X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Аналіз стану здоров’я людей в Україні"

Завантажити презентацію

"Аналіз стану здоров’я людей в Україні"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Аналіз стану здоров’я людей в Україні підготувала учениця 10-Ю класу Побережна Марія

Слайд 2

Вступ Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) здоров`я є станом повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад. Були визначені складові формування здоров`я, а саме: · спосіб життя - до 50%, · вплив навколишнього середовища - до 20%, · генетична компонента (спадковість) - до 20%, · доступність і якість медичної допомоги - до 10%.

Слайд 3

Вступ На сьогодні стан здоров`я населення України можна вважати кризовим: · з 1991 р. смертність в країні перевищує народжуваність; · середня тривалість життя, очікувана при народженні, є чи не найнижчою за всі останні десятиліття; · різниця у середній тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох регіонах країни досягає 10 і вище років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає надсмертність чоловіків. Причинами кризи є: · відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя; · деструкція суспільства і незадовільне матеріальне становище населення; · негативний вплив навколишнього природного середовища; · не завжди достатня і доступна медична допомога.

Слайд 4

Народжуваність Рівень народжуваності на сьогодні найнижчий за всю демографічну історію України. Індекс фертильності (середнє число дітей, народжуваних жінкою за все життя) у 1997 р. складав 1,2, в той час як тільки для простого відтворення популяції показник повинен дорівнювати 2,2-2,4

Слайд 5

Народжуваність На фоні низької народжуваності особливо характерної для південно-східних і південно-західних промислових міст України, збільшилась питома вага дітей, народжених жінками 15-19 річного віку (практично кожна п`ята дитина). Збільшення частки таких дітей в загальній кількості народжених погіршить стан здоров`я населення, оскільки діти, народжені матерями такого віку, менш життєздатні порівняно з дітьми, народженими 20-30-річними жінками. Між тим, за період з 1994 по 1998 р. ризик народження дитини з патологією зріс у 1,3 рази. В умовах різкого зниження народжуваності репродуктивні втрати, особливо серед бажаних вагітностей, повинні бути зведені до мінімуму. Між тим, за рахунок спонтанних викиднів, мертвонароджень і смертності немовлят країна не дораховує близько 40 тис. жителів щорічно.  Значною проблемою залишаються аборти, як метод позбавлення від небажаної вагітності. Тільки зареєстрована кількість їх в Україні в 1,5-2 рази перевищує число пологів. Вважається, що до 40% абортів не були б реалізовані, якщо б жінка мала економічні умови для народження дитини.

Слайд 6

Смертність Завдяки успіхам медицини в попередженні і лікуванні інфекційних хвороб, основними причинами смерті стали хронічні захворювання сердцево-судинної системи, онкологічні хвороби, нещасні випадки тощо. Західне суспільство було переорієнтоване на боротьбу з тими чинниками ризику, що впливають на виникнення і перебіг таких хвороб. Розрив за показником очікуваної тривалості життя між країнами Західної Європи і бувшого СРСР почався  у 70-ті роки і досяг найвищого рівня у 1995 р. Ця різниця сягає до 10 років за даними ВООЗ і майже на 50% обумовлена хворобами серцево-судинної системи, де основними чинниками ризику обгрунтовано вважаються паління, вживання алкоголю, дієта, недостатня фізична активність, стрес.

Слайд 7

Смертність Смертність в Україні неухильно зростає з середини 60-х років, але темп її підвищення суттєво прискорився у 90-ті роки у всіх вікових групах за винятком дітей у віці 5-14 років. Хвороби системи кровообігу є найчастішою причиною передчасної смерті Основні причини смерті чоловіків (1990 та 1997р.р,%). 1990 1997

Слайд 8

Смертність Основні причини смерті жінок (1990 та 1997 р.р.,%). 1990 1997 Що стосується смертності дітей у віці до одного року, то у 1996 і 1997 р.р. вона складала 14,3 і 14,0 на 1000 живонароджених, що вдвічі первищує показники для Західної Європи. Основними причинами смерті немовлят є стани, що виникають у перинатальному періоді, вроджені аномалії, хвороби респіраторної системи та інфекційні захворювання.

Слайд 9

Статистика захворювань ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ/СНІД 1987 - 1-ше березня 2011 р.

Слайд 10

Статистика захворювань ЗАХВОРЮВАННЯ НА БОТУЛІЗМ станом на 26.12.2011 року

Слайд 11

Стан здоров’я Стан здоров’я населення України і Європейського Союзу (2009р.)

Слайд 12

Рекомендації Рекомендації ВООЗ з фізичної активності (призначені для трьох вікових груп): Діти і підлітки (5-17 років). Для профілактики порушень серцево-судинної системи і зниження ризику соматичних захворювань ВООЗ рекомендує щоденну фізичну активність переважно аеробну, середньої і високої інтенсивності, загалом не менше 60 хвилин. Збільшення загальної тривалості фізичних вправ понад рекомендовані 60 хв/день забезпечить додаткову користь для здоров’я. Фізична активність високої інтенсивності, включаючи вправи з розвитку скелетно-м’язових тканин, необхідні мінімум 3 рази на тиждень.

Слайд 13

Рекомендації Дорослі (18-64 роки). Люди цієї вікової категорії повинні приділяти не менше 150 хвилин на тиждень заняттям аеробікою або не менше 75 хвилин на тиждень аеробним вправам високої інтенсивності чи аналогічної фізичної активності середньої і високої інтенсивності. Кожне заняття аеробікою повинно тривати не менше 10-15 хвилин. Збільшення тривалості занять аеробікою до 300 хв/тиждень при навантаженні середньої інтенсивності або до 150 хв/тиждень при високій інтенсивності занять (чи відповідна комбінація занять високої та середньої інтенсивності) принесе додаткову користь. Окрім того, люди цієї вікової категорії з захворюваннями суглобів повинні виконувати вправи, направлені на підтримку рівноваги 3 і більше разів на тиждень. Старші люди (65 років і більше). Для цієї вікової категорії ВООЗ рекомендує дотримуватись рекомендацій для дорослих при зменшеній для людей похилого віку інтенсивності і типі фізичної активності, а також виконувати вправи, направлені на підтримку рівноваги і гнучкості суглобів.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина