

Слайд 14

*

Слайд 15

*

Слайд 16

*

Слайд 17

Національна академія державного управління при Президентові України * Модернізація Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

Слайд 18

Визначені основні напрямки участі Інституту в реалізації Дорожньої карти модернізації Національної академії. Створені концептуальні документи щодо розвитку Інституту (Дорожня карта модернізації Інституту, проекти рішень Вченої ради Національної академії від 22 лютого 2007 р., протокол №131/2-1 “Про забезпечення експертне-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади” та від 22 лютого 2007 р., протокол №131/2-8; Стратегічний план роботи Інституту до Стратегічного плану роботи Національної академії державного управління при Президентові України на 2007 р.; Пропозиції Інституту щодо забезпечення експертне-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів державної влади України. Суттєво уточнено Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр з питань євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту. Внесені зміни в посадові інструкції. Підготовлено список осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на керівні посади та посади спеціалістів структурних підрозділів Інституту. Проведено унормування індивідуальної роботи співробітників Інституту шляхом прийняття на вченої ради Інституту нормативу НАН України. Систематизовано і впорядковано документацію Інституту. * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Основні напрямки реформування роботи Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 19

Структура діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 20

Проблеми науково-дослідницької діяльності Інституту та шляхи їх вирішення * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Проблеми Шляхи вирішення проблем 1. Відсутність стратегії наукових досліджень галузі та місця Інституту в цій стратегії. 2. Відсутність моніторингових прогнозних досліджень державного управління. 3. Недостатня спрямованість наукових досліджень на модернізацію державного управління в Україні в контексті демократичного врядування 4. Слабкість інформаційно-технічного забезпечення. 5. Відсутність системи підвищення кваліфікації співробітників Інституту 6. Відсутність системи впровадження результатів досліджень в практику 1. Розроблення пріоритетів розвитку галузі науки „державне управління”. 2. Створення системи моніторингу актуальних практичних проблем державного управління. 3. Поширення проектного підходу в наукових дослідженнях. 4. Запровадження моніторингу міжнародних наукових програм з метою пошуку наукових проектів. Участь у міжнародних проектах 5. Поєднання виконавчого та менеджерського підходу в наукових дослідженнях 6. Модернізація комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення Інституту. 7. Створення системи підвищення кваліфікації співробітників Інституту. 8. Максимальне можливе залучення до участі в науково-дослідницької діяльності Інституту співробітників, аспірантів та докторантів Національної академії. 9. Створення системи впровадження результатів досліджень в практику.

Слайд 21

Інститут значно підвищив свою активність у напрямку науково-дослідницького та інформаційно-консультаційного співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування, спрямував свою діяльність на практичну значущість результатів для державного управління України, на забезпечення експертно-аналітичного та прогнозно-інформаційного супроводу діяльності Президента України з проблем демократичного врядування та на науково-методичне супроводження навчального процесу й модернізації системи підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Національній академії. * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 22

Проблеми науково-координаційної діяльності Інституту та шляхи їх вирішення * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Проблеми Шляхи вирішення проблем Незначна участь в координації розвитку галузі науки „державне управління”. Відсутність інституційної участі в експертизі наукових досліджень галузі. 1. Відкриття в Інституті наукової теми щодо осмислення тенденцій, проблем державного управління як галузі науки. 2. Створення технології забезпечення Інститутом експертизи наукових досліджень в Національної академії 3. Робота вченої ради Інституту щодо до експертизи дисертаційних досліджень на правах науково-навчального комплексу.

Слайд 23

* * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Проблеми експертно-аналітичної діяльності Інституту та шляхи їх вирішення Проблеми Шляхи вирішення проблем 1. Відсутність системної спрямованості аналітичної роботи на задоволення потреб Секретаріату Президента України. 2. Відсутність випереджувального підходу в експертно-аналітичної діяльності. 3. Нерозвиненість прогностичної діяльності в державному управлінні. 4. Нескоординованість та неадресність доручень з боку керівництва Національної академії. 1. Створення Центру Інституту щодо експертно-аналітичного забезпечення органів державної влади. 2. Постійне узгодження потреб Секретаріату Президента України в експертно-аналітичної та прогнозної діяльності Інституту. 3. Визначення номенклатури експертно-аналітичних послуг інституту. 4. Розроблення науково-методичного забезпечення експертно-аналітичної роботи. 5. Придбання програмного комплексу 6. експертно-аналітичної системи. 7. Видання журналу „Аналітика і влада”.

Слайд 24

* * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Проблеми комунікативної діяльності Інституту та шляхи їх вирішення Проблеми Шляхи вирішення проблем 1.Обмеження комунікації внутрішньою комунікацією. 2. Відсутність інституційного впливу на комунікаційні процеси в Національної академії. 3. Відсутність впливу на комунікаційні процеси в державі. Поширення участі в комунікаційних заходах Інституту фахівців Національної академії, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових закладів України. Організація в Національної академії під патронатом Інституту постійно діючого круглого столу з актуальних проблем державного управління. Налагодження систематичних зв'язків із ЗМІ щодо висвітлення наукових здобутків Інституту, становлення його наукового іміджу

Слайд 25

Центр соціологічних досліджень * * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Структура Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (наявна) ДИРЕКТОР Заступник директора – начальник Центру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Заступник директора – начальник Центру соціологічних досліджень Перший заступник директора Вчений секретар Вчена рада Відділ державного управління та аналізу державної політики Відділ місцевого самоврядування та регіонального розвитку Сектор соціологічного моніторингу Сектор інформаційного забезпечення Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Сектор програмно-організаційного забезпечення Сектор координації досліджень

Слайд 26

* * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Структура Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (пропонується) ДИРЕКТОР Заступник директора – начальник Центру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Заступник директора – начальник Центру соціологічних досліджень Перший заступник директора Вчена рада Вчений секретар Відділ державного управління та аналізу державної політики Відділ місцевого самовряду-вання та регіональ-ного розвитку Центр соціологічних досліджень Сектор соціологічного моніторингу Сектор інформаційного забезпечення Центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Сектор програмно-організаційного забезпечення Сектор координації досліджень Центр аналітико-прогностичного забезпечення пуб-лічного врядування Сектор аналізу та комунікацій Сектор експертизі та прогнозування

Слайд 27

* * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Зміни в роботі Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Основні напрями діяльності Шляхи вирішення проблем 1. Науково-дослідницька діяльність 1. Розробка пріоритетів розвитку галузі науки „державне управління”. 2. Поширення проектного підходу в наукових дослідженнях. 3. Поєднання виконавчого та менеджерського підходу в наукових дослідженнях 4. Залучення до участі в науково-дослідницької діяльності Інституту співробітників, аспірантів та докторантів Національної академії. 2. Науково-координаційна діяльність 1. Створення технології забезпечення Інститутом експертизи наукових досліджень в Національної академії. 2. Робота вченої ради Інституту щодо до експертизи дисертаційних досліджень на правах комплексу. 3. Експертно-аналітична діяльність 1. Узгодження потреб Секретаріату Президента України в експертне-аналітичної та прогнозної діяльності Інституту. 2. Видання журналу „Аналітика державного управління”. 4. Комунікативна діяльність 1. Активізація та посилення участі в комунікаційних заходах Інститут фахівців Національної академії, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових закладів України. 2. Організація в Національної академії під патронатом Інституту постійно діючого круглого столу з актуальних проблем державного управління.

Слайд 28

* Відділ місцевого самоврядування і регіонального розвитку структурний підрозділ Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національна академія державного управління при Президентові України

Слайд 29

* * Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Відділ місцевого самоврядування і регіонального розвитку фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних питань місцевого та регіонального розвитку; надання експертно-аналітичних та консультативних послуг Президенту України, розробки для використання в системі професійного навчання та прцентральним та місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування; науково-методичні актичній діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Виконано та впроваджено:  “Розроблення словника-довідника з місцевого самоврядування” (2004-2006); “Аналітично-інформаційне забезпечення проблем реформування органів виконавчої влади та підвищення механізмів державного управління (світовий та вітчизняний досвід)” (2004); “Формування концептуальних засад підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування” (2005); “Розробка проекту Стратегії формування кадрового потенціалу системи державного управління в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України” (2006) “Теоретико-методологічне та програмне забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні” (2007); “Механізми забезпечення реалізації державної політики у сфері реформування місцевого самоврядування” (2008). Проведено: Експертні опитування “Виявлення пріоритетів реформування місцевого самоврядування в Україні” (2004, 2007/08 рр) Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика