X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди на проблему

Завантажити презентацію

Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди на проблему

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди

Слайд 2

Проблема макроекономічної рівноваги — одна з основних в економічній теорії і привертає до себе велику увагу економістів протягом XIX—XX ст.

Слайд 3

Рівновага це збалансованість і пропорційність економічних процесів у масштабі всього народного господарства: сукупного попиту і сукупної пропозиції, виробництва і споживання.

Слайд 4

Суть макроекономічної рівноваги Рівновага виступає як особливий, “ідеальний” випадок нормального стану, для якого характерними є: своя логіка взаємозв`язків і взаємозалежностей кількісних економічних параметрів (характеристик) свій специфічний спосіб відновлення стійкого рівноважного стану між наявними в суспільстві засобами і потребами.

Слайд 5

Загальна макроекономічна рівновага - це збалансований розвиток усіх сфер економічної системи, одночасна відповідність на ринку в цілому.

Слайд 6

Моделі макроекономічної рівноваги. класична, (Ф. Кене, Ж.Б. Сей, К. Маркс, Л Вальрас, В. Парето) кейнсіанську (Дж. М. Кейнс) Монетаристську (М. Фрідмен)

Слайд 7

Класична модель ґрунтується на таких гіпотезах: 1) рівновага встановлюється в результаті взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій; 2) вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів; 3) на ринках ресурсів і товарів існує рівень цін, який врівноважує попит і пропозицію

Слайд 8

Кейнсіанська модель загальної рівноваги основана на пріоритеті сукупного попиту, регулюючої ролі обсягу продажу, можливості забезпечити рівновагу за наявності безробіття й інфляції, спаду виробництва.

Слайд 9

Монетариська модель Монетаристи пiддають критицi кейнсiанськi рецепти досягнення економiчної рiвноваги, насамперед за нагнiтання iнфляцiї i використання дефiцитного бюджету. На замiну кейнсiанськiй антициклiчнiй моделi монетаристи запропонували модель антиiнфляцiйну.

Слайд 10

Практичне застосування ідей монетаризму Iдеї монетаризму були застосованi на практицi у 80-х роках в США, Великобританiї та iнших країнах, що принесло свої результати в стабiлiзацiї економiки; вони вiдомi пiд назвою «рейганомiки» i «тетчеризму»

Слайд 11

Рівновага національного ринку визначається рівноважними: - ставкою номінального процента; - досягом випуску ВНП; - рівноважною зайнятістю; - рівноважною ставкою реальної зарплати.

Слайд 12

Необхідність державногорегулювання економіки Така необхідність зумовлена її економічними функціями. Що це за функції? В принципі їх безліч.

Слайд 13

Функції держави 1.Забезпечення правової бази 2.Захист конкуренції. 3.Перерозподіл доходу й багатства. 4.Стабілізація економіки, тобто контроль за рівнем зайнятості і інфляції. 9.Стабілізація    економіки,    яка   забезпечує  повну   зайнятість    і стабільний рівень цін.

Слайд 14

Основні поняття Негативна екстерналія. Позитивна екстерналія Внутрішні ефекти (інтерналії) Довгострокова крива сукупної пропозиції Довгостроковий період Ефект багатства Ефект відсоткової ставки Ефект чистого експорту – Кейнсіанська модель сукупної пропозиції Класична модель сукупної пропозиції Короткостроковий період Короткострокова крива сукупної пропозиції

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка