X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
д. мед. наук Лущик Уляна Богданівна

Завантажити презентацію

д. мед. наук Лущик Уляна Богданівна

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

д. мед. наук Лущик Уляна Богданівна U.Lushchyk@gmail.com tel. 050-310-56-87 www.lushchyk.org

Слайд 2

Сучасні інноваційні технології дослідження судинного русла методом УЗД Доповідач: д.м.н. Лущик Уляна Богданівна

Слайд 3

Судинна УЗД 15 років тому: етап споглядання та накопичення досвіду Візуалізація магістральних судин in vivo Захоплення від кольорового картографування, дуплексного сканування Допплерографія магістральних та периферичних артерій з бажанням зрозуміти суть УЗДГ-індексів Транскраніальне сканування Золотий стандарт – ангіографія Моніторинг та детекція емболів – початкові етапи -фірма Pioner Статистичний характер накопичення статичних даних Що далі?

Слайд 4

Судинна УЗД сьогодні: візуалізація структури магістральних та периферичних судин in vivo Відпрацьовано методологію одержання інформації методами УЗД (3D), УЗДГ, МРА, перфузійної КТ, спіральної КТ (Радмір, Siemens, Materialize) 2D, 3D та 4D-вимірна УЗД Поглиблене вивчення УЗД-структури та гемодинамічної дисфункції атеросклеротичних бляшок (2D, 3D) Рання діагностика тромбоутворення Розуміння потреби дослідження венозної ланки Що далі?

Слайд 5

Об’єкт дослідження – сегмент магістральної артерії чи вени. Рівень дослідження судинної системи – магістральні судини. Метод обробки отриманої інформації – кількісно-якісний (цифровий та/або графічний). Метод базується на застосуванні ультразвукового випромінювання з використанням ефекту Допплера: ультразвукова хвиля змінює свою частоту при відбитті від рухомих елементів крові, зокрема еритроцитів. Неінвазивний динамічний метод (УЗАС – прямий візуальний, УЗДГ – непрямий графічний)

Слайд 6

режимах чорно-білого зображення, ефекту кольорового картування потоку крові (кольорове ангіоскенування) та енергетичного кольорового кодування об’єму крові, колоризації тканинної перфузії: Використовуючи сучасну УЗ-систему з кольоровим кодуванням і допплерографією, можна отримати більше інформації про стан циркуляції в магістральних артеріях і венах. У режимі кольорового допплерівського картування проводиться якісна оцінка величини просвіту, еластико-тонічних та пульсаційних властивостей досліджуваного сегмента артерії, товщини судинної стінки, організованості кровоплину з діагностикою ділянок дезорганізації у вигляді турбуленції, прогнозуванням загрози можливої емболізації церебральних артерій; УЗ-ангіоскенування (УЗАС) можливе в кількох режимах роботи ультразвукової системи залежно від її типу та виду:

Слайд 7

Сучасна УЗД-система з кольоровим кодуванням ефекту енергетичного допплера дає змогу отримати одноколірну картину циркуляції в органах, але не дозволяє аналізувати тип тканини в органах, особливо зон з інтенсивною циркуляцією, та не диференціює артеріальну й венозну дисциркуляцію, що суттєво для індивідуального патогенетичного підходу до лікувальної тактики. Режим енергетичного допплерівського картування дає змогу візуалізувати церебральні артерії при транскраніальному скенуванні, оцінити характер артеріальної ангіоархітектоніки, звивистість проксимальних сегментів.

Слайд 8

Зображення судин, отримане за допомогою дигітальної субтракційної ангіографії

Слайд 9

Судинна УЗД сьогодні: дослідження функції магістральних та периферичних судин in vivo Лінійної швидкості кровотоку артерій та вен Індекси пульсації (PI) та опору (RI) Індекси турбулентності як фактори ризику емболії Створено УЗДГ- техніку за принципом відкритої системи з поліморфністю програмного забезпечення (фірми «Біосс», «Спектромед») Ренесанс ідеї моніторингу та детекції емболів на принципово нових методологічних засадах (фірма «Біосс») Розуміння потреби дослідження функції венозної ланки Готовність сприйняття ідеї гемодинамічного моніторингу при критичних станах організму Що далі?

Слайд 10

Слайд 11

Судинна УЗД сьогодні: візуалізація мікросудинного русла in vivo Допплерографія мікросудин («Мінімакс») Лазерна допплерографія мікроциркуляції Цифрова оптична капіляроскопія Розуміння потреби дослідження величини периваскулярного тиску, гідродинамічних конфліктів, артеріоло-венулярної рівноваги Що далі?

Слайд 12

Графічне зображення, отримане за допомогою методу ЛДФ дає змогу кількісно оцінити тканинну мікроциркуляцію в 1 мм3 ЛАЗЕРНА ДОППЛЕРІВСЬКА ФЛОУМЕТРІЯ (ЛДФ)

Слайд 13

        Зміни в структурі капілярів

Слайд 14

Судинна діагностика: питання на завтра Потреба розроблення методології динамічних досліджень судинної системи Клінічна аналітика результатів різних методів дослідження судинної системи Перехід від констатувальної допплерографії до динамічної Що далі?

Слайд 15

Етап прикладної аналітичної гемодинаміки розпочато: Аналітичні підходи в дослідженні судинної системи Новий виток моделювання перебудов гемодинаміки в судинних системах in vivo під контролем візуалізувальних методів діагностики Поглиблене вивчення законів гідро- й гемодинаміки, фізики ультразвуку принципів функціонування артеріальної та венозної лінки при різних типах ангіоархітектоніки Вивчення гемодинамічного резерву

Слайд 16

Ідеологія судинного гемопроводу

Слайд 17

Алгоритм дослідження судинної системи на сучасному клініко-інструментальному рівні МАКРОАНГІОЛОГІЯ Дослідження нагнітальної функції міокарда Дослідження магістральних артерій голови та кінцівок Дослідження магістральних вен голови та кінцівок Дослідження вираженості дефіциту напору крові та кровопостачання на мікроциркуляторному рівні як найбільш віддаленому сегменті ССС (глибока периферія, найчутливіша до ішемізації) Зниження нагнітальної функції міокарда з вираженим зниженням напору крові в дистальних сегментах артеріальної системи, сладж-феноменом у мікроциркуляторному руслі Порушення еластико-тонічних властивостей судинної системи магістральних артерій із виходом у формування стенозувальних уражень регіональних артерій Розбалансування артеріовенозно-гідродинамічної рівноваги при виражених розладах функціонування судинної системи організму Якщо виявлено ознаки порушення в картині мікроциркуляції, слід шукати ураження як мінімум однієї з ланок єдиної замкненої ССС МІКРОАНГІОЛОГІЯ Якщо «картинка» мікроциркуляції в нормі, можна говорити про достатність та адекватність функціонування ССС в єдиній ланці «серце – магістральні артерії – капіляри – магістральні вени – серце» Дослідження стану мікроциркуляції в нігтьовому ложі пальців кисті та стопи – арбітр благополуччя всієї судинної системи

Слайд 18

Ідеологія судинного гемопроводу МАКРОАНГІОЛОГІЯ Дослідження нагнітальної функції міокарда Дослідження магістральних артерій голови та кінцівок Дослідження магістральних вен голови та кінцівок Дослідження вираженості дефіциту напору крові та кровопостачання на мікроциркуляторному рівні як найбільш віддаленому сегменті ССС(глибока периферія, найчутливіша до ішемізації) Зниження нагнітальної функції міокарда з вираженим зниженням напору крові в дистальних сегментах артеріальної системи, сладж-феноменом у мікроциркуляторному руслі Порушення еластико-тонічних властивостей судинної системи магістральних артерій із виходом у формування стенозуючих уражень регіональних артерій Розбалансування артеріовенозно-гідродинамічної рівноваги при виражених розладах функціонування судинної системи організму

Слайд 19

Медична технологія «Ангіоархітектоніка» Напрацьовані математичні моделі різнокаліберного типу ангіоархітектоніки з розрахунками ризику гідравлічних ударів при атипових закладках ангіоархітектоніки артеріального русла. Розроблена методологія дослідження та оцінки ангіоархітектоніки, яка потребує подальшого напрацювання у вигляді програмного забезпечення для технологів УЗД та МРТ артерій організму В процесі роботи розробка алгоритмів оцінки венозної макроангіоархітектоніки.

Слайд 20

Медична технологія «Ангіоархітектоніка»

Слайд 21

Медична технологія «МакроПоток» Математичне моделювання в аналізі процеcів кровообігу in vivo Розроблені математичні моделі полівекторного підходу до будови та функціонування серцево-судинної системи Напрацьовані експериментальні моделі реагування судинної системи в нормі та при патології Аналітичні підходи до системної оцінки розладів кровообігу в цілому та на регіональному рівні Кореляційний аналіз гемодинамічних змін в динаміці з ефектом зворотнього зв'язку

Слайд 22

Ідеологія судинного гемопроводу Якщо виявлено ознаки порушення в картині мікроциркуляції, слід шукати ураження як мінімум однієї з ланок єдиної замкненої ССС МІКРОАНГІОЛОГІЯ Якщо «картинка» мікроциркуляції в нормі, можна говорити про достатність та адекватність функціонування ССС в єдиній ланці «серце – магістральні артерії – капіляри – магістральні вени – серце» Дослідження стану мікроциркуляції в нігтьовому ложі пальців кисті та стопи – арбітр благополуччя всієї судинної системи

Слайд 23

Медична технологія «МікроПоток»

Слайд 24

Медична технологія «МікроПоток» Розроблені математичні моделі в створенні оптичної системи для неінвазивного отримання статичного та динамічного зображення мікроцируляції in vivo Розроблені математичні моделі мікроциркуляції та гемодинаміки в дрібних судинах Математичні моделі для алгоритмів скринінгу норми і патології на мікроциркуляторному рівні Програмне забезпечення для первинної та аналітичної клінічної обробки даних

Слайд 25

Слайд 26

Сучасні критерії дослідження судинної системи Лінійна швидкість кровоплину Просвіт судини, калібр Тиск (осьовий та каркасний) Тонус Еластичність судинної стінки Ангіоархітектоніка Артеріовенозна рівновага

Слайд 27

мінімальний для збереження життя (5–10% від норми потреб); централізація кровообігу; середній (фоновий) для забезпечення фонової життєдіяльності організму; високий (резервний) для підтримання організму при фізичних та розумових перевантаженнях. Гемодинамічні рівні життедіяльності живого організму:

Слайд 28

гідродинамічний рівень, гемодинамічний рівень, рівень функціонування органа (нейродинамічний рівень і т. ін.). Ієрархічний рівень міжсистемного балансу:

Слайд 29

Північна Рив'єра, 2007 Внутрішньоклітинний та позаклітинний набряк як порушення бар'єрної функції капілярного русла Порушення балансу осмотичного тиску в системі “капіляри–тканини” Гідродинамічний рівень функціонування системи:

Слайд 30

У хворих з ознаками інтракраніальної гіпертензії в ПЧЯ на висоті нападу цефалгії спостерігається головний біль, непереносимість світла, гучних звуків, нудота, блювання, гіперосмія, які нерідко супроводжуються явищами відчуття жару або холоду, внутрішнього тремору, страху. Гідродинамічний конфлікт у проекції турецького сідла викликає клінічні прояви гіпоталамо-гіпофізарного синдрому, виражене розбалансування організму при критичних станах. Феномен інтраселярної гіпретензії

Слайд 31

упорядкована система забезпечення постійного руху крові; пульсація судини, еластичність судинної стінки; градієнт тиску – рушійна сила кровообігу; гемореологія неньютонівської рідини; тонус судинної трубки; артеріовенозна рівновага; артеріолярно-венулярна рівновага; бар’єрний гідродинамічний баланс (кров – суспензія, судинні стінки – порозні, теорія змочуваності судинної стінки ). Гемодинамічний рівень життєзабезпечення органів і систем:

Слайд 32

Рівень поздовжнього внутрішньосудинного тиску для забезпечення напору крові та градієнта тиску Рівень поперечного внутрішньосудинного тиску для підтримання каркаса поперечного профілю судини Падіння напору крові як фактор віддаленої дистальної ішемії на тлі серцево-судинної недостатності Ієрархія рівня тиску в судинній системі Внутрішньосудинний тиск

Слайд 33

Вторинна залежність артеріального тиску від рівня тиску капілярів і венозного тиску Капілярний застій, венозний застій зумовлюють артеріальну гіпертензію Капілярний стаз під час клінічної смерті тромбує венулярні сегменти капілярів Залежність внутрішньосудинного тиску серцево-судинної системи від інтравазальних впливів

Слайд 34

Від тиску довколишніх тканин Від тиску всередині органа Від внутрішньопорожнинного тиску (грудна клітка, черевна порожнина, черепна коробка) Від атмосферного тиску Від діуретичної функції нирок Залежність внутрішньосудинного тиску серцево-судинної системи від екстравазальних впливів

Слайд 35

Сьогодні успіх в лікуванні хвороб залежить від клінічного мислення лікаря та інформативності сучасного діагностичного обладнання. Тому так нагально необхідне впровадження сучасних медичних технологій.

Слайд 36

умовно розподіляються за такими напрямами: оцінка структури серця та судин; оцінка функціональної активності серця як помпи; оцінка функції судин; оцінка перфузії в органах і тканинах; оцінка тиску в судинній системі; оцінка реологічних властивостей кровоплину. Методи прижиттєвого дослідження судинної системи

Слайд 37

Умовно їх можна згрупувати за характером отримання інформації: прямі методи візуалізації – подають візуальну інформацію про структурні зміни, пов’язані з патологічним процесом; непрямі – подають інформацію у вигляді числових значень певних, відомих для дослідника коефіцієнтів (параметрів) або у вигляді графіків; змішані – одночасно об’єктивізують структурні та функціональні зміни в судинній системі. Методи діагностики судинної системи

Слайд 38

Питання адекватної оцінки стану судинної системи мозку нерозривно пов’язані з оцінкою функціонального стану всієї гемодинамічної системи як на системному, так і на регіональному рівнях.

Слайд 39

Лінійна швидкість кровоплину Просвіт судини Тиск Тонус Еластичність судинної стінки Ангіоархітектоніка Лінійна швидкість кровоплину Просвіт судини Тиск Тонус Еластичність судинної стінки Ангіоархітектоніка Стан клапанного апарату Артеріовенозна рівновага Багатовекторність дослідження судинної системи

Слайд 40

Багатовекторна модель гемодинамічних змін

Слайд 41

Метод позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) дає змогу одночасно отримувати томографічні зрізи, проводити дослідження регіонального кровообігу та метаболізму за допомогою реєстрації попередньо введених внутрішньовенно короткоживучих радіоіндикаторів. Візуалізація забезпечується за допомогою кольорової шкали кількісного рівня перфузії. ПЕРФУЗІЙНА МРТ

Слайд 42

Бажаю нам всім успіхів!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина